DOC 54 3507/002 DOC 54 3507/002 - De Kamer

28 maart 2019 ... bare dienst te vervoegen, omdat de verwerving van de hoedanigheid ... avant de pouvoir acquérir la qualité d'agent de l'État alors que, pour ...

DOC 54 3507/002 DOC 54 3507/002 - De Kamer - Gerelateerde documenten

DOC 54 3507/002 DOC 54 3507/002 - De Kamer

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3507/54K3507002.pdf

28 maart 2019 ... bare dienst te vervoegen, omdat de verwerving van de hoedanigheid ... avant de pouvoir acquérir la qualité d'agent de l'État alors que, pour ...

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers ... - De Kamer

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/49/0573/49K0573007.pdf

14 okt 1997 ... worden aan de «Bende van Nijvel » atypische zaken zijn die bij de ... motion, d'installer un Forum national pour une poli- tique en faveur des ...

nr. 10.00 Kamer van volksvertegenwoordigers - De Kamer

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/nl_10_00.pdf

Partij van de Arbeid van België. Ecolo-Groen. De Franstalige groenen van Ecolo en de Vlaamse groenen van Groen vormen één fractie in de Kamer. DéFi.

N-VA - De Kamer

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/54/1959/54K1959001.pdf

14 juli 2016 ... Jans Elisabeth, Vlaams volksvertegenwoordiger, Bosvijverstraat 27 - 3511 Hasselt. Kennis Koen, Schepen, Bosduifstraat 19 - 2018 Antwerpen.

Brief kamer - Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/03/10/kamerbrief-vrijwilligersvergoeding/kamerbrief-vrijwilligersvergoeding.pdf

Datum 10 maart 2017. Betreft Regeling ... uit de initiatiefnota is om de vrijwilligersvergoeding van mensen met een bijstandsuitkering te uniformeren tot € 150 ...

Untitled - De Kamer

http://www3.dekamer.be/digidocanha/K0053/K00533153/K00533153.PDF

24 Januari 1901, fabrikant van dansschoenen, te Elsene (Brabant). handelaar, te Borgerlout (Antwerpen). Pomeranc, Moïse-Lajb, né à Lodz (Pologne) le 1er ...

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

https://elections.fgov.be/sites/default/files/inline-files/382310_Stembiljet-VLBR-Kamer-wit-NL.pdf

26 mai 2019 ... Bettina. 13. EL HAJUI. Rachid. 14. BONTE. Hans. 15. RIDOUANI. Mohamed. OPVOLGERS. 1. VAN BERLAER. Gerlant. 2. GOUNAKIS. Christini.

halfrond - De Kamer

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/depute/hemi.pdf

il y a 5 jours ... Tim. Vandeput. Goedele. Liekens. Robby. Decaluwé. Wouter. De Vriendt. Tania. De Jonge. Sophie. Rohonyi. François. De Smet. Vincent Van.

0969/001 - De Kamer

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0969/55K0969001.pdf

28 jan 2020 ... (ingediend door de heer Philippe Pivin) modifiant le Code pénal en vue d'étendre la mise à la disposition du tribunal d'application des peines.

Adressenlijst - De Kamer

https://www.dekamer.be/site/wwwcfm/flwb/lastpdf.cfm?lang=N&dossierID=4

27 janv. 2020 ... CD&V. 2400 Mol. Smallestraat 22. Priv.: 0475/200.864. 2400 Mol. Adres voor briefwisseling: ... N. Open Vld. 9660 Brakel. Lepelstraat 45.

wetsontwerp - De Kamer

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1666/52K1666001.pdf

11 dec 2008 ... Sociaal Strafwetboek (een wetsontwerp op grond van artikel 78 van de Grondwet (Parl. Doc., Kamer, 2006-. 2007, Doc 51 3059/001)) terug op ...

kamer in oostende

http://beeld.boekboek.nl/BBBB/p/9789403160504/rea9789403160504.pdf

Drie obers van de hotelschool. Een man met een roze opgepompt jasje, nu al dronken. Het Ni- geriaanse meisje trekt de hele tijd haar korte rokje lager.

Kamer- en Klokthermostaten - AWS

https://prd-mediafolder.s3-eu-west-1.amazonaws.com/images/pdf/8820472971294.pdf

verkrijgbaar in de Praxis vestigingen en ook te vinden op www.praxis.nl. □ Prijs- of modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden. □ Een uitgave van Praxis ...

1032/001 - De Kamer

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1032/55K1032001.pdf

17 feb 2020 ... (ingediend door mevrouw Katja Gabriëls) modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne la durée.

N° 22.00 Judiciary - De Kamer

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/en_22_00.pdf

1 Jun 2014 ... Limburg (Hasselt – Tongeren). 5. Leuven. 6. Brussels. 7. Nivelles. 8. Eupen. 9. Liège (Liège – Verviers – Huy). 10. Namur (Namur – Dinant). 11.

0843/001 - De Kamer

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0843/55K0843001.pdf

5 dec 2019 ... (ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.) modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension.

Inhou - De Kamer

https://www.dekamer.be/doc/flwb/annexe/54k1752008.pdf

7 dec 2016 ... Bestendig secretaris van ACLVB -. Halle-Vilvoorde. Secretaris van ABVV/BTB -. Brussel/Vlaams-Brabant. Federaal secretaris van ACOD.

Chambre - De Kamer

http://www.dekamer.be/digidoc/OCR/K3168/K31681780/K31681780.PDF

3 jan 2020 ... Elle habite la Belgique et le Congo Belge depuis 1928 et est religieuse ... polonais. Il habite la Belgique depuis sa naissance et est ouvrier mineur à Genk ... Il habite la Belgique depuis 1930 et est plafonneur à. Halne-St-Paul.

de Kamer - La Chambre

https://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/54/ip281.pdf

4 april 2019 ... Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Mechelen Dirk, Van Peel. Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, ...

maribel kamer 7 - FeBi

https://www.fe-bi.org/nl/document/497/2019423113525679_330-k7-brochure-maribel-nl.pdf

Het personeel bij de RSZ-aangifte aangeven onder het Paritair Comité 330.02 of 330.04. • Het werkgeverskengetal RSZ 422 of 722 of 735 hebben. • Elke door ...

Untitled - Nationale kamer

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/gerechtsdeurwaarders.be/files/publication_attachements/jaarverslag_nl_-_online.pdf

opgestart, 42% van de dossiers werd geregeld alvo- rens een uitvoerbare titel nodig was. ... beperkte openingsuren hanteert. Heeft de grootte van het kantoor ...

projet ontwerp - De Kamer

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1875/54K1875001.pdf

2 juni 2016 ... bedoeld in artikel 100, § 1 van de gecoördineerde wet. Het resultaat ... (tenzij de globalisatie voordeli- ... relative au groupe multinational aussi complète que pos- sible. ... groep financiële verrichtingen en de geconsolideerde.

uitvoerende kamer van het beroepsinstituut van ... - IPI

https://www.ipi.be/sites/default/files/discipline_verdicts/T8755-3081.pdf

opdrachtgever een lijst van personen aan wie zij zogezegd precieze en individuele informatie zou hebben overgemaakt. Deze lijst blijkt een 'automatische ...

Statuut van het lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/depute/Statuut_van_het_lid_van_de_Kamer_van_volksvertegenwoordigers.pdf

Sinds 2012 heeft het Bureau van de Kamer beslist om een tijdelijke inhouding van 5 % op het bedrag van de parlementaire vergoeding af te houden, om bij te ...

nr. 02.00 De scheiding der machten - De Kamer

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/nl_02_00.pdf

De scheiding der machten. “Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistra ture la puissance législative est réunie à la puissance ...

De Eerste Kamer en Europa

https://www.eerstekamer.nl/id/vhyxhx4c2gyx/document_extern/ek_en_europa/f=/ek%20en%20europa.pdf

opmerkelijk hoeveel de afgelopen vijftig jaar is bereikt. Nooit eerder hebben de inwoners van de landen die de Europese Unie vormen zo lang in vrede met elkaar ... Wat de democratie betreft, het Europees Parlement telt met de toetreding.

De rechterlijke macht - De Kamer

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/nl_22_01.pdf

door de “hoven en rechtbanken” (art. 40 van de Grondwet). Dit noemt men de rechterlijke macht in de organieke zin van het woord. De notie rechterlijke macht ...

sm philippe zm filip - De Kamer

https://www.dekamer.be/kvvcr/presta/images/PrestationCRI.pdf

21 juli 2013 ... H.K.H. Prinses Astrid en Z.K.K.H. Aartshertog Lorenz van. Oostenrijk-Este;. S.A.R. le Prince Laurent et la Princesse Claire. Z.K.H. Prins Laurent ...

Informatiedossier - Eerste Kamer

https://www.eerstekamer.nl/bijlage/20170317/informatiedossier_voor_de/document3/f=/vkcllrkz3ywv.pdf

10 feb 2017 ... Speech by Ms Marianne Thyssen, European Commissioner for ... beperkingen op te leggen aan nationaal beleid welke vanuit de optiek van.

de belgische grondwet - De Kamer

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/grondwetNL.pdf

DE GRONDWET. TITEL I. HET FEDERALE BELGIË, ZIJN. SAMENSTELLING EN ZIJN GRONDGEBIED. Artikel 1. België is een federale Staat, samengesteld uit ...

SYLAL j - Eerste Kamer

http://www.eerstekamer.nl/overig/20131218/stukken_gemeenteraad_deventer

18 dec 2013 ... coffeeshops steeds meer gedwongen in te kopen in een louche ... criminaliteitsprobleem rondom coffeeshops en wiet duidelijk, en is ons inziens ook een ... uitzondering van de zaden en cannabis of cannabisproducten voor ...

Korpsmonitor - Eerste Kamer

https://www.eerstekamer.nl/overig/20131024/korpsmonitor_prostitutie/document

24 okt 2013 ... informatie knooppunt. Er is een goede coördinatie vanuit één punt in het korps. Themaken- ... houder door de gemeenten aangewezen.

DE VERGRIJZING VAN DE SAMENLEVING : de ... - De Kamer

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/51/1325/51K1325001.pdf

2 sep 2004 ... tat de la reprise du fonds de pensions de Belgacom. En. 2004, l'alimentation du Fonds ... revue et de tenter d'en décoder les enjeux. L'âge de sortie du ... inleveren in ruil voor vervroegde pensionering. (%). 65 ans, pension =.

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/gerechtsdeurwaarders.be/files/publication_attachements/20160502_jaarverslag_2015.pdf

2 mei 2016 ... Voorzitter. Marc Brackeva kreeg in ruime mate opnieuw het vertrouwen. Voorts verwelkomen we twee nieuwe ge- zichten: Philippe Willems als ...

Jaarverslag - Nationale kamer

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/gerechtsdeurwaarders.be/files/publication_attachements/jaarverslag_2013.pdf

Marc Brackeva. Voorzitter NKGB. 1. Ralph Waldo Emerson, Amerikaans dichter, essayist en filosoof (1803 - 1882). Jaarverslag 2013. Nationale Kamer van.