Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene ...

14 dec 2017 ... ingediend op 30 november 2017 (2017-2018) ... cm in Malawi in hoge resolutie documenteert. ... vanwege de gewijzigde betaalkalender.

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene ... - Gerelateerde documenten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1350451

14 dec 2017 ... ingediend op 30 november 2017 (2017-2018) ... cm in Malawi in hoge resolutie documenteert. ... vanwege de gewijzigde betaalkalender.

ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1024642

2 dec 2005 ... hoge brandstofprijzen, een meevaller voor de gewest- begroting. ... van de luchthaven van Deurne veilig stellen, waarin het behoud en ...

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1507954

10 dec 2019 ... Toelichting door Matthias Diependaele, Vlaams minister van. Financiën en ... pand helemaal niet wordt gebruikt. Op de vertraging van het ...

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1427295

23 okt 2018 ... ning 7C070300 om van daaruit naar de financiële hulprekening van ... OV. G. Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. WVG. H.

Verslag over het ontwerp van decreet houdende wijziging van ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1345944

21 nov 2017 ... de afkondiging van de toekomstige betonstop een rush heeft ontketend op onbe- bouwde ... betekenis van een omgevingsvergunning.

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1462551

12 feb 2019 ... Men kijkt daarbij vooral naar onze Vlaamse circusartiesten. Ik kom straks graag nog even terug op de vergelijking met circusland bij uitstek ...

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de ...

https://www.fdfa.be/sites/default/files/atoms/files/1174_Verslag%20commissie%20Vlaams%20Parlement.pdf

7 juni 2018 ... Samenstelling van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese ... Hendrickx, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Karim Van Overmeire,.

Verslag over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen ...

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g360-3.pdf

10 juni 2015 ... dent van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs ............. 4. 1. ... De vaste benoeming op overgedragen uren op 1 juli zou. 3,305 miljoen ... ook wat mogelijke nadelen voor de personeelsleden. Hij suggereert de ...

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1339799

13 okt 2017 ... master-na-masteropleidingen in de specialistische geneeskunde ... Sinds 1997 is het slagen voor het toelatingsexamen arts en tandarts een bij- ... Later (vanaf het najaar 2018) kan een bijstelling van het quotum op grond.

Ontwerp van decreet houdende instemming met het ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1465272

15 feb 2019 ... waarbij een commissie bijna alle films die uitkomen in België keurt. Het hoge tempo waaraan vele films een release kennen in een Belgische cinema, maakt het ... online, op dvd, via de omroepen, … worden bekeken.

Ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingen van het ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1397772

7 mei 2018 ... ties, §1, Natuurdecreet, impliceert dat later enkele technische wijzingen moeten worden aangebracht aan het besluit van de Vlaamse Regering ...

Ontwerp van decreet houdende instemming met de multilaterale ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1461109

31 jan 2019 ... Het voorliggend multilateraal instrument (MLI) BEPS is een instrument voor implementatie van deze BEPS-maatregelen in het kader van ...

Ontwerp van decreet houdende de organisatie van de lokale en ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1034088

7 sep 2010 ... dag voor de verkiezingen worden de voorzitters, bijzitters en ... vermelding dat de kiezers de 'volle' leeftijd van achttien jaar moeten hebben ...

Ontwerp van decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g607-1.pdf

6 jan 2016 ... gericht is op de opheffing van het Activaplan, het doorstromingsprogramma en de invoeginterim (artikelen 27 tot en met 29);. – machtiging aan ...

Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1346272

20 nov 2017 ... In artikel 14 van het decreet van 12 mei 2017 houdende diverse ... voor Speelpleinwerking vzw en Kazou vzw bij het netwerk betrokken. ... bovenlokaal jeugdwerkaanbod, zowel tijdens de schoolvakanties als tijdens het.

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1259232

28 maart 2017 ... kale en provinciale verkiezingen op 14 oktober 2018 te organiseren, zo snel moge- lijk gelegd ... kiezerslijst die aan de indieners van een lijst of aan de kandidaten worden afgege- ven, het ... Provincie OOST-VLAANDEREN.

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1137988

30 okt 2015 ... Vergroening van de verkeersbelasting (nieuw) ... 1 januari 2016, meer bepaald wat betreft de tarieven, vermeld in deze afdeling, de ... de belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor leasingvoertuigen te kunnen aanpassen, ...

Ontwerp van decreet houdende een premie om de transitie van ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1343573

24 okt 2017 ... werkhervattingspremie bedoeld in artikel 7, § 1, derde lid, p), van de besluitwet van. 28 december 1944 „betreffende de maatschappelijke ...

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet ...

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2291-1.pdf

21 nov 2013 ... storing, maar dat dit niet bepaald is voor elke netbeheerder (dus ook de beheerder van ... van VREG, Infrax en Eandis hiervoor te bedanken. 37.

Ontwerp van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1383096

21 maart 2018 ... voorzien bij de vorige hervorming van de Vlaamse registratierechten bij decreet van 1 februari 2002. Het bedrag van dat plafond is tot nog toe ...

ontwerp van decreet houdende de subsidiëring ... - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_bovenlokaal/20171027_decreet-bovenlokaal_memorie.pdf

27 okt 2017 ... In artikel 14 van het decreet van 12 mei 2017 houdende diverse ... Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking vzw en Kazou vzw bij het netwerk ... van een bovenlokaal jeugdwerkaanbod, tijdens de schoolvakanties of tijdens ...

Ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen - Vlaams ...

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g928-1.pdf

20 okt 2016 ... De regeling van hypotheekoverdracht is derhalve maar van toepassing wanneer de woning wordt vervreemd bij authentieke akte verleden vanaf ...

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1466266

27 feb 2019 ... onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot ... Daarbij komt de schoolpremie, nog voor de kostelijke start van het ...

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende de ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1434912

28 nov 2018 ... die transversale sleutelcompetenties worden genoemd – kunnen maar ... transversaal en inhoudelijk gemaakt en voor een aantal van deze ...

Verslag van de hoorzittingen over het ontwerp van decreet tot ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1431902

13 nov 2018 ... Test Aankoop is niet tegen de digitale meter, maar in het debat is de consument te weinig ... Zij zien niet in waarom het nodig is de wasmachine.

Verslag van de hoorzittingen over het ontwerp van decreet ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1437917

5 dec 2018 ... Stefaan Pleysier, Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven;. -. Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris, en Sofie Van Rumst, juriste ...

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1390088

16 april 2018 ... LIO-baan voortaan ook mogelijk wordt in het basisonderwijs, weliswaar ... Odisee kan in de vestiging Brussel-Hoofdstad en Dilbeek opleidin-.

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende het deeltijds ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1371614

9 feb 2018 ... Als een academie een tweede graad muziek opricht, worden de ... een keuze van de academie – academies vanaf 1 september 2018 muziek- en woor- ... Vlaamse Gemeenschap (RHOK). 12 ... schapsonderwijs Etterbeek. 46.

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie ...

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1175-3.pdf

21 juni 2017 ... 2015-16, nr. 742/1) stipuleert dat ... van de ouders staat, vertrekkend van de schoolkalender en wat ze nodig hebben om hun kinderen beter bij ...

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1146-4.pdf

30 mei 2017 ... De Commissie voor Onderwijs besprak op 11, 18 en 23 mei 2017 het ontwerp ... over de gevalideerde toetsen basisonderwijs (Vragen om uitleg Vl.Parl. ... Niet slechts één net, maar ook OVSG wint substantieel aan middelen.

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1439883

12 dec 2018 ... De eerste evaluaties van de milieueffecten van de LEZ in Antwerpen, ... aan de Euro 5-norm de emissienorm EEV (Enhanced Environmen-.

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1342962

9 nov 2017 ... lingsdoelen, formuleren we zestien sleutelcompetenties in functie waarvan eindter- men en ontwikkelingsdoelen ontwikkeld worden, met name ...

Voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1378472

10 jan 2018 ... Onder de noemer van het justitiehuis werd in elk gerechtelijk ... den in verschillende afdelingen (bijvoorbeeld Gent, Dendermonde, ...

decreet houdende de flankerende en stimulerende maatregelen ter ...

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/participatiedecreet_memorie_def.pdf

Het participatiedecreet beoogt de ondersteuning, verrijking en versterking van de participatie in het cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Dit participatiedecreet is ...

Evaluatie van de toepassing van het decreet en besluit houdende ...

https://jongerenwelzijn.be/assets/docs/publicaties/pleegzorg/evaluatierapport_pleegzorg.pdf

Jongerenwelzijn liep met de diensten voor pleegzorg, Pleegzorg Vlaanderen ... pleegzorg die vergund is voor de provincie Vlaams-Brabant, strekt zich uit tot het ...

Decreet van 18 januari 2008 houdende ... - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_PART/2014/20140509_geco%C3%B6rdineerde%20versie%20participatiedecreet.pdf

9 mei 2014 ... ... houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. ("Participatiedecreet").