s - Provincie Zeeland

licht gehouden (zoals startersleningen en subsidies) en ingezet in de bestaande ... woningen, kangoeroewoning, uitbouw beneden et cetera);. • domotica ...

s - Provincie Zeeland - Gerelateerde documenten

Faunabeheerplan Zeeland 2015 t/m 2019: ganzen - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1500197

11 nov 2014 ... Voor u ligt het Faunabeheerplan Zeeland 2015 t/m 2019. ... huidige aantal in de provincie ligt daar ver boven (>3.000 paar), mede door het ...

Rapport commissie Externe Spiegeling Zeeland - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/rapport_commissie_externe_spiegeling_zeeland-1.pdf

Tegen deze achtergrond heeft Gedeputeerde Staten van provincie Zeeland de commissie. Externe Spiegeling ingesteld. De commissie werd bij haar ...

Gastvrij Zeeland, Een provinciale visie op ... - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1400836

De vakanties duurden wel wat korter: het aantal overnachtingen van Nederlanders in Zeeland daalde namelijk met 3% naar 7,9 miljoen. Het inkomend ...

Mobiliteitsplan Zeeland 2016-2019 - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600364

Zo kennen we de Kwaliteitsnetten Utilitair Fietsverkeer,. Landbouwverkeer, Goederenvervoer en Openbaar vervoer. Een wegencategoriseringsplan is een plan ...

Rapport Zeeland.indd - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1600253

2 juni 2016 ... als Zalco (2011), Thermphos (2012), Neckermann. (2014) en de sluiting van Philip Morris in Bergen op. Zoom (2015) is de werkgelegenheid in ...

handleiding Het Merk Zeeland - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1500640

Zo zie je. Zeeland Pas! Zeeland. Pas. Ontdek, bespaar en beleef! www.ZeelandPas.nl. 2015.

Historische kerken in Zeeland - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee0501113

Casus II: Rooms-katholieke kerken in Oost-Zeeuws-Vlaanderen . ... Diners, recepties, lezingen en sinds 2003 een trouwlocatie. Naam kerk: Heilige-Maagdkerk ...

Fietsen door Zeeland - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee0501247

3.4.1 Utilitair fietsverkeer. 20. 3.4.2 Recreatief fietsverkeer. 20. 3.5 Comfort. 21. 3.6 Ketenmobiliteit. 22. 3.6.1 De overstap van en naar de fiets. 22. 3.6.2 Overstap ...

Mobiliteitsvisie Zeeland 2028 - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600362

met elkaar, de Randstad, de Brabantse stedenrij en Vlaanderen te verbinden. ... Dat vraagt om specifieke inrichtingseisen en zorgvuldig gekozen locaties voor verwer king, opslag en distributie ... Nog eens 2% reisde met een camper. En 3% ...

omgevingsplan zeeland 2018 - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/ontwerp_omgevingsplan_zeeland_2018.pdf

17 april 2018 ... voering gevolgen voor de zevende kerntaak, omdat het plan ook taken en ... sluis bij Terneuzen en de Seine-Nordverbinding wordt Zeeland een centraal ... brengen waar en in hoeverre ontvlechting van hemel- en afvalwa-.

kustvisie zeeland - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/bijlage_bs_waardering_en_strategieen_voor_het_behoud_en_versterken_van_de_landschappelijke_kwaliteit_van_de_zeeuwse_kust.pdf

ten eerste de op dat de Belgische kust over de volle lengte van ca. 60 kilometer vrijwel aaneengesloten is volgebouwd. De relatief korte kustlijn van België had ...

Mobiliteitsplan Zeeland - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1600363

De programma-uitwerking is onderdeel van het Mobiliteitsplan Zeeland. ... de aanleg van nieuwe wegen, herinrichting van wegen en het gebruik ... de toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen verbeterd naar het niveau van de.

Everything you should know about Zeeland - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1000923

same time, the Canal through Walcheren and the Vlissingen harbour works were ... helped to pay for the development of organic farming and for a hay hotel. 19.

s - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1400083

licht gehouden (zoals startersleningen en subsidies) en ingezet in de bestaande ... woningen, kangoeroewoning, uitbouw beneden et cetera);. • domotica ...

Kustvisie Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1300264

4 sep 2012 ... Vlissingen ligt als stad aan zee aan de zuidpunt van Walcheren, ... De herstructurering van Hotel Britannia, de invulling van de Spuikom en de ...

vlissingen - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600285

aankleding van onder andere restaurants, hotels en evenementen tot het maken van bruidswerk en kleurrijke bloemstukken. floradore is echt een trendsetter op ...

Investeringslijst POP-3 - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/presentatie_5_april.pdf

Toelichting categorieën. Maja van Putte, ZLTO. • Aanvraagprocedure gedeputeerde Jo-Annes de Bat. • Afsluiting. Joris Baecke, voorzitter ZLTO. • Netwerkborrel ...

Visserij - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1201063

en Frankrijk werden en worden mesheften verwerkt in paella, pasta- en ... Koninklijke Prins & Dingemanse en Roem van Yerseke B.V. Ensis- vergunningen ...

Kleurenwaaier - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600295

meer uitgesproken Zeeuwse kleuren op steunen. ... CMYK. 50-30-0-70. RGB. 60-72-94. HTML. #3D4853. RAL. 5011 ... Noordzee-blauw en het blauw.

Slimmer dan de vos? - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1100390

Slimmer dan de vos? De vos is geen onbekende verschijning in Zeeland. Het dierenepos "Van den vos Reynaerde" speelde zich af in Oost Zeeuws Vlaanderen. ... De laatste tijd is de vos vooral als ... tuinieren. Ontworm huisdieren regelmatig.

Ontwikkeling van een intergetijdengebied in ... - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/1_bijlage_1_mer_hedwige_en_prosperpolder.pdf

Kaart 11: Aanduiding van fotolocaties: fotorapportage 2006 ... Het doel van het MER in Vlaanderen is om, ten behoeve van latere besluitvorming in het ... van jonge polders in West-Nederland (bron: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor.

DNA boek Middelburg - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600288

sfeervolle restaurants en cafés zijn er dan weer voor hen. de wintermaanden hebben dan soms een anton pieck/ dickensachtige uitstraling. de historisch ...

Jaarverslag en Jaarrekening - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1800102

8 juni 2018 ... diverse tokens (Zeelandpas, mobiele telefoon, etc.) diverse digitale extra's kunnen doen/boeken, etc. Te denken valt aan loyaliteit, digitale.

internationaal milieueffectrapport over ... - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1001037

16 juni 2010 ... In de jaren ‟40 kon de Compagnie Het Zoute (zie verder) het plan van de Belgische regering verijdelen om Breskens met het Zoute te ...

Begroting 2019 Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1800151

21 sep 2018 ... Het continueren van de toeristische marktbewerking door VVV Zeeland waarbij in ieder geval prestatieafspraken gemaakt worden over: o.

DNA boek Veere - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600294

Veere. Ik ben verknocht aan het strand van. Vrouwenpolder, het mooiste strand van Nederland. Ik woon in Amsterdam en als het mooi weer is ga ik niet naar het ...

Oosterscheldevisie 2018-2024; De ... - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1800091

De Oosterschelde is naast Nationaal Park en Natura 2000 gebied thuishaven voor tal van economische functies: recreatie en toerisme, schaal- en ...

Subsidieregister Provincie Zeeland naar 2018

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/subsidieregister_provincie_zeeland_jaar_2018.pdf

2018 project Elfwegentocht; organiseren. Provincietour Zeeland. € 15.000,00. 18009837. 2018 4. Gemeente Sluis. Subs. evenement Internationale Zwintriathlon.

Brief Stichting Stoomtrein over treinenfabriek ... - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/brief_stichting_stoomtrein_over_treinenfabriek_met_bijlage_geredigeerd_-_19011270.pdf

13 maart 2019 ... 2. Inhoudsopgave. De stichting Stoomtrein Goes–Borsele. 3. Wat wil de SGB bereiken? 6 ... Met de grote orders in het vooruit- zicht besloot de ...

Terug naar de Kust - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE0900227

kust en de Deltawateren trekken jaarlijks hon- derdduizenden ... de nieuwe markten benadering. Deze benade- ... kust en Deltawerken aan de Noordzee, het.

Bundeling van Speeches en lezingen - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee0700579

Speech Commissaris van de Koningin de heer W.T. van Gelder tijdens het ... september verraste de kroonprins vriend en vijand met een proclamatie die hij op ...

Nautische Centrale Vlissingen - Provincie Zeeland

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE0900880

plexen Vlissingen en Veere en de Zeelandbrug zijn bereikbaar op marifoonkanaal 18. Op de wachtplaatsen voor de Stationsbrug, de Keersluisbrug en de sluis ...

Subsidieregister Provincie Zeeland januari 2019

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/subsidieregister_2019-1.pdf

Subsidieregister Provincie Zeeland januari 2019 ... Zeeland. Subs. 2019 Stichting Vogel- en Zoogdieropvang. Zeeland. € 10.100,00 ... Stichting VVV Zeeland.

Bijlage ZKA Vitaliteit Verblijfsrecreatie - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/bijlage_zka_vitaliteit_verblijfsrecreatie_zeeland.pdf

30 juni 2015 ... De cijfers zijn inclusief 23 Roompot-parken. •. Grotere en keten-gebonden bungalowparken vormen een groot deel van het aanbod (>50%).

KNLTB ZOMERKALENDER PROVINCIE ZEELAND 2020 ...

https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/toernooien/toernooikalender/knltb-zomerkalender-provincie-zeeland-2020-senioren.pdf

Van Gassen Vastgoed Tulpen. Toernooi. 3 (HE, HD, DE, DD, GD),. 4 (HE, HD, DE, DD, GD),. 5 (HE, HD, DE, DD, GD),. 6 (HE, HD, DE, DD, GD),. 7 (HE, HD, DE, ...

De geschiedenis van het Veerse Meer - Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee0600523

tijdsbeeld van Veere, Walcheren en het Veerse Gat, met als een soort refrein: ... Om maar iets te noemen: de vissers van Arnemuiden moesten wéér verhuizen.