Berekening eindejaarstoelage 2016

16 nov 2016 ... De eindejaarstoelage wordt pro rata de prestaties berekend: elke maand met volledige prestaties wordt gelijkgesteld met 30/30ste. De teller ...

Berekening eindejaarstoelage 2016 - Gerelateerde documenten

Berekening eindejaarstoelage 2016

https://www.wedden.fgov.be/pdf/eindejaarstoelage/eindejaarstoelage_2016_berekening_2016_20161116_NL.pdf

16 nov 2016 ... De eindejaarstoelage wordt pro rata de prestaties berekend: elke maand met volledige prestaties wordt gelijkgesteld met 30/30ste. De teller ...

Berekening eindejaarstoelage 2012 - Persopoint

https://www.persopoint.be/sites/default/files/publication/file/eindejaarstoelage_2019_berekening_2019_20191121_nl_0.pdf

21 nov 2019 ... Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en ... dat er een bepaald percentage bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden ...

Statische berekening

https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=41&fileid=899812&f=ac71c3145bc8db97089635a2d839cf9b&attachment=1&c=72820

15 sep 2017 ... Latei voorgevel linker woning boven keukenraam ... Beton: voorschriften. NEN-EN 1992-1-1. Algemene regels en regels voor gebouwen.

Berekening kinderalimentatie - INA-PFR

https://portal.ina-pfr.nl/content/uploads/sites/2/2019/07/Berekening-kinderalimentatie.pdf

Bereken het NBI van de vader, vul post 41 tot met post 120 van de AP in. Post 41 > € 2. 000 per maand. Post 44 > 8% vakantiegeld. Post 120a = € 1.828 netto ...

Berekening van de belasting

http://www.ddv.be/studenten/bord/Berekening.pdf

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 pct. ▫ Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan. 322.500 EUR bedraagt, wordt de belasting ...

berekening van ziekteverzuim - Vernet

https://www.vernet.nl/wp-content/uploads/2016/11/Berekening-van-ziekteverzuim-PUV.pdf

Literatuur. Bijlage 2. Betrouwbaarheidscriteria. Bijlage 3. De keuze voor kalenderdagen of werkdagen. Bijlage 4. Voorbeeld database- en programmastructuur ...

Berekening vakantiegeld 2019

https://www.wedden.fgov.be/pdf/vakantiegeld/Vakantiegeld_2019_berekening_20190227NL.pdf

27 feb 2019 ... Het vakantiegeld 2019 wordt betaald op 16 mei 2019. Page 4. 4. VAKANTIEGELD 2019 FEDERALE OVERHEID EN. GEMEENSCHAPPELIJKE ...

berekening terugverdientijd - Energiesparen

https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/berekeningterugverdientijd.pdf

In afwijking van de bovenstaande prijzen, mag u rekenen met meer recente gemiddelde prijzen die u vindt op de bronnen. 'VREG' en 'Informazout'. Er worden ...

Berekening vakantiegeld 2018

https://www.wedden.fgov.be/pdf/vakantiegeld/Vakantiegeld_2018_berekening_20180617NL.pdf

17 juni 2018 ... Hoe wordt de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld 2018 berekend ? ... bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagairs van de Diensten van het Verenigd. College ... FG_DMS Disponibiliteit ziekte 60% of pensioen.

De berekening en de betaling van uw werknemerspensioen

https://www.sfpd.fgov.be/files/1602/berekening.pdf

uw werknemers- pensioen. De FPD betaalt uw pensioen maandelijks uit. Dat pensioen is een persoonlijk recht. ... of op www.pensioendienst.fgov.be. Betaling in ...

Voorbeeld van de BEREKENING VAN DE ONROERENDE ...

https://belastingen.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Voorbeld%20berekening%20OV%20AJ%202018.pdf

In ons voorbeeld kiezen we voor een woning met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 720 euro gelegen in Aalst (opcentiemen van de provincie ...

Berekening vakantiegeld 2017

https://www.wedden.fgov.be/pdf/vakantiegeld/Vakantiegeld_2017_berekening_20170412_NL.pdf

12 april 2017 ... De bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld wordt forfaitair berekend, d.w.z. dat er een bepaald percentage bedrijfsvoorheffing wordt ...

Statische berekening - Repository

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-43105/currentItem

22 nov 2016 ... Fundering: 'op palen' met betonnen ringbalk of poeren. Voor het bepalen van de fundatiemethode zijn sonderingen gemaakt door. Konings ...

Toelichting op de berekening van de uitkering uit het ...

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256201/toelichting-op-de-berekening-van-de-uitkering-gemeentefonds-2019.pdf

1 jan 2019 ... Zoek in StatLine naar: maatstaven Financiële- verhoudingswet. Page 6. Toelichting op de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds ...

Berekening netto wedde van een statutair

https://www.wedden.fgov.be/pdf/vakantiegeld/Vakantiegeld_2019_berekening_20190227NL.pdf

27 feb 2019 ... De prestaties van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 ... 12. (bruto vakantiegeld het supplement premie voor competentieontwikkeling) x 13,07% ... FG_DMS Disponibiliteit ziekte 60% of pensioen. 100%. 60% of %.

INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE ... - Thomas More

https://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/aanvraag%20informatieve%20berekening%20studietoelage%20-%20voorschot%2019-20%20TM.pdf

... studiegeld als beursstudent als je (gezins)inkomen onder de maximumgrens ligt volgens de richtlijnen van Afdeling Studietoelagen, of als bijna-beursstudent ...

Infofiche De berekening van de bestaansmiddelen in het kader van ...

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/infofiche_berekening_van_bestaansmiddelen_in_het_kader_van_ibo_pfi.pdf

betaald door het IBO-contract te raadplegen van de begunstigde en te kijken ... voorzien in artikel 35 zal van toepassing zijn, wanneer aan de voorwaarden is.

Voorbeeld berekening vergoeding - Obvion

https://www.obvion.nl/web/file?uuid=c20208a9-7916-40a1-b6da-d538e2004047&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=5123

De resterende looptijd van de rentevaste periode van het leningdeel waarop u wilt terugbetalen is de periode waarover we de vergoeding berekenen. Is de ...

bruto marge berekening - Thomas More

https://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/hoe_intelligent_is_mijn_kandidaat_versie_website_1.pdf

Kies test ifv functiecriteria (vb kennis Nederlands belangrijk of niet?) −. Voorbereiden kandidaat: meer info geven, mogelijkheid geven tot oefenen (cf testtraining).

Berekening van de Gezonde Levensverwachting in kleine ...

https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/upload/publicaties_pdf/155_Berekening_van_de_Gezonde_Levensverwachting_in_kleine_geografische_eenheden.pdf

te berekenen, maar er zijn grote verschillen met de CBS/RIVM-cijfers gevonden. De levensverwachting en de gezonde levensverwachtingen van de tien ...

eenheidsprijzentabel berekening bouwkosten bouwleges

https://www.gulpen-wittem.nl/data/downloadables/3/3/7/eenheidsprijzentabel-2011-gemeente-gulpen-wittem.pdf

Genormeerde eenheidsprijzen : 01 juli 2011. Vastgesteld door het College van ... aangehouden als voor de bouw van de betreffende functie. (Bijvoorbeeld voor ...

EC berekening studielast en normen - SNRO

https://snro-instituut.nl/userfiles/Notitie%20Vaardigheidsonderwijs,%20april%202017.pdf

dat veranderd naar zestig studiepunten (analoog aan het European Credit Transfer System, ECTS) per cursusjaar, waarbij één studiepunt (EC) gelijk is aan 28 ...

eGFR berekening met de CKD-EPI formule - Openingsuren MCH ...

https://www.medischcentrumhuisartsen.be/documents/labo/pdf/labomailing/lm201605-egfr-ckdepi.pdf

1 mei 2016 ... De eGFR wordt gebruikt om patiënten met chronisch nierfalen te classificeren (zie Figuur 11). Classificatie van patiënten met nierfalen geeft ...

Dr. Luc Gheysens – www.gnomon.bloggen.be Berekening van de ...

http://blogimages.bloggen.be/gnomon/attach/276493.pdf

We nemen aan dat de regelmatige vijfhoek ingeschreven is in een cirkel met straal 1. Op de figuur is |AB| de gezochte lengte en M is het midden van [AB]. Dan is.

Berekening van het tewerkgestelde personeelseffectief - Group S

https://services.groups.be/SimEffect/Help/Hulp.pdf

30 sep 2019 ... Geen afrondingsregels. Zoals de berekeningen in de voorgaande voorbeelden aantonen, is de kans groot dat bij de berekening.

Tewerkstellingsattest voor de berekening van de geldelijke ...

https://www.politieantwerpen.be/sites/default/files/page/attachments/Tewerkstellingsattest.pdf

DUUR VAN DE TEWERKSTELLING. Begindatum. Einddatum. Arbeidsregime. 1/5e. Halftijds. Voltijds. Uren per week. 4. AARD VAN DE TEWERKSTELLING.

Berekening van het volume van de tank - GEP Regenwater

http://cdn.regenwater.com/systems/regenwatersystemen-industriebouw/nl_NL/30.Pompberekening/10.50-51%20berekening%20sheets.pdf

Rekenfactor * x Tijdsconstant. = Netto tankinhoud x. 25 : 365. = l. Dakmateriaal. Afvloei- ingscoëf- ficiënt. Geglazuurde dakpannen. 0,9. Betonnen dakpannen.

Berekening van verzuimcijfers Verzuimpercentage Het ... - Sazas

https://www.sazas.nl/media/1843/berekening-van-verzuimcijfers.pdf

... totaal aantal verzuimde kalenderdagen te delen door het totale aantal beschikbare kalenderdagen van alle werknemers tezamen en de uitkomst met honderd.

Berekening van de saturatie-index - VITO

https://esites.vito.be/sites/reflabos/2019/Online%20documenten/WAC_III_A_011.pdf

Deze procedure beschrijft hoe het kalk-koolzuurevenwicht en de bijhorende parameters CO2, HCO3,. CO3 en OH worden berekend op basis van de resultaten ...

Trijdskrediet landingsbaan - Aanvraag berekening ... - RVA

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C61-CT-FinCarriere-PasseProfessionnel-25-35/01-11-2019_C61-CT-FinCarriere-25-35_NL.pdf

1 nov 2019 ... beroepsverleden voor een tijdskrediet landingsbaan. U moet ... jonger bent dan 60 jaar en minstens 55 jaar in geval van een 1/5 tijdskrediet.

Ontwerp en berekening van betonconstructies volgens ... - Febelcem

https://www.febelcem.be/fileadmin/user_upload/autres-publications/nl/EC2Compendium.pdf

18 sep 2017 ... In 1954 werd het CEB, Comité Européen International du Béton, opgericht ... 'Compendium Eurocode 2' en 'Hoe ontwerpen en berekenen met Eurocode 2 ? ... in elementen van ondergeschikt belang (bijvoorbeeld lateien met ...

Vakantie 2015: Berekening van het vakantiegeld en ... - Dienstbetoon

https://www.dienstbetoon.be/images/PDF/Vakantie_2015.pdf

uitbetaald worden door het Vakantiefonds Bouw (voluit Nationale Patroonskas voor het Betaald Verlof in de Bouwbedrijven en Openbare Werken, Poincarélaan ...

Voorbeeld berekening vergoeding Lineaire hypotheek

https://www.obvion.nl/web/file?uuid=592f17c8-a92f-4321-aeb8-c3543fd6ab56&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=5122

Voor deze (fictieve) hypothecaire lening bepalen we de bijbehorende terugbetaling: het bedrag dat u maandelijks betaalt voor dit stuk van het leningdeel. Deze ...

Statische Berekening - Borreman Constructie Adviesbureau

https://www.borreman.nl/uploads/Z506Zkxy/P3016Statischeberekening.126.pdf

22 feb 2016 ... Deze berekening is alleen aan het constructieve aspect van het bouwbesluit ... Latei L1. Belasting: m p G pq ψ0 qq;mom;rep qq;extr-mom ψ2.

Berekening van de eGFR: update naar de CKD-EPI ... - MCH Leuven

https://www.medischcentrumhuisartsen.be/documents/labo/pdf/labomailing/lm201605-egfr-ckdepi.pdf

1 mei 2016 ... nierfunctie. Naar aanleiding van deze overstap volgt hieronder een korte uiteenzetting over deze analyses. Doel. De eGFR wordt gebruikt om ...