Cao XI Leerplicht - AgODi

4 sep 2018 ... Contractuele personeelsleden betaald door Onderwijs. MVD-personeel ... 92% brutosalaris. Ook aanpassing eindejaarstoelage ... 1/09/2016.

Cao XI Leerplicht - AgODi - Gerelateerde documenten

Leerplicht - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Rapport_AGODI_leerplicht-2014-2015.pdf

... een vrijstelling van de leerplicht aangevraagd is, maar voor wie het Zorgpunt ... Ichtegem, Kaprijke, Kinrooi, Kluisbergen, Knesselare, Koekelare, Kortemark, ...

Cao XI Leerplicht - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Powerpoint_CAO_OSS_sept2018_volledig.pdf

4 sep 2018 ... Contractuele personeelsleden betaald door Onderwijs. MVD-personeel ... 92% brutosalaris. Ook aanpassing eindejaarstoelage ... 1/09/2016.

Rapport leerplicht - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/AgODi_Leerplicht_Jaarrapport_Schoolbel_rinkelt_2005-2006.pdf

art Bruylandt djunct van de ... Aalst*. 20. 2. 9. 2. 45,00. 100,00. 9152. 290. 64. 75. 0,70. 25,86. Ninove. 5. 0. 4. 0. 80,00. 2608 ... De P-code werd hoofdzakelijk gebruikt voor persoonlijke en familiale redenen, zoals begrafenissen en huwelijken ...

Kinderbijslag na de leerplicht - MyFamily.be

https://www.myfamily.be/wp-content/uploads/2019/08/groeipakket-na-leerplicht_studenten.pdf

2 Vul het formulier in. Zo kunnen wij nagaan of de jongere aan alle voorwaarden voldoet om recht te hebben op kinderbijslag. MyFamily dient deze gegevens.

Leerplicht VCLB De Wissel - Antwerpen

http://www.vclbdewisselantwerpen.be/pdf/7.2.%20stappenplan%20bij%20problematische%20afwezigheden.pdf

Vademecum VCLB De Wissel-Antwerpen basisonderwijs 15-3-2017. Leerplicht ... NAFT, Kwadraat, Jeugdbrigade (ivm spijbelen). Men kan het Centraal ...

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Na 31 augustus ... - Parentia

https://www.parentia.be/sites/default/files/2018-10/P7_blanco_n.pdf

- Als de student ten laatste op 30 november ingeschreven is voor minstens 27 studiepunten in één of meer instellingen voor hoger onderwijs volgens de BAMA- ...

Jaarverslag Leerplicht 2016-2017 - Gemeente Almere

https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/leren/Jaarverslag_Leerplicht_2017-18__002_.pdf

Voor u ligt het verslag over de leerplicht in het schooljaar 2017/2018. ... In totaal waren er 47 thuiszittende leerlingen aan het begin van het ... 2017/18. Figuur 5.2: Aantal afgegeven vrijstellingen naar type. De meeste vrijstellingen worden voor ...

Jaarverslag leerplicht 2016-2017 - Gemeente De Bilt

https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Zorg_en_ondersteuning/Jaarverslag_Leerplicht_2016_2017.pdf

gevoerde leerplichtbeleid voor het schooljaar 2016-2017. Aan de hand van ... plichtambtenaar met verlof buiten vastgestelde schoolvakanties, dan heet dit ...

Lerarenplatform - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Lerarenplatform_20180904_Cursus_schoolsecretariaten.pdf

4 sep 2018 ... Lerarenplatform: aanstelling. Aanstellingsopdracht in platform. = basis voor betaling. = basis opbouw dienstanciënniteit (niet de.

Onthaalonderwijs - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/AgODi_Onthaalonderwijs_Jaarrapport_OKAN_2007-2008.pdf

deelnemende school of scholen van de scholengemeenschap op 1 oktober of op ... Voor autonome kleuterscholen of autonome lagere scholen met maar één vestigingsplaats ... Sint-Agnes Borgerhout ... Katholiek Basisonderwijs Hoboken.

rapport - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Rapport_AGODI_Onthaalonderwijs_OKAN_2012-2014.pdf

Vrije Basisschool. Ranst. S M S. Vrije Basisschool - Sint-Eduardus. Antwerpen. SAMENSPEL. Vrije Lagere School - Zilverenhoek Maria. Immaculata. Kapellen ...

verloven - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Presentatie_BaO_Verloven_2019-2020.pdf

Verlof verminderde prestaties. • Afwezigheid ... ouderschapsverlof (PERS/2017/07 – 19/05/2017) ... ✓Loopbaanonderbreking voor medische bijstand.

Leerkrachten in spe - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/jaarverslag%20onderwijstalent2016_2017.pdf

17 juli 2018 ... Wie moeilijk aan een voltijds lessenrooster geraakt in het secundair ... lerarenopleiding van PXL Hasselt over lesgeven in Antwerpen. Via de ...

pdf bestandABC_13092019_GJ.pdf - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/ABC_13092019_GJ.pdf

13 sep 2019 ... Stamboeknummer: 1 76 02 28 03 25. Geslacht Geboortedatum Volgnummer Sleutelcode ... Opzoeken bekwaamheidsbewijzen onderwijs.

groeipakket - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/A5_Groeipakket_Participatietoeslagen_def.pdf

De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt betaald door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs. (zie www.studietoelagen.be).

Programma - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Infosessie_nieuwigheden_2019-2020_BaO_2.pdf

4 sep 2019 ... Beoordeling nodig voor recht op TADD te kunnen verwerven ... Tijdig dossier opstellen en controleonderzoek aanvragen. • AGODI onderzoekt ...

Ziekteverlof - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/cursus%20ziekteverlof%202018%20oktober.pdf

Kunstonderwijs. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwasse- nenonderwijs en Studietoelagen. Personeel Centra Volwassenenonderwijs. Ziekteverlof ...

startbanenproject - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/2017_Infobrochure_PREV.pdf

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Agentschap voor ... 4.1 Klein verlet . ... Scholen gewoon secundair onderwijs met GOK-uren in het kader van het decreet.

pdf bestandCursus_SO_Speciale_Vergoedingen_2012.pdf - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Cursus_SO_Speciale_Vergoedingen_2012.pdf

Aanvragen via een formulier ( zie Wetwijs ). Wijzigingen die invloed hebben op de toekenning van de haardtoelage dienen eveneens te worden medegedeeld.

pdf bestandNieuwsbrief_november_2019.pdf - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Nieuwsbrief_november_2019.pdf

Administrateur-generaal. Vlaamse Overheid—Agentschap voor Onderwijsdiensten—Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, www.agodi.be. Jaarverslag AGODI.

pdf bestand20170607_infosessie_01_personeel.pdf - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/20170607_infosessie_01_personeel.pdf

7 juni 2017 ... Vernieuwing salarisbrief en schoollisting – verdere plannen. Mijn Onderwijs' voor onderwijspersoneel verder uitbreiden: Fiscale documenten.

cumulatie - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Cursus_SO_Cumulatie_vanaf_01-09-2009.pdf

1 sep 2009 ... Voor de berekening van het salaris voor prestaties die als bijbetrekking worden be- schouwd, geldt voor alle personeelsleden de betere ...

AgODi Tevredenheidsonderzoek 2017

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/AGODI_Resultaten_tevredenheidsonderzoek%202017_web.pdf

25 okt 2018 ... Joris werkt als leerkracht in het secundair onderwijs. Enkele jaren geleden nam een ... loonfiche bleek echter dat dit niet het geval was. Na vier maanden werd het ... mail gevolgd door de beveiligde website Mijn onderwijs.

Arbeidsmarkt Onderwijs - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/9arbeidsmarktsept2018.pdf

openstaande vacatures met 97%, in het secundair onderwijs stijgt het aantal openstaande vacatures met 64,5%. Het buitengewoon secundair onderwijs.

Vaste benoeming - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Vaste_benoeming_2019_2020_v3.pdf

7 nov 2019 ... 30 juni: kandidaat moet het recht op TADD hebben verworven voor aanstelling vanaf 1 ... aanvraag vaste benoeming. 4. Voorwaarden ...

je verdiende loon - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/jvl_0.pdf

Het onderwijs kent eigen procedures om leerkrachten aan te werven. ... Het schoolsecretariaat zal ook andere persoonsgegevens opvragen zoals je adres,.

wie is er als de schoolbel rinkelt? - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/AgODi_Leerplicht_Jaarrapport_Schoolbel_rinkelt_2011-2012.pdf

mel, Maaseik, Maasmechelen, Menen, Mol, Neerpelt, Ninove, Oudenaarde, Overpelt, Po- peringe, Ronse, Sint-Truiden, Temse, Tielt, Tienen, Tongeren, Torhout, ...

Startbanenproject Verkeersveiligheid - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/2019_Jongerenbrochure_SP_Nieuw_depotnummer.pdf

menten die het openbaar vervoer centraal stellen, bijvoorbeeld de. 'trein-tram-busdag'. • Je vergroot het milieubewustzijn van gebruikers van het openbaar.

Brutosalaris-Nettosalaris - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Cursus_SO_Bruto_Netto_salaris_2012.pdf

De salarisschaal ( of het barema) wordt aangeduid door een code die het minimumsalaris, het maximum- ... 4 uur PV - 2° graad - barema 301 = 21.415,96.

VO-Toegangs-/Gebruikersbeheer - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/20150610%20infosessie%2005%20ToegangsGebruikersBeheer.pdf

10 juni 2015 ... GeoMob (MOW). – TWP/SBW (WSE). – Digiflow (FGOV). – ebirth (FGOV). – Vlimpers (BZ). – ESF (ESF agentschap). – Digitaal Toezicht (ABB).

aanrekenen kosten - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/2012315%20Kosteloosheid%20en%20kostenbeperking%20-%20aanrekenen%20kosten%20-%20participatie.pdf

de vorige directeur die sinds 1 januari 2012 op TBS is, verantwoordelijk is en voor ... gebruik van Smartschool, software en internet op school, een agenda, een ...

Studiedag armoedebeleid - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/LOP_Armoedebeleid_8mei2015_13_Turnhout.pdf

De onderwijscheque van € 60 is een tegemoetkoming van de. Stad Turnhout om de schoolrekening in het basisonderwijs. (kleuter en lager) te verlichten. Komt ...

Stappenplan TBSOB (DKO) - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/OSS_TBSOBDKO_april2019.pdf

regelgeving. ➢ Deel 2: urenverdeling. ➢ Deel 3: maatregelen voorafgaand aan. TBSOB. ➢ Deel 4: TBSOB. ➢ Deel 5: reaffectatie / wedertewerkstelling. ➢ Deel 6:.

rapport huisonderwijs - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/AGODI_Huisonderwijs_Jaarrapport_2013-2014_2014-2015.pdf

·. Ministerie van Onderwijs en Vorming, AKOV (2013). Examencommissie secundair onderwijs,. Jaarverslag 2012. Brussel: auteur. Regelgeving. ·. Wet betreffende ...

gebruikershandleiding salarisoverzichten - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Gebruikershandleiding_Salarisoverzichten_GDC_.pdf

b) Subtotalen per stamboeknummer berekenen c) Gegevens duidelijker zichtbaar maken d) Bepaalde rijen en kolommen zichtbaar houden tijdens het scrollen.

examencommissie secundair volwassenonderwijs - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Lijst%20terugbetaalde%20opleidingen.pdf

EXAMENCOMMISSIE. Wij betalen het inschrijvingsgeld terug voor de examens van alle aangeboden studierichtingen. SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS.