Cabri werkblad œ Lineaire transformaties met Cabri - Dick Klingens

Blijkbaar kunnen we een matrixvermenigvuldiging opvatten als een machientje. Je onderwerpt een vector aan zo'n vermenigvuldiging en het resultaat is weer een ...

Cabri werkblad œ Lineaire transformaties met Cabri - Dick Klingens - Gerelateerde documenten

Cabri werkblad œ Lineaire transformaties met Cabri - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/transfcabri2x.pdf

Blijkbaar kunnen we een matrixvermenigvuldiging opvatten als een machientje. Je onderwerpt een vector aan zo'n vermenigvuldiging en het resultaat is weer een ...

Werkblad Cabri Jr. Het parallellogram - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/jrparmconst.pdf

allereerst het begrip puntspiegeling. Vervolgens bekijken we de Cabri®Jr. functie Symmetry. In de opdrachten staat soms het teken Q. De bedoeling daarvan is ...

De hoek tussen twee lijnen in Cabri Geometry - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/ricocabri.pdf

In de (vlakke) Euclidische meetkunde wordt de hoek tussen twee snijdende rechte lijnen l ... hoek wordt uitgerekend, de richting van positieve x-as vast met behulp van twee punten O (de ... Kies de functie Afstand en bereken de lengte van OI.

Cabri-werkblad: Omtrekshoeken

http://www.pandd.nl/downloads/omtrekshoeken.pdf

Hoeveel graden telt een volle hoek? We bewijzen vervolgens een hulpstelling die je wellicht kan gebruiken bij een enkel bewijs op dit werkblad. Page ...

Cabri-werkblad Apollonius-cirkels

http://www.pandd.info/downloads/apolcirk.pdf

We kennen de middelloodlijn van een lijnstuk AB als de meetkundige plaats van de punten X die gelijke afstanden hebben tot de eindpunten van dat lijnstuk. Voor ...

Cabri aux olives

http://mouton-bn.ch/cabridici/images/Documents/LivreRecettesCabri.pdf

Livret de recettes ... A préparer dans une Tajine ou un Römertopf. ... Mettre la tajine ou le römertopf dans le four froid et cuire à 180 degrés environ 50 minutes.

Ellips-constructies met Cabri

http://www.pandd.demon.nl/downloads/ellipscon.pdf

Teken een cirkel met middelpunt O en straal gelijk aan a. • De snijpunten met de x-as (een lijn door O) zijn A1 en A2. • Teken ook de y-as ...

Towards Passenger Intermodality in the EU - CABRI-Volga

http://www.cabri-volga.org/DOC/EG4/TowardspassengerintermodalityEU-casestudies.pdf

for a description of the status of intermodal passenger transport, of good examples ... 4 The European Environment Agency mentions as external costs: environmental costs, ... SNCF and NMBS/SNCB all share tracks in Luxembourg even though they all re- ... system was introduced by the large private rail company JR East.

Download - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/jrtranslatie.pdf

Het lijnstuk AB is hetzelfde lijnstuk als het lijnstuk BA, maar de vector AB en de vector BA zijn verschillend: ze hebben een tegengestelde richting. Om het verschil ...

Over conflictlijnen - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/conflictlijnen.pdf

XB is de afstand van X tot de rechte lijn l. Het punt B is daarbij het voetpunt van de loodlijn uit X op l. De cirkel (X,. XB) raakt aan de lijn ...

PDF-bestand - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/liniaalconst.pdf

De middelevenredige x bij a en b, is dus eveneens construeerbaar. Op basis van bovenstaande constructies (S1 – S5) bewijst Steiner de mogelijkheid tot ...

Stelling van Pappos - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/pappos.pdf

Als voor de punten P, Q, R van de zijden AB, BC, CA van driehoek ABC geldt dat. (ABP)(BCQ)(CAR) = 1, dan zijn de punten P, Q, R collineair. Bewijs: Stel de lijn ...

Lagrange-polynomen - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/lagrange.pdf

Lineaire interpolatie (n = 1). De kromme met vergelijking y = f(x) wordt tussen de gegeven punten benaderd door een rechte lijn. Kwadratische interpolatie (n = 2).

Gemiddelde rijen - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/gemidrijen.pdf

De gemeenschappelijke limiet van de rijen wordt wel het rekenkundig-meetkundig gemiddelde. (Eng. arithmetic-geometric mean = agM) van de (start)getallen a0 ...

Het nevencentrum van een koordenvierhoek - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/nevencentrum.pdf

Zie voor andere eigenschappen van het Varignon-parallellogram: Dick Klingens (2001): De Stelling van Varignon, en meer. Op: www.pandd.demon.nl/vierh/.

Draaistrekking en negenpuntscirkel - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/dsnp.pdf

zijn gelijkvormig. We bewijzen nu allereerst: Lemma 1. Twee driehoeken ABC en A'B'C' , de laatste met zijden a', b', c', zijn lijnperspectief dan en slechts dan ...

Over de afgeleide van de functie f(x) = sin x - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/afgeleidesin.pdf

(1). Voor de afgeleide van de functie f (x) = sin x geldt per definitie: 0 sin(. ) sin. (sin ) lim h. x h x x h. →. −. ′ = Zodat: 0. 0. 0. 0 cos. 1 sin sin cos cos sin sin.

Oppervlakte en inhoud van een bol - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/oppinhbol.pdf

lijk de formules voor de inhoud en de oppervlakte van een bol met straal R (resp. ... En hierbij is G = AB · BQ de oppervlakte van parallellogram ABCD en AE = h ...

Goniometrie volgens Ptolemaeus - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/gonioptol.pdf

de regelmatige vijfhoek. Hij geeft eerst een eenvoudige constructie van z10 en z5. Is AB de middellijn van de cirkel (O) en OC = R de straal lood- recht op AB.

Over de construeerbaarheid van gehele hoeken - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/constrhoeken.pdf

Het construeerbaar zijn van hoeken leggen we vast via construeerbare lijnstukken, omdat dat het verband tussen construeerbare hoeken en construeerbare ...

0. Gegeven is een vaste cirkel met straal r. Hoe groot ... - Dick Klingens

http://www.pandd.nl/downloads/cirkelkans.pdf

Gegeven is een vaste cirkel met straal r. Hoe groot is de kans dat de lengte van een willekeurig getrokken koorde in die cirkel kleiner is dan r ? We zullen laten ...

De orthoptische cirkel van een ellips (de Monge-cirkel) - Dick Klingens

http://www.pandd.info/downloads/orthoptcirkel.pdf

31 jan 2007 ... De punten van deze cirkel hebben de eigenschap dat de beide raaklijnen uit zo'n punt (uiteraard gelegen buiten de ellips) loodrecht op elkaar ...

Title : Rasa Sayang Composer : Dick Lee Lyricist : Dick Lee D : Once ...

https://eresources.nlb.gov.sg/music/opencmscontent.aspx?id=1cc419d0-9e92-46de-baf8-a011364e945f

D : Once upon a time there were only trees. And a lion or two ... Can hardly believe this was a jungle once ... There's such a thing as a Singapore Dream.

Met transformaties op stap

http://www.fisme.science.uu.nl/nwd/nwd2012/handouts/Roelens_Mettransformatiesopstap.pdf

Definities en notaties. (Lijn)spiegeling met spiegelas : . = ′ zo dat de middelloodlijn is van [ . ′]. STAPPEN: SCHUIFSPIEGELING.

Transformaties van grafieken - Scarlet

http://home.scarlet.be/~katroot/transformaties_van_grafieken/Grafieken_van_elementaire_functies.pdf

Grafieken van elementaire functies . ... http://welcome.to/wiskunde Volg de link vierde middelbaar œ Functies - ... Daarom is het domein van deze functie ξ R.

Transformaties van grafieken - Wiskundeleraar

https://www.wiskundeleraar.nl/bestanden/users/ravew/HAVO4/Transformaties%20van%20grafieken.pdf

We gaan in het functievoorschrift 'x' vervangen door 'x − 2'. Je krijgt dan y=(x − 2)². Teken de grafiek. b. Wat is er gebeurt met de grafiek van y = x²? c. Wat zou er ...

Transformaties van grafieken HAVO wiskunde B ... - Wiskundeleraar

https://www.wiskundeleraar.nl/bestanden/users/studie/wiskundeonderwijs%20in%20perspectief/transformaties%20deel%201.pdf

Transformaties van grafieken. HAVO wiskunde B deel 1. Willem van Ravenstein. (c) 2016. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9 ...

linéaire du magasin - LSM LINEAIRE

https://www.lsmlineaire.fr/Catalogue-lsm-lineaire-du-magasin-imprimante-evolis-edikio-access-flex-duplex-etiquette-de-prix-support-ld.pdf

Italique Souligné / Italique Ombre / Italique Contour / Vertical. Vitesse d'impression 20 mm / seconde. Mémoire de 50 emplacements de 1100 caractères max.

De wereld achter transformaties: RD, ETRS89, ITRS en WGS84

http://io.osgeo.nl/sitecontent/events/RDMiniSeminar2016/LennardHuisman.pdf

20 okt 2016 ... Omrekenen van ETRS89 naar RD gaat met behulp van RDNAPTRANS™, of door inpassing in bestaande kaarten/bestanden. Nationale ...

Werkblad - Voedingscentrum

https://mobiel.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Onderwijs/mbo/Werkblad%20Als%20Dan%20Plan.pdf

ALS-DAN plan maken. Naam: Er zijn nogal wat ongezonde snacks: een Mars of Snickers, een zakje M&M's, een zakje. Dorito's, een blikje cola, koekjes, ...

werkblad ton en kg - Juf Ella

http://www.juf-ella.nl/wp-content/uploads/2016/07/werkblad-ton-en-kg.pdf

Eén olifant weegt ongeveer 5000 Kg. Met de grootste vrachtwagen kan er ongeveer 16 ton tegelijk vervoerd worden. Er komen 7 olifanten naar Artis. a) Hoeveel ...

werkblad ivm schaduw

https://www.stemopschool.be/download/media/56/de-wereld-rondom-ons.pdf

Ze meten, tekenen en beschrijven hoe de schaduw eruitziet. •. Aan het einde van de dag vergelijken en beschrijven ze de verschillende schaduwen die ze in de.

Werkblad - Aduis

https://www.aduis.nl/werkbladen/oplossing-boerderijdieren-quiz-100853_SA_L_NL.pdf

Iedereen kent boerderijdieren als koeien, varkens en paarden. Maar wat ... Hoeveel kilo gras eet een koe per dag? ... Hoelang duurt de draagtijd bij koeien?

werkblad Tussen-s - Surfspin

http://www.surfspin.nl/tussen-s.pdf

Je moet dan kijken naar samenstellingen die beginnen met hetzelfde woord, maar waarbij het rechter woord NIET met een -s- begint. Bij de samenstelling van ...

werkblad Lompsterk - Surfspin

http://www.surfspin.nl/lompsterk.pdf

8 sep 2010 ... toren-. Voorbeeld: [stok-] Mijn papegaai is stokdoof (erg doof). ... Antoniemen zijn woorden met een tegengestelde betekenis, zoals mooi en.

De tafel van 2, 4, 5 en 10 – werkblad 1 - Maaltafels.be

http://www.maaltafels.be/tafel%20van%202,%204,%205%20en%2010%20-%20werkblad%201.pdf

De tafel van 2, 4, 5 en 10 – werkblad 1 www.maaltafels.be. 2 x 4 = ___. 3 x 10 = ___. 5 x ___ = 20. ___ x 2 = 14. 6 x 5 = ___. 7 x 4 = ___. ___ x 5 = 40. 3 x ___ = ...