Leraren, tekorten en salarissen; een empirisch onderzoek ... - Cpb

voor de totale beroepsbevolking ligt, betekent evenmin dat de lonen in het onderwijs lager zouden zijn dan het landelijke gemiddelde. De daling van de reële ...

Leraren, tekorten en salarissen; een empirisch onderzoek ... - Cpb - Gerelateerde documenten

Leraren, tekorten en salarissen; een empirisch onderzoek ... - Cpb

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/leraren-tekorten-en-salarissen-een-empirisch-onderzoek-voor-het-voortgezet-onderwijs.pdf

voor de totale beroepsbevolking ligt, betekent evenmin dat de lonen in het onderwijs lager zouden zijn dan het landelijke gemiddelde. De daling van de reële ...

Veel leraren in WW ondanks tekorten

https://vfpf.nl/sites/default/files/2019-10/FD%20Artikel%20over%20Stille%20Reserve%20WW%2023-10-2019.pdf

23 okt 2019 ... Totaal aantal leraren dat een werkloosheidsuitkering ontvangt: 8836. Onderwijssector. Bijna 26% van het personeel in de sector (in fte) 55-plus.

Een empirisch onderzoek naar de rol van agogische ... - VUB.be

https://www.vub.be/sites/vub/files/thesis_epardon_opendoek.pdf

Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen, Sociale Agogiek. Student: Erika Pardon. Promotor: Prof. Dr. W. Elias. Opdrachtgever: OPEN DOEK vzw.

Zin in poezie : een interpretatief en empirisch onderzoek naar de ...

https://cris.maastrichtuniversity.nl/files/1526860/guid-451cc410-eaaa-4e0b-bf18-fe49e8dbc849-ASSET1.0.pdf

1 jan 2015 ... 70 Alleen het puzzelwoordenboek vermeldt 'suja' als woord, maar de ... De vlinder wordt naar verwachting alleen gekozen door kinderen die ...

Onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis - TOR

http://socipc1.vub.ac.be/torwebdat/publications/t2018_17.pdf

uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, secundair onderwijs en DBSO ... Je vindt het terug op: je lerarenkaart, je loonfiche, je schoolsecretariaat en op.

Leraren in gesprek: dialoog door onderzoek - Platform Samen ...

https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2016/08/180226-LerarenInGesprekDialoogDoorOnderzoek_PO_LR.pdf

De dialoogfunctie van onderzoek wil zeggen dat het onderzoeksproces leidt tot reflectie en inhoudelijke gesprekken tussen leraren. Deze reflectieve dialoog ...

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Een empirisch ...

https://doc.anet.be/docman/docman.phtml?file=.irua.a37ffc.133706.pdf

31 dec 2015 ... ... punten van de leefeenheid voor het schooljaar 2015-2016. 34. Tabel 8. Bepaling aantal punten leefeenheid bij school- en studietoelagen.

tekorten op de biomarkt - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/402123

Paul Verbeke, BioForum Vlaanderen. De markt voor ... België bedroeg het bio-aandeel 2,7% voor ... De basisprijs voor biomelk in Vlaanderen voor 2016 is 48 ...

Vaststellen van tekorten aan arbeidskrachten en ... - EMN BELGIUM

https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/nl_emn_labour_shortages_synthesis_final_-_nederlands.pdf

6.3 Lidstaten die de invloed van arbeidsmigratie op knelpuntberoepen op ... zoeken in een beroep dat als knelpuntberoep vermeld staat. ... de betekenis van.

" Onze doelstellingen: tekorten het hoofd bieden en de veiligheid ...

https://www.cepa.be/pdf/ha/cepa.mail/cepa.mail_30.pdf

30 okt 2012 ... De grote tekorten aan erkende havenarbeiders hebben wel een domper gezet op de zomervreugde, want veel van onze leden-bedrijven.

Leraren en ouderbetrokkenheid - NRO

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/05/PROO Leraren en ouderbetrokkenheid Joep Bakker ea.pdf

Ten tweede beschrijven we empirisch onderzoek naar de bijdrage die leraren kunnen leveren aan de betrokkenheid van ouders bij de school en het leerproces ...

Over de verantwoordelijkheid van leraren

https://beroepseer.nl/images/stories/documenten/over_de_veantwoordelijkheid_van_leraren_door_hester_ijsseling.pdf

Als leraar heb ik me veelvuldig de vraag gesteld: wat behoort tot mijn verantwoordelijkheid, wat van alles wat ik op mijn pad tref is aan mij? In de loop der tijd ...

Leraren veranderen - De Leijgraaf

https://www.leijgraaf.nl/wp-content/uploads/2020/01/Oolbekkink-H-geef-leraren-meer-stuurkracht-2018.pdf

Leraren veranderen. Een pleidooi voor het versterken van de stuurkracht van leraren in een bewegend onderwijsveld. Lector dr. Helma Oolbekkink-Marchand ...

Actieplan leraren - Onderwijs010

https://onderwijs010.nl/sites/onderwijs010.nl/files/images/0821766%20Leraren%20Leaflet%20A4_LR%281%29.pdf

Als we het werken in het onderwijs aantrekkelijk willen maken voor een grotere groep mensen én aantrekkelijk willen houden voor de huidige leraren, dan moet ...

Professionele ontwikkeling van leraren - RuG

https://www.rug.nl/research/portal/files/15093764/Review_professionele_ontw_leraren.pdf

15 feb 2020 ... Professionele ontwikkeling van leraren van Veen, Klaas; Zwart, R. C.; Meirink, J. A.; Verloop, Nico. IMPORTANT NOTE: You are advised to ...

Werven van leraren in Vlaanderen

https://www.ogperspecto.nl/uploads/media/AP-PO_HandreikingWervenInVlaanderen.pdf

1 sep 2018 ... 17 Berekeningen ACV Grensarbeiders. Belastingaangifte. Een Vlaamse leraar die in België woont en in Nederland werkt, dient in beide ...

Onderzoek naar onderzoek - Lectoraat Kantelende Kennis

http://www.lectoraat.nl/library/File/Publicaties/kk06VerslagHoofdonderzoek20-03verkorteVersie.pdf

20 maart 2006 ... Aan dit onderzoek namen 26 derdejaars deeltijdstudenten, drie docenten en twee tutoren van De Kempel en 28 mentoren van 20 basisscholen ...

Onderzoeksrapport Arbeidsmobiliteit van leraren in het primair ...

https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/uploads/2019/11/Onderzoeksrapport_arbeidsmobiliteit-van-leraren-in-het-primair-onderwijs.pdf

Arbeidsmobiliteit van leraren primair onderwijs. 2/17. 1. Inleiding. Er is op dit moment sprake van toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor leraren in het ...

Kwintessens in het handelen van leraren - UvH Repository

https://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3360/Proefschrift%20Karin%20Diemel.pdf?sequence=1

Kwintessens in het handelen van de leraar. 1.1 PEDAGOGISCHE SENSITIVITEIT IN HET. ONDERWIJS. Binnen de alledaagse praktijken in de klas moet de ...

Startgids voor leraren - HelpDocs

https://files.helpdocs.io/4rnzurug0m/other/1566281792636/manual-teacher-planner-augustus-2019.pdf

Surf naar bingel.be en log in met je Bingel-account. Klik op de ... o Materiaal toevoegen: lijstjes met materiaal voor de leerling, klas, leraar. ▷ Reflectie (vrij veld).

Advies over de basiscompetenties van de leraren - Vlor

https://assets.vlor.be/www.vlor.be/import/ar-ar-adv-1718-014.pdf

13 dec 2017 ... basiscompetenties leraar lager en secundair onderwijs én conform het Vlor advies over de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs.14 Een ...

Digitale competenties van leraren - Toll-net

https://www.toll-net.be/wp-content/uploads/2019/06/DigCompEdu_brochure_NL.pdf

Om gebruik te stimuleren, wordt voorgesteld om te verwijzen naar vaardigheidsniveaus met behulp van motiverende rolbeschrijvingen, gaande van. A1.

laat leraren schitteren - LannooCampus

https://www.lannoocampus.be/sites/default/files/books/issuu/9789401418461.pdf

De auteurs & Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2014. Uitgeverij LannooCampus maakt deel uit van Lannoo Uitgeverij, de boeken- en multimediadivisie van Uitgeverij ...

Onderzoekende leraren - Uitgeverij Lannoo

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401432900.pdf

3.1 Technieken voor het opstellen van onderzoeksvragen. 40. 3.1.1 Maak gebruik van vraagwoorden. 40. 3.1.2 Stel verschillende soorten onderzoeksvragen.

Samenvatting De taakbelasting en werkcontext van leraren ...

https://www.vub.be/TOR/wp-content/uploads/2018/09/Samenvatting.pdf

stamboeknummer gecontroleerd en een startdatum toegewezen. Het feitelijke onderzoek liep tot einde april en omvat naast lesweken ook de krokus- en ...

Untitled - Begeleiding Startende Leraren

http://www.begeleidingstartendeleraren.nl/wp-content/uploads/2018/02/Interne-rapportage-onderzoek-project-BSL-Eindhoven_def.pdf

(werkdrukreductie, enculturatie, professionele ontwikkeling, begeleiding bij lesgeven, structuur voor begeleiding/intervisie) wordt aandacht besteed. Starters ...

De onderzoekende houding van leraren - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/educatie/-/media/files/windesheim/research-publications/120910artikeldeonderzoekendehoudingvanlerarenvelonbrugginkenharinck.pdf

“De ideale leraar van nu is een onder- zoekende leraar. Hij denkt kritisch na over zijn ervaringen in het onderwijs, vraagt zich af of dat onderwijs wel goed.

begeleiding van startende leraren - VO-raad

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/368/original/HANDBOEK_3_begeleiding_startende_leraren.pdf?1495099263

vermindering van de werkdruk van startende leraren;. - enculturatie (ingroeien en zich thuis voelen in de school);. - begeleiding als basis voor doorgaande ...

Leraren met karakter - Stichting Beroepseer

https://www.beroepseer.nl/images/stories/documenten/Leraren_met_karakter_W_Sanderse.pdf

beroepsethiek van de leraar. Lectorale rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de installatie tot lector 'Beroepsethiek van de leraar' in het educatieve domein van ...

Excellente leraren als inspirerend voorbeeld

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-111816.pdf

voor een periode van vier jaar. Aanbeveling 2: geef excellente leraren tijd en middelen. De Onderwijsraad stelt voor per excellente leraar jaarlijks 25.000 euro ...

Functiereeks Leraren primair onderwijs - Aob

https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2018/06/Functiebeschrijvingen-primair-onderwijs.pdf

antwoordelijke leerkracht de werkzaamheden volledig zelfstandig uitvoert en volledig is belast met de in de context omschreven verantwoordelijkheden.

Wiskunde in B-‐stroom en BSO: modulemateriaal voor leraren (in ...

https://associatie.kuleuven.be/schoolofeducation/projecten/Modulemateriaal%20wiskundige%20denkmethodes%2017apr2014.pdf

17 april 2014 ... Deze oefeningen kunnen niet opgelost worden met verhoudingen. Page 34. Pagina 34 van 101. In het eerste ...

Leraren van het Jaar 2014 - Scholen met Succes

http://www.scholenmetsucces.nl/bijlagen/pdf/School_-_November-2014_-_Leraren-van-het-jaar.pdf

De vier Leraren van het Jaar 2014, van links naar rechts Femke Cools, Joke Lorist-Klappe, Jasper Rijpma en Marloes van der Meer. Leraren van het Jaar 2014.

Academische leraren - Platform Samen Opleiden

https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2019/03/Academische-leraren.pdf

opgeleide leraren in het basisonderwijs toenemen. (Streefland, Stokking & Wubbels, 2008). De universitaire pabo gaat er van uit dat een academische leraar ...

Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in de ... - AOb

https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2017/08/Brochure-rechten-en-plichten-van-ouders-leerlingen-en-leraren-in-de-school.pdf

ouders. De wetten vormen de 'harde' grenzen waar- binnen scholen, maar ook leraren en ouders ... zonder de ouders te horen (of de leraar), is dat ook niet juist ...