Maatschappelijke waardering en professionaliteit - Core

professionaliteit en de maatschappelijke waardering van leerkrachten en anderzijds factoren die ... Poelmans (2001) dat scholen van het lager onderwijs steeds meer kampen met een ... statusdimensies - loon, maatschappelijk nut, aanzien.

Maatschappelijke waardering en professionaliteit - Core - Gerelateerde documenten

Maatschappelijke waardering en professionaliteit - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/55759576.pdf

professionaliteit en de maatschappelijke waardering van leerkrachten en anderzijds factoren die ... Poelmans (2001) dat scholen van het lager onderwijs steeds meer kampen met een ... statusdimensies - loon, maatschappelijk nut, aanzien.

Professionaliteit en persoonsontwikkeling - Michiel de Ronde

http://michielderonde.nl/wp-content/uploads/2017/03/Professionaliteit-en-persoonsontwikkeling-Hoofdstuk-13-van-Supervisiekunde-meerperspectivisch.pdf

In dit hoofdstuk gaat het over professionaliteit en over de rol van supervisie ... Kunneman pleit daarom voor een normatieve pro- fessionaliteit, gevoed door ...

over het belang van de ontwikkeling van normatieve professionaliteit

http://www.denkspeeltuin.nl/wp-content/uploads/2015/02/Veerkracht-11_3_Hartger-Wassink.pdf

de normatieve professionaliteit van het beroep die zich in drie domeinen afspeelt (Kunneman, 2013). Ten eerste is het voor leraren van essentieel belang dat ze ...

Normatieve professionaliteit in het sociaal werk - Dirk Geldof

http://www.dirkgeldof.be/system/files/0802-driessens-geldof.pdf

Ook morele en normatieve overwegin- gen moeten een plek blijven krijgen op de werkvloer. Dat vraagt van professionals om voortdurende reflectie: op hun ...

Sinds een jaar of tien is het begrip normatieve professionaliteit in ...

https://www.journalsi.org/articles/10.18352/jsi.126/galley/136/download/

normatieve professionaliteit in zwang gekomen. Aanvankelijk werd het begrip geïntroduceerd als reactie op de verzakelijking en economisering in zorg,.

De onlosmakelijke band tussen professionaliteit ... - Militaire Spectator

https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/uitgaven/inhoudsopgave/MS%206-2008%20Groen%20Professionaliteit%20en%20ethiek.pdf

sionaliteit' en maken een verdiepingsslag met de bespreking van het begrip 'normatieve professionaliteit', waarna we in de laatste para- graaf de verschillende ...

Een archeologische evaluatie en waardering van het ... - OAR

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/34/STUA034-001.pdf

Naam site: Riemst, Bovenveld. Stuurgroep: R. Annaert (Onroerend Erfgoed), M. Eycken (gemeente Riemst), K. Jeneson. (Thermenmuseum Heerlen), G. Soeters ...

Inventarisatie en waardering schoolgebouwen ...

https://www.stichtingwederopbouweindhoven.nl/media/3166088/20181218-eindrapportagewoschoolgebouwen.pdf

18 dec 2018 ... VBS De Regenboog; dependance van Mimosaplein 1. ... omvat een vleugel in drie bouwlagen ten westen, en een vleugel in twee bouwlagen ...

Een archeologische evaluatie en waardering van een ... - OAR

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/23/STUA023-001.pdf

samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel), net ten noorden van Lelle, wees op grondsporen die mogelijk in ... is vergelijkbaar met radar, dat echter radiogolven gebruikt in plaats van licht. De afstand tot ... aantal regenbuien! Tijdens de ...

Waardering van mantelzorgers - Sociaalweb

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2015-08/20150805_handreiking_mantelzorgwaardering_mantelzorg_vws_mezzo_vng.pdf

Hoe brengt u de behoefte van mantelzorgers aan waardering in kaart? 9 ... maximaal € 200,- is gestort, of een financiële vergoeding van maximaal € 180,- Het ...

Een archeologische evaluatie en waardering van Celtic ... - OAR

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/38/STUA038-001.pdf

30 april 2014 ... het Kolisbos te Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt), met het oog op het ... het bemonsteren van een continue sequentie van 80 cm, werden in de ...

rcheologische evaluatie en waardering van een site uit de ... - OAR

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/19/STUA019-001.pdf

uit de bandkeramiek (Riemst, provincie Limburg). Rapport 2011- ... uitzonderlijk. Het betreft eerder kleine vormen (5 tot 25 cm diameter) met een dunne wand (2.

Archeologische evaluatie en waardering van de abdijsite van ... - OAR

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/12/STUA012-001.pdf

De site is eigendom van het bisdom Hasselt, met uitzondering van de percelen in het zuiden ... markt werd gedreven, zoals het wisselkantoor en de rosmolen.

Een archeologische evaluatie en waardering van CAI locatie ... - OAR

http://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/39/STUA039-001.pdf

RAAP-RAPPORT 3109. Een archeologische evaluatie en waardering van CAI locatie 1742 op de Kalenberg. (gemeente Kortenaken, provincie Vlaams-Brabant).

een archeologische evaluatie en waardering van bornem ... - OAR

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/37/STUA037-001.pdf

22 feb 2016 ... de Pastoor Huveneersheuvel (Bornem – Hingene) en zijn directe ... Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Schone Letteren in Brussel.

Waardering van ecosysteemdiensten in een stedelijke omgeving ...

https://www.natuurwaardeverkenner.be/download/manual_city.pdf

Aertsens Joris, Leo De Nocker, Lauwers Hugo, Norga Katelijne, Simoens Ilse, Meiresonne Linda,. Turkelboom Francis ... Prov. Antwerpen. 8. Daguitstappen.

Waardering voor hoger onderwijs

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30300-VIII-222-b2.pdf

hogescholen die in een wet op het hoger onderwijs verankerd behoort te worden. Vanuit dit ... daarom voor, op korte termijn over te gaan tot het aanbrengen van een aantal wijzigingen in de WHW. Tegelijkertijd moet ... type wordt bedoeld.

Archeologische evaluatie en waardering van de circulaire ... - OAR

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/11/STUA011-001.pdf

Assebroek bezat verschillende leenhoven, die afhingen van het Prinselijk Leenhof van de Burg van Brugge (Barremaecker 987, ). De leenhoven. Assebroek had ...

Waardering van de site Bergstraat te Oud-Turnhout - OAR

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/5/STUA005-001.pdf

Tim Hansen, Vanessa Hendrickx, Brecht Lambrechts, Els Meirsman, Karen Ruebens, Yves ... het reliëf weer ten tijde van de Allerød en de basis van het veen.

Een archeologische evaluatie en waardering van de 'verdwenen ...

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/26/STUA026-001.pdf

In opdracht van de Vlaamse Overheid (Onroerend Erfgoed) heeft RAAP ... gemeentebestuur uiteindelijk 29 Brabantse gulden en 16 stuivers gekost om de klok ... Bijlage 11: Fragment van 'Plan Coppe et profil des projets des années 1763 et ...

Een aanvullende archeologische evaluatie en waardering ... - OAR

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/15/STUA015-001.pdf

Kanne in de gemeente Riemst (provincie Limburg in België). Het plateau van ... Tevens zijn 2 pollenbakken van 50x5x5 cm geslagen in de sporen 4, 5, 7 en 8.

Evaluatie en waardering van de archeologische sites ... - OAR

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/4/STUA004-001.pdf

van de gemeente Oostkamp, rekening houdende ... Bij de gemeenten Waardamme en Oostkamp kwamen ... en post-podzol-bodems (..h) langs de beekvalleien,.

Een cross-collections waardering - CEMPER

https://www.cemper.be/assets/documents/X-collections_waardering_decors.pdf

collectie Schouwburg), Schouwburg Kortrijk, CC Vredeberg Lier en Chris Van. Goethem (beide deelcollecties) – werden op stukniveau gefotografeerd en.

een archeologische evaluatie en waardering van het slagveld ... - OAR

http://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/33/STUA033-001.pdf

9 juli 2012 ... de slag bij Rijmenam (1578). de slag op de ... bestond. In 1745 hadden de Engelsen de handen vol met het neerslaan van een Schotse opstand ... gebeurtenissen op het slagveld rechtstreeks uit de mond van de Franse.

Handleiding functiebeschrijving en -waardering Landschappen - vBNe

http://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/overige%20producten/handleiding-functiebeschrijving-en-waardering-landschappen-dd-13-03-2019.ea65b2.pdf

13 maart 2019 ... Daarna wordt het proces uitgelegd dat organisaties kunnen volgen bij functiebeschrijving en -waardering volgens de gemoderniseerde ...

Ecosysteemdiensten als kader voor waardering van ... - Minaraad

https://www.minaraad.be/themas/biodiversiteit/academische-zitting-bos/ecosysteemdiensten-als-kader-voor-economische-aspecten-van-het-bos/Kris%20Verheyen.pdf/download

Ecosysteemdiensten. Op vraag van Kofi Annan, de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, werkten 1360 gezaghebbende wetenschappers ...

Bezoek en waardering stadsparken deel II - Onderzoek010

https://onderzoek010.nl/handlers/ballroom.ashx?function=download&id=355&rnd=0.34287911537103355

2017 weer een toename zien in het aandeel Rotterdammers dat de parken en de ... Een derde tot bijna de helft van de bezoekers komt te voet naar het park; een niet ... Het meest geliefde moment van de dag om het park te bezoeken is in de ...

Registratie en waardering van de Provinciale ... - Het Virtuele Land

https://hetvirtueleland.be/themes/CAG/images/files/Rapport%20registratie%20en%20waardering%20collectie%20Bulskampveld_def.pdf

1 dec 2016 ... Provinciaal Museum Bulskampveld Beernem, 3de druk, Brugge,. 1998. 4 Van Acker R., Bezoekersgids Landbouw-, Ambachten- en ...

Waardering van verpachte gronden in box 3 - Belastingjaar 2017

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/waardering_landbouwgr_2017_aa9611z71pl.pdf

bos/houtwal: er is sprake van een bos indien op ten minste 10 are (1.000 m2) ... De normwaarden van onverpachte gronden per hectare voor deze publicatie ...

Economische waardering van een natuurgebied. Case-study - 0-9

https://lirias.kuleuven.be/retrieve/320459

50 ha groot natuurgebied in het dorpje Meldert (Hoegaarden, Vlaams Brabant). Om een ... VANNESTE, L. Groot wandelboek Vlaanderen. Uitgeverij Lannoo ...

Tekst, begrip en waardering - Stichting Lezen

https://www.lezen.nl/sites/default/files/Tekst,%20begrip%20en%20waardering.pdf

Voor een groot deel gaat het om narratieve (of verhalen- de) teksten: kinderboeken, jeugdliteratuur, stripverhalen en de korte stukjes tekst in een prentenboek.

Archeologische evaluatie en waardering van de site Keizersberg ...

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/14/STUA014-001.pdf

8 juni 2010 ... Britt Claes voor het opzoeken van het archief van Breuer in de KMKG/MRAH ... rotaties, zoals het gebruik van “naakt” braakland of het aanleggen ... kercke, de welke beyde op den borght alhier, binnen Loven gestaen hebben ...

Model waardering vruchtgebruik volgens ... - Tamtam.pro

http://www.tamtam.pro/ttp/uploads/slots/fichiers/2016/11/Bijlage%204_waarderingsmethode%20Rulingcommissie-2016_11_28_12_31_11.pdf

28 nov 2016 ... Model waardering vruchtgebruik volgens Rulingcommissie (enkel bedoeld voor seminarie vruchtgebruik). 1. Premissen. Aankoopprijs. 375.000 ...

Archeologische evaluatie en waardering van een Romeinse site op ...

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/31/STUA031-001.pdf

Deze bestond uit Peter Van den Hove, Dirk Pauwels en Annick Arts van het ... Lommel/Bocholt zanden ... begrafenis vormt een laatste gelegenheid waarop.

Naar waarde geschat 2. Waardering deelcollectie grote ...

https://hetvirtueleland.be/themes/CAG/images/files/Rapport_Naar_waarde_geschat2_Bokrijk.pdf

Overleg Bokrijk-CAG i.v.m. waardering (25 mei). - Overleg ... Afwerking deeltraject Bokrijk met toestemming van Vlaamse overheid na 1 oktober. - Afronding ...