en alle leugenaars - Marc Verhoeven

Maar wij leven nog steeds in onze “oude mens” die wij echter moeten “afleggen” (Efeziërs 4:20-25) door dagelijks ons kruis op te nemen en Christus te volgen ...

en alle leugenaars - Marc Verhoeven - Gerelateerde documenten

en alle leugenaars - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/leugenaars.pdf

Maar wij leven nog steeds in onze “oude mens” die wij echter moeten “afleggen” (Efeziërs 4:20-25) door dagelijks ons kruis op te nemen en Christus te volgen ...

Hoe konden alle dieren in de Ark van Noach? - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ark-dieren.pdf

De Bijbel specificeert de Ark van Noach als 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog: een enorm, stabiel en zeewaardig vaartuig. Veel sceptici zeggen dat de ...

Leiden niet alle religies naar God? - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/religies.pdf

25 sep 2012 ... Maar de Bijbel leert dat liegen een grote zonde is. Beschouw het volgende gebod: “Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; ... ders en plaagde kleine baby's tot ze weenden, urineerde in de ...

De Mosterdboomkerk - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mosterdboom.pdf

Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, dat een mens heeft genomen en in zijn ...

Johannes 18-19 HET LAM VAN GOD - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jh18-19_ZV.pdf

23 nov 2015 ... Het oor van Malchus. Volgens Johannes 18:10-11, spoedde Petrus zich om de Heer te bevrijden, en met grote ijver en weinig inzicht sloeg hij ...

Occulte - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Occultisme.pdf

20 maart 2004 ... door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogel- ... tot haar ga, en door haar onderzoeke.

De Eenhoorn - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eenhoorn.pdf

Is het woord “eenhoorn” een foute vertaling in de Statenvertaling (SV) en de King James Version. (KJV)?. Het woord “eenhoorn(s)” verschijnt in deze ...

Wie is de Bruid van het Lam? - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/De-Bruid.pdf

Wie gaat hier de Bruidegom tegemoet? Israël? Nee, degenen die het christelijke getuigenis op aarde vormen, bruid én hoer, maar deze laatsten halen de ...

Labyrint - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/labyrint.pdf

Maar bij het wandelen van een labyrint, dat is de techniek waar we het nu ... De laatste 20 jaar is er een oude praktijk die door de “Kerk” verlaten was, opnieuw ... stellen met “hogere” geestelijke entiteiten (demonen, de afvallige geesten)? Het ...

Crematie - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/crematie.pdf

De Israëlische en de christelijke begrafenis. 5. De oorsprong van de moderne crematie. 6. Wat zegt de bijbel over de crematie? 7. Wat zegt de bijbel over de ...

De tien maagden - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/10-maagden.pdf

“Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten”. En Jezus ging uit, en vertrok van de tempel (Mattheüs 23:38; 24:1). De tempel is in het vervolg niet ...

Rob Bell over hemel en hel - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rob-bell-liefde.pdf

1 mei 2019 ... zoiets opgewekt als een horzelnest van controver- se onder "evangelicals" toen het gepubliceerd werd in 2011. De man had al lange tijd de hel.

SYMBOLEN en hun Betekenis - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/symbolen.pdf

Occulte symbolen verdringen snel de christelijke symbolen in onze cultuur. Daarom moedigen wij u aan om deze lijst te gebruiken om anderen te waarschuwen, ...

Talen, tongen - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Tongen-Rendal.pdf

dondervliegjes bij drukkend weer. Versterkend middel. Eens bestierf ik het bijna toen een groot predikant, zeer in aanzien in charismatische kringen, mij zei dat, ...

Het Christelijke kruis - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kruis-jg.pdf

naar Christus' dood aan het kruis - soms met levendige illustraties. Het vroege WTG-symbool - een kruis en een kroon - stond o.a. op de cover van elke editie ...

Jezus wandelt op de zee - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-wandelt-op-zee.pdf

De geschiedenis van Jezus' wandel op de zee komt vlak na de wonderbare spijziging ... Zijn discipelen aan boord te gaan van een schip en af te varen op de zee. ... in de morgen wijst op Zijn tweede komst en het begin van een nieuwe bede-.

Corrupties in de NBG-vertaling - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Corrupties_NBG.pdf

16 okt 2019 ... ment volgens de NBG-vertaling met de gedegen King James Version en de Statenvertaling. Het zal ... and there shall be famines, and pesti-.

Corrupte Bijbelvertalingen - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Corrupte-bijbels.pdf

Corrupte Bijbelvertalingen. Update 25-9-2010. God heeft Zijn Woord bewaard in de Reformatiebijbels. De belangrijkste is de Authorized of King James. Version ...

Doelgericht Misleid - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Doelgericht_Misleid.pdf

Van de boekenverkoop in de bibliotheek ging ik naar het internet, en tikte “as above, ... magie dat gegrift was op het tablet, in cryptische woorden, door Hermes.

Doen of Gedaan? - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/DOE-of-GEDAAN.pdf

Deze zes gouden letters. Kostbare letters! Kostbaar woord! Wie kan over de opluchting spreken van een beladen hart wanneer het ontdekt dat alles GEDAAN is ...

Geboren in een Stal? - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geborenInEenStal.pdf

30 nov 2010 ... Verkeerde opvatting: Jezus werd geboren bij de dieren in een stal omdat er geen plaats was in de herberg. Een klassiek kerststalletje met os, ...

Het Nieuwe Gebod - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NieuwGebod.pdf

Johannes 15:12-13: ... Christus verplicht om Gods geboden in acht te nemen: ... “Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft” ...

Het leven van Christus - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LevenChristus-h12_ZV.pdf

21 dec 2015 ... bovennatuurlijke genezing van het oor van Malchus (Lukas 22:51) had het leger dat Jezus arresteer- de geen excuus! Zij konden nooit zeggen: ...

De uittocht van Egypte - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteGebeurtenissen-h4_ZV.pdf

De natie van Israël kwam voort uit deze twaalf zonen. In de dagen dat Jozef machthebber was over Egypte (Genesis 42:6; 45:9), gingen Jakob (hij was in.

De Twaalf Discipelen - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/12apostelen-4_ZV.pdf

18 jan 2016 ... Verwar de apostel Johannes niet met een andere belangrijke man die ook Johannes ... (en dat is meer dan enig andere van de 12 apostelen).

Katholieke Sacramenten - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Catholic-Sacraments_Dutch.pdf

7. “Door het doopsel worden alle zonden vergeven, de erfzonde en alle persoonlijke zonden, evenals alle zondestraffen”. 8. [Originele schuine letters].

De Islamitische Mahdi - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/de-Islamitische-Mahdi.pdf

22 maart 2016 ... Leden van zowel Soennieten als Sjiieten geloven in een Islamitische Messias, de Mahdi, die zal verschijnen aan het eind van de wereld om ...

De Engel des Heren is ten volle God - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/EngelDesHeren.pdf

11 Ook zeide des HEEREN Engel tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en gij zult zijn naam Ismael noemen, omdat de HEERE uw verdrukking ...

De Vrucht van de Heilige Geest - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Heilige-Geest_les7.pdf

Galaten spreekt over de “vrucht van de Geest” - zie Galaten 5:20: “De vrucht van de Geest is ech- ter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, ...

Het Avondmaal in acht nemen - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Avondmaal2.pdf

De reden waarom we het Avondmaal in acht nemen, is dat Jezus Christus ons dit geboden heeft te doen! Jezus zei het en de Kerk moet het gehoorzamen! Wat ...

Rome en de Tien Geboden - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tien-geboden.pdf

Update 13-1-2016: aangepast aan de nieuwe Catechismus 1995 en de HSV. ... De tekst van de 10 geboden werd identiek herhaald in de RK-Catechismus ...

Laat u niet in met Complottheorieën - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/complottheorie.pdf

20 mei 2008 ... ... theorieën verder onder de aandacht brengen, zoals http://www.weeswaakzaam.nu/, http://endtimes.punt.nl/?, http://xandernieuws.punt.nl/,.

Inspiratie en het gezag van de Bijbel - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/inspiratie-gezag-Bijbel.pdf

van alle dogma's is: als de bijbel werkelijk van God komt, aan Hem zijn gezag ontleent en geheel ... hoofdletters) en dateren uit de vierde tot de achtste eeuw.

Tweede Vaticaans Concilie - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vcII.pdf

Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. • Constituties. 1. Dei Verbum dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring. 2. Lumen Gentium dogmatische ...

Is er een hiaat ('gap') tussen Genesis 1:1 en 1:2? - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gap2.pdf

Strong's 1961] een grote stad Gods, van drie dagreizen”. 12 Gen. 1:1: “In den beginne schiep [bara - Strong's 1254] God de hemel en de aarde”. 13 Gen.

En zij gaven Hem edik met gal te drinken - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/edik-met-gal.pdf

14 nov 2011 ... soort Artemisia absinthium; hyperoniem: composiet 2. bitter aftreksel van de knoppen van de alsem”. Poppy = papaver/opium. Deze “gal” kan ...