Competentiematrix Pabo HvA en UPvA - Studiegids HvA

Ook is gebruik gemaakt van de competentiemeter van Pabo. HvA en heeft er een aanscherping plaatsgevonden op basis van profilering van de opleiding op het ...

Competentiematrix Pabo HvA en UPvA - Studiegids HvA - Gerelateerde documenten

Competentiematrix Pabo HvA en UPvA - Studiegids HvA

https://studiegids.hva.nl/PublishingImages/Eindkwalifacaties%20Pabo%20HvA.pdf

Ook is gebruik gemaakt van de competentiemeter van Pabo. HvA en heeft er een aanscherping plaatsgevonden op basis van profilering van de opleiding op het ...

Studiegids universitaire pabo 2017-2018 - Hogeschool Viaa

https://www.viaa.nl/content/uploads/Studiegids-universitaire-pabo-2017-2018.pdf?download

De Pabo maakt deel uit van de Educatieve Academie. Dit is het kenniscentrum dat opleidt, onderzoekt en adviseert voor het primair en voortgezet onderwijs. Onze ...

Competentiematrix - Agathon

https://agathon.nl/pdf/agathon-loopbaan-coaching-competentiematrix-walter.pdf

Competentiematrix. In dit document is een voorbeeld van een competentiematrix weergegeven. Uit privacyoverwegingen is deze rapportage geanonimiseerd.

Competentiematrix - Meerkring

https://www.meerkring.nl/Portals/1521/docs/Werken%20bij/competentiematrix%20-%20leraren%20-%202018.pdf?ver=2018-10-19-133821-683

Gesprekscyclus Meerkring bekwaamheidsdossier Competentiematrix leerkracht L11 2018. Pagina 1. © deze matrix mag niet zonder toestemming aan ...

de competentiematrix - Logos

https://www.logosinform.be/sites/default/files/documents/Competentiematrix%20HR%20Wijs_0.pdf

Een competentiematrix biedt een visueel overzicht van de aanwezige en de te verwerven competenties/taken van elke medewerker op afdelings- of functieniveau.

Medical Affairs Competentiematrix - NVFG

https://www.nvfg.nl/wp-content/uploads/2019/03/161_19003_nvf-medical-affairs-competentiematrix_006.pdf

De Medical Affairs Competentiematrix is namens de NVFG ontwikkeld met input van een grote en diverse groep. Medical Affairs Professionals van verschillende ...

pabo - CNV Onderwijs - CNV Connectief

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/wp-content/uploads/2019/03/SJ02_1-40.pdf

16 maart 2019 ... en bekijken we of de cao-afspraken worden nage- leefd. Ik was dan ook verrast dat het mbo en hbo ook opgeroepen worden om te staken.

druktechniekenproject pdf pabo - Rob Komen

http://www.robkomen.nl/onderwijs/pabo/grafiek/druktechniekenproject%20pdf%20pabo.pdf

WAT IS GRAFIEK ? Grafiek is de verzamelnaam van alle (kunst)werken die met verf of inkt worden afgedrukt. Je kunt op verschillen manieren iets afdrukken: a.

Registration on Pabo - geo.uni-bremen.de

https://www.geo.uni-bremen.de/statisch/infb_downloads/809/Registration_PABO.pdf

Registration on Pabo. Open the website FlexNow 2 - Uni Bremen via https://fn2.vwg.uni- bremen.de:8443/FN2AUTH/. Register with your Benutzerkennung and ...

Scriptie Pabo 4 - Jenaplan

https://www.jenaplan.nl/userfiles/files/meesterstukken/Digitaal_en_wereldorientatie.pdf

13 nov 2017 ... “Muziek doorklinkt in de 'per-sona' en geeft ons de ... LIO school: Kindcentrum de Kloostertuin – Jenaplan afdeling ... *De verliefde stieros 5.

WISCAT-pabo - Cito

https://www.cito.nl/-/media/files/hoger-onderwijs/cito_ho_pabo_wiscat_instructie_kandidaten.pdf?la=nl-NL&hash=733DC8B8E890153FAC0BFFFED5CA90676260E753

'goed' of 'fout'. De computer stelt de toets samen. • De opgaven komen één voor één op het scherm. De software selecteert de opgaven uit een opgavenbank ...

Wetenschap en Techniek op pabo's en basisscholen

https://www.iederkindeentalent.nl/wp-content/uploads/2012/07/stuiterenenspiegelen.pdf

1 Wetenschap en Techniek op de basisschool, tekst: Ed van den Berg. 12 ... van W&T-activiteiten in de klas en zij hebben de afgelopen jaren een kleine.

Toetsgids pabo Rekenen-Wiskunde

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/2014_toetsgids_pabo.pdf

grote getallen: miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen, triljard, quadriljoen, quadriljard. Hoofdrekenen en gebruiken van referenties is een vaardigheid die bij ...

Boekenlijst Deeltijd pabo - iPabo

https://www.ipabo.nl/upload/Boekenlijsten/Boekenlijst_Deeltijdopleiding.pdf

Hogeschool iPabo. Boekenlijst deeltijdopleiding. Collegejaar 2019 - 2020. 1. Vak/ISBN. Titel. Auteur. Druk. Uitgever. Leer- jaar. Beroeps- taak. Prijs- indicatie.

Docentloos roosteren bij PABO-Afstandsleren Windesheim

http://www.licto.nl/download.php?fileID=205

De PABO van Windesheim heeft sinds een aantal jaren een traject voor afstandsleren, afgekort. PABO-AL. Deze opleiding biedt de studenten per ...

OPEN BOEK PABO - Stichting Lezen

https://www.lezen.nl/sites/default/files/Lezen3-2013_lr_def.pdf

27 sep 2013 ... laars uit Rotmoevie van Marian de Smet en Ik zal er zijn van. Holly Goldberg Sloan (naast Gesplitst kanshebber voor De. Gouden Lijst voor het ...

Jaarverslag 2017 - Katholieke Pabo Zwolle

https://www.kpz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Jaarverslag-Katholieke-Pabo-Zwolle-2017-website.pdf

Voor het CvO ligt er een uitdaging om te bekijken welke begeleidende ... Rijnbrinkgroep wat betreft het geautomatiseerde catalogus- en uitleensysteem en.

Het gebruik van data door lerarenopleiders van de pabo

http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=628691

de pabo aandacht besteden aan datagebruik: hoe zij aanstaande leerkrachten leren data te gebruiken, zelf data gebruiken en welke fac- toren dit eigen gebruik ...

voetstuk van de pabo - Beter Onderwijs Nederland

https://www.beteronderwijsnederland.nl/wp-content/uploads/2016/07/legitimatierapport.pdf

Voetstuk van de Pabo, Legitimatierapport bij de kennisbases NT en RW, pag. 2 van 88. Legitimatierapport. Kennisbases Nederlandse taal en rekenen-wiskunde ...

Jaarverslag 2016 - Katholieke Pabo Zwolle

https://www.kpz.nl/wp-content/uploads/2018/05/Jaarverslag-Katholieke-Pabo-Zwolle-2016.pdf

Verder wordt een onderzoekende houding genoemd: “We kijken als team nu meer ... het geautomatiseerde catalogus- en uitleensysteem en Interbibliothecair.

Kennisbasis - Goed voorbereid naar de pabo

https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/120120_Advies_kennisbasis_PABO.pdf

De Commissie Kennisbasis Pabo is op 29 juni 2011 ingesteld door de HBO-raad. De centrale opdracht aan de commissie werd als volgt geformuleerd: lever op ...

Aardrijkskunde - Goed voorbereid naar de pabo

https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/TT-AK-TOETS-MBO-VB-2015.pdf

voorbeeld toelatingstoets pabo 2015 Aardrijkskunde pagina 38/53 vraag 43 Twee werelddelen. Op de kaart zie je twee werelddelen. Welke uitspraak over deze ...

Pabo boekje - Ieder Kind een Talent

https://www.iederkindeentalent.nl/wp-content/uploads/2012/07/Techniek-op-de-pabo.pdf

Kerngedachte van vtb is dat techniek als vliegwiel kan fun- geren voor vernieuwing van het basisonderwijs op een breed front: inhoudelijk, onderwijskundig en ...

Geschiedenis - Goed voorbereid naar de pabo

https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/TT-GS-TOETS-MBO-VB-2016.pdf

voorbeeld toelatingstoets pabo 2016 Geschiedenis pagina 24/47 vraag 30 Standenmaatschappij. Op deze middeleeuwse afbeelding staan de drie standen: ...

voorbeeld toelatingstoets pabo 2015 Aardrijkskunde

https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/TT-AK-TOETS-MBO-VB-2015.pdf

Op de kaart zie je de ligging van de plaatsen Rovaniemie en Karasjok. Ze liggen ... Welke uitspraak over deze werelddelen is juist? De werelddelen … A.

Natuur & Techniek - Goed voorbereid naar de pabo

https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/TT-NO-TOETS-MBO-VB-2015.pdf

opnieuw afgelezen (zie tekening). Wat is waar voor de ... In glas 1 blijft de thee het langst heet en de frisdrank het langst koud. B. In glas 2 blijft de thee het langst ...

Competentieprofiel Fontys Hogeschool Kind en Educatie Pabo ...

https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Totaaloverzicht_competentieprofiel_Pabo.pdf

2.1 is mede verantwoordelijk voor het realiseren van een fy- siek en sociaal-emotioneel veilige leeromgeving […] 2.2 heeft een voorbeeldfunctie met betrekking ...

Boekenlijst Pabodeel Academische Pabo - Universiteit Leiden

https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen/studenten-pedagogiek/boekenlijst-academische-pabo.pdf

Boekenlijst Pabodeel Academische Pabo. 2019-2020. Studiejaar 1. Auteur. Titel. Uitgever. ISBN. Prijs*. Semester**. Ale & van Schaik. Rekenen-Wiskunde ...

Quickscan geschiedenis - Goed voorbereid naar de pabo

https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/DEF_gs_matchingsonderzoek.pdf

Onvoorspelbaar verleden, geschiedenis van prehistorie tot heden. ... Binnen het vakgebied geschiedenis is er (sinds enige tijd) eenduidigheid over de ... [nieuwe wetenschappelijke belangstelling, eigen waarnemingen zelfstandig denken, ...

Handreiking geschiedenis - Goed voorbereid naar de pabo

https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/Handreiking-geschiedenisDEF.pdf

ook leren hoe kinderen zich de vakken eigen maken, welke vragen ze kunnen stellen, welke opbouw ... Tien chronologische tijdvakken, van prehistorie tot heden (B):. B.1 jagers ... Tijdvak 1 Tijd van jagers en boeren (tot 3000 v.C.). B.1.1 De ...

Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag - Katholieke Pabo Zwolle

https://www.kpz.nl/wp-content/uploads/2018/01/Flyer-Specialist-Onderwijsbehoeften-en-Gedrag.pdf

Met de komst van passend onderwijs zijn er meer kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag leert om te gaan.

Praktijk en theorie verweven en verbinden - de Nieuwste Pabo

https://www.denieuwstepabo.nl/uploads/documents/639b0edd90b8f7fc60c3469b8076321b.pdf

Theoretische kennis en de praktijkervaringen van studenten zoveel mogelijk met el- kaar verweven en verbinden. Dat is de inzet van het curriculum van de ...

Een didactisch model voor pabo studenten en ... - Tijdschriften

https://vangorcumtijdschriften.nl/taal/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/TTAAL201801_p22-27_Damhuis_ea_Werken.pdf

didactisch model voor taaldenkgesprekken bij W&T. Taaldenkgesprekken: basis in sociaal-culturele leertheorie. We hanteren 'taaldenkgesprekken' als ...

Kennisbasis rekenen en wiskunde voor de pabo - Homepages of ...

https://staff.fnwi.uva.nl/j.vandecraats/SGR_KennisbasisRekenenPabo.pdf

kleinste gemeenschappelijke veelvoud van twee of meer natuurlijke ge- ... Bij het gelijknamig maken neem je het kgv van de noemers. Hier neem je dus kgv(9 ...

Begrippenlijst natuur en techniek toelatingstoets voor de pabo

https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begrippenlijst-natuur-en-techniek.pdf

mannelijk geslachtsorgaan in een bloem dat stuifmeelkorrels (mannelijke geslachtscellen van de ... mannelijk voortplantingsorgaan (meeldraad) naar een.

Voorbereiding op WisCAT - Goed voorbereid naar de pabo

https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/Voorbereiding_op_WisCAT_pabo_rekentoets__versie_voor_studenten_met_begeleiding_docenten.pdf

Bergh, J. van den., (2014), Rekenwijzer, ThiemeMeulenhoff. • Moor, E. de., Uittenbogaard, W. & Kemme, S. (2013), Basisvaardigheden rekenen voor de. Pabo ...