Competentie- gericht Doorstroom Instrument - SLO

Checklist aspecten van een praktische opdracht vmbo. 111. 8. Handreiking beoordelen van competenties. 113. 9. De competentiemeter. 117. 10. Implementatie.

Competentie- gericht Doorstroom Instrument - SLO - Gerelateerde documenten

Competentie- gericht Doorstroom Instrument - SLO

https://slo.nl/publish/pages/2983/competentiegericht-doorstroom-instrument.pdf

Checklist aspecten van een praktische opdracht vmbo. 111. 8. Handreiking beoordelen van competenties. 113. 9. De competentiemeter. 117. 10. Implementatie.

Instrument Title: Logo-Test-R Instrument Author: Konkolÿ Thege ...

https://www.midss.org/sites/default/files/konkoly_thege_martos_bachner_kushnir_2010.pdf

Items 9 - 14 ... The validity of the Logo-Test-R was evaluated in a sub-sample of ... RZ RIWHQ KDYH RX KDG WKH IROORZLQJ H[SH. ULHQFHV ODWHO".

Insteeknota Doorstroom Cargovil Plus.pdf

http://www.btmvlaanderen.be/sites/default/files/Insteeknota%20Doorstroom%20Cargovil%20Plus.pdf

logistiek proces, zoals de groep H. Essers NV en maatwerkbedrijf Mivavil. Transmoove en. Manus hebben een samenwerking i.f.v. doorstroom, maar zij lopen ...

Gids doorstroom sociale economie

https://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/documents/doorstroomgids.pdf

Sociale Werkplaats De Sleutel. Supported employment Gent en. Vlaamse Ardennen. Weer werk maken van uitstroom: een kwestie van goesting, erkenning en ...

generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo

https://www.hanze.nl/assets/corporate/decanen-vo-mbo/Documents/Public/14058%20CNN%20-%20brochure.pdf

Diverse (gratis) tests. • http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/asv/startsv.html. Studiegewoonten en studievaardigheden, studieplanning, oriënteren, lezen en ...

Onderzoek studiesucces doorstroom MBO – HBO - Hogeschool ...

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/523a0403042b49789ad82c3fccf419aa/zoeken-naar-de-weg-omhoog.pdf

opleidingen, waaronder verpleegkunde en bouwkunde, is een formeel ... uit de latere stage blijkt, dat deze student bepaalde kenmerken mist die ... studenten die moeite hadden om af te studeren, omdat ... den qua leeftijd en geslacht. Er zijn 4 ...

Doorstroom DoctoraathouDers naar De arbeiDsmarkt ...

https://be.hudson.com/Portals/BE/documents/pressreleases/2016/Doorstroom%20Doctoraathouders%20Onderzocht.pdf

marijke lein (vib) & bert overlaet (ku leuven). Meerwaarde ... toraat gelukkig zijn in hun nieuwe jobs buiten de ... Zijn er bijvoorbeeld vacatures waarbij een doc-.

Doorstroom van kleuters - Academische Werkplaats

http://www.academischewerkplaatsonderwijs.nl/files/7214/7991/4124/Doorstroom_van_kleuters.pdf

Homogene groepen. Op veel scholen die het jaargroepensysteem hanteren wordt gekozen voor een heterogene kleutergroep, een combinatie van groep 1 en 2.

Risico-competentie

http://static.websitecreator.eu/var/m_9/99/999/5010/213858-PP_zesde_nascholing_bewegingsopvoeding_in_de_basisschool_juni_2013.pdf?download

17 juni 2013 ... Bertrands, Anja Vanderspikken juni 2013. Verwerking: vragenlijsten ouders lkrn: jan mei. Verwerking: resultaten: risico-perceptie- test: KUL.

Voedingsreclame gericht op Kinderen - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/448905

Reclame voorafgaande aan (ook tijdens of na) films/filmpjes, games;. •. Reclame in sociale ... Er kan worden deelgenomen aan en spaaractie om Playmobil.

Doorstroom ISK-VO Inspirerende voorbeelden uit de praktijk - lowan

https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2014/09/CEDgroep-Doorstroomonderzoek_ISK_VO.pdf

23 nov 2009 ... M ignon van Hasselt. Dorine de Kruyf. 23 november ... de problemen rond de doorstroom. 1 Bron: Quickscan ISKss in Nederland, Oberon 2008 ...

advies 215 doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1170260

17 dec 2015 ... The resulting analysis in VRWI study 27 shows that in many European countries as well as in Flanders the number of new doctorate holders ...

generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo - Hanze

https://www.hanze.nl/assets/corporate/decanen-vo-mbo/Documents/Public/14058%20CNN%20-%20brochure.pdf

Diverse (gratis) tests. • http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/asv/startsv.html. Studiegewoonten en studievaardigheden, studieplanning, oriënteren, lezen en ...

Studiereeks 27 - Doorstroom doctoraathouders naar de ... - Vario

https://www.vario.be/sites/default/files/documents/studiereeks27.pdf

België daalt het cijfer van 1,6‰ naar 1,2‰; voor Zwitserland naar 1,7‰;. Zweden 2 ... academische functie marktconform ten opzichte van salarissen in de niet-.

Groeimodel risico-competentie

http://static.websitecreator.eu/var/m_9/99/999/5010/213859-PP_presentatie_lectoren_10_maart_2014.pdf?download

10 maart 2014 ... JANUARI: Risico-perceptie-test 1: KUL. Vragenlijsten aan ouders lkr. Criteriumsituatie 1: filmopnames. RISCKI-aanbod op school (jan-mei).

kredietreclame voor voertuigen gericht aan ... - FOD Economie

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/nota-febiac.pdf

worden “de aanbevolen catalogusprijs”. Page 10. - 10 - afwijkt van het gewogen gemiddelde kredietbedrag van de modellen en.

Betrokken en gericht: Regionale journalistiek in de toekomst - RuG

https://www.rug.nl/staff/m.j.broersma/artikel_tegen_de_stroom.pdf

De Leeuwarder Courant heeft vanaf het midden van de negentiende eeuw een belangrijke rol gespeeld als voertuig voor en aanjager van het debat over wat het ...

Voedingsreclame gericht op kinderen Monitor 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-840745.pdf

Locatie van reclame gericht op kinderen www.luprince90.be. Criteria waarop kindgerichtheid is beoordeeld. •. Nederlandse website (lu.nl) verwijst direct door ...

Herkenbaarheid door intern gericht innovatieproces

http://portal.ukwon.eu/File%20Storage/herkenbaarheid_door_intern_gericht_innovatieproces2%20%281%29.PDF

essentieel zijn voor het merk Efteling. En passant werd ik getrakteerd op een plens water in De Vliegende Hollander, de nieuwe attractie waarvoor juist als.

Toekomsttrajecten gericht op herstel en Begeleid ... - De Windroos

https://www.dewindroos.com/uploads/SWF%20-%20Jubileummagazine%20De%20Windroos%20-%20V3-interactief.pdf

ziekte te krijgen. Het doet iets met je zelfvertrouwen. Ook kunnen problemen ontstaan in de cognitieve functies zoals plannen of concentreren. En dan is er nog.

Belevingstuinen gericht op mensen met dementie - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/319395

30 juni 2014 ... Om tot een audit tool te komen, zijn onderstaande hoofd- en deelvragen beantwoordt. Hoofdvraag: “Welke tuin- en natuurelementen bevorderen ...

Culturele interventies gericht op volwassen statushouders

https://www.kis.nl/sites/default/files/werkzame-mechanismen-culturele-interventies-statushouders.pdf

Kunstproject uit Amsterdam dat is uitgegroeid tot een rederij die met twee 'vluchtelingenboten' toch- ten en grachtentours biedt. (Voormalige) vluchtelin-.

Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo - Internetconsultatie

https://www.internetconsultatie.nl/wetgelijkekansopdoorstroomvmbohavo/document/3384

Voorafgaand aan de eerste volzin, wordt een volzin ingevoegd, luidende: Het bevoegd gezag beslist over de toelating van leerlingen, met inachtneming van deze ...

De competentie van huisartsen versterken - UZ Gent

https://www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20UZ%20letters/Richtlijn_depressie.pdf

We gingen erover praten met huisarts Tom Declercq (vakgroep. Huisartsgeneeskunde, UGent), de eerste auteur van de richtlijn, en met psychiater dr.

competentie gerichte ontwikkeling - KIVI

https://www.kivi.nl/uploads/media/5d1071aff388b/2019-06%20Competentie%20gerichte%20ontwikkeling.pdf

hun beroepsuitoefening en professionele ontwikkeling, en de erkenning van de ... competenties zijn ook niet-technische competenties steeds meer van belang.

Competentie management - Fedweb - Belgium.be

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/Pr%C3%A9sentationg%C3%A9n%C3%A9raleCM_NL.PDF

Generieke competenties. De vijf competentiegroepen. •. Omgaan met informatie: verwerken van informatie, feiten, percepties, kennis en ideeën, met het oog op ...

Bevordering van de interculturele competentie van studenten in ...

https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/werk/11/1/article-p95.pdf

die met elkaar samenleven en op verschillende niveaus met elkaar interageren. ... de traditionele aanpak – waar vertalen synoniem is met de reproductie of ...

Bevordering van de interculturele competentie van ... - Sciendo

https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/werk/11/1/article-p95.xml

die met elkaar samenleven en op verschillende niveaus met elkaar interageren. ... de traditionele aanpak – waar vertalen synoniem is met de reproductie of ...

competentie profiel TAAL - Taalbrug.be

https://www.taalbrug.be/sites/taalbrug.be/files/lessons/handouts/competentieprofiel_taalanalist.pdf

Bachelor in de toegepaste taalkunde. Intercultureel bemiddelaar. Master in de meertalige communicatie. Master in de taal- en letterkunde. Master in het tolken.

Competentie profiel hbo jeugd- en gezinsprofessional - SKJ

https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/Competentieprofiel-hbo-professionals-in-jeugdhulp-en-jeugdbescherming-versie-1-1.pdf

Dit is het competentieprofiel voor hbo jeugd- en gezinsprofessionals in de ... Je brengt samen de krachten van de jeugdige en zijn gezin/het netwerk in kaart, en ...

Aanbevolen apps/hulpmiddelen gericht op voeding en beweging

https://www.maasstadziekenhuis.nl/media/8369/05236-nl-aanbevolen-appshulpmiddelen-gericht-op-voeding-en-beweging.pdf

28 juni 2019 ... FatSecret is een calorieteller waarmee u informatie en voedingswaarden. (koolhydraten, vetten en eiwitten) vindt van de voedingsmiddelen die.

Handleiding voor opleidingen gericht op de ervaren werknemer ...

https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Bien-%C3%AAtre%20au%20travail/Projets%20de%20recherche/handleiding_opleiding_ervaren_werknemer.pdf

De check-up bon van CEVORA (sectoraal vormingscentrum van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden (PC218). • Enzovoort. In navolging ...