Pedagogiek - Windesheim

Je dient concreet bij iedere P-taak de volgende zaken in je portfolio op te nemen: • de ingevulde competentiemeter (360º-feedback);. • bewijs van een afgelegd ...

Pedagogiek - Windesheim - Gerelateerde documenten

Pedagogiek - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/studeren/studeren-bij-windesheim/rechten-en-plichten/oer-2017-2018/opleidingsdeeloer20172018pedgogiek.pdf?la=nl-nl&hash=997D3253F957026A8CC5F14CE1AEEBD18684A22C

Je dient concreet bij iedere P-taak de volgende zaken in je portfolio op te nemen: • de ingevulde competentiemeter (360º-feedback);. • bewijs van een afgelegd ...

Grenswachters van de pedagogiek - Ivo van Hilvoorde

http://www.ivovanhilvoorde.nl/uploads/managed_content/files/Grenswachters.pdf

de gewenste en mogelijke opvoedingsmiddelen. Dat hield in: vragen over zingeving en doelen van het bestaan (theologie, wijsbegeerte), vragen naar de ...

pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen - VPPK

https://www.vppk.be/wp-content/uploads/2017/09/PVV-Cursus-Open-Boek-EXA.pdf

Welbevinden en betrokkenheid X ervaringsgebieden. 83. 6.15. Emotionele en educatieve ondersteuning: baby's. 83. 6.16. Emotionele en educatieve ...

Opleidingsprofiel HBO-Pedagogiek - Vereniging Hogescholen

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/031/original/opl._20en_20comp._20profiel_20pedagogiek.pdf?1437563937

Waarop richt de HBO-pedagoog zich voornamelijk?......................... ... sociaal-agogisch onderwijs maakte het gewenst de plaats en betekenis van de opleidingen ...

Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek - VPPK

https://www.vppk.be/wp-content/uploads/2016/04/WTG-SAMENVATTING.pdf

Vb daar staat een stoel: punt tot punt relatie o. Gebaseerd op zintuiglijke indrukken, al de rest eruit. ▫. Op die zintuiglijke indrukken moogt ge bewerkingen doen, ...

Psychologie en pedagogiek van het jonge kind PDF

https://www.vangorcum.nl/media/2/9789023255840_psychologie_en_pedagogiek_vh_jonge_kind_inkijk.pdf

Dit boek gaat over kinderen van nul tot en met negen jaar. In tien hoofdstukken wordt van deze kinderen de ontwikkeling gevolgd. Over hen kan je zeggen: ze.

Psychologie en pedagogiek van het jonge kind PDF - Van Gorcum

https://www.vangorcum.nl/media/2/9789023255840_psychologie_en_pedagogiek_vh_jonge_kind_inkijk.pdf

Wat staat de lezer te wachten? Van deze naar gene zijde. Dit boek gaat over kinderen van nul tot en met negen jaar. In tien hoofdstukken.

P Meer dan ooit Institutionele Pedagogiek een weg naar ...

http://users.belgacom.net/PI-IP/IPteksten/TIP-archief/TIP_1_pp_48_51.pdf

een weg naar emancipatorisch onderwijs. Tony Van ... dat het een onderwijs is dat de emancipatorische ... We zullen straks terugkomen op de betekenis van.

Logopedie - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/studeren/studeren-bij-windesheim/rechten-en-plichten/oer-2017-2018/oerlogopedie20172018.pdf?la=nl-nl&hash=DD2B4EA727CFF6EC7C53CB20098C5F49D52D9DC9

1 sep 2017 ... noodzakelijke informatie over het studeren op onze opleiding Logopedie. We wensen je veel succes met je (studie) loopbaan! Namens het ...

Kantorenleegstand - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/technologie/-/media/files/windesheim/research-publications/scriptiekantorenleegstandzwolle.pdf

11 aug 2011 ... type cellenkantoor behoren. Voor deze kantoorgebouwen is de haalbaarheid van herontwikkeling onderzocht. Naast de drie vormen van ...

Download - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/-/media/files/windesheim/research-publications/composiet-als-wapenende-bekisting.pdf

graffiti makkelijk te kunnen verwijderen (denk aan beton en metselwerk) (Gevelmeesters,. 2015). - algen niet aan te laten groeien (denk aan schepen, steigers, ...

Studentenstatuut - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/studeren/studeren-bij-windesheim/rechten-en-plichten/oer-2017-2018/studentenstatuutbo20172018bachelorltbecengwdefinitief.pdf?la=nl-nl&hash=B66A64585839CFA8247AD1E6667C99

... de studenten dat de theorie geen abstractie blijft, maar een concrete betekenis heeft ... Evaluatieresultaten worden gebruikt voor bijstelling van het OTK en ter ...

Untitled - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/technologie/kunststoftechnologie/publicaties/-/media/files/windesheim/research-publications/20190930-publicatie-eol-composieten-definitief-cover.pdf

30 sep 2019 ... Figuur 2.6: een aantal standaard sloop scharen (bron: Vermetal.be). ... van de business case, namelijk het gewichtspercentage EoL, de prijs.

Kunststoffen in de machinebouw - Windesheim

https://www.windesheim.nl/~/media/files/windesheim/research-publications/kunststoffenindemachinebouw.pdf

de kunststof wangen losgelaten en volgelopen met grond, zie figuur 16. UHMWPE. Deze schijf zat op dezelfde as als de schijf met. POM en is na 140ha ...

Jaarverantwoording 2018 - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/over-windesheim/190625-jaarverantwoording-2018-webversie-incl-voorblad-definitief.pdf?la=nl-nl&hash=61999380E479EC29B0706DA895FAB07A052B35BB

7 juni 2019 ... Windesheim wil zijn doelen realiseren door studenten ... uit 2018 door en werkt aan nieuwe. ... grond in trapt, dan is dat in het begin pijnlijk.

Differentiëren in rekenonderwijs - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/-/media/files/windesheim/research-publications/differentieren_in_rekenonderwijs.pdf

je differentiatie in het rekenonderwijs aanpakken? ... differentiatie ontwikkeld: de differentiatiecy ... leven (door in thema's of projecten te werken en betekenis.

Strategisch Ondernemerschap - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/strategisch-ondernemerschap/landelijk-expertisecentrum-familiebedrijven/-/media/files/windesheim/research-publications/lectoralerede_vangils_nl.pdf

Echter, als dit streven ook overheerst in het bedrijf kunnen nepotisme en andere soorten altruïstisch gedrag de levensvatbaarheid van het bedrijf uiteindelijk in ...

Toegepaste Gerontologie - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/studeren/studeren-bij-windesheim/rechten-en-plichten/oer-2017-2018/oertg20172018.pdf?la=nl-nl&hash=8E1BA67B1816CD800246897ABF26AB750B5087A5

20 juli 2017 ... gerontoloog. De opleiding Toegepaste Gerontologie is gehuisvest in het E-gebouw en maakt onderdeel uit van het. Domein Gezondheid en ...

Leren van betekenis - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/-/media/files/windesheim/research-publications/lerenvanbetekenis.pdf

De leerkracht staat voor de taak om met de huidige levensbeschouwelijke veelvormige situatie om te gaan. Levensbeschouwing leren. Levensbeschouwelijk ...

levensverhaal centraal - Windesheim

https://www.windesheim.nl/~/media/files/windesheim/onderzoek/onderzoek/onderzoeksthemas/theologie/levensverhaal_centraal_eindrapport_inclbijlagen_dec2017.pdf?la=nl-nl

Delen van je levenslijn met een collega. De PLG-leden is gevraagd van tevoren een levenslijn te maken van hun eigen levensverhaal en om die mee te ...

Werk 45plus Almere - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/-/media/files/windesheim/research-publications/klantperspectief/eindrapportage45plusalmere.pdf

Wetering van de gemeente Almere voor het meedenken op geplande en ... voor mensen zodat ze in elk geval bereikbaar zijn als ze vacatures krijgen of reacties.' ... joggingbroek op de bank gaan liggen en de hele dag gaan balen.

Ik zou wel eens willen weten... - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/onderzoek/17156_programmaboekje_wereld_alzheimerdag_2017.pdf?la=nl-nl&hash=99584ED5ED53D0D9443F866FDE174DCED8612662

In de week rond Wereld Alzheimer Dag organiseren alle organisaties die samenwerken rond het thema dementie, een gevarieerd programma. Dit jaar is er een ...

Goed bestuur in MKB familiebedrijven - Windesheim

https://www.windesheim.nl/~/media/files/windesheim/research-publications/goedbestuurinfamiliebedrijven.pdf?la=nl-nl

drijf (Lambrecht & Lievens, 2008). Naast het geven van advies ... waardoor het onderhoud en de reparatie van verkochte tuinmachines veel te lang duurden.

De onderzoekende houding van leraren - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/educatie/-/media/files/windesheim/research-publications/120910artikeldeonderzoekendehoudingvanlerarenvelonbrugginkenharinck.pdf

“De ideale leraar van nu is een onder- zoekende leraar. Hij denkt kritisch na over zijn ervaringen in het onderwijs, vraagt zich af of dat onderwijs wel goed.

Compassie als antwoord op leed. - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/research-publications/wijsbeg2bwp103120.pdf

empathie in directe relatie met compassie benoemd als voorwaarde voor compassie. Vaak wordt ... de begrippen zijn in het dagelijkse taalgebruik synoniemen.

Herken de mens met dementie - Windesheim

http://www.windesheim.nl/~/media/Files/Windesheim/Research%20Publications/1511_publicatieAnnemei.pdf

24 nov 2011 ... palliatieve zorgpraktijk. Anne-Mei The ... 'On recognition , caring , and dementia', in: Mol, A., Moser, I., Pols, J. (eds.). Care in Practice.

Verpleegkundige Besluitvorming over de inzet van ... - Windesheim

https://www.windesheim.nl/~/media/files/windesheim/research-publications/onderzoeksrapportverpleegkundigebesluitvormingoverdeinzetvanehealthindewijk.pdf?la=nl-nl

28 sep 2017 ... gezondheidspatronen van Marjorie Gordon of het zakboek van Lynda Carpenito. Hierin worden de verpleegkundige diagnosen met behulp ...

Laat ons lekker sporten - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/bewegen-en-sport/-/media/files/windesheim/research-publications/dam_nocnsf_laatonslekkerdef.pdf

Ze roepen te hard, ze mopperen als het niet lekker loopt, ze klagen over de scheidsrechter en doen soms net alsof ze de coach zelf zijn. En het belangrijkste… ze ...

De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in ... - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/research-publications/hergebruikvanthermohardecomposietenafvalstromen.pdf?la=nl-nl&hash=4DFE1B6C3038467967D22847B6CF11A691F1D7D2

9 mei 2016 ... tweedehands markt voor veevoersilo's ontstaan. ... De glasvezelversterkte polyester huiden worden meestal op rol ingekocht van een producent die ... polyester golfplaten produceert met een continu-lamineerproces. Geschat ...

Action learning – uitstroom 24-uurszorg - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/-/media/files/windesheim/research-publications/klantperspectief/2020-02-eindrapportage_uitstroom_24-uurszorg.pdf

(action learning) te helpen om kansen en knelpunten bij de uitvoering van de residentiële jeugdhulp in beeld te ... Ik ben eigenlijk een hele grote ladekast.

Docentloos roosteren bij PABO-Afstandsleren Windesheim

http://www.licto.nl/download.php?fileID=205

De PABO van Windesheim heeft sinds een aantal jaren een traject voor afstandsleren, afgekort. PABO-AL. Deze opleiding biedt de studenten per ...

Lees meer over Zin in Lesgeven in het document ... - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/werk-en-studie/opleidingen-en-cursussen/zin-in-lesgeven-waarom-matching-en-motivatie-windesheim.pdf

ÓHogeschool Windesheim | Zin in Lesgeven | Arend Jan Zwarteveen | Waarom matching & motivatie? | Februari 2020. 1. Zin in Lesgeven. Waarom matching ...

Sport en lichamelijke opvoeding in pedagogisch ... - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/onderzoek/onderzoek/onderzoeksthemas/bewegen-en-sport/lectoraleredesportpedagogiek.pdf

ted climates leiden tot betere prestatie, motivatie en ethisch gedrag van sporters (e.g., Duda, 2005). • In andere opleidingen LO gaat men uit van het concept van ...

Mijn kind gaat studeren - Windesheim

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/studeren/brochures/folder-mijn-kind-gaat-studeren.pdf?la=nl-nl&hash=7966CE0148D6A198C479E1C13649CD78D95D430C

Windesheim ten minste 54 van de 60 studiepunten halen. Aan het eind ... Ontdek, verzamel en check. Dat klinkt gemakkelijk, maar het kost tijd om te ontdekken ...