Klokreactie met indigocarmijn - Chemieleerkracht

H/P zinnen. NaOH. Page 3. H 314. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P 280.1 3-301 330 331-305 351 338. Beschermende handschoenen en ...

Klokreactie met indigocarmijn - Chemieleerkracht - Gerelateerde documenten

Klokreactie met indigocarmijn - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2014/11/experimenten_15%20Reactiesnelheid_15.1.%20Proeven_klokreacties_Klokreactie%20indigocarmijn.pdf

H/P zinnen. NaOH. Page 3. H 314. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P 280.1 3-301 330 331-305 351 338. Beschermende handschoenen en ...

alkaan - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/b%20egrip%20leerplan_hst9_alkaan.pdf

9.0.1 - een determineertabel gebruiken met volgende stofklassen: alkanen, alkenen, alkynen, alcoholen, halogeenalkanen, aminen, aldehyden, ketonen ...

bzl-opdracht - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2018/01/CHEMISTRY-TIME.pdf

elektronegatieve waarden: maat voor de neiging van een atoom dat een chemische binding ... elektronegativiteit neemt diagonaal toe in het periodiek systeem.

substitutie - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/b%20egrip%20leerplan_hst9_substitutie.pdf

9.2.2 - bij nucleofiele substitutiereacties van alcoholen het nucleofiel reagens en het ... volgende reactietypes: substitutie, additie, condensatie, polymerisatie.

Alcoholcement - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2014/11/experimenten_16%20Biochemie%20en%20voeding_16.1.%20Proeven_Voeding1_dranken_alcoholhoudende%20dranken_Alcoholcement.pdf

Wat is een hydrolyse van peptidebindingen? Een hydrolysereactie is een reactie waarbij men een chemische verbinding splitst onder opnamen van water. Zo kan ...

molecuulmodel - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/algemene%20films_niewe%20begrippen_hst0_molecuulmodel.pdf

5.1.1.2 B5 - Voor een gegeven lewisformule door middel van het sterisch getal de ruimtelijke struc-tuur van moleculen voorspellen en tekenen. • 5.1.1.3 V5 ...

BZL Geometrie - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2017/04/GEOMETRIE.pdf

- Bereken het sterisch getal van het centrale atoom SG = ……… - Benoem de geometrie van de gebonden atomen. Kies uit lineair – geknikt – trigonaal - piramide ...

Kaliumthiocyanaat - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2016/08/chemie.basolimburg.ucll.be_grootetiket_grootetiketkaliumthiocyanaat.pdf

Kaliumthiocyanaat. KSCN. CAS. 333-20-0. Waarschuwing. H 332-312-302-412-EUH032 Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk ...

reactieproduct - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/leerplannen_hst5_reactieproduct.pdf

van uitgangsstoffen en reactieproducten berekenen, bij stoichiometrische ... 9.1.2 - de reactieproducten afleiden bij de homolytische substitutiereactie van ...

Azijnzuur - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2017/05/azijnzuur.pdf

Formule. CH3COOH. Systematische naam Ethaanzuur. Triviale naam. Azijnzuur. Stofklasse. Carbonzuur. Geschiedenis. We kunnen niet precies zeggen hoe ...

oxidatiegetal - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/algemene%20films_niewe%20begrippen_hst12_oxidatiegetal.pdf

LP Chemie 2e gr TSO (Techniek wetenschappen, Biotechnische wetenschappen) VVKSO. • B70 -. Het oxidatiegetal omschrijven en bepalen voor ieder atoom ...

Vanderwaalskrachten - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2017/05/vanderwaals.pdf

De londonkrachten of (london-) dispersiekrachten tussen tijdelijk gepolariseerde moleculen. Ontdekker VanderWaalskrachten De Nederlandse onderzoeker Dr.

metaal - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/leerplannen_hst4_metaal.pdf

8.2.2 - het verband leggen tussen de eigenschappen van metalen en de structuur van het metaalrooster;. • 8.2.3 - bereiding en toepassingen van een metaal ...

neerslagreacties - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2017/04/neerslagreacties-met-ijzer-2.pdf

NEERSLAGREACTIES. Page 2. IJZERDINITRAAT. → Geen neerslag. Fe2 2NO-. 3. → Fe(NO. 3. ) 2. Page 3. IJZERSULFAAT. → geen neerslag. Fe2 SO2-.

Stikstofgas - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2017/04/stikstofgas.pdf

Stikstofgas. Formule. Naam. Stikstofgas, distikstof. Stofklasse. Het is een enkelvoudige zuivere stof. De zuivere stof bestaat uit 2 N-atomen die elk niet-metalen ...

Kaarten - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2014/11/experimenten_1%20Bouw%20van%20materie_1.2%20Did%20materiaal_mengsels_spellen_Mengsels_Kwartet_kaarten.pdf

Heterogeen mengsel. Gas Gas loorgas Lucht. - Spons (Hom.) Chloorgas lucht (Het.) Puimsteen (Hom.) Puimsteen (Hom.) Hom. Vast - Gas,. Het. Gas - Gas.

halogeenalkaan - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/b%20egrip%20leerplan_hst9_halogeenalkaan.pdf

(LP)9.0 - een determineertabel gebruiken met volgende stofklassen: alkanen, alkenen, alkynen, alcoholen, halogeenalkanen, aminen, aldehyden, ketonen, ...

Dijood - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2016/08/chemie.basolimburg.ucll.be_grootetiket_grootetiketdijood.pdf

Dijood. I2. CAS. 7553-56-2. Waarschuwing. H 332-312-400 Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij contact met de huid. Zeer giftig voor in het water levende ...

metaaloxide - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/leerplannen_hst7_metaaloxide.pdf

reacties van metalen en/of niet-metalen met dizuurstof. − zuur-base-gedrag van niet-metaal- en metaaloxiden in water. − reacties van zuren met hydroxiden.

Zwavelzuur - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2016/05/chemische%20stoffen_Zwavelzuur.pdf

Diwaterstofsulfaat. Vitriool of vitrioololie. Stofklasse. Anorganische zuren. Gebruik. Een sterk zuur dat voorkomt in vele industriële toepassingen. Eigenschapp en.

Scheidingstechnieken - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2014/11/nascholing_Presentaties%20nascholingen_Scheidingstechnieken%20okt2010.pdf

14 okt 2010 ... Met vigreuxkolom:wijn. • 9. Vacuumdestillatie:zoutwater. • 10.Stoomdestillatie micro:citroenschillen. [email protected] Chemie-lokaal ...

koolwaterstof - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/b%20egrip%20leerplan_hst9_koolwaterstof.pdf

104 - het begrip ketenisomerie uitleggen en de naam vormen van eenvoudige ketenisomeren;. • 105 - van de volgende mengsels iets aanhalen betreffende de ...

plaatsisomerie - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/b%20egrip%20leerplan_hst9_plaatsisomerie.pdf

het begrip ketenisomerie uitleggen en de naam vormen van eenvoudige ketenisomeren. het belang van alkanen illustreren. de structuur van alkenen en ...

Brood - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2019/08/Leerkrachtenhandleiding-STEM-PROJECT-BROODdeel2.pdf

Het per toeval ontdekte zuurdesem zag in deze periode zijn eerste ... Er is een set standaard positieve evaluatie criteria bv: doorwerken, doorzettingsvermogen,.

tendensen in het PSE - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2017/11/Tendensen-in-het-PSE.pdf

de chemie “Hall of Fame”. Opm: oefen dit regelmatig, dit is examenleerstof. 2) Verklaar waarom het d-blok 10 elementen telt. 3) Welk element hoort eigenlijk niet ...

enthalpie - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/algemene%20films_niewe%20begrippen_hst13_enthalpie.pdf

3.2.3 - de vormingsenthalpie definiëren;. • 3.2.5 - stoichiometrische berekeningen maken met reactie-enthalpieën;. • 3.3.2 - aangeven dat zowel de enthalpie als ...

Elektron - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2017/05/Begrip-elektron.pdf

massa van de deeltjes en hun lading (m/e), die hij vaststelde op ongeveer een duizendste ... Een elektron is het klein negatief geladen deeltje dat zich rond de.

edelgasconfiguratie - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/leerplannen_hst3_Edelgasconfiguratie.pdf

de edelgasconfiguratie te komen door het gemeenschappelijk vrijgeven van elektronen uit de bui-tenste schil. LP Chemie 2e gr ASO (studierichtingen zonder ...

Waterstofcyanide - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2017/04/waterstofcyanide.pdf

Waterstofcyanide of blauwzuur, cyaanwaterstof. Stofklasse. Anorganische zuren. Zeer giftig, kleurloos en naar amandelen ruikend gas. Hoewel sommige ...

deel4 - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2014/11/Algemeen%20spellenmap_nieuw_n_spel%20vragen.pdf

De meeste ternaire zuren zijn bij kamertemperatuur: . ... Wat zijn ternaire zouten?. A. Dit zijn zouten ... Hoe kan je een ternair zuur verkrijgen vanuit een ...

Fosforzuur - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2017/04/fosforzuur.pdf

Fosforzuur (of triwaterstoffosfaat). Stofklasse. Anorganische zuren. Bereiding. Fosforzuur wordt bereid door fosfaatertsen (hoofdzakelijk calciumfosfaat) te.

Atoomnummer - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/10/leerplannen_hst3_Atoomnummer%20%28Z%29.pdf

chemische elementen van het periodiek systeem opstellen op basis van het ... de samenstelling van atomen afleiden uit het atoomnummer en het massagetal.

Chemieleerkracht in NVOX

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2017/05/NVOX-artikel.pdf

68. NVOX. FEB 2017. De lerarenopleiding van UC Leuven. Limburg, Campus Diepenbeek, leidt studenten op tot ... de middag en Hapje – Tapje aan het eind.

Appel - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/12/proefjes%20lager%20onderwijs_appel_rottende%20appel.pdf

Vaak is deze stofomzetting zichtbaar door een kleurverandering, gas- of neerslagvorming. Bij elke chemische reactie worden een of meer beginstoffen of ...

Nitrocellulose - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2014/11/experimenten_16%20Biochemie%20en%20voeding_16.1.%20Proeven_suikers_cellulose_Nitrocellulose.pdf

H 272-314 P 260-280.1 3 7-301 330 331-. 305 351 ... Zwavelzuur 98 %. H 314. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P ... Geen H en P zinnen.