Ik haat lezen! - Onderwijs Vlaanderen

gratis boeken lenen ... Een Daisy-boek is een gewoon boek dat in een ... e-mail. • jeugdboeken: lijst in Excel op websites - per leeftijd – alfabetisch op auteur ...

Ik haat lezen! - Onderwijs Vlaanderen - Gerelateerde documenten

Ik haat lezen! - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Ik%20haat%20lezen_Dyslexie_Ga%20voor%20een%20luisterboek%20%28Luisterpunt%29.pdf

gratis boeken lenen ... Een Daisy-boek is een gewoon boek dat in een ... e-mail. • jeugdboeken: lijst in Excel op websites - per leeftijd – alfabetisch op auteur ...

Ik haat lezen! - Culture & Education

http://www.cultureeducation.ugent.be/kraks/lezen/Saskia.pdf

18 april 2017 ... Een Daisy-boek is een gewoon boek dat in een ... gevarieerd aanbod, bv. alle KJV-boeken vanaf groep 2 ... Eureka ADIBib - www.adibib.be ...

Van Mankement tot Talent - Ik haat lezen

http://ikhaatlezen.be/sites/default/files/Presentatie11052012JanRottier.pdf

www.adibib.be. Goed onderwijs is uitzicht geven op 'zelf kunnen', kinderen helpen om zichzelf te helpen. ❑ Luc Stevens in Anders denken en doen,,Garant, p.

Begrijpend lezen - Cedin Onderwijs

https://www.cedinonderwijs.nl/wp-content/uploads/2018/07/11-begrijpend-lezen.pdf

welke manier leraren hun onderwijsaanbod in begrijpend lezen kunnen optimaliseren en geven voorbeelden van oplossingen. Fenje Louwsma-Koksma en Jos ...

Begrijpend lezen in het po Congres - Medilex Onderwijs

https://www.medilexonderwijs.nl/umbraco/Surface/Congress/DownloadPdf?congressId=4267

Randvoorwaarden. René Berends, docent Nederlands Academie Pedagogiek en Onderwijs Saxion. Welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig voor effectief ...

Zin in lezen! - Centrum voor Taal & Onderwijs

http://www.cteno.be/downloads/publicaties/timmermans_2007_zininlezen_vonk.pdf

3 feb 2007 ... Krachtige leeromgevingen voor begrijpend lezen in het eerste leerjaar? Saskia Timmermans. Uit het leven gegrepen. TOM (7jaar):. Mama, ik heb ...

Effectief onderwijs in begrijpend lezen - Taalunieversum

http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Actieplan_Effectief%20onderwijs%20in%20begrijpend%20lezen.pdf

www.taalunie.org. Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie. Begrijpend lezen. Algemeen Secretariaat van de ...

Effectiever en efficiënter werken aan begrijpend lezen - Onderwijs ...

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/SaZ-P-Effectiever-en-efficienter-werken-aan-begrijpend-lezen.pdf

In groep 4 start op veel scholen het begrijpend lezen met de methode. De meest gebruikte methoden zijn Goed Gelezen! (35 % van de scholen) en Tekst ...

Tijd voor lezen in het S(B) - Onderwijs Maak Je Samen

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/SaZ-K-Tijd-voor-lezen-in-het-sbo.pdf

Op deze kwaliteitskaart wordt een richtlijn gegeven voor de tijd die nodig is om kleuters goed voor te bereiden op het leren lezen en om leerlingen van groep 3 t/m ...

onder het domein lezen. Tot fictie rek - Kijk op onderwijs Utrecht

http://www.kijkoponderwijs.nl/shared/content/uploads/2016/04/Fictielezen_algemeen.pdf

De begrippen fictie en literatuur zijn deels inwisselbaar. Literatuur ... Ophelderen: het op één lijn komen over de betekenis, waarbij soms interpretatie vereist is.

taakgericht remedierend lezen - Centrum voor Taal & Onderwijs

http://www.cteno.be/downloads/taakgericht_remedierend_lezen_inleiding.pdf

Deel 2 is het lesmateriaal voor het tweede leerjaar: De Dolle Dierenkrant. Deel 3 is het ... dit oefenuurtje zijn begrijpend lezen en leesplezier niet altijd aan de orde. Hoe kan men ... te krijgen voor het 4de, 5de en 6de leerjaar basisonderwijs.

Dyslectische kinderen leren lezen - Boom test onderwijs

https://www.boomtestonderwijs.nl/media/19/inkijkexemplaar_dyslectische_leerlingen_leren_lezen.pdf

9.5 Connect Vloeiend Lezen voor tutoren. 184. 10 RALFI en RALFI Light. 189. 10.1 Uitgangspunten van RALFI en RALFI Light. 190. 10.2 Benodigdheden voor ...

Begrijpend lezen van het vierde naar het zesde leerjaar - Onderwijs

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?id=12262

internationaal vergelijkende studie, toonde namelijk dat het niveau voor begrijpend lezen van onze leerlingen in het vierde leerjaar van het basisonderwijs ...

Tijd voor lezen en taal - Onderwijs Maak Je Samen

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/SaZ-K-Tijd-voor-lezen-en-taal.pdf

De inspectie geeft aan dat de tijd voor taal en lezen ongeveer 8 uur per week zal moeten bedragen. Voor scholen met veel leerlingen met een taalachterstand ( ...

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Gebruikershandleiding%20Mijn%20Onderwijs%202%200.pdf

Voorlopig is Dataloep enkel beschikbaar voor het basisonderwijs, het secundair en het hoger onderwijs. De thema's 'leerlingenaantallen' en ' ...

hoger onderwijs Toelichting - Onderwijs Vlaanderen

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=9136

Provincie, Gewest of Buitenland Aantal inschrijvingen Percentage. Antwerpen ... Hasselt. Hogeschool PXL. Kortrijk. UGent. Katholieke Hogeschool Vives Zuid.

Folder NAFT - Oost-Vlaanderen.indd - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/20171107_Folder%20NAFT%20Dendermonde.pdf

7 nov 2017 ... De leerlingen kunnen individueel of in groep be- geleid worden. ◊ Klasgroepen bij het creëren van ... Groep INTRO. Lien Van Leugenhaeghe.

White paper e-Inclusie in Vlaanderen - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/white_paper_e-inclusie_2016.pdf

Werken aan digitale in- of uitsluiting kent een hobbelig parcours in Vlaanderen en België, geken- merkt door fragmentatie en een gebrek aan continuïteit.

Onderwijs is Cultuur. - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Missie%20en%20Visie%20CANON%20Cultuurcel.pdf

CANON Cultuurcel vertrekt vanuit de visie dat cultuur fundamenteel is voor mens en samenleving: door middel van cultuur denken, spreken en schrijven we, ...

Kleuters die willen lezen - Hoogbegaafd Vlaanderen

http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/downloads/Kleuters%20die%20willen%20lezen.pdf

Boeken van Maan Roos Vis. Er staat een zeer groot gedrukte tekst in en bepaalde woorden zijn vervangen door tekeningen. De kinderen zeggen in het begin ...

LEZEN IN HET VMBO Lezen centraal - Stichting Lezen

https://www.lezen.nl/sites/default/files/special%20didaktief.pdf

Ze maken lezen persoonlijk (schrijf je leesautobiografie), creatief. (maak een kunstwerk gebaseerd op een boek) of emotioneel nabij (maak een ge- dicht over ...

Karel V en Utrecht (1528-1555). De haat-liefde ... - Levend Verleden

http://levendverledennu.nl/wp-content/uploads/2015/10/MOUT_2000-02_2.pdf

het Bourgondische huis in 1428 Hol- land en Zeeland had weten te ver- werven, was het bisdom Utrecht het volgende doelwit. De benoe- ming van David van ...

pdf, 2 p. - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Samen%20tegen%20onbetaalde%20schoolfacturen%20-%202de%20ronde.pdf

Sint-Guidoinstituut – 4 vestigingsplaatsen. Anderlecht. 950 ... Secundaire Scholen Sint-Ferdinand. Lummen. 340. 16 ... BuSo Sint-Gregorius. Evergem. 360. 24.

pdf, 8 p. - Onderwijs Vlaanderen

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Pitch%208%20-%20Vakbeweging_897-10-13-1.pdf

2003 als ACV-zonepropagandist de interprofessionele vakbondswer- king in de gemeenten Zele, Lokeren en Berlare: “In 2010 besliste het ACV om zijn lokale ...

MRA - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Tabel-mra-dienstonderbrekingen.pdf

aangelegenheden (TBSOB) zonder reaffectatie of wedertewerkstelling met behoud van rechten op een hoger salaris of bevordering. • Terbeschikkingstelling ...

pdf, 3 p - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/20190321%20scholenbouw%20nationaal.pdf

21 maart 2019 ... Oost-Vlaanderen. VBS Sint-Eduardus. 2900 SCHOTEN. Antwerpen. VBS Sint-Eduardus. 2900 SCHOTEN. Antwerpen. Vrije Basisschool - Sint- ...

pdf, 67 p. - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Personeel%20SO.pdf

20 mei 2019 ... geen aanvraag meer bij AGODI wat de bekwaamheid betreft. Diploma ... Voor de kandidaatstelling TADD naar 1 september 2019 wijzigt er dus.

CAO III - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/cao%20III%2010.12.2010.pdf

betrekking tot de 'lerarenkaart' de volgende punten in kaart te brengen: - de categorieën van actieve personeelsleden die nu geen gebruik kunnen maken van ...

Inleiding - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VR_2016_3105_DOC%200538_1.pdf

De eerste graad van het secundair onderwijs is een scharnierpunt in de ... Nieuwe eindtermen voor de eerste graad die aan het Vlaams parlement voorgelegd ...

Jaarverslag - Onderwijs - Vlaanderen.be

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?id=11515

In Vlaanderen zien we de RTC-doelgroep in 2017 dalen met 2.071 leerlingen in vergelijking met 2016. Ruim de helft of 1587 ... van de lesgever in deze thematiek op prijs stellen. De opleidingen ... Thermomix en Polyscience. Deze toestellen ...

SID-IN 2019 - Onderwijs Vlaanderen

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/brieven_Frans_0.pdf

SID-in West-Vlaanderen (Kortrijk Xpo): 24 - 26 janvier 2019 ... De SID-in is een beurs waar leerlingen en ouders informatie krijgen over de vele mogelijkheden ...

Bijlagen - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Eindrapport_tussentijdse_evaluatie_decreet_VWO_bijlagen_1_tem_5.pdf

De LIO-baan moet op jaarbasis ten minste 500 uren-leraar (secundair onderwijs ... Beersel. Bever. Dilbeek. Drogenbos. Galmaarden. Gooik. Grimbergen. Halle.

Onderwijs en personeel in Vlaanderen

http://wonderfluit.weebly.com/uploads/3/0/7/1/3071247/vlaanderen.pdf

Lerarenkaart: het Ministerie van Onderwijs geeft alle leraren een lerarenkaart, waarmee ze korting krijgen op diverse (culturele) evenementen;.

Project - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/PB-20161231-bijlage-projecten-lerarenopleiding.pdf

31 dec 2016 ... CVO Panta Rhei, CVO Vlaamse Ardennen, CVO IVO Brugge. Subsidie: 200.000 euro. Samenvatting: Binnen dit project wordt een breed ...

SID-IN 2020 - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/brief_ALB_NL%20%281%29.pdf

Vertaling Nederlands-Albanees. Dit is de vertaling Albanees van “Instapbrief SID-in” en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze.