Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees ... - De Fryske Marren

o Een geldig paspoort van een van de landen van de Europese Unie of de Europese. Economische Ruimte. o Een geldige identiteitskaart van een van de.

Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees ... - De Fryske Marren - Gerelateerde documenten

Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees ... - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=103&fileid=112705&f=632919eb534907ba6412800df8d51e28&attachment=0

o Een geldig paspoort van een van de landen van de Europese Unie of de Europese. Economische Ruimte. o Een geldige identiteitskaart van een van de.

Model N 10-1 Proces-Verbaal van ,een ... - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=103&fileid=114547&f=aaef594c310ce80556bcf5af56927ed0&attachment=0

20 maart 2019 ... Kak, S. (Steven) (m). Arjaans Feelders, K, (Karin) (v). Hania, M.E. (Michel) (m). IJzerman, A,J. (Volt) (m) van der Vegt, P.J.M. (Paul) (m).

Model B Drank- en Horecawet - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?fileid=108601&f=9815f083a8ef63a98b7edbeae3a344b6&attachment=1&c=46729

Bestuurslid 1 a. Naam en voornamen (voluit) b. Straatnaam en huisnummer c. Postcode en plaatsnaam d. Telefoonnummer e. Geboortedatum f. Geboorteplaats.

24 Model N 10-1 Proces-verbaal van een ... - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=103&fileid=114370&f=e04dce2e0cf0e2e740b161905d0cca47&attachment=0

20 maart 2019 ... Leen, R. (Ron) (m). 40 van Gent, S.C. (Stella) (v). 41 van der Laan, J. (Coby) (v) ... SP (Socialistische Partij). Nummer op de lijst Aantal stemmen.

Model N 10-1 Proces-verbaal van een ... - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=103&fileid=114280&f=d83b134f27695136059f18bb37da389b&attachment=0

20 maart 2019 ... Leen, R. (Ron) (m). 40 van Gent, S.C. (Stella) (v). 41 van der Laan, J. (Coby) (v) ... SP (Socialistische Partij). Nummer op de lijst Aantal stemmen.

37 Model N 10-1 Proces-verbaal van een ... - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=103&fileid=114499&f=07c4404a6a1a81728aaddc96c2d4f6b8&attachment=0

20 maart 2019 ... Zwierstra, L.J. (Lodewijk) (m). 13. Efdé - Kleefstra, L. (Lolkje) (v). 14. Siebenga, S. (Siebren) (m). 15. Tamminga, L. (Lieuwe) (m). Totaal.

VERKLARING Doorsnede D2 Doorsnede D4 ... - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=61478&f=bbd99d964bc20b0e6193b08884a4d453&attachment=0

-1.60. 1:1. 1:1. SCHAAL 1 : Doorsnede D4. 50. -1.69. -1.60. ←2.5%. 3.5%→. -1.59. ←2.5%. 3%→. ←3% ... aan te brengen zandbed aanbrengen fundering: -zandbed 500mm. 1:1. 1:1. 1:1. 1:1. 1:1. 1:1. 1:1. 1:1 ... beton C12/15. 0,015 Ná Nâ.

BP Fryske Marren 2019 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=116920&f=81d746e3d4d2173a87508dd7c1b52503&attachment=1&c=51793

respondenten representatief is voor de gehele populatie aan volwassen inwoners in de gemeente De Fryske Marren. Beoordeling maatschappelijk leven en ...

Tusken de Marren - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=119945&f=714dbac3a69bdb074216138471c75617&attachment=1&c=52457

25 juli 2019 ... Gemeentezicht: de medewerkers en het milieuterrein ... geplaatst die aansluit bij de verlichting van het centrum. ... met blauwe diesel. We gaan ...

de fryske makken - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=100390&f=222089febf076b21566f13fa4d8aeb71&attachment=1&c=46096

6 juni 2018 ... te Joure. Deze aanvraag hebben wij ontvangen op 1 december 2017. ... 1512135283938_15017 kleur-_en_materialen_2017-11-29.pdf.

BRP - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=58993&f=de6ef18b49fe81b88af8d87bee6fc831&attachment=1&c=33785

de SILA verstrekt. 5. De door de gemeente aangewezen derden: Indien u heeft verzocht om geheimhouding van uw gegevens dan mag de gemeente geen ...

LD(5 ic - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=69&fileid=101143&f=4c5faf282703911fd84bbb4cda383afa&attachment=1&c=47545

1. --D-51_,.)-- ILLIGke,r K.) 3 k/ SL r-d LD(5 ic. (}. ,><. 2' asek .oe.„- 84 : e 8ic._. ry,...Q.iLyt_. ><. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. fuj. 0. oecLu,-) g. r r. DE FRYSKE MARREN.

Dia 1 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=63389&f=62371aeea1ae1f438cfcc4c96f6f3e47&attachment=1&c=36947

Bij het aantreffen van stoffelijke resten, persoonlijke bezittingen en/of uitrustingstukken neemt de BID het over opdat geen enkel klein detaille gemist kan worden ...

Wat is van waarde? - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124306&f=34c875a801cfd68714ada2a763daa6d8&attachment=0

14 nov 2016 ... Behoud verenigingen (en betaalbaar) sport, theater, dans. • De kracht van voorzieningen in de kernen: winkels, sport,. • Winkelaanbod.

Omgevingsvisie De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124339&f=18b2dff761a8eba1462ebfc1a85a3888&attachment=0

landbouwverkeer/fiets op de kleinere wegen. ▫ Vergroot de digitale bereikbaarheid ... Versterk netwerk fiets- en wandelpaden en verbindingen land/water ...

Verplantbaarheidsonderzoek - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=109414&f=b41cba6ffb5ff24aeb045a98f76d4f4f&attachment=1&c=47611

27 nov 2018 ... uitgevoerd van 33 lindes (Tilia x europaea) aan de Raadhuisstraat te ... betrekking tot het verplanten van de lindes en heeft ons, Pius Floris.

Besluitenlijst - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=69&fileid=117889&f=9343a04488999461705ec0fafde15f03&attachment=1&c=51991

13 feb 2019 ... kosten SMI-kinderopvang vaststellen. Over dit agendapunt wordt geen debat gevoerd; het gaat als hamerstuk naar het Beslút onder agp.10. 6.

doorsnede B2 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=64973&f=81fd74a6e8dd5731983dbc35bf4dd8c5&attachment=1&c=32963

13 feb 2015 ... gelast op de balusters resp. bevestigd op de muur balustrade ... gebouwriolering n.t.b. door de in te schakelen installateur ... wintertuin / serre.

nagalm - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=64981&f=948b9e5a65bcd305abf1ff62a0d56723&attachment=1&c=32963

2 april 2015 ... Geluidsabsorptie Ao in octaafbanden. Absorptiecoefficienten. Ruimtegegevens. 15,8. 3,3. Berekening absorptie. Opdrachtgever: Project:.

Buitengebied - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124333&f=965b0db157224ae50d4054e1ce94f09d&attachment=0

geweest verfijnen en vaststellen eind 2017 vragen en luisteren nu verbinden en terugleggen 1e helft 2017 vormen ontwerp omgevingsvisie zomer 2017 ter visie.

bodemkwaliteitskaart - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=83266&f=6fbe65659b43168a78fb1c2f9f36a347&attachment=0

N fout ingevoerd -> corrigeren via correctie meetwaarden. 205642. SMMA. 108349. 5,18 Detectielimiet. 24-2-2009. 2. 1352. 1 voor 1970. PAK 10 VROM.

Legenda - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=80458&f=f4c511ce2c84046b603701f4ed8b73a1&attachment=0

Idskenhuizen. (Jiskenhuzen). Finkeburen. (Finkebuorren). St. Nicolaasga. (St. Nyk). Scharsterbrug. (Skarsterbrêge). Haskerhorne. (Haskerhoarne). Nannewiid.

Raadsbesluit - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=100387&f=087405b0c15447e32e11a90c1bfe769b&attachment=1&c=46096

In te stemmen met de hoofdlijnen van het plan voor de ontwikkeling van locatie Zuiderveld te Joure;. 2. de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van ...

DE FRYSKE MARREN 23 NOV. 2018

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=107890&f=cb277eb416744bdb1c4080c25e4476dd&attachment=1&c=47179

23 nov 2018 ... Wijckel. Deze aanvraag hebben wij ontvangen op 16 mei 2017. ... MER-beoordelingsbeslissing met kenmerk MR20180004, d.d. 13 april 2018.

Wmo beleidsplan - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=77149&f=10973dd305fe876b8fb73b63b3c0ab8c&attachment=1&c=40609

Wmo beleidsplan 2017-2020. Voorwoord. Namens het college van gemeente De Fryske Marren bied ik u dit nieuwe Wmo beleidsplan 2017-2020 aan.

Untitled - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=57367&f=095b829ee7d4b68759c40eac60ab5fc3&attachment=1&c=35317

Vervaardiging van wijn, cider en andere niet gedestilleerde, gegiste dran- ken. Vervaardiging van kleding en kledingtoebehoren (excl. van leer). Kurkwaren ...

omgevingsvisie - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124330&f=cd42646e6e69342afe17c4ee2be6ea8a&attachment=0

3 juli 2018 ... 2017 zijn de thema's buitengebied, de grote kernen en de kleine kernen ... Er is een enquête uitgezet onder jongeren en jongvolwassenen.

Resultaten - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124345&f=e4d69d1307b48fcbc45baf61ae11df54&attachment=0

ik weet het nog niet misschien wel Sint nyk. • Haskerhorne of gemeente Gaasterland. • Joure. • Geen idee, ik denk dan nog steeds Joure. • In een grote stad.

INHOUDSOPGAVE: - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=60035&f=e7e5aae2a348e1a1eef9ab83b21df4ad&attachment=1&c=22212

Algemene voorwaarden met betrekking tot aanneming van werk. Gemeente De Fryske Marren. INHOUDSOPGAVE: Artikel 1. –. Definities. Artikel 2. –.

Welstand Oudehaske.pdf - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=49546&f=62c1c2b380eff7a27025e9f7117bf97c&attachment=1&c=20107

Buurten met een seriematige / projectmatige opzet. Sport- en recreatieterreinen zonder een relatie met de omgeving. Sport- en recreatieterreinen met een relatie ...

Visie DFM_19052011 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=33545&f=b5613096dc469a91a29a96151d3c4755&attachment=1&c=25817

Visie ontwikkeling tijdens een fusieproces. Tijdens het fusieproces is de visie richtinggevend voor de bouw van de gemeente De. Friese Meren. Met de vaststelling ...

OV 20140658 Omgevingsvergunning.pdf - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=64990&f=9976cfd0730be3ada9232cc91424f8ac&attachment=1&c=32963

5 juli 2016 ... U heeft vergunning gevraagd voor het bouwen van een appartementencomplex met restaurant garageboxen/carports, insteekhaven, walbeschoeiing en steigers, hierna te noemen “het project" op de ... 514 (zonder kengetal).

Kwaliteitshandvest Gemeente De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=91&fileid=75409&f=131b5961ef87034a94ceca4e42c1884a&attachment=0

Datum : 1 maart 2017 ... Wij hechten namelijk veel waarde aan een persoonlijke en klantvriendelijke ... U mag ons hier aan houden en over aanspreken.

CO2-Managementplan 2018 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=116725&f=17ee5c049c79615d7174ec55f446d5ff&attachment=0

20 feb 2019 ... 21. * NOTE: BEWAARPLICHT DOCUMENTEN WEBSITE MINIMAAL 2 JAAR. ... Het jaar 2017 dient als referentiejaar voor de CO2-.

Mantelzorg in De Fryske Marren 2016

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=74581&f=b8cc714f04f43c7705a835318056042b&attachment=0

VLAM (klussen- en vervoersdienst). Mantelzorgers kunnen zelf contact opnemen en/of worden door het sociaal wijkteam of Punt Twa op deze organisaties ...