bachelorproef - Sociaal-Cultureel

Als inleiding en omkadering van mijn eindwerk wordt in hoofdstuk één de organisatie van pleegzorg in Vlaanderen ... VOORWOORD. Dit eindwerk is tot stand ... hen hebben een opleidingsniveau van hoger middelbaar of meer. 52% van de.

bachelorproef - Sociaal-Cultureel - Gerelateerde documenten

bachelorproef - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/thesis/eindproef_SanneKeppens.pdf

Als inleiding en omkadering van mijn eindwerk wordt in hoofdstuk één de organisatie van pleegzorg in Vlaanderen ... VOORWOORD. Dit eindwerk is tot stand ... hen hebben een opleidingsniveau van hoger middelbaar of meer. 52% van de.

Eindrapport bachelorproef - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/thesis/eindproef_DRMgroep.pdf

Realisatie door: studenten aan Hogeschool VIVES Kortrijk: Ellen Allegaert, Phebe ... Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en waren het startpunt.

Samenvatting bachelorproef - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/thesis/bachelorproef_KathleenLeurs_samenvatting.pdf

Bachelor in de Gezinswetenschappen. Voornaam. Naam. Student: Kathleen. Leurs. Eindproefbegeleider. Koen. Baeten. Titel bachelorproef. Krassen op de ziel ...

Link naar bachelorproef - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/thesis/bachelorproef_Fatima-Iba.pdf

Gevolgen voor de kinderen van gescheiden ouders. 27. 2.4.1. Kinderen ... vraag van de minister van Gelijke Kansen, Kathleen Van Brempt (sp.a).” Het is niet de ...

Civiel perspectief, sociaal-culturele rollen en ... - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_SCVW/2020/191210_infosessie-rollen-functies-beoordelaars.pdf

Civiel perspectief, sociaal-culturele rollen en functies. Gie Van den Eeckhaut - SOCIUS vzw, steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk ...

r e c l a m e - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties/Smakers2008.pdf

een of andere uitgeverij. met de inkt- aap worden ... nog op heelys door de colruyt rijdt. ze zitten de ... CultuurNet Vlaanderen, cjp en canon Cul- tuurcel / 2004.

Jeugd - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties/Smakers2004.pdf

behoorlijk balen geblazen was. Groot was dan ook ... Mariaberginstituut uit Essen interviewden vrienden tussen 16 en 26 jaar, onder begeleiding van Tom Torfs.

Smakers - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties/Smakers2006.pdf

Stijn Van de Voorde en Britt Van Marsenille. ... leden om zich samen met een vriendin te laten ... dat binnen 20 jaar de relatie tussen moslims en Europeanen.

beleidsconclusies - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugd_kinderrechtenbeleid_doc/jaarverslag_JB_KR_2006.pdf

der Nederlandse taal etc. KetnetKick is het eerste cross-mediale "PC2TV" product van de VRT. Het is een multimedia- applicatie voor de PC waarmee kinderen ...

inleiding - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties/leidraad_jeugddienst.pdf

Een aantal praktijksituaties en voorbeelden moeten ook ... Katholieke Jeugdraad, De gemeente en het jeugdwerk. ... In veel selectieproeven wordt tijdens de.

kroniek - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties/kroniek2006.pdf

[email protected]. » dossiers van de gemeenten uit de arrondissementen Hasselt en ... vzw Bivakhuis Kariboe. 3670 Ellikom. 1.023,20. 0,00.

Vrijwilligerswerk - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vrijwilliger/20170331_knelpuntennota_vrijwilligerswerk.pdf

31 maart 2017 ... Vzw-wetgeving en daaraan gekoppelde verplichtingen en regelgeving . ... De wet bepaalt dat de uitvoering van vrijwilligerswerk geen recht ...

handleiding - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_SCVW/2019/190607_meerjarenbegroting_2021-2025_handleiding.pdf

- Kosten publicaties Belgisch Staatsblad;. - Kosten lidgelden waaronder FOV, Sociare …;. - Kosten prijzen, geschenken en bloemen. Page 8. 8. 613 Opleidingen, ...

Zelfmoordgedachten en - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kinderrechten/indicatoren/fiche_zelfmoord.pdf

Zelfmoordgedachten en -pogingen bij 15-18 jarigen. Hoe gemeten? Ernstig denken aan zelfdoding werd gemeten op basis van het antwoord op deze vraag.

De boekhandel en het aankoopbeleid van ... - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_LOKAAL/2013/20130627_Onderzoek%20aankoopbeleid%20bibliotheken%20eindrapport-2013.pdf

27 juni 2013 ... gegevens uit de Bel-first databank en de Top Trends databank, ... bestek voor de aankoop van boeken en de recentste gunning ervan te bezorgen of ... Andere ketens zoals o.a. de Standaard Boekhandel leveren de ... De bibliotheken bevorderen het lezen en dat komt ten goede aan de boekhandels.

sociaal- cultureel werk - Arteveldehogeschool

https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/grascw_1920_web.pdf

mensen achter verenigingen, culturele diensten en sociale bewegingen. Je ontdekt ook hoe maatschappelijke revoluties sociaal-cultureel werk beïnvloeden.

Masterplan Bivakplaatsen - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/bivak_doc/20162005_masterplan_bivakplaatsen.pdf

Het gaat hier over De Ambrassade, CJT, VVJ, VVSG en de Vlaamse jeugdbewegingen. Ook voor de lokale besturen blijft een grote rol weggelegd, terwijl op het ...

CULTUUR I. Toelichting - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/begroting_doc/COM-toelichting_begrotingCJM2018.pdf

3,1 miljoen euro voor Jeugd en 3,3 miljoen euro voor Kunsten en Erfgoed. Dit zijn geen nieuwe middelen. Het betreft een verschuiving van middelen naar nieuw.

De dorpenmonitor - Sociaal en Cultureel Planbureau

https://www.scp.nl/dsresource?objectid=544dac20-8889-4b82-b9a0-3b23a89afa9b&type=org

Gemeenten en huisartsen dragen hier een formele verantwoordelijkheid. ... huizingen plaats binnen stedelijk gebied, circa 210 duizend personen verhuisden ...

verslag Gent.pdf - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/ontw/jeugd/gemeenten_doc/triplokaal/doc_jeugdcultuur_verslag_gent.pdf

Voorbeeld jeugddienst Gent door Albane Van Gheluwe. - Het jeugdcultuurbeleid van de Stad Gent en de stuurgroep jeugd. In het jeugdbeleidsplan en het ...

sociaal-cultureel volwassenenwerk - Socius.be

https://socius.be/wp-content/uploads/2017/02/Poster-2.pdf

VERENIGINGEN. Verenigingen zijn ledengroepen voor een bepaald publiek (bv. vrouwen, senioren, transgenders, anderstalige nieuw komers, ...), voor een ...

100 * Jong in de Stad - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jongindestad_doc/publicatie_JongindeStad.pdf

wonen in een grote stad (Gent, Antwerpen,. Brussel) ... Chanel in Antwerpen woont, Peter Philips is dat. Dus ik ben ... echt een muziekfreak is, wat platenwinkels.

Titel van het document - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kadervorming/verenigingen_kadervorming.pdf

Kazou vzw. Haachtsesteenweg 579 PB 40. 1031 Schaarbeek. [t] 02 246 49 73. [e] [email protected]. [w] www.kazou.be. X. X. X. Kena vzw. Heuvelsven 1.

Ouderenbeleid bij cultuurcentra - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_LOKAAL/2014/IR_Resultaten%20online%20bevraging%20Ouderenbeleid%20bij%20cultuurcentra.pdf

Cultuurcentrum Brugge 'Luchtbruggen' (activiteiten buiten de traditionele theatermuren) om te infiltreren op minder evidente plaatsen of bij moeilijk te bereiken ...

Nederland in een dag - Sociaal en Cultureel Planbureau

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Nederland_in_een_dag/Nederland_in_een_dag.org

is al sinds 1975 betrokken bij empirisch onderzoek naar de tijdsbesteding in ... Per saldo besteden Nederlanders op een dag minder lang dan gemiddeld in de ... Letland, Litouwen, Polen en Slovenië) en twee landen in Zuid-Europa (Italië en ...

Jeugdhuizen in Vlaanderen - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/jeugdhuizen_conclusies_onderzoek.pdf

Zo vonden we bijvoorbeeld dat de algemene tevredenheid van de bezoekers met het jeugdhuis hoger ligt in jeugdhuizen met een hoger aandeel allochtone ...

2006 · 2007 - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_AGENTSCHAP/jaarverslag_2006-2007.pdf

formatie aan jongeren, rekening houdend met hun behoef- ten. Toch is het voor ... Zijn laureaat voor de KBc muziekprijs (=mentorensem- ble): Il Gardellino ...

De functie(s) van sociaal-cultureel - Socius.be

http://www.socius.be/wp-content/uploads/2016/01/Functies2010.pdf

De rol en de betekenis van het sociaal-cultureel volwassenenwerk inzake ... van het sociaal-cultureel volwassenenwerk reikt dan ook verder dan wat filibusteren.

Handleiding JoKER - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugd_kinderrechtenbeleid_doc/20171012-JoKER_handleiding.pdf

12 okt 2017 ... Ook wanneer geen RIA wordt opgemaakt maar alleen een JoKER, moet het ... Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Vrije Universiteit Brussel ...

gemeentelijk niveau - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties/adresboekje_jeugdbeleid.pdf

Ster Willebroek (jeugddienst). Jeroen De Smedt. Torenstraat 6, 2830 Willebroek. T 03 860 97 80. F 03 860 97 99. E [email protected]. W www.willebroek.be.

Terugkoppeling Kadervorming - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kadervorming/20190625-presentatie-terugkoppeling.pdf

25 juni 2019 ... (JES vzw), Lena Verstraete (Formaat vzw), Lisa Franken. (Kazou), Marjan Beullens (VDS vzw), Sarah Plessers. (Chirojeugd Vlaanderen) en ...

Sociaal-Cultureel Werk - Edu'Actief

https://webshop.edu-actief.nl/documenten/inkijkexemplaren/9789085240983.pdf

1 Sociale en maatschappelijke kwesties. 2 De vraag naar sociaal-cultureel werk. 3 Het aanbod van projecten en programma's. 4 Methodisch en projectmatig ...

OER 91370 Sociaal cultureel werk

https://www.vitaliscollege.nl/upload/documenten/20/Oer-en%20Zorg%20en%20Welzijn%202015/91370%20Sociaal%20cultureel%20werk%20BOL%20N4%20C2015%20start%20sept.%202015%20Versie%201.0.pdf

Je hebt gekozen voor de opleiding Sociaal cultureel werk. Elke opleiding kent een Onderwijs- en. Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER ...

Jeugdbewegingen in Vlaanderen - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/rapport_jeugdbewegingen.pdf

ciologie, V.U.B.; de Vakgroep Sociale Agogiek, UGent) en wordt gecoördineerd door de vakgroep Sociale Agogiek,. UGent. ... Lokalenbeheer. 3,43. 0,953. 122.

vlaams parlement - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/parlement/SV_wonen.pdf

Chiro De Schakel Groot-Vorst. Laakdal. Antwerpen. KLJ en Chiro. Wuustwezel. Antwerpen. 1-ste FOS Sea-scouts Lange Wapper. Antwerpen-. Linkeroever.

(JKP) 2015-2019 - Sociaal-Cultureel

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugd_kinderrechtenbeleid_doc/eindrapport-JKP2015-2019.pdf

op de reflectiegroep Jeugd- en kinderrechtenbeleid van 5 februari 2019, waar in ... worden ook bereikt via acties en evenementen, zoals de Ketnet Zomertour en.