Overzicht leerlingkenmerken secundair onderwijs ... - AgODi

1 feb 2015 ... 8790 WAREGEM. 42846 GO! secundair onderwijs Groenhove CMS. Jozef Duthoystraat. 34. 01-feb-15. 185. 71. 62. 22. 19. West-Vlaanderen.

Overzicht leerlingkenmerken secundair onderwijs ... - AgODi - Gerelateerde documenten

Overzicht leerlingkenmerken secundair onderwijs ... - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Publicaties_Leerlingenkenmerken_Overzicht_2015-2016_sec.pdf

1 feb 2015 ... 8790 WAREGEM. 42846 GO! secundair onderwijs Groenhove CMS. Jozef Duthoystraat. 34. 01-feb-15. 185. 71. 62. 22. 19. West-Vlaanderen.

Overzicht leerlingkenmerken secundair onderwijs saldo ... - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Publicaties_Leerlingenkenmerken_Overzicht_2018-2019_sec_1.pdf

1 feb 2018 ... 3600 GENK. 38951 Atlas College Genk 6Collegelaan. 19. 01-feb-18. 650. 384. 369. 166. 337. Limburg. 3600 GENK. 39057 Don Bosco Genk.

Overzicht leerlingkenmerken basisonderwijs schooljaar ... - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Publicaties_Leerlingenkenmerken_Overzicht_2017-2018_bao.pdf

3 juli 2018 ... Antwerpen. 2640 MORTSEL. 112623 Vrije Basisschool - De Tandem. Sint-Benedictusstraat. 14_A. 01-feb-17. 402. 75. 90. 62. 27. Antwerpen.

Overzicht leerlingkenmerken basisonderwijs saldo ... - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Publicaties_Leerlingenkenmerken_Overzicht_2018-2019_bao_2.pdf

1 feb 2018 ... 6502 SKS De Kameleon. Constant Permekestraat. 2 ... 16171 VBS De Kameleon. Pastorijstraat. 23 ... 2. 0. Oost-Vlaanderen. 9860 BALEGEM.

Verslag schoolbezoek secundair onderwijs: Provinciale ... - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/LOP_Armoedebeleid_8mei2015_10c_Verslag_schoolbezoek_secundair_onderwijs.pdf

De Provinciale Middenschool Gent zet heel sterk in op laagdrempelig contact met de ouders: armoede moet een bespreekbaar thema zijn. De school staat voor ...

Overzicht leerlingkenmerken basisonderwijs schooljaar 2017-2018

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Publicaties_Leerlingenkenmerken_Overzicht_2017-2018_bao.pdf

3 juli 2018 ... Antwerpen. 2018 ANTWERPEN ... Steenweg op Merchtem. 9. 01-feb- ... 1636 GO! basisschool Maasland - Freinet Op Stelten Dilsen-Stokkem.

examencommissie secundair volwassenonderwijs - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Lijst%20terugbetaalde%20opleidingen.pdf

EXAMENCOMMISSIE. Wij betalen het inschrijvingsgeld terug voor de examens van alle aangeboden studierichtingen. SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS.

Maak werk van je diploma secundair onderwijs! - Stedelijk Onderwijs

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/scholen/%5Bsite:current-group:gid%5D/pagina_bijlage/bijlage_GVA_2013_volwassenenonderwijs_Provincie_Antwerpen.pdf

ven in de Centra voor volwassenenonderwijs (Cvo). • Een cursus ... na twee jaar in het Cvo van Hoboken te hebben gestudeerd, be- haalde edith in juni haar ...

Inschrijven voor het secundair onderwijs - Stedelijk Onderwijs

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/scholen/59/pagina_bijlage/mja_brief_sec_ond.pdf

Stedelijke Basisschool De Vlinderboom. Afdeling Vlinder. Te Boelaerpark 5. 2140 Borgerhout. Tel: 03/334 03 90 [email protected]. Inschrijven ...

modernisering secundair onderwijs - Katholiek Onderwijs Hamme

http://www.kohamme.be/secundair/wp-content/uploads/2019/02/koha-folder-so-1920-web.pdf

KOHa (Katholiek Onderwijs Hamme) bestaat uit acht katholieke scholen met hetzelfde school- bestuur. We bieden kwaliteitsvol onderwijs voor kleuters ...

onderwijs basisonderwijs secundair onderwijs met volledig leerplan

http://sgpsol.be/wp-content/uploads/bijlagesollicitatieformulier.pdf

Directeur Heidi Melotte J Gouverneur Verwilghensingel 1A, 3500 Hasselt ... technieken, multimedia operator, automechanica, garage, carrosserie, fietsenmaker, ...

Arbeidsmarkt Onderwijs - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/9arbeidsmarktsept2018.pdf

openstaande vacatures met 97%, in het secundair onderwijs stijgt het aantal openstaande vacatures met 64,5%. Het buitengewoon secundair onderwijs.

ding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

https://backend.deqar.eu/reports/NVAO/20191025_1515_559247cd3f2d2_003872%20besluit%20Artevelde%20prof-ba%20Bachelor%20in%20het%20onderwijs%20secundair%20onderwijs.pdf

25 okt 2019 ... deel uit van de lerarenopleidingen van Arteveldehogeschool. ... en docenten kunnen beroep doen op de digitale leeromgeving Chamilo als.

Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs - VLUHR

http://www.vluhr.be/media/docs/Visitatierapporten/VLUHR_Secundair%20onderwijs_2015_boek1_DEF.pdf

het regulier traject van KdG kunnen de studenten uit 15, 16 en respectie- velijk 17 ... rapport en de ECTS-fiches kon de commissie opmaken dat de praktijkcom-.

Centrum voor Taal en Onderwijs - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/%28Taal%29krachtige%20praktijken%20voor%20vluchtelingen-nieuwkomers%20op%20school%20en%20daarbuiten.pdf

Pandora Versteden. Centrum voor Taal en Onderwijs. (Taal)krachtige praktijken voor vluchtelingen/ nieuwkomers op school en daarbuiten ...

Mijn Onderwijs: Personeel van start - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Nieuwsbrief_maart_2019.pdf

19 maart 2019 ... Als de school de staking ten laatste op woensdagavond 20 maart meldde, dan wordt dat nog van het salaris van maart 2019 afgehouden.

AgODi: het Agentschap voor Onderwijs - Publicaties - Vlaamse ...

https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/23730

Het jaarverslag bevat heel wat gegevens over het onderwijs in Vlaanderen, met ... salarisbrief, de aanrekening van deze uitgaven op de loonkredieten en de ...

kamer van beroep gesubsidieerd vrij onderwijs - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Kamer_van_Beroep_GVO_2008_01_dd.20080227.pdf

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS ... van het decreet rechtspositie personeel gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991. Aangezien ...

Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel breidt uit - AgODi

https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Nieuwsbrief_februari_2019.pdf

... van het inkomstenjaar 2017 raadplegen. Met de uitbreiding kunnen ze in hun dossier ook het digitale formulier voor een vakbondspremie terugvinden en later ...

secundair onderwijs - Mu.ZEE

https://www.muzee.be/docs/Voorbereiding%20bezoek%20museum_secundair%282%29.pdf

Wat vond jij boeiend om te zien in een museum die je reeds bezocht? Wat zijn de verschillende functies ... OPENINGSUREN: PRIJS: Naargelang de locatie van ... Mu.ZEE – Romestraat 11- 8400 Oostende - www.muzee.be – [email protected] -

SECUNDAIR ONDERWIJS

https://nanopdf.com/download/2006-042-go-pro_pdf

Actuele informatie over fiscaliteit www.hamburg-mannheimer.be. Actuele informatie over fiscaliteit www.dvv.be/taxweb belastingprogramma www.finform.fgov.be.

secundair onderwijs - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2006-005.pdf

AV Wiskunde (1e leerjaar: 5 lestijden/week, 2e leerjaar: 4 lestijden/week). 1 ... *AW47. Bij het oplossen van oefeningen en vraagstukken wordt bij de leerlingen ...

en secundair onderwijs

https://www.ccrek.be/docs/2016_03_RechtPersOnderwijs.pdf

5 jan 2016 ... Personeel ten laste van het werkingsbudget (Tivoli-uren) ... secundair onderwijs worden de BPT-uren ingezet voor coördinatietaken, preventie, ...

Secundair onderwijs - PXL

https://www.pxl.be/Assets/website/student/bibliotheek/documenten/Powerpoints/PXL-Education_SECUNDAIR.pdf

Op Blackboard terug te vinden: Handleiding ... ook op Blackboard (alfabetisch!). Tijdschriften (en ... raadplegen, namelijk Universiteit Hasselt. Tip: je kan ook ...

Examencommissie secundair onderwijs

https://examencommissiesecundaironderwijs.be/sites/default/files/atoms/files/Brochure-EC-2017-WEB-FINAL.pdf

Wij organiseren examens maar zorgen niet voor begeleiding. We geven geen lessen en hebben geen cursussen. Je krijgt wel de nodige informatie zodat je je ...

Leerplan Secundair Onderwijs

http://www.pov.be/site/images/Leerplannen/3DBSO_PAV.pdf

o getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs; o studiegetuigschrift van ... Communiceren van informatie betekent dat jongeren informatie kunnen opvragen en/of verstrekken aan derden. Dit kan ... o een loonfiche interpreteren;.

Ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs

https://www.arteveldehogeschool.be/diversiteitoverbruggen/publicatie/Ouderbetrokkenheid%20-%20P.%20Dejonghe%20en%20M.%20Coussens.pdf

4 scholen: KTA MoBi, Onze-Lieve-Vrouw-Instituut, Provinciale. Middenschool, Freinetmiddenschool. ○ 2 dagen per week per school. ○ Aangestuurd door het ...

OKAN secundair onderwijs

http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/okan/ontwikkelingsdoelenOkan.pdf

VERWERKINGSNIVEAU. Het gaat hier niet om een taaldoel als dusdanig, eerder om een 'sleutelvaar- digheid'. Het is een vaardigheid die al- gemeen is én ...

Secundair onderwijs - VLUHR

http://www.vluhr.be/media/docs/Visitatierapporten/VLUHR%20secundair%20onderwijs%20AP%20verkort.pdf

momenten, zoals het clusteroverleg, en duidelijke ECTS-fiches. ... een belangrijke meerwaarde waarin AP zich onderscheidt ten aanzien van andere ...

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

https://www.kbz.be/kbz/kbz/Actueel_files/Wat_verandert_in_het_SO_ouders_leerlingen.pdf

secundair onderwijs (kso) verdwijnt. In de plaats daarvan komt ten laatste vanaf 2016 een raster ('matrix') waarin elke studierichting een plaats krijgt. Leerlingen ...

leerplan secundair onderwijs - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2017-014.pdf

Factoren die een rol spelen in de hominisatie: veranderingen in anatomie: rechtop lopen, skelet, toename hersenvolume / vaardigheden; werktuigen gebruiken ...

modernisering Secundair onderwijs - ACV

https://www.hetacv.be/docs/default-source/default-document-library/bp02_modernisering-so.pdf?sfvrsn=df1017c3_2

nisering Secundair. Onderwijs – Matrix tweede en derde graad' en Brandpunt april. 2017, artikel 'Missing' het huis wordt al verbouwd terwijl de discussie over ...

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf

2 Voor meer informatie over het ERK: zie de virtuele klas Frans op Smartschool. Page 5. TSO-KSO – 3e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte. 4. AV ...

secundair onderwijs - Howest

https://www.howest.be/sites/default/files/opleidingsfiches/2020-2021/Educatieve%20Bachelor%20Secundair%20Onderwijs.pdf

het Secundair Onderwijs van Howest. SECUNDAIR ONDERWIJS. EDUCATIEVE BACHELOR. We teach the future. Aan Howest vormen we de leerkrachten van.

secundair onderwijs - Vlhora

http://www.vlhora.be/documenten/Publicaties/visitatierapporten%3E2deronde/20101207_secundaironderwijs_aanvvisitatie_hervisitatie.pdf

7 dec 2010 ... cursusmateriaal af te printen. Met betrekking tot ... Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen. KdG. Karel de Grote-Hogeschool. KHBO.

Secundair Onderwijs te Zele

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=125%3A1000%3A%3ADOWNLOAD%3ANO%3A%3AP1000_DLSEC_BLOB_ID%3A5884

Instituut Onze-Lieve-Vrouw- Secundair Onderwijs te Zele ... campus (Collegestraat en Kapellestraat) (VP1) zijn de scholen O.-L.-V.-Instituut en Pius. X gevestigd.