Contactpersonen RIZIV bij VDAB en GTB - VDAB voor partners

Contactpersonen RIZIV bij VDAB en GTB - VDAB voor partners - Gerelateerde documenten

Contactpersonen Mandaten - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/Contactpersonen%20regio.pdf

Ieper/ VDAB. Kortrijk-Roeselare. Guido Gezellelaan 7 8800. Roeselare. 051 26 85 69 [email protected] e. Oost-Vlaanderen. Marleen Buysse.

Focus op Talent : Werken met de VDAB-tools - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/projecten/projectfiche_werken_met_de_vdab-tools%2011%202018.pdf

De module wordt op Vlaams niveau aangeboden door ACV, ACLVB, ABVV. ... Procedure en registra e in Mijn Loopbaan en in het evenementensysteem.

lokale VDAB dedicated consulenten - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/ContactpersonenVDAB_onderwjs_LerenEnWerken.pdf

5 juli 2019 ... West Vlaanderen. ○ Contactpersoon ROP/Arbeidsmarktinfo/Netwerk- en contactdagen: Alinka De Baene [email protected] 050 44 04 ...

VDAB-kantoren en opleidingscentra - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/publiek/opendata/metadata_contact.pdf

Vrijblijvende extra informatie m.b.t. openingsuren. Openingsuren per dag en dagdeel, telkens met begin- en einduur formaat: HH:mm (bv: 15:30u = 1530, 09:30u ...

Consulenten VDAB voor ondernemerschap - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/Consulenten%20ondernemerschap.pdf

014 44 51 50 Spoorwegstraat 7. 2300 Turnhout. 10003646. Antwerpen. Turnhout. Kempen. Rommes. Pia [email protected] 014 44 51 62 ... [email protected] 011 30 22 10 Bampslaan 40 bus 6. 3501 Hasselt. 1049.

riziv - VDAB voor werkgevers

https://werkgevers.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/RIZIV_inschrijven_begeleiden_opleiden.pdf

1 april 2018 ... gemotiveerd is om stappen naar werk te zetten;. • erkend arbeidsongeschikt is (primaire ongeschiktheid of invaliditeit) zoals omschreven in de ...

Richtlijnen partners competentierapport (1) - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/Richtlijnen%20partners%20competentierapport%20%281%29.pdf

Brussel. Analist Programmeur. Analist ontwikkelaar ICT. 76 BRI-I-0007-B. Bussinessupport retail en ICT. ICT. Brussel .NET Developer. Analist ontwikkelaar ICT.

Mijn loopbaan voor partners - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/handleidingMijnLoopbaan.pdf

15 jan 2019 ... Deze handleiding beschrijft hoe je als partner consulent een VDAB klantendossier beheert. Je vindt hier terug hoe je moet inloggen in Mijn ...

draaiboek ori - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/projecten/Draaiboek%20tender%20maatgerichte%20loopbaanorientatie.pdf

9 dec 2019 ... (vaardigheden) onmiddellijk solliciteren voor dit beroep. ... je op vdab.be/werkinzicht/rechten.shtml of via het gratis nummer 0800 30 700.

stages - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/CVS-handleiding%20stages.pdf

18 feb 2020 ... Indien in func e van een opleiding een gezondheidsbeoordeling werd ... onderzoek geen veiligheidsfunc e uitoefenen, b.v. een heftruck of.

draaiboek - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/esf_wij_draaiboek.pdf

3 maart 2017 ... Groep Intro – Stad Antwerpen: Annemie Bruyninckx. Projectopvolger Provinciale Regie Antwerpen. VDAB. Somersstraat 22. 2018 Antwerpen.

draaiboek twe - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/tijdelijkewerkervaring/DraaiboekTWE.pdf

1 jan 2018 ... minstens één model-motivatiebrief of -mail. 1.4.4. ... Is het afspraakmoment nog 'bezig'? In het voorbeeld hierboven: wanneer het voor 11 uur.

Handboek GOB - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/handboekGOB.pdf

Specifieke situatie: retourpost bij aangetekende afspraak. 23. 7.3. ... gezamenlijke doelstellingen en het maken van afspraken ifv verdere opvolging. De.

Evaluatie - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/publiek/loopbaanbegeleiding/Evaluatierapport%202%20jaar%20loopbaancheques.pdf

loopbaancheques werd toegekend aan Edenred op 6 mei 2013. Vanaf dan ... Momenteel kan de burger op zoek naar een loopbaancentrum via een kaart van Vlaanderen: centra worden ... niet beseffen dat ze een eigen recht kwijt zijn.

Welkom - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/loopbaanbegeleiding/7-08-2018%20VDAB-onthaalbrochure-cursisten-2018-binnen.pdf

Je kan ook terecht bij de VDAB-Servicelijn op het gratis nummer. 0800 30 700. Recht op informatie. Tijdens de opleiding heb je recht op een kwaliteitsvolle ...

Werkplekleren - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/tijdelijkewerkervaring/Werkplekleren_folder_werkzoekenden.pdf

Wil je een job leren op de werkvloer? Dat kan. Want werkplekleren werkt. ... online via vdab.be/loopbaanadvies/videochat. (**) RVA-beperking tot €13.98/dag.

Achtergrondrapport - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/RVB090843evaluatie%20trajecttendering%20bijlage%202_0.pdf

begrippen, sectoren toelichten, competenties linken aan beroepen, overlopen van VDAB-website (Mijn VDAB, beroepenfilms, beroepsoriëntatietest, opleidingen ...

Draaiboek TAL - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/uitbestedingen_tendering/Draaiboek-TAL.pdf

VDAB zal alle opdrachtnemers die actief zijn binnen de Tender Activering ... minstens een diploma dat toegang geeft tot een functie op B-niveau in de Vlaamse.

Dispatcher goederenvervoer - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/projecten/Projectfiche%20Dispatcher.pdf

(=webleren) en workshops in groep. Deelnemers zullen gemiddeld één dag per week fysiek aanwezig moeten zijn op een makkelijk bereikbare locatie.

Tijdelijke werkervaring (TWE) - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/tijdelijkewerkervaring/Folder-Informatie%20vrijstelling%20TWE.pdf

maximaal twee jaar. ➂ Vrijstelling. Tijdens de volledige duur van een TWE-traject is de klant vrijgesteld van beschikbaarheid, met een maximum van twee jaar.

Cevora Opleidingen - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/projecten/Projectfiche%20Cevora%20Opleidingen%20-%20Google%20Documenten.pdf

Cevora opleidingen waar VDAB de cursistenadministra e opneemt maar twee agentschappen. (Obelisk en House of Change) in opdracht van cevora de ...

SOLLICITEREN EN NETWERKEN (21) - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/overzicht%20van%20werkpunten%20en%20opdrachten.pdf

https://www.vdab.be/webleren. NEE. Volg een workshop. Schrijf je in en volg de workshop die je met je bemiddelaar hebt afgesproken. https://www.vdab.

handleiding opleidingenmanager - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/OM-handleiding%20niet-MLPgebruiker.pdf

Webleren: Je leert via het internet. - Blended leren: Je volgt een opleiding met een combinatie van leervormen. In het detail van een gekozen cursus zie je de ...

WeLP-handleidingvoorpartnersSIWenTIW (2) - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/WeLP-handleidingvoorpartnersSIWenTIW%20%282%29.pdf

De werkgever geeft via deze weg aan dat hij een leerplek ter beschikking heeft. Dit kan na het inloggen in 'Mijn VDAB voor werkgevers' via 'Meld/beheer een ...

Een doorverwijzing afwerken - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/Een%20doorverwijzing%20afwerken.pdf

met de burger contact op te nemen en een nieuwe afspraak te maken. ... je vindt dat de doorverwijzing niet gebeurde conform de gemaakte afspraken van.

Projectfiche Ervaringsbewijzen - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/Projectfiche%20ervaringsbewijzen.pdf

8 juli 2019 ... bedrijven en organisaties. Antwerpen Vokans. 143175-00. A00D093. SBS SkillBuilders. 183669-00. A00D100. WEB. 158711-00. BRU_OPBGL.

Rijbewijs C/CE met Vakbekwaamheid - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/uitbestedingen_tendering/Draaiboek%20Rijbewijs%20CE.pdf

Kennismaking met het beroep a.d.h.v. beroepenfiches en film. ➢ Peilen naar motivatie, attitude en persoonsgebonden competenties relevant voor het beroep.

Scoren van competenties - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/Handleiding%20competenties.pdf

3 sep 2019 ... Van zodra de gewenste beroepenfiche geselecteerd wordt, verschijnen de competen es noodzakelijk voor dit beroep. Het is mogelijk om niet ...

Begeleiding bij diplomagelijkschakeling - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/uitbestedingen_tendering/Projectfiche%20Begeleiding%20bij%20diplomagelijkschakeling.pdf

1 dec 2019 ... 3. provincie Oost-Vlaanderen. Stad Gent. 4. provincie Oost-Vlaanderen. Sint-Niklaas, Aalst. 5. provincie Vlaams-Brabant. Vilvoorde, Asse, Halle.

MLP-handleiding PmAB - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/MLP-handleiding%20PmAB.pdf

21 maart 2017 ... Hierna kan het recht op BTOM/LDE of advies. SW aangevraagd worden. Bij werknemers wordt de premie die hoort bij de BTOM door de ...

Handleiding De Leerweg - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/LeerwegCommunicatieVoorPartners.pdf

5 aug 2019 ... De burger kan deze informa e nog niet zien. ... Werd er voor een klant nog geen opleiding, stage of IBO bij VDAB of een ... Informa e met betrekking tot cursussen online leren die de burger op eigen ini a ef volgt zullen niet.

Categorieën werkzoekenden - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/informatie_categorien_werkzoekenden.pdf

5 maart 2020 ... 11. Werkzoekende in deel jds onderwijs. 14. Werkzoekenden uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen. 18. Campus Inschrijving.

Draaiboek diploma - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/uitbestedingen_tendering/Draaiboek%20diploma.pdf

15 feb 2019 ... voor diploma-erkenning via Naric Vlaanderen of de begeleiding in de ... Naric-Vlaanderen is een Vlaamse erkenningsinstantie die ...

Mijn Loopbaan - VDAB voor partners

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/cvs/Handleiding%20Mijn%20loopbaan%20voor%20partners.pdf

4 okt 2018 ... 3.1 De banner: Waar vind ik het inschrijvingsbewijs? 10. 3.2 Wat wordt getoond in het klantenportret? 12. 4 Hoe beheer ik het profiel van de ...