Tarieven 2020 Wmo - De Fryske Marren.xlsx

Vroegdoven: Toeleiding (landelijke inkoop ZG) nvt. 02L01. Begeleiding. 02. BG. Afhankelijk van landelijke. Vroegdoven: Verlengde toeleiding (landelijke inkoop ...

Tarieven 2020 Wmo - De Fryske Marren.xlsx - Gerelateerde documenten

Tarieven 2020 Wmo - De Fryske Marren.xlsx

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=128788&f=c012b84bd6cbd28be2fe030ac55a12ec&attachment=1&c=34438

Vroegdoven: Toeleiding (landelijke inkoop ZG) nvt. 02L01. Begeleiding. 02. BG. Afhankelijk van landelijke. Vroegdoven: Verlengde toeleiding (landelijke inkoop ...

Programmabegroting 2020 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=123880&f=4840c40e1e9991356547a70b32f50a7e&attachment=1&c=53338

1 jan 2020 ... Het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV) schrijft de gemeente een indeling van de programma- begroting voor.

Inzameldata 2020 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=127006&f=da1a5f4f653d8f6f16726fc02ca92459&attachment=0

Download de app voor iOS of Android op www.defryskemarren.nl/app. Inzameldata 2020 za 04-01 wo 15-01 wo 29-01 wo 12 ...

Besluitenlijst college van B&W De Fryske Marren - 7 januari 2020

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=91&fileid=128653&f=0373e8de2188ec473bc2bc5f9a773ceb&attachment=1&c=54550

7 jan 2020 ... Het college besluit in te stemmen met het ontwerpplan 'Beukenlaan 13 Oudemirdum', en de bestemmingsplanprocedure voort te zetten. 8. : ...

BP Fryske Marren 2019 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=116920&f=81d746e3d4d2173a87508dd7c1b52503&attachment=1&c=51793

respondenten representatief is voor de gehele populatie aan volwassen inwoners in de gemeente De Fryske Marren. Beoordeling maatschappelijk leven en ...

Tusken de Marren - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=119945&f=714dbac3a69bdb074216138471c75617&attachment=1&c=52457

25 juli 2019 ... Gemeentezicht: de medewerkers en het milieuterrein ... geplaatst die aansluit bij de verlichting van het centrum. ... met blauwe diesel. We gaan ...

de fryske makken - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=100390&f=222089febf076b21566f13fa4d8aeb71&attachment=1&c=46096

6 juni 2018 ... te Joure. Deze aanvraag hebben wij ontvangen op 1 december 2017. ... 1512135283938_15017 kleur-_en_materialen_2017-11-29.pdf.

Dia 1 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=63389&f=62371aeea1ae1f438cfcc4c96f6f3e47&attachment=1&c=36947

Bij het aantreffen van stoffelijke resten, persoonlijke bezittingen en/of uitrustingstukken neemt de BID het over opdat geen enkel klein detaille gemist kan worden ...

BRP - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=58993&f=de6ef18b49fe81b88af8d87bee6fc831&attachment=1&c=33785

de SILA verstrekt. 5. De door de gemeente aangewezen derden: Indien u heeft verzocht om geheimhouding van uw gegevens dan mag de gemeente geen ...

LD(5 ic - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=69&fileid=101143&f=4c5faf282703911fd84bbb4cda383afa&attachment=1&c=47545

1. --D-51_,.)-- ILLIGke,r K.) 3 k/ SL r-d LD(5 ic. (}. ,><. 2' asek .oe.„- 84 : e 8ic._. ry,...Q.iLyt_. ><. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. fuj. 0. oecLu,-) g. r r. DE FRYSKE MARREN.

bodemkwaliteitskaart - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=83266&f=6fbe65659b43168a78fb1c2f9f36a347&attachment=0

N fout ingevoerd -> corrigeren via correctie meetwaarden. 205642. SMMA. 108349. 5,18 Detectielimiet. 24-2-2009. 2. 1352. 1 voor 1970. PAK 10 VROM.

Verplantbaarheidsonderzoek - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=109414&f=b41cba6ffb5ff24aeb045a98f76d4f4f&attachment=1&c=47611

27 nov 2018 ... uitgevoerd van 33 lindes (Tilia x europaea) aan de Raadhuisstraat te ... betrekking tot het verplanten van de lindes en heeft ons, Pius Floris.

Buitengebied - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124333&f=965b0db157224ae50d4054e1ce94f09d&attachment=0

geweest verfijnen en vaststellen eind 2017 vragen en luisteren nu verbinden en terugleggen 1e helft 2017 vormen ontwerp omgevingsvisie zomer 2017 ter visie.

Untitled - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=57367&f=095b829ee7d4b68759c40eac60ab5fc3&attachment=1&c=35317

Vervaardiging van wijn, cider en andere niet gedestilleerde, gegiste dran- ken. Vervaardiging van kleding en kledingtoebehoren (excl. van leer). Kurkwaren ...

Legenda - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=80458&f=f4c511ce2c84046b603701f4ed8b73a1&attachment=0

Idskenhuizen. (Jiskenhuzen). Finkeburen. (Finkebuorren). St. Nicolaasga. (St. Nyk). Scharsterbrug. (Skarsterbrêge). Haskerhorne. (Haskerhoarne). Nannewiid.

nagalm - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=64981&f=948b9e5a65bcd305abf1ff62a0d56723&attachment=1&c=32963

2 april 2015 ... Geluidsabsorptie Ao in octaafbanden. Absorptiecoefficienten. Ruimtegegevens. 15,8. 3,3. Berekening absorptie. Opdrachtgever: Project:.

Besluitenlijst - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=69&fileid=117889&f=9343a04488999461705ec0fafde15f03&attachment=1&c=51991

13 feb 2019 ... kosten SMI-kinderopvang vaststellen. Over dit agendapunt wordt geen debat gevoerd; het gaat als hamerstuk naar het Beslút onder agp.10. 6.

Omgevingsvisie De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124339&f=18b2dff761a8eba1462ebfc1a85a3888&attachment=0

landbouwverkeer/fiets op de kleinere wegen. ▫ Vergroot de digitale bereikbaarheid ... Versterk netwerk fiets- en wandelpaden en verbindingen land/water ...

INHOUDSOPGAVE: - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=60035&f=e7e5aae2a348e1a1eef9ab83b21df4ad&attachment=1&c=22212

Algemene voorwaarden met betrekking tot aanneming van werk. Gemeente De Fryske Marren. INHOUDSOPGAVE: Artikel 1. –. Definities. Artikel 2. –.

omgevingsvisie - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124330&f=cd42646e6e69342afe17c4ee2be6ea8a&attachment=0

3 juli 2018 ... 2017 zijn de thema's buitengebied, de grote kernen en de kleine kernen ... Er is een enquête uitgezet onder jongeren en jongvolwassenen.

Raadsbesluit - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=100387&f=087405b0c15447e32e11a90c1bfe769b&attachment=1&c=46096

In te stemmen met de hoofdlijnen van het plan voor de ontwikkeling van locatie Zuiderveld te Joure;. 2. de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van ...

Wat is van waarde? - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124306&f=34c875a801cfd68714ada2a763daa6d8&attachment=0

14 nov 2016 ... Behoud verenigingen (en betaalbaar) sport, theater, dans. • De kracht van voorzieningen in de kernen: winkels, sport,. • Winkelaanbod.

Resultaten - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124345&f=e4d69d1307b48fcbc45baf61ae11df54&attachment=0

ik weet het nog niet misschien wel Sint nyk. • Haskerhorne of gemeente Gaasterland. • Joure. • Geen idee, ik denk dan nog steeds Joure. • In een grote stad.

Wmo beleidsplan - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=77149&f=10973dd305fe876b8fb73b63b3c0ab8c&attachment=1&c=40609

Wmo beleidsplan 2017-2020. Voorwoord. Namens het college van gemeente De Fryske Marren bied ik u dit nieuwe Wmo beleidsplan 2017-2020 aan.

doorsnede B2 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=64973&f=81fd74a6e8dd5731983dbc35bf4dd8c5&attachment=1&c=32963

13 feb 2015 ... gelast op de balusters resp. bevestigd op de muur balustrade ... gebouwriolering n.t.b. door de in te schakelen installateur ... wintertuin / serre.

DE FRYSKE MARREN 23 NOV. 2018

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=107890&f=cb277eb416744bdb1c4080c25e4476dd&attachment=1&c=47179

23 nov 2018 ... Wijckel. Deze aanvraag hebben wij ontvangen op 16 mei 2017. ... MER-beoordelingsbeslissing met kenmerk MR20180004, d.d. 13 april 2018.

CO2-Managementplan 2018 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=116725&f=17ee5c049c79615d7174ec55f446d5ff&attachment=0

20 feb 2019 ... 21. * NOTE: BEWAARPLICHT DOCUMENTEN WEBSITE MINIMAAL 2 JAAR. ... Het jaar 2017 dient als referentiejaar voor de CO2-.

Kwaliteitshandvest Gemeente De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=91&fileid=75409&f=131b5961ef87034a94ceca4e42c1884a&attachment=0

Datum : 1 maart 2017 ... Wij hechten namelijk veel waarde aan een persoonlijke en klantvriendelijke ... U mag ons hier aan houden en over aanspreken.

Wat is een gezamenlijke huishouding en wat ... - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=104299&f=e32a31e22a7e286b9374967dc22b61fb&attachment=1&c=48625

Kijk goed naar de groene en blauwe vlakken. Is één onderwerp ... in het blauwe vlak op jou van toepassing? ... 1 x GROEN 1 X BLAUW = BEL 14 05 14. Ik ben ...

OV 20140658 Omgevingsvergunning.pdf - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=64990&f=9976cfd0730be3ada9232cc91424f8ac&attachment=1&c=32963

5 juli 2016 ... U heeft vergunning gevraagd voor het bouwen van een appartementencomplex met restaurant garageboxen/carports, insteekhaven, walbeschoeiing en steigers, hierna te noemen “het project" op de ... 514 (zonder kengetal).

Beleidsregel kansspelautomaten - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=86449&f=36becccfe2b84cc5876bc9b2db52ad22&attachment=1&c=32870

plaatsvonden waaraan een zelfstandige betekenis kon worden toegekend. 1 Merendeels is in dit geval een omzetpercentage van meer dan 80% van de omzet ...

Onderzoek Dienstverlening - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=91&fileid=59786&f=058dbb33abd39a04acc862af3148cf5e&attachment=1&c=35740

pasfoto voor bijv. ... van een paspoort in lemmer is bij de ene medewerker een foto geschikt en bij de andere ... niet met foto a en als je dan de aanvraag niet.

Mantelzorg in De Fryske Marren 2016

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=74581&f=b8cc714f04f43c7705a835318056042b&attachment=0

VLAM (klussen- en vervoersdienst). Mantelzorgers kunnen zelf contact opnemen en/of worden door het sociaal wijkteam of Punt Twa op deze organisaties ...

samen thuis? - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=69&fileid=103732&f=37b6fa3db119e8178a175a017c128469&attachment=1&c=48541

De Zorgbuurtsuper (www.zorgbuurtsuper.nl): een virtuele 'winkel' waarin ... tegelijkertijd en op dezelfde wijze uit te voeren in alle deelnemende gemeenten, ...

Schadeformulier aansprakelijkstelling O Ja O Ja - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=94912&f=33bafff122fe995f9b3751e8e2ed9009&attachment=0

Heeft u schade opgelopen en bent u van mening dat dit te wijten is aan de gemeente, vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Heeft u eerder ...