Nota van antwoord zienswijzen Windpark Ospeldijk West en ...

31 mei 2018 ... dan landelijke schaal naar de populatiegrootte gekeken dient te worden. De meest logische insteek is de lokale populatie te gebruiken voor de ...

Nota van antwoord zienswijzen Windpark Ospeldijk West en ... - Gerelateerde documenten

Nota van antwoord zienswijzen Windpark Weijerswold

https://raad.coevorden.nl/Vergaderingen/Commissie/2017/04-juli/18:30/Bijlage-9-Nota-zienswijzen.pdf

17 april 2017 ... kolum 2 wordt niet gehaald. Derhalve bestaat op ... verzekeringen objectief berekend hebben, of deze (na) calculatie juist c.q. volledig is.

Natuurtoets Windpark Ospeldijk

https://www.nederweert.nl/bestuur-organisatie/agendas-raad-themaraad-presidium-en-overige-bijeenkomsten_45200/agenda/gemeenteraad_19921/2018-07-03-10-natuurtoets-windpark-ospeldijkpdf_2299034.pdf

14 dec 2017 ... Het gebied wordt gekenmerkt door een complex van horsten en slenken waardoor het gebied gekenmerkt wordt door een grote afwisseling ...

Zienswijzen op 'ONTWERPBESLUITEN WINDPARK N33' - RvO

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/12/Anoniem%20bundel%20zienswijzen%20Windpark%20N33%20deel%201_0001-0080.pdf

inwisselen van windenergie voor zonne-energie en de plannen voor zonneparken 1n de regio bij de ... Let wel, dit zijn wel onze belasting centen. ... Ten aanzien van de ruige/gewone en rosse dwergvleermuis is te weinig vooronderzoek.

Zienswijzen op Ontwerpbesluiten 'WINDPARK ZEEWOLDE ... - RVO.nl

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/02/Deel%201%20Anoniem%20bundel%20Windpark%20Zeewolde%20fase%202%20.pdf

28 feb 2018 ... visdief, waterhoen, waterral, watersnip, wilde eend, wintertaling, witte ... Oe trafo's beltlnden zich bcvenvloefSIDfdktt e bakken, rodat de bodem ... sos . J. 1 j l. 1 3. 111 j 0. 1. ) . 1111 -: . tJ il. i i i. 1111. 3 a j. 1 IJ. 0 ... peet. Niettemin wordt erop gewezen dat Windpark Zeewolde B.V. op meerdere ma-.

Nota zienswijzen omgevingsvergunning Rotonde Napoleonsbaan ...

http://stein.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0971.OVRotondeNSStein-DB01/tb_NL.IMRO.0971.OVRotondeNSStein-DB01_Bijlage5.pdf

7 maart 2012 ... Steinerbos en verzoekt om een duidelijke onderbouwing van het hoe en waarom. 2. Ad kappen van bomen: In de omgevingsvergunning wordt ...

Nota van zienswijzen - Provincie Noord-Brabant

https://www.brabant.nl/-/media/48b39acd00644db1b3df44a74213f4f3.pdf

13 juni 2018 ... 5104 GN, Dongen. 5. 4313886. Zaaren. 5122 GB, RIjen. 6. 4315151. Patronaatstraat. 4921 BL ... Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte ... Steenstraat- Textielstraat recentelijk afgerond. Bij het ...

Nota van zienswijzen (structuurvisie). - Gemeente Cranendonck

https://www.cranendonck.nl/document.php?m=61&fileid=64024&f=4789ddd012262350ddb12f1e00c32312&attachment=1

heeft op grond van de gemeentelijke ... M. van Cranenbroek. 44. B. Van der Aa ... gemeente maar van de provincie en is in te zien op www.brabant.nl. Bezwaar ...

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Het Lint - gemeente ...

https://www.landsmeer.nl/bestand/wonen,_werken_en_leven/bouwen_en_verbouwen/bestemmingsplan_het_lint_2015/het_lint_2015_bp_toelichting_bijlage_4_398175

gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. ... In het bestemmingsplan Het Lint 2005 is voor het betreffende gebied ten aanzien van bouwwerken.

OV 20140658 Nota Zienswijzen en ambtshalve ... - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=65000&f=4b3deb5312be87aaf09f90906b928b7c&attachment=1&c=32963

parkeerterrein, wat hier ook van zij, maakt dit niet anders. De beweerde afspraken zijn niet ... de huidige, aftandse aanblik. We menen op basis hiervan aan te.

Nota - Provincie West-Vlaanderen

https://bestanden.west-vlaanderen.be/rup/publiek/B_070_Bedrijvigheid/B_070_Bedrijvigheid_Bijlage2_NotaAfbakeningSubregio.pdf

Zedelgem; Jabbeke; Zuienkerke; Blankenberge) → subregio Brugge ... zeb eke. P ittem. K o ekela re. O o stka m p. K u u rn e. Izeg em. P o p erin g e. D iksm u id.

NOTA IZEGEM HAAIPANDERSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN ...

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/3871/bijlagen/17461

7 juni 2017 ... Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster. Figuren: Monument. Vandekerckhove nv, tenzij anders vermeld.

Toelichting Bijlage 12 Ingekomen zienswijzen - Gemeente Eijsden ...

https://www.eijsden-margraten.nl/data/downloadables/4/2/9/8/toelichting-bijlage-12-ingekomen-zienswijzen.pdf

4 okt 2017 ... Goededag. Enkele vragen/ opmerkingen tav het ontwerpbestemmingsplan resort mooi bemelen , gepubliceerd op 30 aug 2017. De strook van ...

Bewonersoverleg Windpark E40

http://windparke40.be/media/1161/reacties-en-antwoorden-algemene-reacties.pdf

10 juli 2014 ... die we ontvingen in het xxxxxxxxxx te Vissenaken op 21 juni 2014. U zegt ... Bij de ontmoeting in het Posthof, konden we niet vernemen wie de ...

Windpark Staphorst

http://roplannen.gemeentedocumenten.nl/staphorstplannen/NL.IMRO.0180.5132019003-/NL.IMRO.0180.5132019003-VS01/t_NL.IMRO.0180.5132019003-VS01.pdf

14 maart 2019 ... lint is een belangrijk aspect, omdat er een zeker contrast tussen de besloten, karakteristieke woonomgeving en het ... Haverveld 37. 33. 39. 24.

Windpark de Pals - Commissie mer

https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00005123.pdf

15 nov 2018 ... De Achterste Hoef - Kampeerveld zuid-west. 40. 40. 44,5. 45,6. 45,3. De Achterste Hoef - Stacaravans zuid-oost. 40. 40. 44,5. 45,6. 45,3.

Milieumonitoring Windpark Luchterduinen - Eneco

https://www.eneco.nl/over-ons/~/media/content/over-ons/pdf/milieumonitoring--windpark-luchterduinen.ashx?la=nl-nl%2F

Onderzoek naar vliegende vogels. Normaal is de zee een open ruimte, waar vogels onbelemmerd over heen kunnen vliegen. Een windpark is een.

170712 cooperatie BWW - Windpark de Rietvelden in

http://www.windparkderietvelden.nl/SiteFiles/Rietvelden/Informatiefolder.pdf

familie Pennings en Raedthuys Pure Energie) in gesprek om een coöperatieve windmolen voor burgers en bedrijven uit de omgeving van het windpark mogelijk ...

Evaluatie projectplan Windpark E40 - windkracht 150

https://windkracht150.be/onewebmedia/Evaluatie%20project-mer%20windpark%20E40%20-%20info-avond%2021.02.2019%20def.pdf

watertoren van Bierbeek. TURBINES ... CRITERIA GEMEENTEBESTUUR BIERBEEK ... Het gemeentebestuur van Bierbeek stelde eerder als minimale afstand.

Scopingsadvies Project-MER Windpark Tongeren-Riemst

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merricht5500.pdf

2 juli 2018 ... Seismische trillingen kunnen een gevaar vormen voor de stabiliteit van de mergelgrotten en groeves in de gemeente Riemst, waardoor ook de ...

Inplanting windpark E40 te Landen en Gingelom - Departement ...

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg1759.pdf

windturbine W11. Ertrijckx Edwig Ondergronds waterbekken. Tuinbouw. Landeniaan aquifer. LIM-KL2/3705. 3,9 km ten NO van windturbine W13. Muermans.

Nuon Windpark Wieringermeer BV Mevrouw MS Deimel ... - RVO

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/03/B02%20Omgevingsvergunning%20Cluster%20Nuon%201_anoniem.pdf

6 feb 2017 ... Pagina. 1/11. Geachte mevrouw Deimel, ... Tekening Windpark Wieringermeer Omgevingsvergunning Bouw & Milieu, A0-. 3.112.176 van ...

MILIEUEFFECTRAPPORT WINDPARK AGRO-WIND REUSEL ...

http://www.hightechagrocampus.nl/wp-content/uploads/2019/10/20191003-MER-WP-Agro-Wind-incl-bijlagen.pdf

2 okt 2019 ... Figuur 1.1 Plangebied Windpark Agro-Wind Reusel. Vereniging ... op de markt, veelal een doorontwikkeling van bestaande types. Rekening ...

Windpark De Pals, gemeente Bladel - Commissie mer

https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p32/p3272/3272_toetsingsadvies.pdf

5 feb 2019 ... Ook Zypp Advocaten wijst namens recreatiepark Achterste Hoef op het ontbreken van een goede onderbouwing van de gekozen locaties (zie ...

Milieueffectrapport Windpark Staphorst Coöperatie ... - Commissie mer

https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00005783.pdf

4 maart 2019 ... Haverveld 37. 950. W ... Haverveld 37. --. 1:54 ... veenkoloniën ten zuidoosten en de heide- en broekontginningen ten westen van het lint waar.

Windpark Arendonk / Oud Turnhout - Loket | Onroerend Erfgoed

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/2244/bijlagen/11342

21 feb 2017 ... Windpark Oud Turnhout / Arendonk ... en luchtfoto's van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de KBR (Koninklijke Bibliotheek van.

Ontvangen reactie 1 Welke zijn de geldelijke ... - Windpark E40

http://windparke40.be/media/10564/Alle-vragen-en-antwoorden-alles-samen-vraag-per-pagina.pdf

Posthof te Vissenaken aanwezig was. Ik had een belangrijk gesprek met uw afgevaardigde, die op de gestelde vragen uitleg gaf. ik wens je veel geluk met het ...

Voorlopig antwoord (pdf)

https://www.senate.be/temporary_answers/5-9558.pdf

3) Indien zich minder vrouwen aanbieden voor het diplomatiek examen, wat kan daarvoor volgens u de reden zijn? 4) Indien minder vrouwen slagen voor dit ...

Antwoord - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VGO/2007-Antwoorden.pdf

12de Vlaamse GEO-olympiade 2007 asthenosfeer asthenosfeer. 6 Platentektoniek. 6.1. De cijfers 1, 2 en 3 duiden drie verschillende platen aan. Zoek op in de ...

KR.VRAAG-99 - Antwoord - NRO

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/08/247-antwoord-aanvankelijk-lezen.pdf

Auditieve synthese is de vaardigheid om losse klanken te verbinden tot één woord (bijv. b-a-l tot bal) en is één van de kerncomponenten van fonemisch ...

Het antwoord is - CcReturn

https://www.ccreturn.be/joomla/downloads/Snel%20van%20start%20met%20facebook.pdf

Aanmelden bij Facebook. Voordat u Facebook kunt gebruiken, moet u zich aanmelden en een profiel aanmaken. U gaat hiervoor naar www.facebook.com.

FAQ en antwoord - Streekplatform Kempen

http://streekplatformkempen.be/wp-content/uploads/2017/01/20161026-FAQ-na-info-en-zoemsessie-wijk-werken-Kempen_ANTWOORDEN.pdf

Wat met diegenen die niet in aanmerking komen voor wijkwerken? ... Ze moeten ingaan op een uitnodiging van de VDAB. Daar wordt op ... Wat als een PWA'er uiteindelijk wijk-werker wordt, maar de gebruiker zijn of haar taak niet langer.

de BIO in vraag en antwoord - VVSG

http://informatiestroom.vvsg.be/Werking_Organisatie/Personeel/personeelendiversiteit/Documents/stage%20en%20leerwerk/De%20BIO%20in%20vraag%20en%20antwoord%20-januari09.pdf

startbaankaart, aangeworven met een startbaanovereenkomst) zie www.wga.be. (tewerkstellingsmaatregelen). Hoewel de betrokken werkgever een korting of ...

Antwoord - Wiskunde - Hogeveen

https://hogeveen.net/a6wib/periode1/examenoefening-eersteenderdegraadsfunctie-uitw.pdf

Eindexamen vwo wiskunde B pilot 2013-II. - havovwo.nl. - www.havovwo.nl. - www.examen-cd.nl. Eerste- en derdegraadsfunctie. 1 maximumscore 4.

383 antwoord ralfi lezen - NRO

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2018/07/383-antwoord-ralfi-lezen.pdf

Wat zijn de effecten van RALFI-lezen op de technische leesvaardigheid van zwakke leerlingen in de groepen 4 t/m 6? (KR. 383). Den. Haag: Kennisrotonde.