Boekwerk bijlagen jaarstukken 2017 - Gemeente Nederweert

4 april 2018 ... Het HUP is gebaseerd op een vooraf uitgevoerde risico-analyse. Regionale en landelijke ontwikkelingen. Wabo brede inbreng taken RUD.

Boekwerk bijlagen jaarstukken 2017 - Gemeente Nederweert - Gerelateerde documenten

JAARSTUKKEN 2017 GEMEENTE NEDERWEERT

https://www.nederweert.nl/bestuur-organisatie/agendas-raad-themaraad-presidium-en-overige-bijeenkomsten_45200/agenda/gemeenteraad_19921/2018-07-03-11-bijlage-1-jaarstukken-2017-internetpdf_2299072.pdf

3 juli 2018 ... Met de jaarrekening 2017 ronden we het boekjaar 2017 af, waarin de vorige gemeenteraad verantwoordelijk was voor het beleid en de nieuwe ...

Jaarstukken 2017 - Gemeente Kampen

https://www.kampen.nl/sites/default/files/Jaarrekening-en-jaarverslag-2017.pdf

In de zomer van 2017 is door het college het actieplan "Samen wonen, werken en leven in Kampen: met statushouders" vastgesteld. Dit actieplan is momenteel ...

Jaarstukken 2017 Gemeente Heeze-Leende

https://www.heeze-leende.nl/document.php?m=37&fileid=82396&f=40f1e7386af8f091be9b4c90a77bd970&attachment=0&c=29381

2 juli 2018 ... Intern communicatienetwerk knooppunt; Er is in 2017 een nieuw sociaal intranet voor alle 4 de organisaties ... scholen, houders van kindcentra ...

pdf Jaarstukken Leeuwarderadeel 2017 - Gemeente Leeuwarden

https://www.leeuwarden.nl/nl/file/34945/download

1 aug 2018 ... Ultimo 2017. Ultimo 2016 ... geworden staan te koop. De scholen in ... onderhoudsfonds bevat voldoende saldo (ultimo 2016 € 2,5 mln.) en kan ...

Jaarstukken . Waalre 2017 Jaarstukken . Waalre ... - Gemeente Waalre

https://www.waalre.nl/data/downloadables/1/0/6/7/jaarstukken-2018.pdf

1 juli 2019 ... Er zijn afspraken gemaakt met Kinderstad over de huur van de leegstaande lokalen in brede ... vGRP 2018 wortelfrezen en deelreparaties.

Jaarstukken 2017 2018-05-UWOON-Jaarstukken-2017.pdf 1.4 MB

https://www.uwoon.nl/uploads/tx_dddownload/2018-05-UWOON-Jaarstukken-2017.pdf

9 mei 2018 ... intentie om deze 'turn key' af te nemen van de Bunte Vastgoed. ... In 2017 hebben bewoners aan de Goeman Borgesiuslaan het in 216 ...

Jaarstukken - Gemeente Westland

https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/organistatie_en_bestuur/Jaarrekening/Jaarverslag_en_Jaarrekening_2017.pdf

te raadplegen op de website van de gemeente (www.140174.nl). Het college van burgemeester en wethouders. Jaarverslag en Jaarrekening 2017. 7 ...

wonen limburg - Gemeente Nederweert

https://www.nederweert.nl/document.php?m=25&fileid=188092&f=505022ae8bbe028cdeea66317ce84ea0&attachment=0&c=106894

A. Nieuwbouw. transformatie en sloop. Er zijn geen planontwikkelingen in Nederweert waar Wonen Limburg actief bij betrokken is. B. Aankoop en verkoop.

Jaarstukken 2018 - Gemeente Zoetermeer

https://www.zoetermeer.nl/document.php?m=89&fileid=224779&f=0ae4ce5b1de5449bfbf355decba7bbf8&attachment=1&c=114379

16 april 2019 ... eeuwigdurende obligatie lening en € 412 mln. toe te rekenen aan de aandeelhouders. Zoals met de aandeelhouders eerder overeengekomen ...

Weekblad voor Nederweert - Moyo Massagepraktijk in Nederweert

https://www.puurmoyo.nl/assets/2012W38.pdf

20 sep 2012 ... Ik maak gebruik van de voorintekenkorting en betaal een prijs van € 19,95 per boek. Ik haal mijn bestelling af op het afhaaladres (wordt via de ...

HJH Mackus, wethouder HWM Geraats - Gemeente Nederweert

https://www.nederweert.nl/document.php?m=25&fileid=129604&f=e08bca6cee9a520fff005d04851d557c&attachment=0&c=63746

1. definitieve vast te stellen van de exploitatiesubsidie 2015 op € 17.255,00;. - het daarbij toepassen van de hardheidsclausule, waarbij een bedrag van ...

Inventaris van het archief van de gemeente Nederweert (1867) 1939 ...

https://www.nederweert.nl/document.php?m=19&fileid=95965&f=a594b1f9e659dd1b497b806216d8b0d3&attachment=0&c=8551

sectie L, nummer 1167, van H.H. Beerens, Eind 2 te Nederweert sectie I ... gelegen Speerstraat, aan M.J. Peeters en A.M. Nies, Noorderlaan 2 te Weert. 1990.

RVB14-0033 Jaarstukken 2013 - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/Begroting_Jaarrekening/2014/RVB14_0033_Jaarstukken_2013.org

wortelfrezen. •. In 2013 is een reparatiebestek ... Door het wegvallen van inkomsten tzv huur foyers en een verder teruglopen van het gebruik van de diverse ...

Jaarstukken 2017 - Het Nationale Theater

https://www.hnt.nl/cms_files/File/Jaarstukken%202017%20inclusief%20verklaringen%20%28w_g%29%281%29.pdf

26 maart 2018 ... Het Nationale Theater | jaarstukken 2017 I Pagina 1. Inhoudsopgave ... Voor expats gaan wij groot gemonteerde klassiekers voorzien van boventiteling. ... Antoinette Jelgersma, nominatie Gouden Kalf beste vrouwelijke bijrol ...

Jaarstukken 2017 - European Central Bank

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ecb.annualaccounts2017.nl.pdf

14 feb 2018 ... Deze post is het resultaat van een door de ECB met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gesloten akkoord, waarbij het IMF wordt gemachtigd ...

Jaarstukken Stichting Roparun 2017-2018

https://www.roparun.nl/wp-content/uploads/2019/01/Jaarstukken-Stichting-Roparun-2017-2018-publicatie.pdf

14 jan 2019 ... In het boekjaar 2017 – 2018 heeft een governance wijziging bij Roparun plaatsgevonden. De naam. Stichting Roparun Palliatieve Zorg is ...

Jaarstukken 2017 - Maas theater en dans

https://www.maastd.nl/wp-content/uploads/Jaarstukken-Maas-theater-en-dans-2017.pdf

26 maart 2018 ... Maas theater en dans behaalde in 2017 alle opgegeven doelen en targets. ... muziekfestival Theater aan Zee en Two Boys van Guilherme Miotto speelde ... Stel je voor is een meerjarig programma van Maas en Villa Zebra en ...

Jaarstukken 2017 - European Central Bank - Europa

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ecb.annualaccounts2017.nl.pdf

14 feb 2018 ... Deze post is het resultaat van een door de ECB met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gesloten akkoord, waarbij het IMF wordt gemachtigd ...

Jaarstukken 2016 compleeet versie 19-6-2017 - UWOON

https://www.uwoon.nl/uploads/tx_dddownload/2017-06_UWOON_JAARSTUKKEN-2016_01.pdf

19 juni 2017 ... We gaan na hoe we dit in 2017 nog verder kunnen laten dalen. Een ander voorbeeld ... Moniek van Balen-Uijen directeur- ... jaarmarkt in en op het terrein van Hart van Thornspic, een burenbijeenkomst bij het gebouw Baron.

Jaarstukken 2017 vastgesteld door PS 30-05-2018 - Provincie Zuid ...

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/21322/jaarstukken2017-vastgestelddoorpsop30mei2018.pdf

30 mei 2018 ... bereikbare provincie zijn belangrijke opgaven waar wij in 2017 aan ... zoals het jaarlijks organiseren van de Nationale Heldendag en het ...

deel 4 bijlagen - Gemeente As

https://www.as.be/dsresource?objectid=3213&type=org

persoonlijke en ambachtelijke diensten | kapper, reisbureau, droogkuis, copyshop ... overzijde van het Kolenspoor langsheen de weg naar Genk. Deze zone is ...

6.bijlagen - Gemeente Dilbeek

https://www.dilbeek.be/sites/default/files/public/ODS/Documentatie/20190923_rapport_burgerbevraging_tekstantwoorden_profiel.pdf

23 sep 2019 ... Chiro iris en Oosthoek Live. ○ Boka United. ○ Volksdans Pajottenland. ○ Verkeersplatform. ○ Koor. ○ TPC Roelandsveld Zwemclub Dilkom ...

Bijlagen - Gemeente Kasterlee

https://www.kasterlee.be/download.ashx?id=529

Camping De Putten. Camping Fauwater. Camping Rulheide. Camping VKT Ossegoor. Camping Korte Heide. Camping Floreal Kempen. Camping Bergheide.

Bijlagen 1 - Gemeente Utrecht

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/7.extern/wob/-2019/2019-080_asbestinventarisatierapportage/Bijlagen_Deel1.pdf

1 nov 2018 ... Alvast bedankt voor de medewerking. ... Graag zie ik uw reactie tegemoet zodat wij de mail als afgehandeld kunnen beschouwen. Alvast ...

Bijlagen - Gemeente Wuustwezel

https://www.wuustwezel.be/sites/default/files/files/beleid/GRS/bijlagen.pdf

hoofddorp type I en de kernen Wuustwezel, Gooreind en Loenhout als woonkernen. - De provincie ... Kenis, Dirk Louis Martendijk 24 en. 24. G 320 D en G 320.

Bijlagen - Gemeente Boechout

https://www.boechout.be/sites/default/files/public/gemeente/RO/documenten/GRS_Bijlagen.pdf

De totale natuurlijke aangroei voor de periode 01.01.1981 tot en met 31.12.2001 bedraagt 255 eenheden, of 0,11% per jaar. GRS Boechout: bijlagen / mei 2006 ...

Bijlagen - Gemeente Vlissingen

https://www.vlissingen.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Bijlagen_01.pdf

Amadore. X. X 15 16. Boul. Bankert 300-302-304. Engiplast BV. X. X 15 16 ... Hotel / restaurant Arion ... Restaurant Waterfront (begane grond) Categorie 1c.