Doorgaande leerlijn technisch lezen groep 1 t/m 8 - Kbs Petrus en ...

Leesfeesten en boekenbeesten, Jan Van Coillie 2007. - De leesomgeving. Hoe volwassenen kinderen kunnen helpen van boeken te genieten, Aidan.

Doorgaande leerlijn technisch lezen groep 1 t/m 8 - Kbs Petrus en ... - Gerelateerde documenten

Doorgaande leerlijn technisch lezen groep 1 t/m 8 - Kbs Petrus en ...

https://www.petrusenpaulusschool.nl/wp-content/uploads/sites/7/2014/11/Protocol-Leesproblemen-en-Dyslexie-met-LIST1.pdf

Leesfeesten en boekenbeesten, Jan Van Coillie 2007. - De leesomgeving. Hoe volwassenen kinderen kunnen helpen van boeken te genieten, Aidan.

Leerlijn zon voor technisch lezen in VLL kim-versie

https://obspwa.nl/wp-content/uploads/2018/04/vllkim-leerlijn-technisch-lezen-voor-zon-in-vll-kim-versie.pdf

Veilig leren lezen æ Digiregie Artikelen æ © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg æ blad 1 van 6. In Veilig leren lezen volgen leerlingen van de zon-aanpak een ...

Leerlijn maan voor technisch lezen in VLL kim-versie

https://obspwa.nl/wp-content/uploads/2018/04/vllkim-art-leerlijn-maan-technisch-lezen.pdf

In Veilig leren lezen volgen leerlingen van de ster- en de maan-aanpak de maan-lijn voor technisch lezen. In dit artikel vindt u een beschrijving van deze.

Groep 7 en 8 Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 • 85 ...

http://www.kijkoponderwijs.nl/shared/content/uploads/2016/04/technisch_lezen_groep_7_en_8.pdf

leerlingen lezen vlot woorden en zinnen. • leerlingen ... Kern van het Ralfi-lezen lezen dat de leerlingen herhaald teksten lezen, ondersteund door de leerkracht.

Arrangementen technisch lezen Groep 2 - Lecso

https://www.lecso.nl/file/52078/arrangementen%20technisch%20lezen%20de%20Schalm.pdf

Herkent beginrijm in gewoon uitgesproken woorden. Past beginrijm toe. Maakt de beginklank van een woord los van de rest van het. Woord. Synthetiseert ...

Tips voor aanvankelijk technisch lezen (groep 3) - CBS Op 'e Hichte

https://cbsopehichte.nl/wp-content/uploads/2018/09/Tips-voor-aanvankelijk-technisch-lezen-groep-3.pdf

Je kunt dit verdelen van woorden in lettergrepen thuis ook oefenen door het klappen ... zal op school nu steeds meer boekjes gaan lezen waar hoofdletters in ...

Doorgaande leerlijn muziek - Cultuureducatie met Kwaliteit

https://www.cmkgelderland.info/uploads/fckconnector/c2e1d3c0-0c24-42c6-85bf-d8b75d7bdc2d

22 maart 2017 ... De doelen van deze leerlijn muziek zijn geformuleerd door het CED (Centrum Educatieve. Dienstverlening) te Rotterdam ... De verliefde stieros.

Veilig leren lezen leerlijn lezen en spelling.pdf - De Hasselbraam

https://www.dehasselbraam.org/userfiles/462110/Veilig-leren-lezen-leerlijn-lezen-en-spellingpdf

pend lezen, woordenschat en creatief schrijven. Leerlijn technisch lezen. In de eerste zes kernen van Veilig leren lezen worden alle letters aangeleerd en wordt ...

Welkom in het Vrij Technisch Instituut - Petrus En Paulus West

https://west.petrusenpaulus.be/wp-content/uploads/2019/06/schoolreglement-PP-West-2019-2020.pdf

Klasoefeningen of berichten van de leraren kunnen via Smartschool worden doorgestuurd. Je kunt inloggen via “ppw.smart- school.be”. 3.3.4. Boekenlijst en ...

leerlijn lezen vmbo - Plot26

https://plot26.nl/wp-content/uploads/2018/02/PLOT26_Leerlijn_Lezen_vmbo-pr2.pdf

scannend/globaal lezen (het tekstgeraamte). • leesmanieren. • strategieën vóór het lezen (voorspellen, voorkennis activeren, tekstgeraamte). • tekstbegrip: tekst ...

4.3.2. leerlijn lezen 9-2003 - VCLB De Wissel

http://www.vclbdewisselantwerpen.be/pdf/4.3.2.%20leerlijn%20lezen%209-2003.pdf

klikklak boekje). 3. De verbinding van de afzonderlijke fonemen (klanken) tot woorden is een nieuwe moeilijkheid. Sommige kinderen hebben met deze ...

2. Leerlijn mondelinge taal, lezen, boekorientatie, begr - School

https://www.voorthuijs.nl/site/images/informatie/leerlijnen/leerlijnen%20VSO%202013/2.%20Leerlijn%20mondelinge%20taal,%20lezen,%20boekorientatie,%20begr.pdf

kompjoeter, schrift, stikker). Schrijft een driewoordszin bij eigen werkstuk (Robin loopt hard). Schrijft kaartje met aanhef. (hallo/dag) en afsluiting (dag/van.

Leerlijn rekenen – groep 5 - Nieuwleren

https://nieuwleren.nl/wp-content/uploads/2017/01/NL-groep-5-rekenen.pdf

Ik ken de maten millimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), meter (m) en kilometer ... Ik kan een eenvoudige grafiek maken met de gegevens uit een tabel.

Technisch lezen - Vub

https://www.vub.ac.be/KLEP/UserFiles/File/Papers%20Chapters%20%20Presentations/VdB2004.pdf

betekenis van woorden, bleef echter ontoereikend omdat de limieten van het menselijk ... uitstekend verbaal associatief leervermogen, maar wordt hierbij nu ...

Leeslink Leerlijn niveau 2 Groep 5-6 tm week 7-8 ... - De Hasselbraam

https://www.dehasselbraam.org/userfiles/462107/Leeslink-Leerlijn-niveau-2-Groep-5-6-tm-week-7-8-2015-2016pdf

vertellen wat een onderwerp van een tekst is. - uitleggen waarom het handig is om het onderwerp te voorspellen. Voorspellen. Onderwerp. Globaal lezen. Titel.

Technisch lezen bij nieuwkomers - HCO

https://www.hco.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Download-Nt2-Taal-en-teken-_niewkomers.pdf

Prisma Project - Programma Lezen, CED. Coenen, J. ... inschatting maken van het startniveau van de leerling op het gebied van ... 5. in hoeverre de leerling de visuele discriminatie van letters beheerst. Bij elke stap ... met woorden in plaats van losse letters. ... De eerste kolom op het blad (bijlage 4) bestaat uit woorden met.

Technisch en begrijpend lezen - De Cambier

https://www.decambier.nl/wp-content/uploads/2019/09/Toelichting-bij-het-schema-technisch-en-begrijpend-lezen.pdf

twee maal per week Humpie Dumpie ingezet, als kennismaking met begrijpend lezen. Het is de bedoeling dat de 6 deeltjes van Humpie Dumpie verwerkt ...

Streefdoelen Technisch Lezen Alfabetisering NT2 ISK - Wikiwijs

https://www.wikiwijs.nl/app/uploads/ISK_Technisch-lezen.pdf

Maakt de klank-tekenkoppeling bij alle klinkers, medeklinkers, en tweetekenklinkers ... (medeklinker, klinker, medeklinker, bijvoorbeeld van, man, kan) te ana-.

Kwaliteitskaart Technisch lezen - De Achtbaan Soest

http://deachtbaansoest.nl/wp-content/uploads/2016/09/leesprotocol.pdf

zoals: Humpie Dumpie en Mini-informatie. De basis leerlingen (maan) werken met verschillende materialen door middel van het planbord. Alle kinderen werken ...

met de Cito-toetsen technisch lezen - René Berends

http://www.reneberends.nl/request.php?38

grage Dobcrmann en de tekst: Hier waak ik! - dat scholen figuurlijk gesproken een Cito- sticker op hun deur plakken met de tekst: Hier waakt CUo over de ...

Lezen in groep 3 - Het Noorderlicht

https://www.bshetnoorderlicht.nl/bestanden/492124/Samen-Lezen---Groep-3.pdf

Eerste leesboekjes zijn boeken die bedoeld zijn om je kind te leren lezen. De boekjes worden vooral bij groep 3 en 4 gebruikt. De boekjes lopen van makkelijk ...

Effectief aanvankelijk lezen in groep 3. Didactische aandachtspunten

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/SaZ-K-Effectief-aanvankelijk-lezen-in-groep-3.-Didactische-aandachtspunten.pdf

woord vormen en dat woorden met elkaar een zin vormen. Letters zijn geen losse 'dingen', maar vormen woorden en zinnen die een betekenis hebben. Als ... Connect Klanken en letters is een aanvullend programma voor zwakke lezers in.

Handleiding RALFI in de groep - A.Smits - Makkelijk Lezen Plein

https://www.makkelijklezenplein.nl/index.php?cmd=file&action=download&file=1372

RALFI is een methodiek waarbij kinderen met leesproblemen relatief moeilijke leeftijdsadequate teksten herhaald lezen, waarbij zij ondersteund worden door de ...

LEZEN IN HET VMBO Lezen centraal - Stichting Lezen

https://www.lezen.nl/sites/default/files/special%20didaktief.pdf

Ze maken lezen persoonlijk (schrijf je leesautobiografie), creatief. (maak een kunstwerk gebaseerd op een boek) of emotioneel nabij (maak een ge- dicht over ...

Tekstcomplexiteit en tekststructuur in een doorgaande leeslijn ...

https://www.passendonderwijs-zk.nl/assets/upload/Evers_Hoeven_bundelSchram23mrt%202015.pdf

23 maart 2015 ... Anderzijds spelen kenmerken van de tekst zelf een rol, zoals het woordgebruik, de zinsbouw, de informatiedichtheid en de tekststructuur.

overzicht soorten houtverbindingen de doorgaande pen ... - Klusidee

https://www.klusidee.nl/pdf/soorten-houtverbindingen.pdf

Doorgaande pen-en-gatverbinding zonder wiggen: • Bij deze verbinding zit de pen zichtbaar in het gatgedeelte vast. • De dikte van de pen is ongeveer één ...

Stappenplan Lezen Woordhulp Voor het lezen 1 2 3 4 Lees terug of ...

https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/554112/Stappenplan%20lezen%20en%20woordhulp.pdf

synoniem. Soms staat er een tegenstelling. Tijdens het lezen. 1. 2. 3. Zoek signaalwoorden. Leg verbanden. Onderstreep moeilijke woorden. Gebruik woordhulp ...

Complexe teksten lezen: noodzaak Nodig: een ... - Stichting Lezen

https://www.lezen.nl/sites/default/files/presentatie%20Sanders%20wc2014.pdf

25 nov 2014 ... Waarom tekststructuur zo belangrijk is in het leesonderwijs. Jacqueline Evers-Vermeul. & Ted Sanders [email protected] Complexe teksten lezen: ...

Hoezo, jongeren lezen minder? - Stichting Lezen

https://www.lezen.nl/sites/default/files/Lezen2-2014_lr.pdf

consultant en een wetenschapsfilosoof. Met Bunkerdagboek schreef young adult-auteur Kevin. Brooks zijn meest duistere en nihilistische boek tot nu toe.

korte verhaleN lezeN & iNterpretereN - Stichting Lezen

https://www.lezen.nl/sites/default/files/lessen-tanja.pdf

Een kort verhaal interpreteren betekent: vragen stellen tijdens en na het lezen. Maar niet iedere vraag die een verhaal oproept is even interessant om over door te ...

Wat vind jij van lezen ?1 1 Hou je van lezen? O heel veel O nogal ...

http://taalbeleid.org/www_cteno/assets/downloads/lo_instrumenten_klaspraktijk_vragenlijst_wat_vind_jij_van_lezen.pdf

In de volgende vraag wordt met 'boeken' leesboeken bedoeld. Dit zijn boeken van bijvoorbeeld Marc de Bel of Harry Potter, maar ook informatieve boeken, ...

Leesmotivatie door het lezen van non-fictie - Stichting Lezen

http://www.lezen.nl/sites/default/files/Nonfictie%20en%20leesmotivatie_Maaike%20Pulles.pdf

non-fictie. Maaike Pulles. Lectoraat Taalgebruik & Leren. NHL Hogeschool Leeuwarden ... Siepko: Alleen maar moeilijke dikke boeken waar je heel lang over.

Project 'Lezen is Leuk' - Stichting Lezen

https://www.lezen.nl/sites/default/files/Project%20Lezen%20is%20leuk_def.pdf

... is Leuk' is een geregistreerd merk van uitgeverij Kluitman en verwijst naar een serie eerste leesboekjes, zie http://www.kluitman.nl/shop/titels/lezen-is-leuk/.

prentenboeken lezen als literatuur.pdf - Stichting Lezen

https://www.lezen.nl/sites/default/files/prentenboeken%20lezen%20als%20literatuur.pdf

Figuur 1. Illustratie: Ridder Rikki, G. Van Genechten (2006). ... bedoelt. Dirk lijkt, de ironie van de introductie van het verhaal niet doorhebbend, echter nog steeds in de ... in de wachtkamer van Dokter De Soto? [24]). Bij het ... beeldscherm worden de digitale versie van het prentenboek Watje Wimpie (Willis &. Ross 2007) en ...

Rapportage Lezen op havo/vwo - Stichting Lezen

https://www.lezen.nl/sites/default/files/rapportage%20lezen%20op%20havo-vwo_0.pdf

Ze maken een digitaal literatuurportfolio. ▫. Ze maken een mindmap. ▫. Ze moeten uittreksels verzamelen in hun leesdossier. ▫. Ze schrijven recensies in het ...

Lezen in de klas 2016.pdf - Stichting Lezen

https://www.lezen.nl/sites/default/files/Lezen%20in%20de%20klas%202016.pdf

... Spaanderman (mediathecaris): 'Lekker op de bank hangen mág: Je krijgt bij ons niet alleen boeken, maar ook een kussentje in je rug.' Mijn mediatheek is top!