Inventarisatie en karakterisatie van verhoogde concentraties ... - Ovam

vroegere fosfaatertsverwerking. Prayon Rupel, Puurs : vroegere fosfaatertsverwerking. Rhodia Chemie, Zelzate : fosfaatertsverwerking. Tessenderlo Chemie :.

Inventarisatie en karakterisatie van verhoogde concentraties ... - Ovam - Gerelateerde documenten

Inventarisatie en karakterisatie van verhoogde concentraties ... - Ovam

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Inventarisatie%20en%20karakterisatie%20van%20verhoogde%20concentraties%20natuurlijke%20radionucliden.pdf

vroegere fosfaatertsverwerking. Prayon Rupel, Puurs : vroegere fosfaatertsverwerking. Rhodia Chemie, Zelzate : fosfaatertsverwerking. Tessenderlo Chemie :.

Inventarisatie en karakterisatie van verhoogde concentraties ... - FANC

https://fanc.fgov.be/nl/documents/aanvulling-op-de-inventarisatie-en-karakterisatie-van-verhoogde-concentraties-aan

Bij. Prayon-Rupel werden 6 radonmetingen verricht. II.2.3. Niel. In Niel werd ter plekke met gammametingen vastgesteld dat het stort aan de Potaardestraat groter ...

Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2013 - Ovam

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Inventarisatie-HA-2013.pdf

De invoering van diftar bij de inzameling op het containerpark. Er kan ... BREE. 1.996,976. 15.547. 128,45. 1,00. 1.991,649. 128,11. 8000. BRUGGE. 22.236,389.

Rapport Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2014 - Ovam

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Inventarisatie-huishoudelijke-afvalstoffen-2014.pdf

het grofvuil dat huis-aan-huis en op het containerpark wordt ingezameld;. ― ... 148,35. 1.585,976. 148,35. 8870. IZEGEM. 27.376. 4.029,933. 147,21. 1,00.

Osmose bij verschillende concentraties – frietenpracticum

http://downloads.slo.nl/Documenten/Voorbeeld-frietenpracticum.pdf

Welke oplossing heeft een hogere osmotische waarde: 0% zoutoplossing of 20% zoutoplossing? 3. Wat is in deze proef de onafhankelijke variabele? En wat is ...

Karakterisatie van afgiftesystemen - Smartgeotherm

https://www.smartgeotherm.be/documents/2012/11/karakterisatie-afgiftesystemen.pdf/

berekenen uit de genormaliseerde warmteafgifte Φn50: h c b p a ... Ze gaan uit van een chape met een dikte van 5 cm en verwarmingsbuizen met een diameter ...

structurele en reologische karakterisatie van wortel

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/ed5113427ba01e76e8a47b02eb846aa5.pdf

te spelen op de partikeleigenschappen van tomaten- of wortelpuree wordt een ... De onderlinge verhouding, interacties en schikking tussen deze bouwstenen ...

THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in ... - Trimbos-instituut

https://assets-sites.trimbos.nl/docs/2decd110-c752-45d8-b12e-04a17ce81831.pdf

Deze uitgave is te bestellen via www.trimbos.nl/webwinkel met artikelnummer AF1388. Trimbos- ... Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD. Opvallend ... Psychiatry 2015, published online February 18, 2015.

Genetische karakterisatie van de 17de-eeuwse lindedreef bij de ...

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11440385/VandenBroeck_etal_2016_GenetischeKarakterisatie17deEeuwseLindedreefBijAbdijTongerloWesterlo.pdf

harte dank aan Koen Smets en Geert Van der Linden (Agentschap Onroerend ... Laakdal), boomkwekerij Van Pelt (Putte), Van der Auwera (Aartselaar), ...

karakterisatie van aorta ruptuur bij het friese paard - BSFP

http://www.bsfp-sbcf.be/files/afbeeldingen/pdf%20bestanden/Aorta%20ruptuur%20bij%20het%20Friese%20paard%20vero_10juli.pdf

Het onderzoek naar aorta ruptuur bij Friese paarden was een samenwerking tussen ... van het paard, potentiële gevaren voor eigenaars/ruiters/menners.

Verhoogde tegemoetkoming - Cm

https://www.cm.be/media/VT-Nederlands_tcm47-60794.pdf

In bepaalde situaties heb je automatisch recht op verhoogde tegemoetkoming omdat je al een bepaald voordeel krijgt omwille van een laag gezinsinkomen, ...

Verhoogde tegemoetkoming

http://www.belgianrail.be/~/media/caa419ad23654290afcd5985cc8177cb.pdf

20 april 2017 ... BILJET 'VERHOOGDE TEGEMOETKOMING'. Aan de automaten, aan de loketten, via de website detrein.be, via de NMBS-App, in de trein ...

Verhoogde tegemoetkoming - FSMB

https://www.fsmb.be/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=%2Fsites%2Fsecure.fmsb.be%2Ffiles%2F69 - Verhoogde tegemoetkoming 2019_OK.pdf&nid=2669

De verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend aan personen die een bepaald ... korting op openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC en MIVB).

De verhoogde tegemoetkoming - hziv

https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/system/files/documents/BIM%202018%20%20avril%20NL.pdf

De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een hogere terugbeta- ling van uw ... jaar 2017. Neem contact op met uw HZIV-kantoor. Zij zullen u helpen bij uw.

2 Verhoogde zorg – Fase 1 - Prodiagnostiek

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_fase1.pdf

22 jan 2015 ... voorleessoftware;. ▫ bij het maken van rekenoefeningen en gebruikt hierbij schematische hulpmiddelen zoals kwadraatbeeld, getallenlijn.

verhoogde zorg - Sint-Amandusschool

https://www.sintamandusschool.be/userfiles/file/zorg/fase%201%20verhoogde%20zorg.pdf

Brengt informatie in in LVS/ KVS I Omniwize. De zorgleerkracht. - Ondersteunt in het uitwerken en uitvoeren van de REDICODI- maatregelen en differentiatie.

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

https://www.vlaio.be/nl/media/862

vlaio.be/subsidiedatabank. ©Agentschap Innoveren & Ondernemen. 1. Bijlage: Investeringsaftrek energiebesparende investeringen. Laatst gewijzigd op 25 okt ...

verhoogde tegemoetkoming - Steunpunt tot bestrijding van armoede

https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/01/AUTOMATISERING.pdf

1 jan 2020 ... Wettelijk kader automatisering van het sociaal tarief: • 27 april 2007 ... Op het vlak van elektronische communicatie heeft het BIPT, bijvoorbeeld ...

Verklaring op erewoord: verhoogde tegemoetkoming Informatieve ...

http://www.neutrale-ziekenfondsen.be/doc-nl/folders/dsh_int_maj-nl/at_download/simpleFile

U vindt de uitleg over die berekening en het ... voor de berekening van het bruto belastbaar gezinsinkomen, ... bebouwd onroerend goed geïndexeerd KI X 1,4.

Verhoogde vloeren en verlaagde plafondsystemen - bewap

http://bewap.be/Portals/25/Files/01%20Verhoogde%20vloeren%20en%20verlaagde%20plafonds.pdf?ver=2019-12-17-153509-093

17 dec 2019 ... Verhoogde vloeren en verlaagde plafonds. ◘ Akoestiek. ◘ Brandveiligheid. ▫ Brandreactie van de bekledingen van (verlaagde) plafonds.

Formulier verhoogde aanvullende CM-tegemoetkoming voor ...

https://www.cm.be/media/Aanvraag-verhoogde-tegemoetkoming-orthodontie_tcm47-25474.pdf

Ondergetekende vraagt om een verhoogde tegemoetkoming bij een orthodontische behandeling via de 'CM-diensten en -voorde- len', volgens de ...

strategieën voor een verhoogde implementatie ... - 0-9 - KU Leuven

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/269336/1/ManuscriptLirias.pdf

25 okt 2010 ... bouwen in Vlaanderen bestaat, en stelt strategieën voor om de ... Duurzame ontwikkeling en duurzaam bouwen zijn actuele thema's. Tot voor.

Verhoogde bloeddruk_230610.indd - Hartcentrum Hasselt

https://www.hartcentrumhasselt.be/patient/raadpleging---onderzoek/basisonderzoeken/bloeddrukmeting/230610-verhoogde-bloeddruk

E-mail: [email protected] Tel: 011 30 90 22. Jessa Ziekenhuis vzw. Campus Virga Jesse. Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt. Tel. 011 30 81 11 www.jessazh.be.

Een patiënte met een pseudo-verhoogde en EDTA ... - NVKC

https://www.nvkc.nl/sites/default/files/NTKC/2004-5-p289-290.pdf

De bepaling van de bezinkingssnelheid van erytro- cyten (BSE) is nog steeds een van de meest aange- vraagde bloedonderzoeken in zowel de praktijk van.

Verhoogde serumactiviteit van creatinekinase: meestal geen teken ...

https://www.ntvg.nl/system/files/publications/2003119980001a.pdf

LDH verhoogd blijken te zijn, terwijl er geen andere aanwijzingen zijn voor een leverziekte, verdient het aanbeveling eerst de CK-activiteit te bepalen voordat.

Verhoogde mortaliteit bij lage bloeddruk Gewichtsverlies geen ...

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-013-0251-7.pdf

Lage bloeddruk bij ouderen is voorspel- lend voor toegenomen mortaliteit. ... Weinig is echter bekend over het effect ... ren gemiddeld 58,9 jaar oud (± 6,9) en.

Een patiënt met een sterk verhoogde HbA1c waarde - NVKC

https://www.nvkc.nl/sites/default/files/NTKC/N60_049408_BW_NVKC_Juli2015_WQ_03.pdf

in de substitutie van het N-terminale Valine door een geacetyleerd Alanine waardoor glycosylatie van HbA onmogelijk wordt. Deze casus illustreert één van de.

INVENTARISATIE VAN ZIEKTEN EN PLAGEN ... - PCS

http://www.pcsierteelt.be/hosting/pcs/pcs_site.nsf/0/23b156f1b5061a6bc12578be0035ab2f/$FILE/Brochure%20Inventarisatie%20van%20ziekten%20en%20plagen%20op%20roos.pdf

Deze schuimbeestje kunnen massaal voorkomen maar de zuigschade van de larven blijft meestal beperkt. Toch kan er bij sterke zuigactiviteit van de larven ...

Inventarisatie van de proefvlakken in het bosvitaliteitsmeetnet

https://pureportal.inbo.be/portal/files/702251/Sioen_etal_2012_InventarisatieProefvlakkenBosvitaliteitsmeetnet.pdf

Aelmoeseneiebos openbaar zomereik. 206. Moerbeke. Heidebos privé grove den. 207. Serskamp. De Zandputten privé zomereik. 211. Wortegem-Petegem.

Inventarisatie Paardenhouderij - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/2739

aantal geregistreerde dekkingen x de gemiddelde leeftijd van paarden. Page 37. Inventarisatie Paardenhouderij. Mei 2005. Wageningen UR – Animal Sciences ...

Inventarisatie en waardering schoolgebouwen ...

https://www.stichtingwederopbouweindhoven.nl/media/3166088/20181218-eindrapportagewoschoolgebouwen.pdf

18 dec 2018 ... VBS De Regenboog; dependance van Mimosaplein 1. ... omvat een vleugel in drie bouwlagen ten westen, en een vleugel in twee bouwlagen ...

Inventarisatie - EIS Kenniscentrum Insecten

https://www.eis-nederland.nl/admin/dmx/command/core_download/entryid/734

vliegend hert, een soort die recent in Vlaanderen de rodelijststatus 'bedreigd' kreeg (Thomaes et al ... Ver. voor Conchyliologie, Buizegemlei 111, 2650 Edegem ...

longen - inventarisatie - Jan van de Rakt

https://www.vanderakt.nl/wp-content/uploads/2019/05/longen-inventarisatie.pdf

in een Trendelenburg houding juist een positief effect lieten zien met betrekking tot hun sputum productie. Bij de bespreking van de FET techniek misschien ...

Inventarisatie van ontwikkelingen van PET-CT - RIVM

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/300080008.pdf

The combination of PET and CT examinations in a single scanner leads in many cases to a shorter scan duration and a reduced patient exposure to radiation.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

https://www.veiligheidskunde.nl/stream/23-wim-van-alphen.pdf

B = blootstellingsfactor (frequentie x duur). (Kinney en Wiruth, 1976, Risicograaf, Nomogram Henstra). Gericht op concrete werkvloerscenario's. Terugredeneren ...