D&T Letterhead (NL) - Natuur en milieu

bedrijfsafvalwater van Prayon NV op het oppervlaktewater (Rupel) in de geplande situatie. Tabel VIII.1.18. Bepaling worstcase impact voor gevaarlijke stoffen ...

D&T Letterhead (NL) - Natuur en milieu - Gerelateerde documenten

D&T Letterhead (NL) - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/e82cfae5-a4dd-4991-9c81-47e26b42c20e/ESM10050090%20Prayon%20MER%20ev_PR0585.pdf

bedrijfsafvalwater van Prayon NV op het oppervlaktewater (Rupel) in de geplande situatie. Tabel VIII.1.18. Bepaling worstcase impact voor gevaarlijke stoffen ...

Pilootproject sociale ongelijkheid en milieu - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/2a7a59e8-fa40-453c-bec5-6c7883a4031e/Pilootprojectsocialeongelijkheidenmilieu_EINDRAPPORT.pdf

... tuinen (Braemhof, Achtertuin Nova en Emmaüstuin) zodat we een advies over het bodemgebruik hierop konden baseren. De bodemwaarden lagen overal.

Typeverslag milieu-audit - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/cb5e1d70-9441-4fe1-b85e-a8b4883c0f28/def%20PR0781.pdf

12 aug 2014 ... 3.4.2 Toekomstige exploitatiecyclus. In de gewenste situatie zal er een nieuwe leghennenstal voor 59.500 legkippen gebouwd worden, met ...

ism - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/c4296ad1-239d-498b-8523-072e9129a802/Geothermie_regelgevingVLA10-4.3.pdf

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Antea ... nodig, de opslag wordt door afvoer en opslag van de warmte van de warme rijbaan in de zomer.

tekstgedeelte - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/42ef84e7-503e-4a03-a685-3408be7b9f50/08PAUW1_MER.pdf

er zullen geen nieuwe gebouwen bijkomen in de gewenste situatie ... Voor het bedrijf, gelegen te Meulebeke, ligt het dichtstbijzijnde VMM-meetpunt in Oostrozebeke (code: 40OB01), dit op ... vleesvarkens1 beer, 91 zeugen, 3.600 mestkippen.

eurostadium - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/1b7a9f7d-1e85-4636-8027-a68eb8b113f7/DEF-laatsteversie_Deel1.pdf

18 okt 2016 ... landschap “Land van Merchtem”. Het projectgebied overlapt niet ... kW) ten behoeve van het mediacenter en de perstribune (broadcast). Dit.

Template MER - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/84647c8d-2384-4de3-849b-48d3564fc171/15649_planMER_TragelsiteAalst_def_nieuwpm10.pdf

gevestigd zijn op de Tragelsite. Het betreft vestigingen van Blokker, Leen Bakker, Aldi, en Smatch 3. ... Lokeren – Gijzegem - Aalst. 2. -. -. -. -. 54. Aalst -Lokeren.

Desotec NV - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/69d608a5-19c1-40f9-89f5-277ba0739ab8/20140728%20ET%20def%20MER%20Desotec%20-%20Roeselare%20-%20alles%20samen.pdf

28 juli 2014 ... 18/02/2013. 36015/1314/. 2/E/5. College van Burgemeester en Schepenen Roeselare. Zoutman NV. Melding van overname door Zoutman. NV.

Desotec - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/a1067b5a-609c-45de-ad59-3405fabe0395/20180516_MER%20Desotec_deel1_gecomp.pdf

16 mei 2018 ... 8800 Roeselare – Kwadestraat 151a bus 31/32 – T 32 51 26 46 00 ... BISEPS met de bedrijven Desotec, Zoutman, de stad Roeselare en ...

Milieueffectrapport - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/0d245980-1661-46eb-a3b1-abbadc468bb7/PRMER-0460_Becelaere-Wilgenhof_II.pdf

Torrelestraat 10, Wulpen (Koksijde) ... Stefaan Becelaere/Wilgenhof bvba, Wulpen (Koksijde). PRMER- ... Stratenplan Topografische kaart van België, NGI.

Untitled - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/82d13157-12f0-45b1-9ab8-497df59e34c0/SCRPL17238_adviezen.pdf

... en bosreservaten en domeinbossen, zoals: Platte. Ledeberg, Lanklaerderbos-Saenhoeve, Mechelse Heide, Kikbeekbron, Ziepbeekvallei, Neerharerheide.

Legende - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/da305b93-14fd-445a-a564-eb913c3eee3b/figuren.pdf

Heuvelland. Figuur 2.1. : Situering van het ... ontwerp van het Gemeentelijk. Ruimtelijk Structuurplan Heuvelland ... Zone 4: Containerpark. Zone 5: Bufferzone - ...

definitief-mer - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/804639a4-ae6d-47a7-92ac-bb3b78c2e8a4/2308203009_DefMERmetBijlagen_rev1.pdf

Onder de aanvullende handelszaken worden een kleine horecazaak. (wafelverkoop), een speeltuig, een schoenmaker, pasfotocabine, etc. verstaan. Ook deze ...

grondwater - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/c9cd6d6a-5457-430b-8469-b8c473019547/hfst8delstoffenvlaanderen.pdf

Deze kringloop wordt vaak voorgesteld in de vorm van een balans. Over land ... Schematisch oost‑west profiel tussen Wervik en Maaseik met aanduiding van de ...

Gent - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/fd9b7b4a-8381-4d4f-b4af-e19b00b8f373/1288143011_def.pdf

2.3 Doel en geplande invulling velden 12 oost en west The Loop ... De aanpalende handelsbeurs Flanders Expo en de IKEA worden actief bij de publieke ... op te richten die in dienst wordt genomen bij grote evenementen op Flanders X-PO.

Eindrapport - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/2043dd20-2ee0-44b2-9af5-c014beb61b54/Eindrapport%20volledig.pdf

22 sep 2008 ... Belconsulting n.v.. MER Hervergunning Proviron Oostende. Eindrapport. - 153 -. Product. Ethanol o-xyleen cyclohexaan. Ftaalzuur- anhydride.

haacht 74 w - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/a/workspace/SpacesStore/36485aa3-0f28-4e24-b9b3-b4b461533fc2/074W_HAACHT.PDF

broek). Serie Ade : matig gleyige leemgronden met zwartachtige humushorizont. Profiel ; humusrijke hydromorfe bodem. Ade is opgebouwd uit een dikke (50-60 ...

plan-MER.pdf - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/6958b5fc-9765-43f6-944a-f57625df2f21/DEF%20MER.pdf

17 okt 2018 ... Als coördinator neemt Ann Van Wauwe ook de uitwerking van het ... herwaardering van het gebied rond het Albertkanaal te Deurne, Merksem,.

Project-MER - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/3039f480-4510-4c25-b5c0-e87a52115792/190502%20Project-MER%20ACZuid%20-%20DEFINITIEF%20%281%29.pdf

25 april 2019 ... PROJECT-MER 2019 – RENOVATIE AC ZUID GENT. PAGINA 22 spreekruimtes ontmoet de burger er zijn dossierbeheerder. Alle ruimtes zijn ...

1 titel 1 - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/036b33a9-f095-4b49-a7fe-b8247ed14faa/B03.1472.121.R5%20Project%20MER.pdf

24 juni 2010 ... Emissiefactoren MIMOSA 2006 voor vrachtvervoer aan 70 km/u ... rechter'tip' van De Balokken tot het stedelijk zwembad Ter Leie aan de ... Bij de realisatie van het project “Doortocht van de Leie in Kortrijk” werden reeds de.

maasmechelen - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/fb1571b9-15c0-49ed-ae05-c82891b0bbf5/defMER.pdf

12 juni 2016 ... TE EISDEN EN MEESWIJK (MAASMECHELEN). Definitief ... Het RSV geeft de richtlijnen weer van het toekomstig gebruik van de ruimte in ...

Zand - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/a/workspace/SpacesStore/8a0e44b0-5f75-4000-9f62-7d84a2f0c8d3/Rapport_voxelmodel_zandengrind_fin_20161110.pdf

10 nov 2016 ... Kempisch Plateau en het Belgische deel van de Roerdalslenk inclusief de grindterrassen langsheen de Maas en heeft een oppervlakte van ca.

vlimmeren - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/9dd89c1a-baee-4109-9668-3ecf977f3b57/PR2154-def%20bijlagen.pdf

BIJLAGE 1: Figuren. Figuur 2.1. Stratenplan. Bron: Stratenplan Topografische kaart van België, NGI. Figuur 2.2. Kadasterplan. Bron: Generieke viewer AGIV.

De Palingbeek - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/19d1b448-9462-4896-b8f7-b56c778b7f2d/MER_PL0154_tekst_signed.pdf

Palingbeek” (verder Golf Palingbeek), deze uitbreiding te realiseren op een andere locatie dan de nog niet ingenomen percelen met de bestemming golfterrein ...

diksmuide - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/9ae8cc68-435e-43ba-a897-a3d11a00be6a/1025_Darras_Arne_Diksmuide_rapport_en_bijlagen_v2.pdf

MER veeteeltbedrijf Arne Darras Diksmuide i. Inhoudsopgave. 1. ... geluidshi de doo est e e ki gsi stallaties, ed ijfsa ti iteite zoals het ulle a silo s, e z. 6.4.1.

te lochristi - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/d4d0da45-032a-4b71-b5ec-f9746d4715e3/bijlage6_22781530467_nt_defmer_meganck_.pdf

zoektocht naar een nieuw trainingscentrum – Lochristi - Meganck, waterski. Vlaanderen). 25 ... zeilen, ligweide, zitbanken (rustpunt), pétanque, tennis, bowls,…

bijlagen 5 tem 8 - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/11d3a41a-2e36-470c-9bac-db064e69deb8/MER_PL0154_bijlagen%205-8.pdf

ingegraven structuren zoals bunkers, ingegraven smalspoorwegen en ingegraven ... hoogte van Wijtschate en West-Vlaamse heuvels (Kemmelberg en.

Titel 1 - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/391d78cf-f235-4fa8-b20a-0b9371ad71a6/DEF_MER%20%282%29.pdf

2285643041 - Definitief-Plan-MER GRUP RSG Mechelen pagina 4 van ... Effecten. Criterium. Methodiek. Significantiekader. Verandering in de verkeerssituatie.

MILIEUEFFECTRAPPORT ... - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/37b592b0-4104-4888-86ce-d109cb25ebc6/MER.pdf

Delen van Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout vormen het ... kleine, vierkante vensters; apotheek voorzien van gevelbreed venster met ... wacht ten gevolge van de bemaling (kwetsbaarheid: matig; ernst en omvang: klein). (Score ...

plan-MER - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/be86dc73-0db6-4918-9709-244f2efa94ae/R543-084.pdf

werkgever: Vinçotte International, Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde ... (waaronder een containerpark) en een voorpost voor de brandweer. Ondanks de ...

Project – MER - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/a52c8288-ac51-43a9-babd-dcda4f346e7c/ESM16070167%20-%20SEE%20-%20MER%20CZ%20-%20def%20MER-ev%201.0.pdf

25 mei 2018 ... relatie vormt in internationaal perspectief, verbindt binnenlands Leuven met Genk‐Maasmechelen. ... 26 augustus: Essec 12 Hours Cycling.

MER ATPC - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/25118c98-95b9-4b09-9450-e7578aef94fb/MER%20P %202009_IDV_v30_Final.pdf

2030 Antwerpen en. Antwerp Processing Company n.v. (APC n.v.), het vroegere Petroplus Refining. Antwerp Bitumen NV (PRAB). Haven 281 – Beliweg 22.

IWVA - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/f2565700-bcdf-4bad-86c0-c5e29ddf2128/Bijlage%202%20Leveringsplan%20IWVA%202015.pdf

Leveringsplan. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (I.W.V.A.). Doornpannestraat 1, 8670 KOKSIJDE ...

project - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/c8df207b-e8f6-4d52-937a-88d9a54e57bb/5226-503-018-02%20MER%20WKC%20Albertkanaal.pdf

24 sep 2009 ... water, en vaak ontstond in het centrum een driehoekig pleintje (dries). ... in het projectgebied, het betreft de halte Godsheide Sas waar in de.

toelichtingsnota - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/bfb5972b-1965-42c2-8598-568f52e74af6/PDFsamTMPbufferXCPVF1.pdf

27 van het ruimtelijk structuurplan Kalmthout: 'de gemeente maakt een RUP voor de ordening en inrichting van het woonbos in het zuidwestelijk natuur-, woon- en ...

Kernbegrippen - Natuur en milieu

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/fcb5c7de-fbad-4865-8391-34fc05f3da9b/RURA2018%28150px-Normal%2901_Kernbegrippen_maplinks.pdf

Kernen, linten en verspreide bebouwing is een morfologische indeling. Open ruimte in dit rapport omvat de gebieden die buiten de kernen liggen en niet door ...