Chemisch rekenen, rekenschema - osbexact.nl

massa% gehalte stof massa-ppm aantal deeltjes stof deeltjes. × dichtheid (ρ) g/L molverhouding *** mol/mol gehalte stof volume‰ gehalte stof volume%.

Chemisch rekenen, rekenschema - osbexact.nl - Gerelateerde documenten

Chemisch rekenen, rekenschema - osbexact.nl

https://osbexact.nl/documents/scheikunde/chemisch_rekenen_rekenschema.pdf

massa% gehalte stof massa-ppm aantal deeltjes stof deeltjes. × dichtheid (ρ) g/L molverhouding *** mol/mol gehalte stof volume‰ gehalte stof volume%.

Chemisch rekenen

https://elbd.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/108/2017/04/1959_1_jongnvox1991.pdf

4-vwo. In het gangbare onderwijs hebben zij al een jaar eerder kennis gemaakt met de Wet van Proust en met het noteren van molecuulformules en reactiever-.

Chemisch rekenen - Will de Wolf

https://willdewolf.nl/images/pdf/VWO-onderwerpen/Chemisch%20rekenen-antw-VWO.pdf

12 nov 2018 ... Omrekenen volume massa mol volume (bovenbouw). Opgave 1. 1. Bereken de massa van 2,3·10-3 m3 koolstofdioxide. (tabel 12) ...

1. Elementaire chemie en chemisch rekenen

https://we.vub.ac.be/sites/default/files/files/chemie_zelftestBaBiol.pdf

... het schema: azijn, ijzeren staaf, whisky, fruitsap met pulp, keukenzout ... Binaire verbinding. •. Formule-eenheid. •. Homogeen mengsel. •. Zout. •. Base. •. Zuur.

Chemisch rekenen antwoordmodel versie 27-01-2017 Inhoud

https://www.willdewolf.nl/pdf/Onderwerpen-HAVO/Chemisch%20rekenen-antw-HAVO.pdf

27 jan 2017 ... Opgave 1 volume massa mol volume. 1. Bereken de massa van 2,3·10-3 m3 koolstofdioxide. (tabel 12) ρ(CO2) = 1,986 kg/m-3 = 1,986 ...

Een inleiding in de organische chemie - osbexact.nl

https://osbexact.nl/documents/scheikunde/een_inleiding_in_de_organische_chemie_VWO.pdf

Een belangrijke groep koolstofverbindingen vormen de koolwaterstoffen. Dit zijn stoffen die bestaan uit de elementen koolstof (C) en waterstof (H). De moleculen ...

REKENGIDS Basis en afspraken rekenen - Rekenen is een makkie!

https://rekeneniseenmakkie.nl/pdf/ATCRekengids.pdf

Vereenvoudigen. Helen eruit halen. Breuken vergelijken. Optellen en aftrekken van breuken. 9. Vermenigvuldigen van breuken. Het omgekeerde van een getal.

Over de drempels met rekenen - Steunpunt Taal en Rekenen VO

http://steunpunttaalenrekenenvo.nl/sites/default/files/Over%20de%20drempels%20met%20rekenen.pdf

Voordat in hoofdstuk 4 de beschrijving van de inhoud van de referentieniveaus ... vmbo-leerlingen de leerlijn rekenen na het tweede leerjaar wordt afgebroken.

chemisch weekblad - CHG

https://chg.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:50dfee76-4686-4975-8049-6efc80dfd20a/chem-weekblad-1953-49--jorissen-.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf

4ge JAARGANG- No. 15. CHEMISCH WEEKBLAD. ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE. CHEMISCHE. VERENIGING. INHOUD. Verhandelingen. Overzichten.

Chemisch wateronderzoek

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/chemisch%20wateronderzoek%2014-18%20jaar%20handleiding.pdf

Zuurstofgas. - De opname van zuurstofgas gebeurt voor een groot deel aan het wateroppervlak door het onmiddellijk contact met de zuurstofrijke lucht.

8. Chemisch evenwicht

https://users.ugent.be/~lbergman/vakantiecursus/chemisch_evenwicht/Chemisch%20evenwicht.pdf

Dergelijke reacties noemt men aflopende reacties. Bij samenvoegen van C en D treedt er geen reactie op. Sommige reacties verlopen extreem snel, soms zelfs ...

Chemisch zuurstofverbruik (COD) - VITO

https://esites.vito.be/sites/reflabos/2002/Online%20documenten/CMA_2_I_D.5.pdf

Los 0.17 g gedroogd kaliumwaterstofftalaat op in milli-Q-water. Voeg 5 ml geconcentreerd zwavelzuur toe. Leng aan tot 1l. Opmerking: deze oplossing is ...

Chemisch-technische producten - Technolit

https://www.technolit.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/T/TK_Reinigungschemie_NL.pdf

Onkruidverdelger Herbox®. Edelstaal-passieveringsgel. Pagina ... Lost snel en probleemloos de sterkste en hardnekkigste vervuilingen op, waar gebruikelijke ...

Proeven - Chemisch Dispuut Leiden

https://www.chemischdispuutleiden.nl/storage/app/uploads/public/59e/e2e/ba1/59ee2eba141bc172639406.pdf

dan 10 leden de spanning niet te ontnemen. Voel jij je ook prismawaardig, heb jij genoeg tijgerpunten en wil jij mee op onze eerstvolgende activiteit? Dat kan!

file_download - Chemisch Dispuut Leiden

https://www.chemischdispuutleiden.nl/storage/app/uploads/public/5a0/73b/efa/5a073befa712a572061915.pdf

23 maart 2005 ... 1) ester, 2) secundair amine, 3) aldehyde, 4) alkylchloride, 5) thiol. 2. Bij de reactie van verbinding A met geconcentreerd zwavelzuur ontstaat ...

Chemisch-technische producten - Technolit GmbH

https://www.technolit.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/T/TK_Sprays_und_Pasten_NL.pdf

Scharnieren, stoelglijders, achterkleppen van auto's, portier-ophangingen, ... Auto- en vrachtwagenservicebedrijven, tweewieler- en ... (IZ Daelemveld). B-3540 ...

Stephanie Kraneveld - Amsterdams Chemisch Dispuut

http://www.acdweb.nl/wp-content/uploads/2015/11/47-2-.pdf

Dulux en Hammerite. Hoe ervoer u uw ... bestaat niet zoiets als een 'kleuren universiteit'. Jaargang 47 #2 ... meer dan tien jaar met kleur en het blijft fascineren,.

Uitwerkingen oefentoets chemisch rekenen_def - Mijnscheikunde

https://www.mijnscheikunde.nl/wp-content/uploads/2014/07/Uitwerkingen-oefentoets-chemisch-rekenen_def.pdf

15 mg ijzer komt overeen met 0,015/55,85=2,69x10-4 mol Fe. (1p). Stel dat dit in ijzer(II)fumaraat zit, dan zit er 2,69x10-4 mol FeC2H4O4 in. De molaire massa ...

Chemisch / mikrobiologisch belastete Tattoofarben und Permanent ...

http://www.produktrueckrufe.de/wp-files/RAPEX_Tattoofarben.pdf

number. Brand. Name. Type / number of model. Batch number /. Barcode. Description ... PAHs in tattoo inks do not exceed 0,5 ppm and of benzo[a]pyrene 5 ppb.

Onderzoek van het bodemmilieu in functie van het fysisch-chemisch ...

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/060303_studie_arch_bodemsporen/Eindrapport.pdf

156: deze foto toont de impact van de aanleg van plastic draineringbuizen ... verschillende restanten aangesneden van een tweede Romeins wegtracé (dat van Hofstade- ... (= catalogus tentoonstelling Het Toreken, Gent, 16/1/1988 –. 7/2/1988).

1. Rekenen zonder haakjes 2. Rekenen met haakjes - MBO-Economie

http://www.mbo-economie.nl/rekenregels/rekenregels.pdf

Deze voert de bewerkingen uit in precies dezelfde volgorde als je ze intypt. Bij een dergelijke rekenmachine moet je dus eerst zelf de rekenregels toepassen! 2.

Tentamen Algemene en Anorganische Chemie - Chemisch Dispuut ...

https://www.chemischdispuutleiden.nl/storage/app/uploads/public/59e/e12/57c/59ee1257c2de9935119379.pdf

18 jan 2008 ... Getal van Avogadro: N = 6,02214199 × 1023 mol-1. Gasconstante: R = 8,314 J/mol-K R = 0,082058205 L-atm/mol-K. Omrekening gasdruk.

Fysische Chemie en Kinetiek 2013-2014 - Chemisch Dispuut Leiden

https://www.chemischdispuutleiden.nl/storage/app/uploads/public/5a3/a72/6c4/5a3a726c4d388355310047.pdf

Bij dit tentamen mag je gebruik maken van de beschikbare computer, ... b) (4 punten) Beschrijf de verschillen tussen de wet van Raoult en de wet van Henry.

Referentiekader taal en rekenen - Taal en Rekenen MBO

https://taalenrekenenmbo.nl/app/uploads/referentiekader-nederlandse-taal-en-rekenen.pdf

2e persoon of 3e persoon achter de persoonsvorm (word jij ziek, word je broer, ... Een deel van de bewerkingen met breuken zoals 'deel van' kunnen bepalen, ...

uracil uracil - Chemisch Dispuut Leiden

https://www.chemischdispuutleiden.nl/storage/app/uploads/public/5a3/a4f/26c/5a3a4f26c047d488032199.pdf

(4pt) Door tautomerisatie van guanine kan er wel een Watson-Crick basenpaar gevormd worden met a. Adenine, b. Thymine, c. Cytosine, d, Guanine. 4.

Rekenen

http://www.cs.ru.nl/A.Kissinger/teaching/matrixrekenen2018/rekenen.pdf

ln xy = ln x ln y ln x y. = ln x − ln y. (deze volgen uit de rekenregels voor ex). Trucs met ln. Twee voorbeelden hoe je met ln kunt rekenen: Opdracht 1. Los x op ...

rekenen - SLO

https://slo.nl/publish/pages/2783/passende-perspectieven-rekenen-doelenlijsten.pdf

Doelenlijst 3: Getallen onderdeel vermenigvuldigen. 37 ... In vetgedrukte, zwarte letters staat een overkoepelend doel aangegeven. Dit is in de ... Uit: Pluspunt.

rekenen met geld - Cmo

https://www.cmo.nl/pdw/pdf/bob_rekenenmetgeld_rek_ak.pdf

28 jan 2020 ... brengen. Sinds 1 januari 2007 is de euro het ... een euro 1,25 dollar waard, in januari ... Hoeveel euro betaalt de handelaar dan voor de auto?

Verder met Rekenen - SLO

https://slo.nl/publish/pages/8194/filenameverder-met-rekenen.pdf

De werkbladen. Geld, Procenten en Meten. Page 25. Page 26. http://www.slo.nl/downloads/2010/verder-met-rekenen.pdf/. │ 21. Werken met geld 1. 1. Op het ...

Rekenen - Schoolsupport

https://www.schoolsupport.nl/popbijlage.php?ID=7572

a Hieronder zie je uitgeklapte dobbelstenen getekend. Teken de vormen over op ... b Hoeveel zijden heeft een figuur van vier driehoeken op z'n minst?

Rekenen in Sesamstraat - SLO

https://slo.nl/publish/pages/5914/rekenen-in-sesamstraat_met_nieuwe_links.pdf

6. Zeg zal ik je eens … even wat vertellen. 15. 7. Tommie en de tegels. 16. 8. ... In het liedje zijn zes heksen samen een soepje aan het maken in een grote ketel.

Leerlijn rekenen

http://wr02.web2work.nl/Portals/1441/docs/leerlijn-rekenen.pdf?ver=2016-03-29-150733-773

Delen. Leerlijn 4. Getalbegrip/kommagetallen. Leerlijn 5. Breuken. Leerlijn 6. Procenten. Leerlijn ... in groep 7 leren de leerlingen het delen met kommagetallen.

Medisch rekenen

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/272/272december_kemme.pdf

Nieuwe Wiskrant 27-2/december 2007. 13 ... Rekenen met 1 gram KCl per 100 ml is lastiger bij deze ... Hoeveel ml KCl oplossing moet aan de infuuszak wor-.

Rekenen met priemgetallen

https://www.math.leidenuniv.nl/~hwl/PUBLICATIONS/1995f/art.pdf

... is elkpositief geheel getal op precies έέη ma- nier als een produkt van priemgetallen te schrijven. Zo heeft men de volgende ontbindingen in priemfactoren :.

rekenen tot 20 - Baert

http://www.baert.com/Catalogus2019/417.pdf

Samenstelling:1 balans, 20 gewichten,. 30 werkkaarten en 8 opdrachtkaarten (Engelstalig). GF5117. (€ 18,93) € 22,90. F. MAGNETISCHE GETALLENLIJN TOT ...

rekenen tot 100 - Baert

http://www.baert.com/Catalogus2019/419.pdf

G. REKENKUBUSSEN. Doel: Aanleren van rekenvaardigheden. Algemene rekenset die aanvangt met getalherkenning en bewerkingen en verder opbouwt ...