Vlaamse Chemie Olympiade 35ste editie 2017-2018 ... - VONW.be

Een te onderzoeken massa van 1,000 g bevat 4,493.1021 atomen van hetzelfde ... Het alcoholgehalte van dranken wordt uitgedrukt in volumeprocent (V%).

Vlaamse Chemie Olympiade 35ste editie 2017-2018 ... - VONW.be - Gerelateerde documenten

Vlaamse Chemie Olympiade 35ste editie 2017-2018 ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2018-VCO_R1-Vragen.pdf

Een te onderzoeken massa van 1,000 g bevat 4,493.1021 atomen van hetzelfde ... Het alcoholgehalte van dranken wordt uitgedrukt in volumeprocent (V%).

Vlaamse Chemie Olympiade 34ste editie 2016-2017 ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2017-VCO_R1-Vragen.pdf

Zilverchloride. Page 4. VCO - Eerste ronde. Schooljaar 2016-2017. Pagina | 4. 11. Wat kan het symbool zijn van het element dat in de onderstaande lewisnotatie ...

Vlaamse Chemie Olympiade 36ste editie 2018-2019 ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2019-VCO_R1-Vragen.pdf

Op elke vaste stof wordt een kleine hoeveelheid HCl-oplossing met c = 4 mol. ... (triwaterstoffosfaat) wordt een fosfaatzout gevormd met molaire massa.

34ste Vlaamse Chemie Olympiade 2016-2017 - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2017-VCO_R2-Meerkeuze_vragen.pdf

22 feb 2017 ... 2de ronde 22 februari 2017. 9 van 17. 17 Gegeven de skeletnotatie van vier verbindingen die als brutoformule C5H10Br2 hebben. Br. Br. I. Br.

Vlaamse Biologie Olympiade 28ste editie 2016-2017 ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VBO/2017-VBO_R1-Vragen.pdf

enzymatische reacties die we de Krebscyclus noemen. c. De donkerreacties vinden plaats in het thylakoidmembraan, de lichtreacties in het stroma. d.

Vlaamse Fysica Olympiade 31ste editie 2018-2019 ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VFO/2019-VFO_R1-Vragen.pdf

Een afgesloten plastieken zak is bij normale atmosferische druk (normdruk) gevuld met een ideaal gas bij een temperatuur van 20°C. De zak is niet opgespannen.

Vlaamse Chemie Olympiade - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2015-VCO_R1-Vragen.pdf

12 nov 2014 ... 19 De activeringsenergie voor de reactie A B → C D 27 kJ bedraagt 15 kJ/mol. Hoeveel bedraagt dan de activeringsenergie voor de ...

29ste VLAAMSE CHEMIE OLYMPIADE EERSTE ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2012-VCO_R1-Vragenbundel.pdf

16 nov 2011 ... 1,25 g/L. De molaire massa van dat gas bedraagt: A ... 14 Een HCl-oplossing heeft een concentratie van 3,65 massaprocent en een dichtheid ...

31 Vlaamse Chemie Olympiade 2013-2014 - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2014-VCO_R2-Vragen_MKV.pdf

26 feb 2014 ... 24 Kaliumchloraat ontbindt bij verhitten in kaliumchloride en zuurstofgas. Bij deze ontleding kan MnO2 als katalysator worden gebruikt. Joke ...

30 Vlaamse Chemie Olympiade 2012-2013 - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2013-VCO_R2-Vragen_MKV.pdf

20 feb 2013 ... broomthymolblauw: zuur midden: geel neutraal midden: groen basisch midden: blauw. Oplosbaarheidstabel. Verbindingen. Goed oplosbaar.

32 Vlaamse Chemie Olympiade 2014-2015 - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2015-VCO_R2-MeerkeuzeVragen.pdf

25 feb 2015 ... Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging. 32 ste. Vlaamse Chemie ... A het chemisch evenwicht te verschuiven. B de activeringsenergie te ...

26ste Vlaamse Chemie Olympiade 2008-2009 - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2009-VCO_R1-Vragenbundel.pdf

12 nov 2008 ... NA = 6,022 x 1023 mol-1 normomstandigheden ... D zowel tekening 1 als tekening 2. 2 ... A Het gearceerde ion in tekening 1 is een positief ion.

30ste Vlaamse Chemie Olympiade 2012-2013 - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2013-VCO_R1-Vragenbundel.pdf

C dijood aan white spirit. D ethanol aan water. 13 Bij welke formule is de naam correct weergegeven? A HCO3. -. = carbonaat-ion. B MnO2. = mangaandioxide.

28ste Vlaamse Chemie Olympiade 2010-2011 - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2011-VCO_R2-Vragen_MKV.pdf

16 feb 2011 ... 3. Het antwoordformulier van de meerkeuzevragen wordt optisch gelezen. Daarom wordt het formulier ingevuld zoals in het voorbeeld ...

27ste Vlaamse Chemie Olympiade 2009-2010 - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2010-VCO_R2-Vragen_MKV.pdf

10 feb 2010 ... 20 Jij lost volgende hoeveelheden van onderstaande stoffen op in water. In welk geval wordt een buffermengsel bekomen? A 1 mol NaOH en 2 ...

Vlaamse Chemie Olympiade 2015-2016 Eerste ronde - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VCO/2016-VCO_R1-Vragen.pdf

Het periodiek systeem en de nuttige gegevens staan achteraan van deze vragenbundel. ... 7) Volgende elektronenconfiguratie is NIET correct voor een atoom in ...

Vlaamse Fysica Olympiade 2017-2018 Eerste ronde - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VFO/2018-VFO_R1-Vragen_website.pdf

I, II en III. Page 3. © Vlaamse Fysica Olympiade - Editie 2018. 3. 4. Een voorwerp, waarvan de temperatuur oorspronkelijk 10 °C bedraagt, wordt opgewarmd ...

Vlaamse Biologie Olympiade editie 2014-2015 Eerste ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VBO/2015-VBO_R1-Vragen.pdf

12) Welke van onderstaande moleculen of structuren bevinden zich zowel in een bacteriële cel, plantencel als een dierlijke cel? Bacteriële cel. Plantencel.

Vlaamse Biologie Olympiade 27ste editie 2015-2016 ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VBO/2016-VBO_R1-Vragenok.pdf

21) Neem even aan dat een heterotroof organisme zijn totale ATP-voorraad zou verbruikt hebben. Ook al is er voldoende glucose en zuurstofgas aanwezig, dan ...

Vlaamse Geografie Olympiade Editie 2014-2015 Eerste ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VGO/2015-VGO_R1-Website_vragen.pdf

5 juni 2014 ... De noord-zuid verlopende hoogtezones hebben een grote invloed op de temperatuur en het neerslagpatroon. D. Op eenzelfde breedteligging is ...

Vlaamse Geografie Olympiade Editie 2015-2016 Eerste ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VGO/2016-VGO_R1-Website_vragen.pdf

Pagina | 22. 21) Welke sedimentlaag, weergegeven op de 3 doorsneden, is de jongste? De lijn X-Y in doorsnede C geeft een breukvlak weer. a) Bruine siltsteen.

Vlaamse Fysica Olympiade editie 2014-2015 Eerste ronde - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VFO/2015-VFO_R1-Vragen.pdf

a. elektrische potentiaal b. elektrische veldsterkte c. elektrisch vermogen d. elektrische stroomsterkte. 10. Drie weerstanden zijn geschakeld zoals in de figuur.

Junior Olympiade Natuurwetenschappen 2017-2018 ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/JON/2018-JON_R1-Vragen_website.pdf

10 april 2018 ... b) Het Atomium toont de kristalstructuur van ijzer, waarin atomen ijzer ... 12) De tekening stelt een deeltje van een kristal natriumchloride voor.

Vlaamse Geografie Olympiade - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VGO/2020-VGO_R1-Vragen_website.pdf

6 nov 2019 ... b) Deze eilanden zijn verbonden met de riftster van de Azoren. c) Deze eilanden zijn verbonden ... 28) Bestaat de meest accurate wereldkaart?

Formularium Vlaamse Fysica Olympiade - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VFO/Formularium_R1-R2.pdf

Formularium Vlaamse Fysica Olympiade. De formules zijn als geheugensteun bedoeld, er zijn geen vectoriële notaties gegeven. b a a b sin sin n i n r. = 1 1 1.

Richtlijnen bij de 19e Vlaamse Geografie Olympiade ... - VONW.be

https://vonw.be/images/VGO/2014-VGO_R2-Antwoordboekje.pdf

Kies uit valleibodem – kronkelberg – holle oever – bolle oever – heuvelrug - plateau – kloofdal – vlakdal – hoogplateau – vlakte. 1. 2. 3. 4. 5. 2 Kaartvaardigheden: ...

13de Vlaamse GEO-olympiade 2008 Dertiende ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VGO/2008-Vragenbundel.pdf

13 feb 2008 ... Overal op de kaart kunnen de toekomstige bewoners grond kopen voor ... 2. meer viskwekerijen om de lokale Zweedse Surströmming te ...

Vlaamse Geografie Olympiade Locaties 2de ronde - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VGO/2020-VGO_R2-Locaties.pdf

(lokaal 00.176). Dekenstraat 6. 3000 Leuven https://www.kuleuven.be/kulag/nl/lokaal/117-04-000176 · https://ilt.kuleuven.be/contact/plattegrond.php. HoWest.

20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 xxvt = ⋅ F mg ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VFO/2008-VFO_R1-Vragenbundel.pdf

c. vectoriële grootheid met als eenheid V/m. d. scalaire grootheid met als eenheid V/m. 14. Twee identieke geleidende bollen A en B hebben dezelfde lading.

Vlaamse Fysica Olympiade 2015-2016 Eerste ronde - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VFO/2016-VFO_R1-Vragen.pdf

Jan nadert de bovenkant van een positief geladen elektroscoop met een voorwerp. Daardoor vermindert de uitwijking van de elektroscoop sterk. Hieruit kan Jan ...

Junior Olympiade Natuurwetenschappen 2018-2019 ... - VONW.be

https://www.vonw.be/images/JON/2019-JON_R1-Vragen_website.pdf

... en aan de juiste plaats op de wereld. A. C. B. D. Klimatogrammen: Klimaat 1. Klimaat 2. Taiga. Zomergroen loofwoud. Mediterrane, hardbladige vegetatie.

eerste ronde - Vlaamse Wiskunde Olympiade 2017-2018

https://www.vwo.be/vwo/files/eerste-ronde-vwo-2018

symmetrievlakken? een bol een afgeknotte kegel een kegel een cilinder een regelmatig achtvlak. (A). (B). (C). (D) ... De ontvouwing bestaat uit een vierkant met ...

Junior Wiskunde Olympiade 2017-2018: eerste ronde - Vlaamse ...

https://www.vwo.be/vwo/files/eerste-ronde-jwo-2018

Mensen met een winkelkar hebben vijf minuten nodig aan de kassa van een supermarkt, mensen ... (E) zondagochtend. 8. In de tekening hieronder stellen de.

Vlaamse Biologie Olympiade Opgaven Biologie - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VBO/2014-VBO_R1-Vragenbundel.pdf

4 feb 2014 ... Welke term hoort niet thuis in deze reeks? Centrosoom - centriool - microvillus - microtubulus. Microvillus. Microtubulus. Centrosoom. Centriool.

Vlaamse Geografie Olympiade Geografie-20171025 - VONW.be

https://www.vonw.be/images/VGO/2018-VGO_R1-Vragen.pdf

27 okt 2017 ... Het discordantievlak (4) is jonger dan de sedimentlaag (A). De breukactiviteit (5) heeft zich voorgedaan tussen de afzettingen van laag (E) en ...

Finale Junior Wiskunde Olympiade 2017-2018 - Vlaamse Wiskunde ...

https://www.vwo.be/vwo/files/finale-jwo-2018.pdf

noodzakelijk geordend). 4. In de gelijkbenige driehoek △ABC met tophoek. “ B is F een punt op de zijde [BC] zodat. AF de deellijn is van de basishoek. C.