Wat te bewijzen is

lekeurige vierhoek worden ontwikkeld en dat vraagt wat ... andere families van veelhoeken geldt. ... de gelijkzijdige én gelijkhoekige veelhoek – kortom de re-.

Wat te bewijzen is - Gerelateerde documenten

Wat te bewijzen is (53)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/304/304juni_wtbi53.pdf

de begrippen rekenkundig en meetkundig gemiddelde ter sprake gekomen. In verband daarmee herinner ik me een voorval uit mijn tijd als leraar. Een leerling ( ...

Wat te bewijzen is (54)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/311/311september_wtbi54.pdf

woord”. Jaren daarvoor had hij mij van Malthus' som- ... Leuk, maar voor een meetkundige rij met een andere reden ... tot de som van alle voorgaande termen.

Wat te bewijzen is (49)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/294/294juni_wtbi49.pdf

en een zomaar stomphoekige driehoek. Meer bijzonder zijn de rechthoekige driehoeken en van deze tussenca- tegorie is het gelijkbenige exemplaar ...

Wat te bewijzen is (51)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/302/302december_wtbi51.pdf

je – een trapje lager – bij een convexe veelhoek spreken van een defect in een hoekpunt, namelijk de aanvul- ling tot een gestrekte hoek (ook wel buitenhoek.

Wat te bewijzen is (37)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/264/264juni_wtbi37.pdf

ler', 'indicator (of φ-functie) van Euler', 'Euler-graaf' het getal e, 'algoritme van Euler' ... En staat niet ook de mis- schien wel meest 'sexy' formule uit de wiskunde, ...

Wat te bewijzen is (52)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/303/303maart_wtbi52.pdf

Daarin wordt de inhoud berekend van een afgeknotte piramide met een hoogte van 6 'el', een basisvierkant van 4 bij 4 'el' en een bovenvierkant van 2 bij 2 'el'.

Wat te bewijzen is (56)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/313/313maart_wtbi56.pdf

meetkundige plaatsen en weer later, in klas 2 of 3, voor constructies van 'de vierde evenredige' en de. 'middelevenredige'. Bij deze laatste twee, die al in boek.

Wat te bewijzen is (23)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/232/232december_wtbi23.pdf

in de hoekpunten van driehoek ABC. De vraag is nu hoe het zwaartepunt van dit drie-massasysteem te bepalen. Een oplossing: bepaal eerst het zwaartepunt P ...

Bewijzen

http://www.wiskundemagie.be/wp-content/uploads/2015/08/Bewijzen.pdf

nieken met name Het bewijs uit het ongerijmde (contradictie) en Het bewijs door een tegenvoorbeeld. 1. Direct bewijs. Hier wordt het besluit geformuleerd door ...

Wat te bewijzen is (25)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/234/234juni_wtbi25.pdf

de rij priemgetallen en het bestaan van willekeurig grote gapingen in diezelfde rij kan worden bewezen? De zeef van Eratosthenes. Priemgetallen worden in het ...

Wat te bewijzen is (26)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/241/241september_wtbi26.pdf

Neem nu het trapezium. De formule voor de oppervlakte, te weten: was zo'n 4000 jaar geleden al bekend in Egypte en Me- sopotamië. Toch kan ik deze aardige ...

Wat te bewijzen is (35)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/262/262december_wtbi35.pdf

ci-getal te gelden: het is bijna-middelevenredig tussen zijn twee buren (met dien verstande dat de afwijking beurtelings 1 en −1 is) en tussen de buren van zijn ...

Wat te bewijzen is

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/222/222december_wtbi19.pdf

lekeurige vierhoek worden ontwikkeld en dat vraagt wat ... andere families van veelhoeken geldt. ... de gelijkzijdige én gelijkhoekige veelhoek – kortom de re-.

Wat te bewijzen is (57)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/314/314juni_wtbi57.pdf

E: Kun je bewijzen dat de drie hoogtelijnen (van een drie- hoek) door één punt gaan? S: Wat zijn dat eigenlijk, hoogtelijnen? Deze 'petite conversation' vond ...

Wat te bewijzen is (44)

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/283/283maart_wtbi44.pdf

Die formule kan eenvoudig worden begrepen door een parallellogram om de vierhoek te beschrijven, waarbij de zijden parallel zijn met de diagonalen van de ...

BEWIJZEN EN REDENEREN

https://wiki.wina.be/images/examens/Cursus_%28theorie oefeningen%29_2012-2013.pdf

Geef een bewijs uit het ongerijmde voor de bewering dat er geen gehele getallen m en n zijn met 14m 21n = 100. Oefening 1.4.2. Bewijs uit het ongerijmde ...

Wat te bewijzen was - Freudenthal Instituut

http://www.fisme.science.uu.nl/wiskrant/artikelen/324/324juni_kindt.pdf

eigen eerste bewijs en op de eerste aflevering van deze indrukwekkende ... gewerkt, ligt een aanschouwelijk bewijs van 'de som ... stelling van Pythagoras.

Oplossingen Oefeningen Bewijzen en Redeneren

https://wiki.wina.be/images/examens/Oplossingen_oefenzittingen_2011-2012.pdf

20 aug 2012 ... Bij splitsen in partiëelbreuken vinden krijgen we x2 2x. (1 − τ1x)(1 − τ2x). = A. 1 − τ1x. . B. 1 − τ2x. C. Dus krijgen we dat. A B C = 0.

De kunst van het bewijzen - Radboud Universiteit

https://www.cs.ru.nl/~freek/pubs/syllabus.pdf

Hierbij wordt de stelling van Pythagoras gebruikt als een rekenregel.) – Bewijs dat de verhouding tussen de lengte van de diagonaal van het vierkant en de lengte ...

JE ONgElIJK bEwIJzEN - Wiskunde Olympiade

https://www.wiskundeolympiade.nl/files/artikelen/Sweering%20-%20Ongelijk%20bewijzen.pdf

1 jan 2013 ... delde, het meetkundig gemiddelde en het verband tussen deze twee. Daarna een stukje over hoe je met deze kennis een opgave op de IMO ...

Bewijzen en Redeneren voor Informatici

https://wiki.wina.be/images/examens/KUL_BRI_Samenvatting_2018-02-17.pdf

17 feb 2018 ... Distributiviteit van Unie en Doorsnede. Distributiviteit van ∩ over ∪: ( ∪ ) ∩ = ( ∩ ) ∪ ( ∩ ). Distributiviteit van ∪ over ...

Hoe basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen - Multipen

https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2016/06/Hoe-basiskennis-bedrijfsbeheer-bewijzen.pdf?x97516

Wie bewijst de basiskennis bedrijfsbeheer ? Het is belangrijk precies te ... Een getuigschrift erkende versnelde cursus bedrijfsbeheer (128u). ➢ Een getuigschrift ...

Vijf bewijzen voor de irrationaliteit van √2 - Webs

https://www.freewebs.com/koendenaeghel/irrational.pdf

... diagonaal zich niet rationaal verhoudt tot de lengtes der zijden. Dit is wat men bedoelt met √2 is een irrationaal getal: er bestaan geen natuurlijke getallen m, ...

Inzien en bewijzen - Homepages of UvA/FNWI staff

https://staff.fnwi.uva.nl/d.j.n.vaneijck2/books/pdfs/qed.pdf

HET GGD-ALGORITME VAN EUCLIDES. 27. Inderdaad, 6 is de grootste gemene deler van 30 en 84, want 6 deelt beide getallen, en er is geen groter getal dan ...

Bewijzen met co¨ordinaten - Homepages of UvA/FNWI staff

https://staff.fnwi.uva.nl/j.vandecraats/bewijzen.pdf

En ook de afstandsformule is in deze context uitsluitend een definitie, hoe schokkend het voor sommigen ook is om een bijzonder geval van de stelling van ...

Logica, Bewijzen & Verzamelingen - Onderwijs - Vlaamse overheid

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?id=12299

12 dec 2019 ... 4.6.1 Eigenschappen van hoeken bij evenwijdige rechten vaststellen . ... In een rechthoek gelden de eigenschappen van het parallellogram ...

bewijzen en redeneren - Zoeken in het archief van vakblad Euclides

https://archief.vakbladeuclides.nl/bestanden/081_2005-06_04.pdf

uit te sluiten, waardoor het ware overblijft. Zulke bewijzen heten indirecte bewijzen of bewijzen uit het ongerijmde. Tonen we rechtstreeks aan, dat een stelling.