DE VEElZIJDIgHEID VAN DE ZEsHOEK - Wiskunde Olympiade

lijkzijdige driehoeken, waarvan de lengtes van de zijden in de figuur aangegeven zijn. Wat is de lengte van de zijden van de regelmatige zeshoek? 11. 9. 5. 16.

DE VEElZIJDIgHEID VAN DE ZEsHOEK - Wiskunde Olympiade - Gerelateerde documenten

DE VEElZIJDIgHEID VAN DE ZEsHOEK - Wiskunde Olympiade

https://www.wiskundeolympiade.nl/files/artikelen/Kroes%20-%20Veelzijdigheid.pdf

lijkzijdige driehoeken, waarvan de lengtes van de zijden in de figuur aangegeven zijn. Wat is de lengte van de zijden van de regelmatige zeshoek? 11. 9. 5. 16.

Finale Junior Wiskunde Olympiade 2017-2018 - Vlaamse Wiskunde ...

https://www.vwo.be/vwo/files/finale-jwo-2018.pdf

noodzakelijk geordend). 4. In de gelijkbenige driehoek △ABC met tophoek. “ B is F een punt op de zijde [BC] zodat. AF de deellijn is van de basishoek. C.

Sp r in gm uis 20 19 - Vlaamse Wiskunde Olympiade

https://www.vwo.be/vwo/files/springmuis2019.pdf

Uit de keuken is 1 banaan verdwenen. • Alek zegt: ”Ik heb geen banaan gegeten.” • Bert zegt: ”Ik heb een banaan gegeten.” • Czarek zegt: ”Ernie heeft geen ...

MODUlOREkENEN BIj DE IMO - Wiskunde Olympiade

https://www.wiskundeolympiade.nl/files/artikelen/dalen_modulorekenen.pdf

nu een algemene definitie geven voor rekenen mo- dulo n ... dan a · b als we modulo 10 gaan rekenen? Door ... Als we de eerste machten van 3 uitrekenen,.

brochure - Wiskunde Olympiade

https://www.wiskundeolympiade.nl/phocadownload/promotie/2018/Flyer.pdf

olympiades! Dé wedstrijden voor ... Eerste ronde. De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een ... Olympiade, in 2019 in het Verenigd Koninkrijk. Scholenprijs.

Finaletraining Wiskunde Olympiade

http://www.wiskundeolympiade.nl/phocadownload/finaletraining/finaletraining_binnenwerk.pdf

21 nov 2016 ... voor alle natuurlijke getallen n een geheel getal is. Opgave 19 (Finale 2007). Bepaal het aantal gehele getallen a met 1 ⩽ a ⩽ 100 zodat aa het ...

Uitwerkingen - Wiskunde Olympiade

https://www.wiskundeolympiade.nl/files/opgaven/1e-ronde/2012/uitwerkingen.pdf

27 jan 2012 ... lijnstuk AE precies dezelfde afmetingen heeft als het cirkelsegment boven lijnstuk DE. Het cirkelsegment onder DE heeft ook die afmetingen ...

Finaletraining Nederlandse Wiskunde Olympiade

http://www.wiskundeolympiade.nl/files/ft/FT_zonderuitwerkingen_webversie.pdf

26 jan 2011 ... 6 Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud. 25. 3 Meetkunde. 29. 7 Hoeken. 30. 8 Congruentie en gelijkvormigheid. 32.

DE nEgEnPunTS- cirkEL - Wiskunde Olympiade

https://www.wiskundeolympiade.nl/files/artikelen/staps_negenpuntscirkel.pdf

middelpunt van de omgeschreven cirkel O. Zoals gezegd liggen alledrie op de rechte van Euler, en bovendien geldt |HZ| = 2|ZO|. In figuur 1 zie je een driehoek ...

W allabie 20 1 5 - Vlaamse Wiskunde Olympiade

https://www.vwo.be/vwo/files/wallabie2015.pdf

7. Jasper tekende tijdens een excursie voor natuurwetenschappen een staafdiagram. Diana vindt een schijfdiagram beter om de gegevens voor te stellen.

W allabie 20 19 - Vlaamse Wiskunde Olympiade

https://www.vwo.be/vwo/files/wallabie2019.pdf

Jade doorboort een 3 × 3 × 3-kubus 3 keer. Ze verwijdert zo enkele ... haar startpunt. Op welke ontvouwing zien we een mogelijk pad van Quinn? A. B. C. D. E.

DE REcHTE vAN EULER - Wiskunde Olympiade

https://www.wiskundeolympiade.nl/files/artikelen/staps_euler.pdf

Een hoogtelijn (de rode lijnen in de figuur) gaat ook door een hoekpunt en staat loodrecht op de overstaande zijde. Van school weten we dat de drie hoogtelijnen ...

JE ONgElIJK bEwIJzEN - Wiskunde Olympiade

https://www.wiskundeolympiade.nl/files/artikelen/Sweering%20-%20Ongelijk%20bewijzen.pdf

1 jan 2013 ... delde, het meetkundig gemiddelde en het verband tussen deze twee. Daarna een stukje over hoe je met deze kennis een opgave op de IMO ...

Springmuis 20 1 7 - Vlaamse Wiskunde Olympiade

https://www.vwo.be/vwo/files/springmuis2017.pdf

Hoeveel bloemen staan er in totaal in haar tuin? A 12. B 14. C 16. D 18. E 20. 3. Springmuis staat voor een kapotte spiegel. De spiegel is in stukken gebroken.

De Nederlandse Wiskunde Olympiade 2008 OOK ...

https://archief.vakbladeuclides.nl/bestanden/084_2008-09_04.pdf

heten meetkunde, driehoeksmeetkunde en goniometrie. In elk hoofdstuk worden veel voorbeelden gegeven, en zijn er behoorlijk wat oefenopgaven. Van deze ...

International Mathematical Olympiad - Wiskunde Olympiade

https://www.wiskundeolympiade.nl/old/opgaven/imo/imo2008/dum.pdf

17 juli 2008 ... Veronderstel dat er een cirkel ω bestaat die raakt aan de halfrechte BA voorbij A, aan de halfrechte BC voorbij C en bovendien aan de lijnen.

tweede ronde - Vlaamse Wiskunde Olympiade

https://www.vwo.be/vwo/files/2rj2002.pdf

een vierhoek met twee rechte hoeken is een rechthoekig trapezium. II. in een parallellogram zijn de diagonalen even lang. III. een parallellogram bezit een ...

2008-2009 - Vlaamse Wiskunde Olympiade

https://www.vwo.be/vwo/files/1rj2009.pdf

In een convexe veelhoek zijn alle binnenhoeken kleiner dan 180◦. Wat is het minimale aantal stompe hoeken van een convexe zevenhoek? (A) 3. (B) 4. (C) 5.

De Nederlandse Wiskunde Olympiade : 100 opgaven met hints ...

https://www.wiskundeolympiade.nl/files/artikelen/De_Nederlandse_Wiskunde_Olympiade.pdf

Eerst geven we een paar definities zodat we precies weten waar we over praten. gelijkvormige figuren. Twee figuren heten gelijkvormig als je de ene figuur uit de ...

Eerste ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade

https://www.wiskundeolympiade.nl/phocadownload/opgaven/1e-ronde/2019/Opgaven.pdf

Nederlandse Wiskunde Olympiade. 21 januari – 31 januari 2019. • Beschikbare tijd: 2 uur (120 minuten). • De A-vragen zijn vijfkeuzevragen. Bij elke vraag is ...

tweede ronde - 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade

https://www.vwo.be/vwo/files/2r2003.pdf

Door de rechte d te spiegelen t.o.v. de eerste bissectrice krijgt men een vierde rechte. Welke van de volgende vergelijkingen is NIET de vergelijking van één van ...

Springmuis 2014 - Vlaamse Wiskunde Olympiade

https://www.vwo.be/vwo/files/springmuis2014.pdf

Springmuis 2014. Kangoeroe de wereldwijde reken-, denk- en puzzelwedstrijd. Aan alle Springmuizen en hun leerkrachten: veel succes en, nog belangrijker ...

De eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 2006 ...

https://www.wiskundeolympiade.nl/files/opgaven/1e-ronde/boekje2006-2008.pdf

Het maximale product is 10 × 9, dus 90 is de maximale noemer. 100 kan niet als noemer omdat je dan twee breuken met noemer 10 moet nemen, en als je die ...

JWO 2006 - Eerste Ronde - Vlaamse Wiskunde Olympiade

https://www.vwo.be/vwo/files/1rj2006.pdf

(c) In een parallellogram zijn de diagonalen de bissectrices van de hoeken. (d) In een parallellogram is een diagonaal symmetrieas van de figuur. (e) In een ...

eerste ronde - 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 2003-2004

https://www.vwo.be/vwo/files/1r2004.pdf

punt van de eerste bissectrice dat precies. √. 2 verder gelegen is in het eerste kwadrant. De nieuwe vergelijking van de parabool is dan. (A) y = (x − 1)2 1.

eerste ronde - Vlaamse Wiskunde Olympiade 2017-2018

https://www.vwo.be/vwo/files/eerste-ronde-vwo-2018

symmetrievlakken? een bol een afgeknotte kegel een kegel een cilinder een regelmatig achtvlak. (A). (B). (C). (D) ... De ontvouwing bestaat uit een vierkant met ...

tweede ronde - 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 2006-2007

https://www.vwo.be/vwo/files/2r2007.pdf

De som van het aantal diagonalen van een convexe veelhoek met n zijden en het aantal diagonalen van een convexe veelhoek met m zijden (n>m) is 64.

Vlaamse Wiskunde Olympiade 2011-2012 FINALE Woensdag 25 ...

https://www.vwo.be/vwo/files/finale12.pdf

25 april 2012 ... getal dat je bij n moet optellen om een volkomen kwadraat te verkrijgen. Bewijs dat n − ab een volkomen kwadraat is. 3. (a) Toon aan dat voor ...

eerste ronde - Vlaamse Wiskunde Olympiade 2019-2020

https://www.vwo.be/vwo/files/1r2020.pdf

Vlaamse Wiskunde Olympiade 2019-2020: eerste ronde. 1. In een eenrichtingsstraat zijn vijf genummerde parkeerplaatsen zoals in de figuur. Op plaats 1 staat ...

tweede ronde - Vlaamse Wiskunde Olympiade 2014-2015

https://www.vwo.be/vwo/files/2r2015.pdf

Welke van volgende figuren is geen ontvouwing van een kubus? (A). (B). (C). (D) ... met een cilinder waarvan zowel de hoogte als de straal gelijk zijn aan 32.

Eerste ronde. - 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1998-1999

https://www.vwo.be/vwo/files/1r1999.pdf

In een orthonormaal assenstelsel begrenzen de parabolen met vergelijking y = x2 − 4x − 5 en y = −. 1. 2. (x2 − 4x − 5) een gebied. Wat is de oppervlakte van de ...

Tweede Ronde. - 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1996–1997

https://www.vwo.be/vwo/files/2r1997.pdf

Een gelijkbenig trapezium is ingeschreven in een vierkant met zijde 10 zoals in de figuur hiernaast. De oppervlakte van het trapezium is gelijk aan.

Tweede ronde. - 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1997-1998

https://www.vwo.be/vwo/files/2r1998.pdf

Hoe kan het tekenverloop van een veeltermfunctie van de derde graad er niet uitzien? (A) x x1 x2 x3 f(x) − 0 0 − 0 . (B) x x1 x2 f(x) 0 0 −. (C) x x1 x2.

Tweede Ronde. - 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1990-1991

https://www.vwo.be/vwo/files/2r1991.pdf

Welke van de volgende driehoeken kan niet bestaan? (A) Een ... (D) Een ongelijkzijdige rechthoekige driehoek. (E) Een stomphoekige ongelijkzijdige driehoek.

tweede ronde - Vlaamse Wiskunde Olympiade 2019-2020

https://www.vwo.be/vwo/files/2r2020.pdf

Hoeveel goudstukken had Zu in het begin? (A) 1. (B) 5. (C) 9. (D) 13. (E) 15.

tweede ronde - Vlaamse Wiskunde Olympiade 2015-2016

https://www.vwo.be/vwo/files/2r2016.pdf

De vier zijden van een rechthoekig trapezium raken aan eenzelfde cirkel. De benen hebben lengte 24 en 25. Wat is de lengte van de kleine basis? 24. 25.