Onderhandelingsresultaat Cao VVT - ActiZ

10 okt 2019 ... De LandingsBaan stelt medewerkers in staat, onder (gedeeltelijke) aanwending van hun. BalansBudget, om in de aanloop naar hun pensioen ...

Onderhandelingsresultaat Cao VVT - ActiZ - Gerelateerde documenten

Onderhandelingsresultaat Cao VVT - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/onderhandelingsresultaat-cao-vvt-10-oktober-2019

10 okt 2019 ... De LandingsBaan stelt medewerkers in staat, onder (gedeeltelijke) aanwending van hun. BalansBudget, om in de aanloop naar hun pensioen ...

SOD Onderhandelingsresultaat ... - CNV Overheid

https://overheid.cnvconnectief.nl/Documenten/rijk/defensie/cao/%23011900378_-_SOD_Onderhandelingsresultaat_Arbeidsvoorwaarden_sector_Defensie_2018-2020.pdf

1 juli 2019 ... 7a en 8 VROB. Nieuwe pensioenregeling militairen. Met terugwerkende kracht wordt per 1 januari 2019 een defensie specifieke ...

Pagina 1 van 7 10 oktober 2019 Onderhandelingsresultaat CAO ...

https://www.actiz.nl/stream/onderhandelingsresultaat-cao-vvt-10-oktober-2019

10 okt 2019 ... De cao heeft een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus ... en uitvoering van het BalansBudget en de LandingsBaan;.

ABN AMRO Onderhandelingsresultaat cao en sociaal plan ... - Fnv

https://www.fnv.nl/getmedia/5ec22875-2bf7-4a64-a238-c9717e7780c7/Onderhandelingsresultaat-ABN-AMRO.pdf

5 sep 2019 ... Voorrang bij interne vacatures (6.4 Sociaal Plan). De bepaling dat interne vacatures gedurende één week alleen zichtbaar ... Faro den Breite.

Onderhandelingsresultaat Cao Apotheken 2017 – 2019

https://www.vza.nu/bestanden/GezamenlijkOnderhandelingsresultaatCaoApotheken20172019.pdf

5 dec 2018 ... nodig is voor AVV door het Ministerie van SZW). Loon. De salaristabellen van de Cao Apotheken worden structureel met 2% verhoogd op 1 ...

Onderhandelingsresultaat Bouw CAO 2015 2017 - CNV Vakmensen

https://www.cnvvakmensen.nl/-/media/files/cao/b/bouwnijverheid_onderhandelingsresultaat_2015-2017.pdf?la=nl-nl&hash=F304E2BD4A3E734785717247B67B9A1B6FE6711E

13 juni 2015 ... In de Bouw ID-pas worden de gegevens van de werknemer en onderneming en de zzp'er vastgelegd. Alle arbeidskrachten op de bouwplaats, ...

171030cb. Onderhandelingsresultaat cao 2017 2020 ... - FNV Havens

https://www.fnvhavens.nl/attachments/article/452/171030cb.%20Onderhandelingsresultaat%20cao%202017%202020.pdf

24 okt 2017 ... Deze cao heeft een looptijd van 4 jaar, te weten van 1 januari 2017 tot en ... APC percentage dat ook voor de loonindexering wordt toegepast.

CAO VVT - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/verlengde-cao-vvt-2016-2018/20180411173340

11 april 2018 ... en Jeugdgezondheidszorg. 2018. Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (SOVVT).

De Zorgcirkel - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/zorgcirkel

niseren van informele zorg, eigenlijk een 'reisgezelschap' opzetten dat niet alleen uit bekenden van de cliënt maar ook uit nieuwe contacten kan bestaan.

De Kanteling - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/de-kanteling-overzicht-opgedane-ervaringen-brochure-2018

De. Kanteling staat voor de cao-afspraak waarmee werknemers zeggenschap krijgen over de invulling van de werktijden. Deze publicatie heeft tot doel de ...

NIEUWSBRIEF - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/nieuwsbrief-4-de-kanteling-winter-2016

De organisatie heeft 870 medewerkers. Martin Hendriks – clustermanager. Marc Dorenbosch - HR manager. Volckaert: de Kanteling past prima in de reis naar ...

Het Spectrum - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/het-spectrum

Waaraan is het extra geld besteed? “We zetten de extra middelen volledig in voor extra personeel dat zich direct bezighoudt met cliënten. Het gaat niet naar ...

Programma van Eisen ECD - ActiZ

https://www.actiz.nl/cms/streambin.aspx?documentid=18137

1 jan 2015 ... Communicatie tussen ketenpartners middels E-overdracht een poging richting ... Een veel toegepaste wijze van inloggen ... MUT - Mutatie zorg.

Het Spectrum - De Sterrenlanden - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/het-spectrum-de-sterrenlanden

Op de andere unit zijn we een leerafdeling gestart. Dit biedt leerlingen de gelegenheid om de zorg te leren kennen en het levert ons extra handen op. Een ...

Het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/het-cultiveren-van-kwaliteitsbewustzijn-eindrapport-23-oktober-2014.pdf/20141029164546

29 okt 2014 ... introductie over de betekenis en inhoud van (het cultiveren van) kwaliteitsbewustzijn worden in themagroepen ervaringen uitgewisseld ...

Kwaliteitskader Wijkverpleging - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/kwaliteitskader-wijkverpleging.pdf

19 april 2018 ... 25 Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging, ... werkdruk, de zware administratieve belasting en de zwakke positie ...

Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/arbocatalogus-bhv-mei-2015

Een gecertificeerde BHV-‐opleiding is geen verplichting. 1.3 Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Door de verhouding tussen cliënten en personeel is ...

Technologie in de verpleeghuiszorg - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/technologieindeverpleeghuiszorg.pdf

22 maart 2019 ... bloempot of Paro de zeehond. Deze robotische ... Tessa is een pratende bloempot. ... Oldael experimenteert met een interactieve robotkat. De.

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en ... - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/cao-vvt-2019-2021.pdf

1 jan 2020 ... Zakgeld en stagevergoeding leerlingen - Vervalt per 1 januari 2020. 18. Artikel 3.19 ... Weekend. Een periode van 48 ... verlengde van je eerste jaar een overwegend theoretisch karakter heeft waarin stages zijn opgenomen.

high [email protected] - ActiZ

https://www.actiz.nl/cms/streambin.aspx?documentid=19569

high [email protected] Oost, west, thuis best. Er wordt steeds meer specialistische zorg, zoals complexe wondzorg of oncologische zorg, in de thuissituatie geboden.

Bachelor nursing 2020 - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/bachelor-nursing-2020-4-0.pdf

in opdracht van landelijk overleg opleidingen Verpleegkunde ... beroepsprofiel verpleegkundige beschreven canmEds-rollen vertaald in competenties en kern-.

De cliënt in regie: een programmatische aanpak - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/de-client-in-regie-2013

Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel, Pameijer, Pluryn en SDW ... en mantelzorgers over de betekenis van Cliënt in Regie (via informatiemap,.

Inzet HBO-verpleegkundigen in de intramurale ouderenzorg - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/adviesrapport-inzet-hbo-verpleegkundige-in-de-intramurale-ouderenzorg.pdf

Als laatste wil ik graag Bas Steunenberg bedanken voor de adviezen tijdens de ... zorgen dat de ouderenzorg populairder wordt onder HBO-verpleegkundigen is het ... dat doen zullen ze goed moeten nadenken over de positionering van dit personeel. ... verpleging en verzorging tussen 2013 en 2017 loopt op tot 200 ...

Facstheet kinderstoelen_def3 juridische procedure - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/factsheet-kinderstoelen-2015

hulp bezoeken na een ongeval met een kinderstoel. ... Een instabiele kinderstoel kan hoofdletsel veroorzaken als de stoel kantelt terwijl het kind ... Ikea, Antilop.

De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget - ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/de-client-in-regie-door-een-persoonsvolgend-budget

Zo blijkt uit het evaluatieonderzoek van Archipel dat werken met een ... driehoek), zijn van betekenis. ... Archipel reserveert van het budget van een cliënt.

Vernieuwende woonzorg voor kwetsbare senioren - Aedes-Actiz ...

https://www.kcwz.nl/doc/woonvariaties/Langer-thuis-in-de-praktijk-Vernieuwende-woonzorg-voor-kwetsbare-senioren.pdf

4 sep 2018 ... Hof van Sliedrecht is een grote serviceflat in de Drechtsteden. ... tieven zich enkel op welzijnstaken en kopen zorgcoöperaties daarnaast zorg.