Cijferend rekenen - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

Over de plaats van het cijferend rekenen in het reken-wis- ... tiële plaats te willen blijven toedelen, staan echter weer ... Mogelijk speelt hier ook weer mee.

Cijferend rekenen - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht - Gerelateerde documenten

Cijferend rekenen - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/3719.pdf

Over de plaats van het cijferend rekenen in het reken-wis- ... tiële plaats te willen blijven toedelen, staan echter weer ... Mogelijk speelt hier ook weer mee.

rekenen-wiskunde 10 - 14 - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/elwier_minor_rekenen_tien_veertien.pdf

Na afloop van de rekenbijeenkomst dronk cursusleider Frank eerst 1/3 deel van een fles wijn ... Verder waren er 51 euromunten met een Belgische kant en 91 euromunten ... Iemand met 30 euro in zijn portemonnee heeft twee keer zoveel geld bij zich als ... rekenen op de rekenmachine of als een globaal antwoord voldoet.

Kinderen die niet leren rekenen - Freudenthal Instituut - Universiteit ...

https://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/6106.pdf

Reken- problemen van kinderen, maar ook van volwassenen, kregen al zo'n hon- ... weer verschillende interpretaties. Zo ... ten waar ze mee bezig zijn. Waarom.

Zie ook - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fisme.science.uu.nl/wiskrant/artikelen/artikelen11-20/133/1303_maart_vandenbrink.pdf

koerslijn met een vaste koers (een loxodroom) op de bol en een rechte lijn op de poolkaart geeft de kortste af- stand (grootcirkel). Soorten meetkunde is het ...

Voorwoord - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fisme.science.uu.nl/nwd/nwd2014/NWD_gids_2014_web.pdf

Kuurne, België ... den en verrassende wiskundige achtergronden zullen in ... Al op jonge leeftijd was gitarist Wim den Herder gefascineerd door de vraag ...

Deel 2 - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fisme.science.uu.nl/staff/maarten/PDF/antw_dl_2.pdf

'Rekenpuzzels en Breinkrakers' bestaat uit drie boekjes, drie delen. Je zou kunnen zeggen dat deel 1 vooral voor groep 3 en 4 is. Deel 2 is vooral voor leerlingen ...

Untitled - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fisme.science.uu.nl/wiskrant/artikelen/artikelen11-20/143/1403_april_demoor.pdf

volgorde der bewerkingen weer actueel geworden. Vroe- ger leerde men in Nederland het ezelsbruggetje Meneer. Van Dalen Wacht Op Antwoord aan om de ...

Interactie - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/5813.pdf

ingegaan op de betekenis van verschillende typen van interactie voor het wiskundig denken en er wordt aan- dacht besteed aan soorten vragen die interactie- ...

Meetkunde op de computer - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/5787.pdf

Het bevat allerlei activiteiten rond met maken, bekijken en analyseren van blokkenbouwsels. figuur 9. Bij het maken van dit pakket zijn de mogelijkheden van.

Het topje van de ijsberg - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/5467.pdf

Rekenen is een zorg van velen. Ontwikkelaars, auteurs, Pabo-docenten, begelei- ders, onderzoekers en leraren basisonderwijs zijn bezig met het ontwikkelen,.

Hoezo concreet? - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/vb_26_3_gravemeijer_hoezo_concreet.pdf

Inleiding. De behoefte om de leerlingen door middel van concretiserin- gen meer begrip bij te brengen van wat ze in de rekenles leren, is al erg oud. Bestond ...

Denken & doen - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fi.uu.nl/ctwo/publicaties/docs/CTWO-Eindrapport.pdf

de begrippen verdubbelingsformules voor sinus en cosinus. Reproductie. De kandidaat kan (als voorbeeld van parate vaardigheden). 13.1 de eenparige ...

Rekenen in het vmbo - Freudenthal Instituut

http://www.fisme.science.uu.nl/mbo/rekenen/albeda/2011_voorjaar_secretarieel/documents/20111130_rotterdam_albeda_secr_vervolg1.pdf

30 nov 2011 ... positiewaarde. • Hoofdrekenen met kommagetallen. – Optellen en aftrekken. – Vermenigvuldigen en delen. • Cijferen met kommagetallen.

Hoe Juliette en Jonas leren rekenen - Freudenthal Instituut

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/6939.pdf

De eerste hiervan had de titel. 'Cijferend vermenigvuldigen en delen volgens Wis- kobas'. Ook hieruit een kort citaat. Aan de orde is de vraag of er een slechtste of ...

Heeft het een regenboogvorm? - Freudenthal Instituut - Universiteit ...

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/261/261september_goddijn-doorman.pdf

hoogstens een lettertje toe: rechte hoek. Woorden van ... straat voor vormen als vierkant, hoek, driehoek en lijn ... bord en ook een scherpe en een stompe hoek.

Meetkunde met coördinaten - Freudenthal Instituut - Universiteit ...

http://www.fi.uu.nl/ctwo/lesmateriaaldir/ExperimenteelLesmateriaal/VWO%20Wiskunde%20B/Origineel%20Blok%201;%20let%20op-er%20is%20ook%20een%20bewerkte%20versie%20H1.pdf

25 okt 2008 ... De formule voor de zijde van het vierkant, waarvan de diagonaal d is, was: ... Een rechthoek met diagonaal en extra lijnen evenwijdig aan de ...

Meten naar menselijke maat - Freudenthal Instituut - Universiteit ...

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/panama_cursusboek/pcb_19_11-33_Moor_de.pdf

De oude Grieken waren al in staat de omtrek van de aarde te meten door middel van ... een voetbalveld ongeveer 100 meter lang is. Een kilo is een pak suiker.

DE STAARTDELING (cijferend rekenen) Derde leerjaar (groep 5)

https://www.cielen.eu/wiskunde-staartdeling-tafeldokter-didactiek-lc.pdf

DE STAARTDELING (cijferend rekenen) Derde leerjaar (groep 5). Luc Cielen. Wat voorafgaat aan het leren van de staartdeling: De kinderen moeten al ...

Klokkijken - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/01043/documents/klokkijken/katern_klokkijken_web.pdf

Het leren klokkijken van de analoge klok komt in methodes vaak in groep 3 en 4 ... behulp van werkbladen waarbij klokjes ingevuld of afgelezen moeten worden ...

Leerlingtekst - Freudenthal Instituut

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/14010/documents/Drongs-leerlingentekst.pdf

Kleur het blikveld zelf rood. Meet ook de hoek tussen de twee lijnen. Hoeveel graden is dat blikveld ? Hoever loopt het blikveld eigenlijk door? Zonder veel ...

Rekenwijzer AKA - Freudenthal Instituut

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/rekenwijzer_aka.pdf

Rekenwijzer AKA. Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen. In opdracht van het. Steunpunt Taal & Rekenen mbo en.

Wat te bewijzen was - Freudenthal Instituut

http://www.fisme.science.uu.nl/wiskrant/artikelen/324/324juni_kindt.pdf

eigen eerste bewijs en op de eerste aflevering van deze indrukwekkende ... gewerkt, ligt een aanschouwelijk bewijs van 'de som ... stelling van Pythagoras.

Meetkunde - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/271/271september_goddijn.pdf

Analytische versus synthetische meetkunde? Als het aan Aad Goddijn ligt: hoe dan ook meetkunde! Aad is gevraagd namens de werkgroep meetkunde van cTWO ...

met breuken? - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/262/262december_dekker-kindt.pdf

eenvoudige breuken kunnen vermenigvuldigen en delen in betekenisvolle situaties. Uiteindelijk mag tijdens het gehele examen de rekenmachine worden ...

Symmetrie - Freudenthal Instituut

http://www.fisme.science.uu.nl/nwd/nwd2016/handouts/loep%20symmetrie%2028.4.pdf

Alle transformaties die een zelfde figuur invariant laten, horen samen. ... Een rozetpatroon is een vlakke figuur waarvan de symmetriegroep eindig is en, ofwel ...

Afstandsonderwijs - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/6629.pdf

1 sep 2005 ... wiskunde, zoals de analyse, de meetkunde, de topologie ... schijnt in het zelfde weekblad een gedicht en cartoon van. Joost 'Aan den ...

Zicht op denkprocessen - Freudenthal Instituut

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/panama_cursusboek/pcb_18_99-112_Dijk_van.pdf

Dynamic testing is gebaseerd op de ideeën van Vygotsky over de zone van naaste ontwikkeling (onder andere Vygotsky, 1978; Vygotsky, 1996). Door met ...

Een bijzondere(?) derdegraadskromme - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/241/241september_drijvers-klein.pdf

1 Derdegraadsfunctie met bijzondere(?) eigenschap. In het derde kwartaal van het ... beerden gewoon een andere derdegraadsfunctie zon- der zich direct af te ...

De mediaan in het middelpunt - Freudenthal Instituut

http://www.fisme.science.uu.nl/wiskrant/artikelen/211/211september_bakker.pdf

... op de etymolo- gie, de geschiedenis en de rol van Fermat, Cournot en Fechner. ... Fermat vroeg in 1629 naar het punt in een driehoek dat een minimale som ...

4 De Möbius band - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/6626.pdf

negenproef daarvan 'de meest bekende' zou zijn kan men betwijfelen, maar dat is niet van ... Bij deling door 9 laten een getal en zijn cijfersom dezelfde rest.

Perspectief in een kastje - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/212/212december_verweij.pdf

Een tekening van Leonardo da Vinci (1452-1519), figuur. 3, geeft het basisprincipe ... de achterwand van het kastje heeft Van Hoogstraten dus met een ander ...

Computergames in de wiskundeles!? - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/254/254juni_wijers-jonker.pdf

verhaallijnen en ook over spellen die over internet ge- speeld worden, zogenaamde Massive Multiplayer Online ... van Blokkenbouwsels hoog genoteerd.

Wiskunde en de Top2000.fm - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/302/302december_goris.pdf

Of Blauw van the Scene bijvoorbeeld daadwerkelijk hoger staat in de lijst van mensen die aangeven dat blauw hun favoriete kleur is. En dat dan blijkt dat. Blauw ...

Waarom is het in Marokko warmer? - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/grafiekenmaker/documents/waaromMarokkoWarmer.pdf

A. Afbeelding 2. Uitleg volgens Melissa. De vraag waarom we zomer en winter hebben, valt dat ook onder rekenen-wiskunde? Er komt in ieder geval meet-.

Afgeleide, coördinaten, algebra - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/323/323maart_goddijn.pdf

heid, vector afgeleide' (Nieuwe Wiskrant 31(3), ... den en afgeleiden, als afronding van het vorige arti- kel. ... De volgende formules zijn gebaseerd op het feit dat.

Aftrekken volgens een standaardprocedure (2) - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/5808.pdf

rekenen en cijferen' (Treffers, Noteboom & De Goeij, ... Cijferend delen is al min of meer van het toneel ... kolomsgewijs vermenigvuldigen en delen kunnen.