TULE - Rekenen/wiskunde - SLO

te beschrijven, verbanden en eigenschappen weer te geven, erover te communiceren ... doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen. Toelichting en ...

TULE - Rekenen/wiskunde - SLO - Gerelateerde documenten

TULE - Rekenen/wiskunde - SLO

https://slo.nl/publish/pages/3063/tule-rekenenwiskunde2011.pdf

te beschrijven, verbanden en eigenschappen weer te geven, erover te communiceren ... doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen. Toelichting en ...

Kerndoelen rekenen en wiskunde (Tule) - Meester Patrick

https://meesterpatrick.weebly.com/uploads/1/1/4/3/11439135/kerndoelen_tule_rekenen_wiskunde.pdf

Een werkblad of ander document op de website met ... op de getallenlijn en in het honderdveld als groep 5/6 ... lenketting, honderdveld) en andere prak-.

Rekenen -wiskunde in het basisonderwijs - SLO

https://slo.nl/publish/pages/3180/rekenen-wiskunde-in-het-basisonderwijs-domeinbeschrijving.pdf

oppervlaktematen uitgevoerd moeten worden; hieronder valt ook het gebruiken van ... De gegevens worden in een tekst, een tabel of schema aangeboden.

Rekenen en wiskunde - 123 Lesidee

http://www.123lesidee.nl/files/Rekenen%20en%20wiskunde%20aug%202009.pdf

Het leren van de cijferklok is in principe niet moeilijker dan het lezen van de wijzerklok ... In de leerkrachtmodule volgt u de prestaties van uw ... Leerkrachtassistent Wizwijs (bekend van Veilig leren lezen) heeft dezelfde opbouw als de lessen.

Kennisbasis Rekenen-Wiskunde

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/2009KennisbasisRekenenWiskunde.pdf

beelddiagram. Leerkrachten basisonderwijs zijn in staat om bij verschillende situaties passende representaties en grafieken te gebruiken. Discrete en continue ...

Leerdoelenkaart Rekenen & Wiskunde 10-14 Leerlijn ... - SLO

https://slo.nl/publish/pages/11498/rekenwisk_leerdoelenkaart_10-14_oppervlakte_lengte.pdf

berekenen van de oppervlakte van een driehoek kent de begrippen schuine zijde, rechthoekszijde kent de stelling van. Pythagoras kent de begrippen straal.

Toetsgids pabo Rekenen-Wiskunde

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/2014_toetsgids_pabo.pdf

grote getallen: miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen, triljard, quadriljoen, quadriljard. Hoofdrekenen en gebruiken van referenties is een vaardigheid die bij ...

Rekenen-wiskunde op de basisschool - ThiemeMeulenhoff

https://website.thiememeulenhoff.nl/binaries/content/assets/standaardsites/content-paborekenen/rekenen-wiskunde_op_de_basisschool.pdf

Het ijsbergmodel. Uit Speciaal Rekenen, map Breuken. Niet alle modellen passen goed bij elke context of elke bewerking. Bij een goede inzet van ...

2 Rekenen met breuken - Wiskunde Trainer

http://www.wiskundetrainer.nl/rekenen_files/breuken.pdf

REKENEN MET BREUKEN. 3. 2.1. De breuk. 3. 2.2. Opgaven. 4. 2.3. Optellen van breuken. 6. 2.4. Opgaven. 8. 2.5. Aftrekken van breuken. 9. 2.6. Opgaven. 9.

Toelichting Rekenen & Wiskunde - Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/10/10/toelichting-rekenen--wiskunde/Bijlage 3C - Toelichting Voorstellen Rekenen en Wiskunde.pdf

10 okt 2019 ... Binnen het domein verhoudingen gaat het er verder om dat leerlingen kennis hebben van de breuk als representatie van een verhouding. Deze ...

Leergebied Rekenen & Wiskunde - Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/10/10/leergebied-rekenen-en-wiskunde/leergebied-rekenen-en-wiskunde.pdf

10 okt 2019 ... van bewerkingen op zich is het essentieel dat leerlingen ook de ... Een algoritme is het stap voor stap, in een vaste volgorde, vanuit een ...

Materie - Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

https://elbd.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/108/2017/05/2161_63_materiebovenbouwhavo.pdf

Met het atoommodel van Thomson was dit niet te verklaren. Rutherford vroeg zich af hoe het dan wél mogelijk was. Uit berekeningen over de grootte van de ...

conceptvoorstellen leergebied rekenen en wiskunde - Curriculum.nu

https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2019/05/Conceptvoorstellen-Rekenen-en-Wiskunde.pdf

7 mei 2019 ... de wetenschappelijke notatie en letterrekenen met machten. Page 7. 7. • De niveaus van denken en handelen zijn de basis voor het vormgeven ...

Natuurwetten - Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

https://elbd.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/108/2018/09/NNV24_Natuurwetten.pdf

komsten tussen de natuurwetten die langskomen, namelijk de wet van. Hooke, de ... wordt wel eens apart vermeld als de wet van. Pouillet. Begrippen. Model.

Eindtermen Rekenen en wiskunde - IVIO-Examenbureau

https://ivio-examenbureau.nl/wp-content/uploads/2017/09/eindtermen_RW_Meijerink_en_KSE.pdf

met een rekenmachine breuken, procenten, machten en wortels berekenen of benaderen als eindige decimale getallen. Functioneel gebruik: • schatten van een ...

Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding ...

https://vangorcumtijdschriften.nl/volgens-bartjens/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/vb-37-2-o-en-o-Keijzer-Ontwikkeling-studielast-rw-op-de-lerarenopleiding.pdf

Keijzer & Hendrikse, 2013). In 2015 kiest ongeveer een zesde van de opleidingen voor een hogere cesuur voor de Wiscattoets dan landelijk is vastgesteld.

Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw - Panama-conferentie

https://panamaconferentie.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/22/2017/01/Panama-35_Rekenen-wiskunde_in_de_21e_eeuw.pdf

Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs. Jubileumbundel ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Panama.

H.4 Warmteleer - Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

https://elbd.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/108/2017/08/H.4-Warmteleer.pdf

temperatuur en uitzetting; warmtecapaciteit; warmtestraling; warmtegeleiding; de gaswetten Boyie/Gay Lussac; kook- en smeltpuntafhankelijkheid van druk. 57 ...

Consultatieverslag Rekenen & Wiskunde Verslag ... - Curriculum.nu

https://www2.curriculum.nu/assets/uploads/2019/10/Consultatieverslag-2e-consultatieperiode-team-Rekenen-en-Wiskunde.pdf

1. Consultatieverslag Rekenen & Wiskunde. Verslag n.a.v. de tweede consultatiefase. 1. Achtergrond. In maart 2018 zijn 9 ontwikkelteams met daarin leraren en ...

Rekenen-wiskunde - jonge kind (fase 1) - BCO Onderwijsadvies en

https://www.bco-onderwijsadvies.nl/sites/bco-onderwijsadvies.nl/files/Inhoudskaart-PO-Rekenen-wiskunde-Fase-1.pdf

vergelijken en ordenen van getallen. • nadenken en praten over verschillende betekenissen en functies van getallen. • redeneren over getallen. Bewerkingen.

rekenen-wiskunde 10 - 14 - Freudenthal Instituut - Universiteit Utrecht

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/elwier_minor_rekenen_tien_veertien.pdf

Na afloop van de rekenbijeenkomst dronk cursusleider Frank eerst 1/3 deel van een fles wijn ... Verder waren er 51 euromunten met een Belgische kant en 91 euromunten ... Iemand met 30 euro in zijn portemonnee heeft twee keer zoveel geld bij zich als ... rekenen op de rekenmachine of als een globaal antwoord voldoet.

Kennisbasis rekenen en wiskunde voor de pabo - Homepages of ...

https://staff.fnwi.uva.nl/j.vandecraats/SGR_KennisbasisRekenenPabo.pdf

kleinste gemeenschappelijke veelvoud van twee of meer natuurlijke ge- ... Bij het gelijknamig maken neem je het kgv van de noemers. Hier neem je dus kgv(9 ...

Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en ... - iPabo

https://www.ipabo.nl/upload/publicaties/Ass%20Lectoraat%20W&T/vb_36_5_o_en_o_Hotze_Samenhang_tussen_rekenen-wiskunde_en_wetenschap_en_technologie.pdf

Daarbij beschrijft horizontaal mathematiseren het toegankelijk maken van een probleemgebied voor een wiskundige aanpak (in strikte zin), en het verticaal ...

compacte digitale leerlijnen rekenen-wiskunde computeractiviteiten ...

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/webschool/documents/groep3.pdf

Leerlijn 1: Tellen en getalbeelden. In deze leerlijn wijzen we in de eerste plaats op het belang van het betekenis geven aan getallen.Getallen komen voor in ...

Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo - Beter Onderwijs ...

https://www.beteronderwijsnederland.nl/wp-content/uploads/2014/07/kennisbasis_rekenen-wiskunde_eindversie.pdf

Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen. 67. 3.1. ... cijferen. 2.5.2. Modellen en schema‟s bij standaardprocedures waaronder cijferen. 2.5.3.

REKENGIDS Basis en afspraken rekenen - Rekenen is een makkie!

https://rekeneniseenmakkie.nl/pdf/ATCRekengids.pdf

Vereenvoudigen. Helen eruit halen. Breuken vergelijken. Optellen en aftrekken van breuken. 9. Vermenigvuldigen van breuken. Het omgekeerde van een getal.

Over de drempels met rekenen - Steunpunt Taal en Rekenen VO

http://steunpunttaalenrekenenvo.nl/sites/default/files/Over%20de%20drempels%20met%20rekenen.pdf

Voordat in hoofdstuk 4 de beschrijving van de inhoud van de referentieniveaus ... vmbo-leerlingen de leerlijn rekenen na het tweede leerjaar wordt afgebroken.

TULE - Engels - SLO

https://slo.nl/publish/pages/3059/tule-engels2008.pdf

TULE - ENGELS. VOORWOORD | 3. Voorwoord. Op de website http://tule.slo.nl zijn alle kerndoelen uitgewerkt in inhouden en activiteiten. Op veler verzoek ...

TULE - Nederlands - SLO

https://slo.nl/publish/pages/3062/tule-nederlands2008.pdf

Ze leren de verenkelingsregel en de verdubbelingsregel. – De kinderen corrigeren gezamenlijk met de leraar en klasgenoten spelfou- ten. Ze leren hiermee om ...

TULE - Bewegingsonderwijs - SLO

https://slo.nl/publish/pages/3058/tule-bewegingsonderwijs2008.pdf

Bij Wendsprong met korte verhoogde aanloop: – De kinderen springen over de kast met af en toe één voet tikkend op de kast. Wat doet de leraar ...

Bewegingsonderwijs Kerndoel 57 - Stoeispelen ... - TuLe/SLO

http://tule.slo.nl/Bewegingsonderwijs/bestand/P-L57k.pdf

tikspelen met vastpakken en kantelen. (bijv. 'pannenkoekspel'; omdraaien en vasthouden). • stoeispel tot controle. • stoei- en tikspelen staand. (bijv. 'probeer je ...

TULE - Oriëntatie op jezelf en de wereld - SLO

https://slo.nl/publish/pages/3057/tule-orientatatieopjezelf2011.pdf

Zij zorgt voor een goede klassikaal te gebruiken wereldkaart. – Zij zorgt voor ... De kinderen hebben een blinde kaart van Duitsland voor zich. In de atlas zoe-.

Nederlands Kerndoel 12 Toelichting en verantwoording - TULE

http://tule.slo.nl/Nederlands/bestand/P-L12.pdf

schikking, tegenstelling, synoniem ... kunnen hebben, zoals tegenstelling en synoniem. • woorden opzoeken in ... daarom niet als doel op zichzelf in dit kerndoel ...

Persons of Japanese Ancestry at Tule Lake 09-43 through 07-15-44

https://www.nps.gov/tule/learn/historyculture/upload/WDC_7-44_list_K.pdf

KAMIMOTO KOYUKI. ΚΑΜΙΜΟΤΟ MARIKO EMMA. KAMIMOTO MASAKO ALICE. KAMIMOTO MASANOBU WILLIAM. KAMIMOTO SHO KATSUYUKI. KAMIMOTO ...

Nederlands Kerndoel 11 Toelichting en verantwoording - TULE

http://tule.slo.nl/Nederlands/bestand/P-L11.pdf

Ze leren de verenkelingsregel en de verdubbelingsregel. – De kinderen corrigeren gezamenlijk met de leraar en klasgenoten spelfou- ten. Ze leren hiermee om ...

Nederlands Kerndoel 12 Toelichting en verantwoording - TuLe SLO

http://tule.slo.nl/Nederlands/bestand/P-L12.pdf

schikking, tegenstelling, synoniem ... kunnen hebben, zoals tegenstelling en synoniem. • woorden opzoeken in ... daarom niet als doel op zichzelf in dit kerndoel ...