Downloaden pdf - Kennisbank Openbaar Bestuur

Of wilt u iets aan een 'kafkaiaanse' situatie doen? Wij komen ... niveaus kunnen oplossingsteams van betekenis zijn, omdat ze de aandacht verleggen naar het ...

Downloaden pdf - Kennisbank Openbaar Bestuur - Gerelateerde documenten

Downloaden pdf - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/192226/Verdien-het-contact-met-de-burger.pdf

Of wilt u iets aan een 'kafkaiaanse' situatie doen? Wij komen ... niveaus kunnen oplossingsteams van betekenis zijn, omdat ze de aandacht verleggen naar het ...

Beweging in cao's - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/148704/beweging-in-caos.pdf

Uit gesprekken met (vertegenwoordigers van) werkgevers wordt duidelijk dat de betekenis van duurzame inzetbaarheid verschilt tussen sectoren. Sectoren ...

Alumninetwerk - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/226160/alumninetwerk.pdf

'Afscheid nemen' krijgt daarin een andere betekenis en definitie. Via het ... Essentieel is dat het netwerk van alumni relevant en interessant is voor haar leden.

Onderzoeksrapport - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255189/scriptie-professionals-en-burn-out-onderzoeksrapport.pdf

Onderzoeksrapport. 'professionals en burn-outs'. Lysanne van Schaik. Master Strategisch Human Resource Management. Universiteit Utrecht.

Cameratoezicht - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/225384/Cameratoezicht-in-beweging.pdf

Cameratoezicht in beweging. Ervaringen met nieuwe vormen van cameratoezicht bij de Nederlandse politie. Tom van Ham. Henk Ferwerda. Jos Kuppens ...

pro facto - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/210498/Vijf-Jaar-Caribisch-Nederland-De-werking-van-Wetgeving.pdf

tieproces, meerdere factoren van invloed: veranderingen van regelgeving juist ook op ter- reinen die voor de bewoners van bijzondere betekenis zijn (zoals die ...

Diversiteit en HR - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255650/diversiteit-en-hr-binnen-en-buitenlandse-best-practices.pdf

2.21 Diversiteitsopleiding voor aanwervingsactoren en jury's – Selor. 60 ... (anderhalve dag of twee dagen met een postbakoefening). • Mogelijkheid om zijn ...

Actief burgerschap - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/23332/actief-burgerschap.pdf

Actief burgerschap. Lijnen in de literatuur. Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Ted van de Wijdeven. Laurens de Graaf. Frank Hendriks. m.m.v. Marieke ...

Zicht op verschil - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255090/zicht-op-verschil.pdf

Grootste partij per gemeente in 2006, 2010 en 2012 (grenzen 2013). ... Leggen we de uitslagen van de laatste drie landelijke verkiezingen naast elkaar, dan valt ...

Arbeidsmarkt en politie - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255682/arbeidsmarkt-en-politie-een-verkenning-van-de-wervingskansen.pdf

360-graden video's in recruitment zijn een feit. Ook de politie maakt meer en meer gebruik van video in de communicatie richting doelgroe- pen. Nog een stap ...

Grenzen aan de eenheid - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255686/grenzen-aan-de-eenheid.pdf

gesprekken met defensiemedewerkers, dat eventueel vrouwonvriendelijke ... ik heb ook weleens bijvoorbeeld gewoon als ik in een kantine iemand moppen.

Bijlage B, Rijksorganisaties - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255076/meting-aanbod-digitale-dienstverlening-2017-bijlage-b-rijksorganisaties.pdf

1 sep 2017 ... mogelijk om bij een wijziging deze per e-mail te ontvangen ... Via CLIENT Export met inlog via e-. Herkenningof ... Raadplegen/mut eren.

Ondermijning ondermijnd - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/254508/ondermijning-ondermijnd.pdf

handelingsopties vinden voor de aanpak van georganiseerde ondermijnen- ... inzicht geeft in de feiten maar ook aandacht heeft voor de betekenis ach-.

ziekteverzuim overheid - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/148598/Ziekteverzuim-Overheid-Normering-van-verzuimcijfers-en-de-rol-van-verzuimcultuur.pdf

ZIEKTEVERZUIM OVERHEID: normering van verzuimcijfers en de rol van verzuimcultuur. Januari 2006. P04/358 drs. T.J. Veerman drs. W.M. Jenje-Heijdel dr.

Afpersing in bedrijf - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/233802/Je-bedrijf-of-je-leven_Aard-en-aanpak-van-afpersing-van-het-bedrijfsleven.pdf

kent de betekenis van stagnatie en crisis niet. Bron: Metro, 18 juni 2007 ... In de meest extreme vorm van protectieafpersing - racketeering - brengt de georgani-.

Achter de schermen - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255927/achter-de-schermen-onderzoek-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf

2018. Daarmee bouwen we voort op eerder onderzoek. Ook in 2010 en 2014 is de rol van lokale politici voor, tijdens en na de lokale verkiezingen onderzocht.

Gemeenteraden positioneren - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255929/gemeenteraden-positioneren.pdf

Vorm geven aan inhoud. Van professionaliseren naar politiseren. Gemeenteraden positioneren. Martin Schulz. Paul Frissen. Jorgen Schram ...

Burgermacht op eigen kracht? - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/187673/Burgermacht-op-eigen-kracht.pdf

Anita Boele. Paul Dekker. Sociaal ... digitale peilingen, enquêtes, prijsvragen, debatten en groepsgesprekken. Adviseren. Politiek en ... aan een verandering in de manier van besturen noodzakelijk te achten. Oorzaak zijn drie ... huis kunt afstappen, omdat een 'juffrouw achter de balie' je eerst naar een wachtkamer verwijst.

Nieuwe scheidslijnen op de kaart - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/23360/nieuwe-scheidslijnen-op-de-kaart.pdf

18 | Nieuwe scheidslijnen op de kaart. Links (PvdA, SP, D66, GL, PvdD) versus rechts (VVD, PVV, CDA, CU, SGP) per gemeente in 2012 (links) en 2010 (rechts).

Nationaal Kiezersonderzoek 2017 - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256288/aanhoudend-wisselvallig-nko-2017.pdf

over de Nederlandse democratie. Populistische sentimenten leven sterker onder niet-stemmers en aanhangers van de PVV, SP, 50PLUS, DENK en FvD dan ...

Agressie tegen brandweerpersoneel - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/234958/Agressie-tegen-brandweerpersoneel_Kennispublicatie.pdf

wordt jaarlijks toch iets minder dan de helft van het brandweerpersoneel geconfronteerd ... spuugde zijn gal volledig over de brandweer en over dat ik daar was.

de gekozen burgemeester beproefd - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/62880/de-gekozen-burgemeester-beproefd.pdf

Velen menen dat de gemeentesecretaris een minder onafhankelijke positie krijgt. Volgens sommigen wordt hij de loopjongen van de burgemeester, het ...

Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur 2019 - Kennisbank ...

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256223/bzk_oproepscriptieprijs_2019.pdf

De scriptieprijs is een initiatief van de directie Ambtenaar en Organisatie van het ministerie van BZK. Doel van de prijs: studenten stimuleren onderzoek te doen ...

Lokale partijen in Nederland - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256316/lokale-partijen-in-nederland.pdf

3 okt 2019 ... verkiezingsuitslag wederom duidelijk dat het fenomeen 'lokale partij' nog steeds tot discussie leidt. De een ziet ... Voor de PvdA gold dat in 2018 voor veertig gemeenten (Kiesraad. 2018). ... Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij ...

Meer democratie, minder politiek - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/201692/Meer-democratie-minder-politiek.pdf

In Denemarken, Zweden en Malta is men hier aanzienlijk minder negatief over,. Zwitsers ... Het woord 'democratie' heeft geen eenduidige betekenis. ... stemmen of uit eigen overtuiging een ander verhaal moeten houden dan ze in een coalitie.

MONITOR Identiteit in cijfers 2015 - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/218584/Monitor-Identiteit-in-cijfers-2015.pdf

24 dec 2015 ... zoals het rijbewijs, de identiteitskaart en het paspoort. ... 203 zaken waren afkomstig van mobiele toezicht controles aan de Belgische en Duitse.

Werk maken van diversiteit: tien tips - Kennisbank Openbaar Bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255653/werk-maken-van-diversiteit-tien-tips.pdf

en conflicten op de werkvloer. Zo gesteld lijkt aandacht voor diversiteit een nutteloze investering. Maar de demografische ontwikkelingen op de arbeids- ...

Juridische aspecten van geo-informatie - Kennisbank Openbaar ...

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/48905/juridische-aspecten-van-geo-informatie.pdf

Google Maps / Google Earth en geografische overheidsdiensten. ... zijn en die gebruik maken, of in het bezit zijn, van een mobiele telefoon, een chipkaart, een ... het toestel wel kunnen traceren op basis van het genoemde IMEI-nummer in ...

Agressie tegen publieke dienstverleners - Kennisbank Openbaar ...

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/234156/Agressie-tegen-publieke-dienstverleners.pdf

en trams kennelijk gebeurt zonder dat er politie aan te pas komt. De kans op ... 23 http://nl.wikipedia.org/wiki/ ... Dat iedere agent en ieder gebied andere grenzen heeft creëert nu al grote en problematische ... we niet veel incidenten tegen mensen uit de medische sector, zoals ambulance- en verplegend personeel, artsen.

Tevreden blijven werken in het onderwijs - Kennisbank Openbaar ...

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/148408/Tevreden-blijven-werken-in-het-onderwijs.pdf

de werknemers in het onderwijs heeft een formeel gesprek gevoerd met zijn ... mers weinig tevreden zijn met hun loon, komt ook tot uiting in hun wensen ten ... Ik moet vaak extra hard werken om mijn werk op tijd af te krijgen. Ik heb vaak meer ...

Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012 - Kennisbank Openbaar ...

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/193734/Nationaal-Kiezersonderzoek-2006-2012.pdf

In 2012 heeft het CBS samen met de Stichting Kiezersonderzoek Nederland ... en de verkiezingsuitslagen van het Europese parlement in 2014 kunnen we con-.

jong geleerd, oud gedaan - Raad voor het Openbaar Bestuur

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/binaries/raad-openbaar-bestuur/documenten/publicaties/2019/06/24/jong-geleerd-oud-gedaan/Jong_geleerd_oud_gedaan_Adviesrapport-201906.pdf

24 juni 2019 ... jong geleerd, oud gedaan – advies van de raad voor het openbaar bestuur. Vormgeving: Studio Tint, Den Haag. Druk: Xerox OBT. © juni 2019 ...

Een heldere blik op personele inzet voor het openbaar bestuur

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/23350/een-heldere-blik-op-personele-inzet-voor-het-openbaar-bestuur.pdf

6 http://www.flexbarometer.nl/1aantalflexwerkers.aspx (18-6-2013) ... organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele ...

Staat van het Bestuur 2012__Totaal.indd - Binnenlands Bestuur

https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2012/10/Staat-van-het-Bestuur-2012-Web.1.pdf

De gemiddelde leeftijd van raadsleden is tussen 1998 en 2012 gestegen van 49,2 ... gerelateerd aan de verkiezingsuitslagen: een politieke partij die een goed ...

Downloaden Downloaden - Kingspan | Group

https://www.kingspan.com/nl/nl-nl/producten/isolatie/vacuum-resol-pir-isolatie/downloads/verwerkingsvoorschriften-en-details/verwerkingsvoorschriften-therma-tw50-spouwplaat

Goed sluitend tegen het binnenspouwblad. Goed aaneengesloten aanbrengen, valspecie en andere verontreinigingen van de aansluitnaden verwijderen ...