Structuursignalen in informerende teksten - Amsterdam University ...

explicitering van de tekststructuur in informeren- de teksten, en met name op relationele structuur- signalen, die de coherentierelaties tussen de tekst-.

Structuursignalen in informerende teksten - Amsterdam University ... - Gerelateerde documenten

Structuursignalen in informerende teksten - Amsterdam University ...

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2001_nr1.pdf

explicitering van de tekststructuur in informeren- de teksten, en met name op relationele structuur- signalen, die de coherentierelaties tussen de tekst-.

Retorische analyses van betogende teksten - Amsterdam University ...

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2003_nr1.pdf

zin als retorisch kan worden gekarakteriseerd. In drie bijdragen, die van Bons, Braet en De Jong en Andeweg, vormt de klassieke reto- rica het uitgangspunt van ...

amsterdam studies in the dutch golden age Amsterdam University ...

http://www.mwpweb.eu/1/8/resources/publication_1468_1.pdf

11 dec 2012 ... hij ze terug in dienst nemen om de zielzorg te verzekeren.88 Toch ... Maximilien Vilain, heer van Ressegem* aan Egmont, 14/6/1566: AGS E ...

Huwelijk BIJLAGEN: Teksten Overzicht teksten 1. Het geluk van de ...

http://www.hhjj.nl/wp-content/uploads/2013/01/Huwelijk_Bijlagen_teksten.pdf

Vriendschap is een prisma van vele kleuren: je kunt uren praten en uren zwijgen, een glimlach, een knipoog, een handdruk, en zelfs een traan vertellen een ...

University of Amsterdam - UvA/FNWI

https://esc.fnwi.uva.nl/thesis/centraal/files/f644917485.pdf

11 Aug 2016 ... using unitless coordinates, ξ = gzv x, ξ = gzvr.[27] Note that we will allow for more general winding numbers in both components of the field than ...

Name University - Hogeschool van Amsterdam

https://www.hva.nl/binaries/content/assets/faculteiten/fbsv/stage-en-studie-buitenland/voeding/artesis-plantijn-hogeschool-antwerpen-factsheet.pdf?1489311741007

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. City & Country. Antwerpen, Belgium. Website (general) https://www.ap.be/. Website (exchange information) ...

Onderzoek - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/pedagogiek/j_de_welten,_s_de_visscher__b_vanobbergen_is_een_ramp_een_rampvraagteken.pdf

Zo heeft een skatepark de expliciete bedoeling om er te skaten. ... skaters genieten van het comfort dat een skatepark schenkt. Alles is er ... Leuven: Garant.

Het Muziektheater, Amsterdam van der Hei - Eindhoven University ...

https://research.tue.nl/files/47013742/714654-1.pdf

28 Aug 2008 ... Table 1: Top 5 problems in orchestra pits, based on a survey among ... reverberation time and possibly a langer EDT than in the covered part.

Valorisation at the University of Amsterdam - Universiteit van ...

https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/en/about-the-uva/uva-profile/rules-and-regulations/uva_eng_valorisatie_bij_de_uva_final.pdf

Technology Transfer Office UvA-AUAS-AMC: professional support for valorisation. 2.5. Pan-Amsterdam Technology Transfer Office. 2.6. Financial instruments for ...

Procope van de h - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/taal-en-tongval/jrg_2003_vol_55_-_procope_van_de_h-.pdf

h-dropping in the Dutch dialects in the Netherlands and Belgium. ... de oudste studie over het Hasselts (Grootaers-Grauls 1930: 123v) wordt er expliciet op ...

data mining in mro - Amsterdam University of

http://www.amsterdamuas.com/binaries/content/assets/subsites/aviation/data-mining-in-mro/data-mining-in-mro---publication-auas-2019.pdf

Figure 17: Machine Learning Algorithms Cheat Sheet (source: blogs.sas.com) ... Maintenance planning optimization (Thom van de Engel, Tec4jets, 2017).

Taalk_2007_nr2 - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/nederlandse-taalkunde/taalk_2007_nr2.pdf

Stoven. Razen. Negen. Staven. Mazen. Mogen. Steven. Mezen. Bogen ... 'vermogen' of 'potentieel' (zie b.v. Goossens 1985), maar zoals Palmer ... breiding van Vlaamse witloof-benamingen. ... Peter-Arno Coppen, Folkert de Vriend en.

IK ZIE HEM MORGEN (TE) KOMEN. EEN - Amsterdam University ...

https://www.aup.nl/journal-downloads/taal-en-tongval/jrg_2007_vol_59_-_ik_zie_hem_morgen_te_komen.pdf

van Limburg) en Usenet (= materiaal uit Belgische en Nederlandse discussiefora op het ... [HBL] b. Ik zie Mexico een gelijkspel afdwingen tegen Nederland, niet.

Taalbeheersing en externe communicatie - Amsterdam University ...

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2004_nr3.pdf

Maat geeft een operationalisatie van het concept “wervend” taalgebruik en bovendien laat ... wordt gelabeld als een troop, omdat er betekenis aan te geven is: de ... tekst als beeld, maar hierbij focussen ze alleen op tropen en niet op schema's ...

Ned. Letterkunde bw nr 4-7543 - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/nederlandse-letterkunde/lett_2002_nr4.pdf

naakt voor het raam. Voor het laatst ongesteld. ... ceerde hij gedichten naar aanleiding van choreografieën van Anne Teresa De Keers- maecker17 en er ... In: Claeys, Manu en Denolf, Jan (samenstelling), Jonge Sla. Vlaams literair talent.

KUNNEN DIACHROON - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/taal-en-tongval/jrg_2007_vol_59_-_kunnen_diachroon.pdf

Deze betekenis is echter marginaal in het huidige materiaal (2 ambigue gevallen in het Hnl). Daarom vatten we ze onder dynamische modaliteit, en wel ...

De reductio ad absurdum - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2006_nr4.pdf

Met een reductio ad absurdum, ofwel 'bewijs uit het ongerijmde', wordt een propositie afgewezen op grond van de absurde consequenties die deze propositie zou.

Stijl en overtuigingskracht - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2005_nr3.pdf

Stijlwijzer. Praktische handleiding voor leesbaar schrijven. Den Haag: SDU ... More on Dutch English... please? ... gehouden door Thomas Goodnight (Annen-.

Taalbeh nr2-13068 - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2004_nr2.pdf

Coherentiemarkering in informerende en persuasieve teksten. Een empirisch onderzoek naar cognitieve en affectieve effecten. 1. Inleiding. Als lezers een tekst ...

Taalb. 4 opmaak - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2000_nr4.pdf

leiden door de ervaringen die ze hebben bij de verwerking van een persuasieve tekst. Zijn die ervaringen plezierig, dan waardeert men de boodschap en dit ...

Echt André - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/sociologie/ts2010006002004.pdf

voor het zorgvuldig doornemen van de tekst op taal- en andere fouten. 1 ... Zij gelooft in mij, de succesvolste documentaire sinds Haanstra's Alleman, trok ruim ...

Sociologie in de onbehaaglijke samenleving - Amsterdam University ...

https://www.aup.nl/journal-downloads/sociologie/nr_3_-_sociologie_in_de_onbehaaglijke_samenleving.pdf

verschijnsel als onbehagen (Elchardus en Smits 2002; De Groof en Elchar- ... wassenen gepaard gaat met onbehagen (Elchardus en Siongers 2001; El-.

Taalbeh nr4_2002 - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2002_nr4.pdf

Wij zullen daarom als wij over synonieme woorden spreken steeds bedoelen: woorden die synoniem zijn in (minstens) één (woor- denboek)interpretatie.

Taalbeh nr1-11966 - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2004_nr1.pdf

voorbeeldantwoorden sturend zijn, aan de kaak te stellen door de vragen die door Emans ... andere topische vragen over de Leidse taalbe- heersing hoe het ...

Gewoon overtekenen - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/sociologie/sociologie2008004002002.pdf

Film – zonder enige twijfel de belangrijkste exponent van amerikanisering tijdens het ... een pak billenkoek op de koop toe. 'Is het niet droevig! Het is finaal ...

hofstede's five value dimensions of culture - Amsterdam University of

https://www.amsterdamuas.com/binaries/content/assets/subsites/international-business-school-ibs/chapter-3-hofstede-values-on-website.pdf?1446654428869

framework. • Describe five value dimensions of Hofstede. • Explain the relative position of these (national) values when projected on the Inverted. Pyramid model ...

Music and the Art of Seduction, University of Amsterdam, May ... - jstor

https://www.jstor.org/stable/20444633

"Music and the Art of Seduction," co sponsored by the Netherlands Organiza tion for Scientific Research, Royal Dutch. Academy of Sciences, University of Am.

University of Amsterdam and Euvision Technologies at ... - ImageNet

http://www.image-net.org/challenges/LSVRC/2013/slides/ILSVRC2013-UvA-Euvision-web.pdf

7 Dec 2013 ... 1,500 windows/image. 0.80 MABO score. Software available for download at http://koen.me/research/selectivesearch/. Uijlings IJCV 2013 ...

politisering van het dagelijks leven - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/sociologie/nr_2_-_politisering_van_het_dagelijks_leven.pdf

als bij deze doe-het-zelvers, steeds de politisering van het dagelijks leven cen- traal. Volgens Poldervaart is de pretentie van een nieuwe politiek dus onhoud-.

Amsterdam University of Applied Sciences Jobs of the future ...

https://pure.hva.nl/ws/files/4754330/jobs_of_the_future.def.pdf

JOBS OF THE FUTURE. Een onderzoek naar arbeid van de toekomst onder werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam. Ballafkih, A.H.. Portielje, M. Vonk, L.

Overtuigen met visuele en verbale retoriek - Amsterdam University ...

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2003_nr2.pdf

'Red Band als je voor pret bent', of 'Bedenk goed wat je met je laatste Rolo doet'. Meer complexe vormen ... 160. FRANS VAN EEMEREN, BART GARSSEN EN BERT MEUFFELS ... En er zijn genoeg mensen die nu balen van hun rimpelhuid.

De effectiviteit van tekst en beeld - Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2006_nr2.pdf

001) en de instructie in tekst filmclip (p<.005). De andere vier modaliteiten verschilden niet significant van elkaar. Tenslotte was er een interactie-effect tussen ...

Citaten als argumenten in literaire recensies - Amsterdam University ...

https://www.aup.nl/journal-downloads/taalbeheersing/taalbeh_2000_nr2.pdf

Toch hoeft een citaat niet altijd een typerend voorbeeld te zijn. Kienpointner (1992) geeft aan dat ook niet-typerende voorbeelden, uitzonderingsgevallen, een ...

Argentina Buenos Aires Universidad del - Amsterdam University of

https://www.amsterdamuas.com/binaries/content/assets/subsites/summerschool/auas-summer-school-list-of-partner-universities-2020.pdf?1576844664001

Katholieke Hogeschool Leuven. Belgium. Leuven. Katholieke Universiteit Leuven. Belgium. Leuven. University College Leuven Limburg (UCLL). Belgium.

Tourist familiarity in Amsterdam - Utrecht University Repository

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/216325/masterthesishjjansen.pdf?sequence=1

because of its cosy, car free square. But because my main purpose is to go to Vondelpark I use. Leidseplein and its surrounding streets as just a transit route.