Het binair talstelsel Het binair talstelsel - Labofun.be

www.labofun.be. 1. Het binair talstelsel. Hoe rekent en denkt onze computer? "Acer Aspire Revo" by Alexander Plyushchev -. Die kent maar 2 getallen 0 en 1. 0.

Het binair talstelsel Het binair talstelsel - Labofun.be - Gerelateerde documenten

Het binair talstelsel Het binair talstelsel - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/128/wiskunde%20eerste%20jaar%20getallen%203%20Binair%20talstelsel.pdf

www.labofun.be. 1. Het binair talstelsel. Hoe rekent en denkt onze computer? "Acer Aspire Revo" by Alexander Plyushchev -. Die kent maar 2 getallen 0 en 1. 0.

θ ω - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/26/Kinematica%2010%20De%20eenparige%20cirkelbeweging.pdf

ω. Hoeksnelheid: De eenparige cirkelbeweging. Hoeksnelheid: de grootte van de hoek die we afleggen in tijd: ∆t. Dat tijdsinterval ∆t. Gedeeld door. [ ] s rad. = ω.

α β γ - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/4/Labofun%20Kernfysica%204%20straling.pdf

β γ. Deeltjes die meer dan 83 protonen hebben zijn altijd instabiel. Ze kunnen dan ... Bij Beta-min straling (Beta-min verval) wordt een neutron omgezet in een ...

² . 1 rm Gg - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/34/Dynamica%208%20Zwaartekracht%20en%20zwaarteveldsterkte.pdf

De zwaarteveldsterkte. Voorbeeld: Bereken de veldsterkte op Mars. Mars heeft een dichtheid van 3933,5kg/m³ en een gemiddelde straal van. 3386 km. ² . 1 r m.

De wet van Ohm AV De wet van Ohm - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/58/Elektrodynamica%202%20wet%20van%20Ohm.pdf

... spanning over een voorwerp en de stroomsterkte die erdoor vloeit noemen we de elektrische weerstand. I. U. R = Grootheid: Elektrische weerstand. Symbool:.

W - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/276/FV6%203%20De%20wetten%20van%20Newton%20toegepast%203B%20Wrijvingskracht.pdf

B. Wrijvingskracht. Ԧ Z. Ԧ N. Ԧ W. Ԧ . Elektrostatische afstoting tussen elektronen. Wrijvingskracht hangt af van wrijvingscoëfficiënt. Contactoppervlak ...

Benaderingsregels - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/183/Benaderingsregels%20diagram.pdf

Kleinste aantal beduidende cijfers van meetwaarden? Voorbeeld 2: 5,3 · 0,2 = Neem dit aantal B.C. in resultaat. Rond correct ...

Straling - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/4/Labofun%20Kernfysica%204%20straling.pdf

van een elektron. Het heeft een positieve lading. Bij Beta-plus straling (Beta-plus verval) wordt een proton omgezet in een neutron. Beta -plus straling. β υ . .

Hoeksnelheid - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/26/Kinematica%2010%20De%20eenparige%20cirkelbeweging.pdf

Hoeksnelheid: de grootte van de hoek die we afleggen in tijd: ∆t ... Verband hoeksnelheid-periode-frequentie: Periode: de tijd om ... De baansnelheid (formule):.

Druk bij vloeistoffen - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/257/Druk%20bij%20vloeistoffen%205%20De%20wet%20van%20Archimedes.pdf

Op een voorwerp dat geheel of gedeeltelijk ondergedompeld is , werkt een opwaartse kracht. De archimedeskracht. . . Druk bij vloeistoffen. Wet van ...

elektrische veldlijnen - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/43/Elektrostatica%207%20Elektrische%20Veldlijnen.pdf

www.labofun.be. 1 elektrische veldlijnen. 2. E о. 2. E о. 2. E о. 1. E о. 1. E о. 1. E о r. E о r. E о r. E о. . -. . . . -. Page 2. www.labofun.be. 2. . 3-. Soorten ...

Kernfysica 3: Bindingsenergie - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/3/Labofun%20Kernfysica%203%20bindingsenergie.pdf

Als deeltjes aan elkaar gebonden worden uit hun protonen en neutronen verdwijnt er dus massa. Deze massa is omgezet in energie: de bindingsenergie.

Warmtehoeveelheid en temperatuurverandering - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/196/Thema%207%20Warmte,%20temperatuur%20en%20inwendige%20energie%202.pdf

www.labofun.be. 1. Warmtehoeveelheid en temperatuurverandering. Warmtehoeveelheid die toegevoegd wordt. Temperatuur wel. Verband zoeken tussen.

Wet van behoud van energie - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/94/ArbeidEnergieVermogen%2010%20Veralgemening%20van%20de%20wet%20van%20behoud%20van%20energie.pdf

Veralgemening van de wet van behoud van energie. (. ) (. )1,. 1,. 2,. 2, k p p k. NC. E. E. E. E. W. . -. . = In dat geval neemt de energie toe! Systeem A: motor.

Kernfysica 2: massadefect - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/2/Labofun%20Kernfysica%202%20massadefect.pdf

Deze 0,096u (of 1,5941.10-28 kg) noemen we het: Massadefect (∆m). Zo zal elke atoomkern minder massa hebben dan de individuele deeltjes waaruit ze is.

Kernfysica 1: stabiliteit - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/1/Labofun%20Kernfysica%201%20stabiliteit.pdf

Coulombkracht duwt de protonen uit elkaar. Er is dus nog andere kracht. De 'sterke kernkracht' trekt alle kerndeeltjes naar elkaar toe, zowel protonen als.

De gemengde schakeling - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/98/Elektrodynamica%206%20gemengd%20schakelen%20van%20weerstanden.pdf

Rs. R1. R2. R3. U(V). 230. I(A). 1,00. R(Ω). 200. 300. Ω. = = 230. 00,1. 230. S. R. Ω. = ⇒. = . = . = 120. 600. 5. 300. 1. 200. 1. 1. 1. 1. 2,1. 2. 1. 2,1. Rs. R. R. Rs.

Faseovergangen bij normale druk - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/200/Thema%209%20Faseovergangen.pdf

Water bij normdruk in 3 fasen: Onder 0°. Tussen 0° C en 100° C. Boven 100° C waterdamp vloeibaar ijs faseovergangen. Druk bepaalt de temperatuur waarbij ...

Spanning in een elektrische kring - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/57/Elektrodynamica%201%20Elektrische%20stroom.pdf

Eenheid: Ampère. Symbool van de eenheid: A. De coulomb is de ladingshoeveelheid die gedurende 1s door de sectie van een geleider gaat waarin een stroom ...

De wet van Coulomb met meerdere ladingen De wet ... - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/147/Elektrostatica%205%20Coulomb%20met%20meerdere%20ladingen.pdf

Drie ladingen bevinden zich op één lijn. Lading 1 bevindt zich in het midden en heeft een waarde van 20,0 μC. Lading 2 bevindt zich op 30 cm rechts hiervan en ...

Het magnetisch veld rond een doorstroomde ... - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/106/Elektromagnetisme%204%20Het%20elektromagnetische%20veld%20rond%20een%20rechte%20geleider.pdf

De grootte van de magnetische inductie: -Rechtevenredig met stroomsterkte. -Omgekeerd evenredig met de afstand. d. I. B .

2.2 Elektrische potentiaal in een homogeen veld 2.1 ... - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/242/Potentiaal%20FV5%202%20Elektrische%20potentiaal.pdf

Energie die elektron wint of verliest als het gaat van het ene punt naar het andere en de spanning 1 V is tussen die punten. 1 = 1,6 10−19 .

2 golven die elkaar ontmoeten Soorten interferentie - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/85/Golven%209%20Interferentie%20kwalitatief.pdf

Constructieve interferentie. Destructieve interferentie. Top valt samen met top. Top valt samen met dal. Page 2. 2. Verschijnsel. Twee identieke dobbers met ...

Terugkaatsing aan vrij uiteinde Terugkaatsing aan vast ... - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/88/Golven%2012%20Staande%20golven%20op%20een%20snaar.pdf

Terugkaatsing aan vrij uiteinde. Vrij hangende ring rond staaf, het touw hangt vast aan de ring. Ring ondervindt kracht naar boven. Ring zakt terug en stuurt golf ...

Invloed van de temperatuur op de weerstand Invloed ... - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/60/Elektrodynamica%208%20temperatuur.pdf

Er vloeit een stroom van 20 mA door een bepaalde weerstand bij een spanning van 120V als de temperatuur. 20°C bedraagt. De temperatuurscoëfficient van ...

De atoomkern en bindingsenergie De atoomkern en ... - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/205/De%20atoomkern%20en%20bindingsenergie%20FV5%204%20Bindingsenergie.pdf

neutronen. Maar deze kracht werkt enkel als de deeltjes vlak tegen elkaar zijn. De atoomkern en bindingsenergie. Bindingsenergie: Isotopen. Aantal neutronen.

Wrijvingskracht Wrijvingskracht - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/31/Dynamica%205%20Wrijvingskracht.pdf

Duwkracht stijgt: maar zolang er geen beweging is: stijgt wrijvingskracht evenveel. ns w. F. F .μ= Statische wrijvingsconstante. Wel ...

Arbeid Arbeid - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/170/ArbeidEnergie%204de%20jaar%201%20Arbeid.pdf

voorwerp maal de verplaatsing van het aangrijpingspunt. Grootheid: Arbeid. Symbool: W. Eenheid: Joule. Symbool van de eenheid: J. Arbeid. Kracht (in N).

De Gaswetten De Gaswetten - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/248/De%20gaswetten%204%20De%20Kelvinschaal.pdf

De Gaswetten. De Kelvinschaal. 0 = −273,15 ° . Nulpunt voor nieuwe temperatuurschaal: Absolute temperatuurschaal. Kelvinschaal. Eenheid: Kelvin (K) ...

Elektriciteit Elektriciteit - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/38/Elektrostatica%201%20Elektrostatica%20inleiding.pdf

6. Tribo-elektrische reeks. Tribo elektrische reeks. Droge huid. Konijnenvel. Glas. Mensenhaar. Wol. Zijde. Papier. Plexiglas. Rubber. Piepschuim. Huishoudfolie.

De EVRB De EVRB - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/20/Kinematica%205%20De%20EVRB.pdf

De eenparig veranderlijk rechtlijnige beweging. Constante versnelling. Beweging langs een rechte baan. ( ). 0. 1. 0. 1 tt vv.

De eerste wet van Newton De eerste wet van Newton - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/27/Dynamica%201%20De%20eerste%20wet%20van%20Newton.pdf

De eerste wet van Newton. Als er op een voorwerp geen resulterende kracht werkt, dan zal dit voorwerp in rust blijven, of zal het voorwerp een constante.

Kracht en versnelling Kracht en versnelling - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/262/FV6%202%20Kracht%20en%20versnelling%202B%20Baan-%20en%20hoeksnelheid.pdf

∆s ~ ∆θ. Gemiddelde hoeksnelheid. Ogenblikkelijke hoeksnelheid. Bij een ECB. Kracht en versnelling. 2.2 Kracht en cirkelbeweging. B. Baan- en hoeksnelheid.

Het magnetische veld Het magnetische veld - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/100/Elektromagnetisme%202%20Het%20magnetische%20veld.pdf

Ijzervijlsel uitgestrooid op papier bovenop magneet ... Magnetisch veld in een punt is een vectoriele grootheid: B о ... Voorstelling met veldlijnen. N. Z ...

Het joule-effect Het joule-effect - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/95/Elektrodynamica%203%20Elektrisch%20vermogen.pdf

www.labofun.be. 2. Het joule-effect. tIR. QE w. ∆. = = ∆ .. 2. In Joule! UQ. E. Q p ... Grootheid: Vermogen. Symbool: P. Eenheid: Watt. Symbool van de eenheid: W.