gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium voor ... - BCFI vet

103. 4.4. Geneesmiddel gebruikt bij hypercortisolisme bij de hond (Cushing) . 104. 4.4.1. ... ONSIOR 5, 10, 20 en 40 mg tabl honden (Elanco) robenacoxib: 5, 10 ...

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium voor ... - BCFI vet - Gerelateerde documenten

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium voor ... - BCFI vet

https://www.vetcompendium.be/sites/default/files/repnl_2016.pdf

103. 4.4. Geneesmiddel gebruikt bij hypercortisolisme bij de hond (Cushing) . 104. 4.4.1. ... ONSIOR 5, 10, 20 en 40 mg tabl honden (Elanco) robenacoxib: 5, 10 ...

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2012 - BCFI

http://repint.bcfi-cbip.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2012.pdf

Dit symbool vestigt de aandacht op het feit dat de ervaring met deze middelen in de dagelijkse ... 20,49 € atenolol 50 mg chloortalidon 12,5 mg compr. Mitis 56. R/ b壾. 13,31 € posol. 1 compr. p.d. ... Deso 20 (mithra) ethinylestradiol 0,02 mg.

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2016 - Bcfi.be

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2016.pdf

1 feb 2016 ... Het doel van het BCFI is informatie over geneesmiddelen te verstrekken aan gezondheidswerkers. Dit Repertorium wordt gratis toege-.

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2010 - Bcfi.be

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2010.pdf

waarvoor opstapeling bij nierinsufficiëntie gevaarlijk zou zijn, worden in dit. Repertorium specifieke ... Termen zoals Retard en Forte worden, waar relevant, vermeld bij de verschillende ... Andere benaming(en): Sinutab. RHINOFEBRYL ...

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2017 - BCFI

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2017.pdf

1 feb 2017 ... anticholinergica (syn. parasympathicolytica of muscarinereceptorantagonisten). − corticosteroïden. − leukotrieenreceptorantagonisten.

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2015 - Bcfi.be

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2015.pdf

Middelen bij overactieve blaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 7.1.2. Middelen bij inspanningsincontinentie . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. 7.1.3. Middelen bij blaasatonie ...

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2007 - BCFI

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2007.pdf

druppels. 50 ml 1 mg/ml. 7,80 €. (1 ml = 20 druppels). IBEXONE 1(Sandipro). (Sandipro) co-dergocrinemesilaat ... LYSANXIA 1(Pfizer). (Pfizer) prazepam compr.

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2014 - Bcfi.be

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2014.pdf

LAXAVIT (Kela) docusaat, natrium 21 mg glycerol 1,2 g/ml lav. 1 x 12 ml. 2,14 €. 3 x 12 ml. 5,02 €. MICROLAX (McNeil) sorbitol 625 mg natriumcitraat 90 mg.

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2015 - BCFI

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2015.pdf

geneesmiddelen adequaat gebruikt (qua indicaties, contra-indicaties, posologie, interacties...) en dat men rekening houdt met de kostprijs. In dit verband dient.

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2009 - BCFI

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2009.pdf

De vermelding “H.G.” (hospitaalgebruik) in plaats van de prijs betekent dat de specialiteit ... (vermelde prijs = prijs per IE) ... PERDOFEMINA 1(Janssen-Cilag).

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2008 - Bcfi.be

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2008.pdf

v.z.w., erkend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheids- producten. Website: ... Dit zijn de originele specialiteiten waarvoor een “goedkoop” alternatief met hetzelfde actief ... DEANXIT 1(Lundbeck). (Lundbeck).

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2018 - BCFI

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2018.pdf

1 Feb 2018 ... het voorschrift en ook de duur van de behandeling. [Zie website RIZIV (www. riziv.fgov.be, zoekterm: tarifering per eenheid) en Folia april 2015].

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2007 - Bcfi.be

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2007.pdf

sildenafil, siroli- mus, solifenacine, tacrolimus, tadalafil, theofylline, tramadol, ... Dit zijn de originele specialiteiten waarvoor een “goedkoop” alternatief met.

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2010 - BCFI

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2010.pdf

www.bcfi.be of www.cbip.be, met maandelijkse bijwerking. ... Er is geen enkel bewijs van doeltreffendheid op lange termijn. ... DEANXIT 1(Lundbeck).

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2008 - BCFI

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2008.pdf

v.z.w., erkend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheids- producten. Website: ... Dit zijn de originele specialiteiten waarvoor een “goedkoop” alternatief met hetzelfde actief ... DEANXIT 1(Lundbeck). (Lundbeck).

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2018 - Bcfi.be

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2018.pdf

1 feb 2018 ... Het doel van het BCFI is informatie over geneesmiddelen te verstrekken aan gezondheidswerkers. Dit Repertorium wordt gratis toege-.

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2009 - Bcfi.be

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2009.pdf

neesmiddel kiezen dat reeds sinds lange tijd en frequent is gebruikt tijdens de zwangerschap, en waarvoor ... Er is geen enkel bewijs van effectiviteit op de langetermijn-evolutie. — Men moet rekening ... DEANXIT 1(Lundbeck). (Lundbeck).

gecommentarieerd geneesmiddelen- repertorium 2013 - BCFI

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2013.pdf

vzw, erkend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheids- producten (FAGG). Website: www.bcfi.be of www.cbip.be. Correspondentie- ...

GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELEN ... - BCFI

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2019.pdf

Het BCFI is een vzw erkend en gesubsidieerd door het Federaal. Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dit Repertorium wordt ...

gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium - BCFI

http://repint.bcfi-cbip.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2005.pdf

waarvoor opstapeling bij nierinsufficiëntie gevaarlijk zou zijn, worden ... Termen zoals Retard en Forte worden waar relevant ... Andere benaming(en): Sinutab.

gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium - Bcfi.be

http://repint.bcfi-cbip.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2005.pdf

waarvoor opstapeling bij nierinsufficiëntie gevaarlijk zou zijn, worden ... Termen zoals Retard en Forte worden waar relevant ... Andere benaming(en): Sinutab.

Repertorium Catalogus - BCFI vet

https://www.vetcompendium.be/sites/default/files/diergeneesmiddelenrepertorium_2019.pdf

Ziekte van Cushing (hypercortisolisme) bij de hond . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ONSIOR 5, 10, 20 en 40 mg tabl honden Elanco X robenacoxib po Ca π. ONSIOR 6 mg ...

Wachttijden van de specialiteiten geïndiceerd voor ... - BCFI vet

https://www.vetcompendium.be/sites/default/files/lijstjuni19.pdf

24 juni 2019 ... consumptie produceren. COSUMIX PLUS ... Bo melkprod,. Capr melkprod. Vlees, Melk: 0 d. COXI PLUS. Oropharma sulfamiden duif niet-.

Terugbetalingssystemen voor geneesmiddelen - KCE

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/kce_147a_terugebetalingssystemen_voor_geneesmiddelen_0.pdf

(RIZIV), Marc Van de Casteele (RIZIV), François Sumkay (CTG, CM),. Alain Bourda ... terugbetaling van het geneesmiddel genomen door de verantwoordelijke minister. (België ... Hoorapparaten in België: health technology assessment.

Bijlage – Repertorium van de vergoedingen voor het auteursrecht ...

http://ond.vvkso-ict.com/vvksosites/upload/2011/M-VVKSO-2011-068-B01.pdf

11 sep 2012 ... www.bvergoed.be · Auteurswet, art. 42. 18 Blackboard. Het gebruik van auteursrechtelijk be- schermde werken binnen de elektronische.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor ... - AFMPS

https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/content/BDD/vet-2018.03.05-wachttijden.pdf

Veprafen. Tablet. Ceva Sante Animale NV. BE-V176766. Ca, Fe. Niet van toepassing. Vepured. Suspensie voor injectie. Laboratorios Hipra SA. EU/2/17/214/ ...

Automatische distributiesystemen voor geneesmiddelen vanuit ...

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2017-10/Masterproef%20Olivia%20Orye%202016-2017.pdf

disciplines als artsen, apotheek en zorgkundigen een cruciale rol in het correct en veilig gebruik van ... van meerdere visies op de realiteit (Mortelmans, 2013).

RIVM rapport 609715002 Geneesmiddelen in bronnen voor ...

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609715002.pdf

Vergelijking met top tien geneesmiddelenvoorschriften SFK. 26 ... tot het beperken van geneesmiddelen in drinkwater(bronnen) beter inzichtelijk te maken.

2006 - BCFI

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2006.pdf

worden steeds in de bijsluiter vermeld, en het is b.v. nuttig de aanwezigheid van ... bestanddeel, vindt men in de bijsluiter niet altijd ... NOBITEN 1(Menarini)aaa.

ADHD - Bcfi.be

http://www.bcfi.be/pdf/tft/TN_ADHD.pdf

18 juli 2012 ... Modafinil en bupropion hebben de indicatie ADHD niet in de Belgische bijsluiter maar zijn wel onderzocht in kortetermijnstudies.

2005 - Bcfi.be

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2005.pdf

Antagonisme van de hyperpolariserende curarisantia. — Postoperatieve darm- of blaasatonie. — Myasthenia gravis. Contra-indicaties. — Asthma bronchiale.

Obesitas - BCFI

http://www.bcfi.be/pdf/tft/TN_OBES.pdf

populaire diëten kon na één jaar enkel voor het Weight Watcher's dieet ... België gecommercialiseerd is voor gebruik in deze indicatie (specialiteitsnaam.

ADHD - BCFI

http://www.bcfi.be/pdf/tft/TN_ADHD.pdf

18 juli 2012 ... Modafinil en bupropion hebben de indicatie ADHD niet in de Belgische bijsluiter maar zijn wel onderzocht in kortetermijnstudies.

2019 - Bcfi.be

https://www.bcfi.be/ggr_pdfs/GGR_NL_2019.pdf

LAXAVIT (Kela) Ф docusaat, natrium 21 mg/1 ml glycerol 1,2 g/1 ml rect. oploss. 1 x 12 ml. 2,14 €. 3 x 12 ml. 5,02 €. MICROLAX (Johnson & Johnson Consumer).

PDF-versie - BCFI

https://www.bcfi.be/folia_pdfs/NL/P40N02.pdf

ervaring uit klinische studies, maar ze zijn te overwegen ... van zwangere vrouwen na de 20ste zwan- ... Monofasisch: Deso 20, Deso 30, Marvelon, Mercilon.

PDF-versie - Bcfi.be

https://www.bcfi.be/folia_pdfs/NL/P44N09.pdf

1 sep 2017 ... ongewenste effecten (gewichtstoename, hypoglykemie, gastro-intestinale ... en gewichtstoename. – Deze gegevens uit ... Dixarit® – Deanxit®.