Onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis - TOR

uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, secundair onderwijs en DBSO ... Je vindt het terug op: je lerarenkaart, je loonfiche, je schoolsecretariaat en op.

Onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis - TOR - Gerelateerde documenten

Onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis - TOR

http://socipc1.vub.ac.be/torwebdat/publications/t2018_17.pdf

uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, secundair onderwijs en DBSO ... Je vindt het terug op: je lerarenkaart, je loonfiche, je schoolsecretariaat en op.

Van het basis naar het secundair: onderzoek naar ... - Steunpunt SSL

https://steunpuntssl.be/Nieuws_en_activiteiten/Presentaties-studiedag-13-maart-2014/Presentatie-Jerissa-De-Bilde

14 maart 2014 ... Rapporteren leerlingen uit methodescholen meer schools welbevinden, inzet en autonome motivatie in het zesde leerjaar dan kinderen uit ...

Leraren, tekorten en salarissen; een empirisch onderzoek ... - Cpb

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/leraren-tekorten-en-salarissen-een-empirisch-onderzoek-voor-het-voortgezet-onderwijs.pdf

voor de totale beroepsbevolking ligt, betekent evenmin dat de lonen in het onderwijs lager zouden zijn dan het landelijke gemiddelde. De daling van de reële ...

Leraren in gesprek: dialoog door onderzoek - Platform Samen ...

https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2016/08/180226-LerarenInGesprekDialoogDoorOnderzoek_PO_LR.pdf

De dialoogfunctie van onderzoek wil zeggen dat het onderzoeksproces leidt tot reflectie en inhoudelijke gesprekken tussen leraren. Deze reflectieve dialoog ...

Onderzoek naar onderzoek - Lectoraat Kantelende Kennis

http://www.lectoraat.nl/library/File/Publicaties/kk06VerslagHoofdonderzoek20-03verkorteVersie.pdf

20 maart 2006 ... Aan dit onderzoek namen 26 derdejaars deeltijdstudenten, drie docenten en twee tutoren van De Kempel en 28 mentoren van 20 basisscholen ...

naar het ware leven geschetst? een vergelijkend onderzoek naar ...

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/204592/Eindwerkstuk%20H.%20Spiertz%2013-3-2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13 maart 2011 ... Het betreft Fanny, de novelle van Marcellus Emants uit. 1879 en ... en Studie's naar het naakt model (1886) van Frans Netscher. De grote ...

Ik ga morgen niet naar school Een onderzoek naar ... - Keki

http://www.kekidatabank.be/doc_num.php?explnum_id=1769

blemen, schoolmoeheid en een intensieve vrijetijdsbesteding, zoals het hebben van een bijjob. Problematisch spijbelgedrag wordt door de meeste spijbelaars ...

Onderzoek naar de (na)zorg die CLB kunnen verlenen naar ... - VWVJ

https://www.vwvj.be/sites/default/files/jgz/jgz_-_methodieken_en_hulpmiddelen/rapport_nazorgmedconsulten_kansarmoede_17042015.pdf

Wat ouders in kansarmoede van het CLB verwachten . ... operationele doelstellingen van de CLB voorziet ondersteuning van het schoolbeleid ... Aalst: 2014.

Op zoek naar een inburgeringstraject dat klikt. Onderzoek naar ...

http://www.cteno.be/downloads/publicaties/inburgeringstraject_dat_klikt_schiepers_etal_2017.pdf

de infrastructuur van Webpunt, gratis internet in de bibliotheek of in de ... Verder zijn een aantal van hen al bedreven in het gebruik van Kapaza of andere tweede- ... kunnen maken van (bank)automaten (geld afhalen en overschrijvingen ...

Toeleiding naar het zorgaanbod. Een onderzoek naar bestaande ...

https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/2361d2/132385.pdf

Hoofdstedelijk gewest en Limburg uitgenodigd voor een FG in Leuven. ... dan kijkt ge "is naar school gegaan" en dan denkt ge "tiens, die heeft toch nooit in het VTI gezeten ... school - online of op papier – te laten invullen, bijvoorbeeld na een ...

gelijkspel: een woordje extra - Van Basis naar Secundair

http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/content/3-tools/4-gelijkspel-plug-play-studiedag/gelijkspel_nota.pdf

In de PISA ranking van. 2012, is Vlaanderen tweede voor de gemiddelde prestaties van leerlingen op ... Coda, Vik en Les [Basisschool De Pluim Hoboken].

Een vlotte overgang van basis- naar secundair ... - Caleidoscoop

http://www.caleidoscoop.be/library/132/files/jg26_2_23-20160503-1517.pdf

3 mei 2016 ... bij dyslexie en/of dyscalculie (zie box 2). 2. Een lijst met mogelijke STICORDI- maatregelen bij dyslexie (gebaseerd op www.prodiagnostiek.be: ...

Samen vooruit Op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam ...

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-75036/currentItem

De gemeente Amsterdam wil dat dit aanbod stevig staat en over- al in de stad beschikbaar is. Daarom werken we de komende vier jaar samen met partners en ...

Onderzoek naar patiëntperspectief - MMC

https://www.mmc.nl/wp-content/uploads/2018/10/MMC-2_MMC.pdf

... anesthesioloog, E. Meijer, klinisch fysicus fotografie Bram Saeys redactiebureau. Medisch ... bijdragend is gezien de lage incidentie in een huisartsenpraktijk.

“an app a day, can it keep the nutritionist away” onderzoek naar de ...

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/An%20app%20a%20day,%20can%20it%20keep%20the%20nutritionist%20away.pdf

mijn bachelorproef nooit geworden wat het nu is. ... De opmars van applicaties rond voeding, diëten en gezondheid begint langzaam maar zeker bij iedereen ... Wanneer we meer specifiek kijken verwijzen apps naar applicaties voor de nieuwe mobiele ... De omschrijving stelt dat de app een vorm van eetdagboek is.

Onderzoek naar milieueffectrapportage

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg2046.pdf

westelijk van Vosselaar en westelijk van Prins Alexanderstraat) ... staat de site leeg en bestaan er plannen om er een supermarkt (Delhaize) in onder te brengen ...

ONDERZOEK NAAR COMPENSATIEMOGELIJKHEDEN HAG TE ...

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/b1036.pdf

In deze zone zijn de scouts van Ravels actief. Een deel van het recreatiegebied zoals afgebakend op het gewestplan (ca. 1/3de van de oppervlakte) wordt.

VAN COMMUNICATIE NAAR ONDERZOEK

https://iiw.kuleuven.be/connecting/archief/connecting-5.pdf

16 okt 2017 ... ... voor alle studenten en medewerkers van de faculteit en haar 7 campussen, alumni, externe relaties en ... Greet Langie, René Peeters, Yves Persoons, Inge Van Cauter, Louis van Hoye, ... het een paar masterstudenten om een elektrische zonnefiets te bouwen. ... in de namiddag herbekeek ik het huur-.

Rekenmodel: “Leidraad tijdsbesteding IDP in onderwijs”

https://evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/ppt_rekenmodel_pcba_tijdsbesteding_idpbw.pdf

Resultaat rekenmodel is uitgedrukt in het aantal voltijdse medewerkers om de IDPBW te organiseren. → met de wetgeving als hefboom! ▷ Hoe? Volledig vrij …

Verslag van de gedachtewisseling over het onderzoek naar de ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1484858

25 mei 2019 ... Rik Torfs zal de beleidsvoorstellen uit het rapport toelichten. ... van Justitie heeft toen ook verklaard dat hij de oprichting van een rechtspersoon,.

Volwaardige alumniwerking. Onderzoek naar de ... - VUB.be

https://www.vub.be/sites/vub/files/thesis_everte_osb.pdf

Dale' verstaat eronder “afgestudeerde van een bepaalde universiteit”. Het is ook in die richting dat de Vrije Universiteit Brussel de term alumnus ziet. De VUB ...

Een herijking van het onderzoek naar ... - Nsv Sociologie

http://www.nsv-sociologie.nl/wp-content/uploads/2009/10/Joost-van-de-Brake.pdf

sociometrische status en prestige status betekenis, omdat ze hier kunnen worden ingezet om invloed uit te oefenen op de personen die het dichtst bij iemand ...

onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van ...

https://pureportal.inbo.be/portal/files/90306/171984.pdf

De kennis van de standplaatseisen moet ingezet kunnen worden in de praktijk van het natuurbeheer en ... Bronbos van Elversele, Grootbroek, Wareslage).

Een empirisch onderzoek naar de rol van agogische ... - VUB.be

https://www.vub.be/sites/vub/files/thesis_epardon_opendoek.pdf

Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen, Sociale Agogiek. Student: Erika Pardon. Promotor: Prof. Dr. W. Elias. Opdrachtgever: OPEN DOEK vzw.

Onderzoek naar de verwachtingen van relevante ... - VUB.be

https://www.vub.be/sites/vub/files/masterproefwwveerlereynaert.pdf

Vervolgens wil ik mijn ouders bedanken om me de kans te geven en te ... haast schuldig wanneer ze hun huis moeten verlaten en naar een rusthuis ... gebruikersbijdrage bekijkt hè, toch 50/60 euro soms per dag dat men moet bijleggen.

Masterproef Een landschapsarcheologisch onderzoek naar ...

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/919/RUG01-002213919_2015_0001_AC.pdf

20 april 2015 ... op het Romeinse wegennet, in het bijzonder rondom Oudenburg. ... Tijdens de laatste ijstijd werd het dekzand uit de riviergeulen opgewerkt tot ...

Kwalitatief onderzoek naar dyscalculie.

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/460/278/RUG01-001460278_2011_0001_AC.pdf

4 jan 2011 ... En het duizendveld. Ja, inderdaad. Ewel als je tien staafjes hebt, je weet wel he de staafjes… als je tien tientallen hebt dan heb je een vierkant.

Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de ...

https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:85e92957-98f0-4139-a1a5-b61617c51092/datastream/OBJ/download

OOORSTROOMPROFIEL. 10000m>. 20000m>. XOOOm'. NADERE SELECTIE. CONSTRUCTIETYPEN. COMBINEREN TOT. ENKELE TOTALE. ONTWERPEN.

Onderzoek naar het valorisatiepotentieel van smeltloze ...

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2016-10/matthias_floru_masterproef%20met%20fiche_v2.pdf

Aluminium is een wijdverspreid metaal omwille van zijn eigenschappen, waarvan de ... per kg in maart 2016, zoals gepubliceerd op oudijzer-prijs.com (2016). ... dient uitgezet te worden op een grafiek met de 'reinheid' op de abscis en de.

Een kwantitatief onderzoek naar het schoolkeuzegedrag van ...

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/273426/Volledig%20onderzoeksverslag%20%2023-11%20definitief.pdf?sequence=1&isAllowed=y

van vrienden en vriendinnen op school belangrijk is voor een schoolkiezer. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn ter afsluiting van dit onderzoek een ...

Wie heeft het gemaakt? Een onderzoek naar de ...

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/180304_rapport_architecten_en_creatief_ontwerpers_finaal_0.pdf

Elke persoon die in België het beroep van architect wil uitoefenen dient zich immers in te schrijven bij de Orde van Architecten. Er zitten in deze databank een ...

RUP Paloma Onderzoek naar de noodzaak tot ...

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg2167.pdf

m.e.r.-screening RUP Paloma. 1. 08002-RUP-Paloma ... Waasmunster gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Paloma schetsvoorstel 1: GRAFISCH PLAN.

Hervorming van de vennootschapsbelasting - onderzoek naar de ...

https://www.ccrek.be/Docs/2006_09_NeutraliteitVennootschapsbelastingMethodeEnTechnischeKaarten.pdf

aangifte, het effect op de belastbare grondslag te berekenen. ... De opbrengst van de vennootschapsbelasting wordt berekend door op de belastbare grondslag ...

Een kwalitatief onderzoek naar de informatiebronnen van ...

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/fe5db1417428b6d313ca2b34f5ac7c59.pdf

Dr. Gino Schallenbergh, niet alleen omdat hij mij bij het schrijven van deze scriptie begeleidde, maar ook omdat zijn tot de verbeelding sprekende kennis van ...

Stad Tienen onderzoek naar MER

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4177.pdf

5 feb 2015 ... gedeeltelijke herziening RUP Sint-Jorisplein Tienen ... Affilips nv., Biezenstraat 26/31, 3300 Tienen, een hoge drempel inrichting gelegen ...

Een onderzoek naar de aanwezigheid van het Oriëntalistisch ...

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/7751/Lange,_C._de_1.pdf?sequence=1

15 juni 2019 ... 3 Tix, “Run op vliegtickets Portland.” 4 Cheaptickets ... letters op de grond, kandidaat Jean-Marc van Tol, shots van gebouwen, jokers, close-.