Investeringen in trams en traminfrastructuur De Vlaamse Regering ...

30 aug 2018 ... ... indeling per provincie/regio met aanduiding van aantal, leveringsjaar en prijs. ... De 48 trams voor West-Vlaanderen, kusttram zijn besteld.

Investeringen in trams en traminfrastructuur De Vlaamse Regering ... - Gerelateerde documenten

Investeringen in trams en traminfrastructuur De Vlaamse Regering ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1422095

30 aug 2018 ... ... indeling per provincie/regio met aanduiding van aantal, leveringsjaar en prijs. ... De 48 trams voor West-Vlaanderen, kusttram zijn besteld.

De investeringen van dienstenverdelers in Vlaamse audiovisuele ...

https://www.vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/masterproef_liesbeth_delvax.pdf

Telenet verdeelt zijn diensten via het kabelnetwerk terwijl. Proximus dit doet via een switched netwerk (Evens, T., Baccarne, B. en Schuurman, D.,. 2013, p.5).

nota aan de Vlaamse Regering

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/uitpas-nota-vlaamse-regering.pdf

bijlage 6: Is Vlaanderen klaar voor de UiTPAS? Verslag oriëntatietests bij 12 steden, gemeenten en regio's (CultuurNet Vlaanderen). Bijna anderhalf jaar na de ...

Vlaamse Regering - Natuur en Bos

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/toegankelijkheidsregeling_de_hoge_dijken.pdf

Vlaams natuurreservaat 'de Hoge Dijken' te Jabbeke en Oudenburg;. Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van de stad ...

vlaamse regering 2019-2024 - VRT.be

https://www.vrt.be/content/dam/vrtnieuws/bestanden/2019/REGEERAKKOORD_DEF.pdf

verruiming van het Erasmus -programma voor meer onderwijsmobiliteit in Europa. ... In 2017 telde Vlaanderen 23.225 landbouwbedrijven, waarvan 78% met ... Biesen (o.m. op het vlak van muziekeducatie, oude muziek, opera) zodat ze de.

Verslag over de nota van de Vlaamse Regering over ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1199468

Vera Celis, Koen Daniëls, Ingeborg De Meulemeester, Kathleen Krekels, Kris Van Dijck,. Miranda Van Eetvelde;. Jos De Meyer, Jenne De Potter, Jan Durnez, ...

Besluit van de Vlaamse Regering - Werk.be

https://www.werk.be/sites/default/files/online_diensten/zorgkrediet/wijzigingsbesluit_22_september_20017.pdf

22 sep 2017 ... diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 ... van kracht" de zinsnede "of vanaf 2 september 2016 de beslissingen ...

Vlaamse Regering - Departement Omgeving

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/mb119824-1007.pdf

van artikel 5.9.6.1, §2,1°, van titel II van het VLAREM ingediend door Luc en ... exploiteren die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een waterwingebied en/of een ... is binnen de beschermingszone type III en gelegen is op circa 1,2 km van de.

Nota aan de Vlaamse Regering - Departement EWI

https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/onderzoeksprogramma_cybersecurity_vlaanderen_-_nota_aan_de_vlaamse_regering.pdf

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN. Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams beleidsplan voor CyberSecurity (CS) goed. (VR 2019 ...

05 | 04 | 16 Kattendijksluis - Bericht Nr. 16/013 De Vlaamse regering ...

https://www.vpf.be/system/files/marconist/20160405_nautisch_bericht_kattendijksluis_16013.pdf

5 april 2016 ... Kattendijksluis -. Bericht Nr. 16/013. De Vlaamse regering heeft op 24 oktober 2014 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. “Afbakening van ...

Vlaamse regering beëindigt opdracht draaideuradviseur

http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/documentatie/pdf/201401128_rapport6_aang.pdf

30 juli 2014 ... In deze concrete zaak volgt de Vlaamse regering (grotendeels) de ombudsman. 1. De regering beëindigt de door Jobpunt Vlaanderen en het ...

Jaarverslag 2017 voor de Vlaamse regering - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Brochure_A4_jaarverslag_2017_Finaal.pdf

1 sep 2018 ... de virtuele ruimtes op Smartschool gepubliceerd. ... van een nieuwe sportschool aan de GO! campus 11de Linie Hasselt, met sporthal en.

Nota van de Vlaamse Regering Conceptnota ... - Energiesparen

https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/windkracht2020.pdf

14 maart 2017 ... Inzake hernieuwbare energiebronnen moet België tegen 2020 13% van ... opdracht wordt een windkaart voor Vlaanderen opgesteld, die een ...

Verslag van de hoorzitting over de nota van de Vlaamse Regering ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1199458

12 juli 2016 ... ontvangstgebied van Geel FM. Bree zou Meeuwen-Gruitrode, Bocholt, Kinrooi, Peer,. Maaseik en Opglabbeek moeten bereiken, maar ook ...

Jaarverslag 2015 voor de Vlaamse regering - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Brochure_A4_jaarverslag_2015%20DEFfinaal.pdf

23 sep 2016 ... GO! technisch atheneum Cenflumarin, Antwerpen. • GO! basisschool Park, Boom. • BuO Schakelschool, Kuringen. • GO! atheneum Pegasus ...

Jaarverslag 2016 voor de Vlaamse regering - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Brochure_A4_jaarverslag_2016_LR.pdf

1 sep 2017 ... gedeeld en werden materialen ontsloten via Smartschool. Leerlijn 'actief ... PPS-masterplan en pilootproject Hasselt ... sportschool in Hasselt.

Beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en ...

https://agnas.ruimteinfo.be/planningsprocessen/plpr_bg/agnas/docs/vbm/BVR_hag_vbm_20060720_20061110.pdf

20 juli 2006 ... De Zeeweg, bos en omgeving den Os en den Ezel. Beerputten. Bossen Vloethemveld. Bebouwde kern Zedelgem. N32 ten noorden van ...

De Vlaamse regering en de representatieve vakorganisaties ACOD ...

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/cao%20I%206.7.2005.pdf

jaren 2003 en 2004 voor de sector —Hoger onderwijs“ van de Vlaamse. Gemeenschap tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties ACOD, FCSOD en VSOA. ... Bert Hoogewijs, algemeen directeur, Hogeschool Gent.

Nota van de Vlaamse Regering Conceptnota betreffende ...

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g621-1.pdf

19 januari 2016 (2015-2016). Nota van de ... Bijlage 2: Onderzoeksrapport 'Leerlingenvervoer in Vlaanderen: mogelijk- ... kerstvakantie en paasvakantie).

de viceminister-president van de vlaamse regering en ... - Groeipakket

https://www.groeipakket.be/sites/default/files/atoms/files/Conceptnota%20Groeipakket.pdf

verdelingsanalyse van studietoelagen, kinderbijslag en fiscale voordelen”, Flemosi Discussion Paper DP31. ... beleidsbrief Onderwijs 2015-2016).

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft : Naar een ...

https://cdn.uc.assets.prezly.com/f48009d5-07a8-4f31-932d-e3c2427c98c3/-/inline/no/

13 mei 2016 ... haar radionetten Qmusic en JOE fm te verspreiden. ... FamilyRadio en ClubFM verspreid in de regio in en rond Brussel, Antwerpen en Limburg.

Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van ... - Wanted Law

https://www.wanted.law/Portals/0/dtxArt/blok-document/bestand/Vlaams-Huurdecreet-18052018-BVR-Huurwaarborglening_57bcff9c-4380-42dd-8f12-699013da6e94.pdf

"Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen", tot het aangaan van leningen; ... 2° de centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, ...

Jaarverslag 2018 voor de Vlaamse regering - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/Documents/190909_l_GO%21_l_Brochure_A4_jaarverslag_2018-Finaal.pdf

20 sep 2019 ... 'Burgerschap' in Smartschool voor de realisatie van de transversale eindtermen burgerschap eerste graad; ... IPO Pottelberg - Kortrijk. 30.

nota aan de vlaamse regering - Zorg en Gezondheid

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/BVR%20Covid%2019%20-%20Nota.pdf

betreffende het preventieve gezondheidsbeleid besteedt de Vlaamse Regering hier extra aandacht aan. B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN. Er zijn ...

Rapport van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het protocol ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1038710

1 maart 2013 ... COLPAERT Koen. 12/09/2011. 100. DE BOECK Luc ... BUYSROGGE Peter. 1/07/2011. 100 ... N. Naam van de minister. Joke SCHAUVLIEGE.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot ...

https://www.lokalediensteneconomie.be/tinymce/04.04.2014%20BVR%20LDE.pdf

2° decreet van 22 november 2013: het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;. 3° departement: het Departement Werk en ...

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling v - WBE

http://www.wbe.be/wp-content/uploads/coordinatie-jachtwetgeving-03092009.ashx-WBE.pdf

1° Minister: de Vlaamse minister bevoegd voor de jacht;. 2° [Agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos] (BVR 7 maart 2008, art. 237, 1°);.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland

https://www.vlaandereninnederland.be/sites/default/files/atoms/files/2019%20Brochure%20AAVR%20Nederland%20def.pdf

Toerisme Vlaanderen & Brussel enerzijds, en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen,. Flanders Investment & Trade, anderzijds. Een speciale ...

bismededeling aan de leden van de vlaamse regering - Zorg en ...

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202019%202903%20MED.%200126BIS%20Regionale%20zorgzones%20-%201%20Mededeling.pdf

Meander splitsen in 2 RZZ (Waasland en Aalst-Ninove) en toevoeging van 2 ELZ ... Meander. 9. Lede. Regio Aalst. Dender. Aalst-. Dendermond e-Ninove.

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot ... - Avibo

https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/Document_soortenbesluit.pdf

Dit besluit wordt aangehaald als: het Soortenbesluit. Art. 59. De Vlaamse minister, bevoegd voor Openbare werken, Energie, Leefmilieu en. Natuur, is belast met ...

het besluit van de Vlaamse Regering - Departement Welzijn ...

https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/BVR%20infrastructuurforfait%20WZC%20en%20CKV.pdf

Gelet op het decreet van 20 januari 2017 tot wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de subsidiëring van de infrastructuur van de.

Memorandum Vlaamse Regering 2019-2024 - publiq

https://www.publiq.be/files/nieuws/Memorandum-Cultuurconnect-publiq-en-VIAA.pdf

Cultuurconnect, publiq en VIAA wensen met dit memorandum de komende Vlaamse. Regering te overtuigen sterker in te zetten op de digitale transformatie van ...

vlaamse regering 2019-2024 - Vlaams Parlement

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/varia/regeerakkoord-2019-2024.pdf

Bij het verder uitrollen van de eindtermen, blijft de focus op kennisverwerving naast aandacht voor ... verruiming van het Erasmus -programma voor meer onderwijsmobiliteit in Europa. ... Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Zottegem.

Corona: Alle maatregelen van de Vlaamse Regering Overzicht ...

https://www.n-va.be/sites/default/files/corona_-_alle_maatregelen_van_de_vlaamse_regering.pdf

6 dagen geleden ... veerdienst Bazel-Hemiksem (Oost-Vlaanderen) werden vanaf 17 maart beiden volledig opgeschort.