Casus 7 - LUMC

Schedeltrauma en miltruptuur bij een 17-jarige vrouw na een brommerongeval. Patiënte wordt binnengebracht op de EHBO van een perifeer ziekenhuis.

Casus 7 - LUMC - Gerelateerde documenten

Casus 7 - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/5031/att/145085/90803042231185.pdf

Schedeltrauma en miltruptuur bij een 17-jarige vrouw na een brommerongeval. Patiënte wordt binnengebracht op de EHBO van een perifeer ziekenhuis.

Casus 7 fase B - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/5031/att/145085/90803042830185.pdf

Indien de bloeding niet adequaat behandeld wordt, overlijdt patiënt binnen enkel uren aan een hypovolemische shock en is de casus ten einde. Symptomen.

Casus 03N Fase A - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/5030/att/90304015453185/90304022209185.pdf

Auscultatie van de longen geeft rechts een vesiculair ademgeruis, links achter verminderd ademgeruis. Longen percussie: rechts sonore percussie, links achter ...

inleiding van casus Dhr - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/5030/att/90304015453185/90515021219185.pdf

Een ingeklemde meniscus veroorzaakt een verende extensiebeperking. DD. "pseudo-slot"- verschijnselen bij retropatellaire chondropathie. Score: 2. Traplopen.

Casus 5 Fase B - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/5031/att/145085/90803041725185.pdf

Na plaatsbepaling van het stoma huidopening en doortree door de rectus schede maken, waarna na verwijdering van een geringe hoeveelheid ontlasting in het ...

Casus 14 fase B - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/5031/att/145085/90803043228185.pdf

Doordat alle lymfeklieren in de oksel zijn verwijderd, kan er een ophoping van vocht ontstaan, een zogenaamd seroom. Dit is op zich onschadelijk, maar wel ...

Casus 00 Fase A - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/5030/att/90304015453185/90310025924185.pdf

kan duiden op een bloeding hoog in de tractus digestivus. Braken. Geen klachten. Commentaar: Misselijkheid en braken zouden op ontledigings-stoornissen ...

Casus 01L Fase A - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/5030/att/90304015453185/90421043740185.pdf

2. centrale facialis parese rechts ... Reflexen rechts levendiger dan links wijst erop dat het centrale motorische neuron ... Hier is dtit een centrale facialisparese.

Casus - Thomas More

https://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/Karen%20Vliegen_Simonne%20Vandewaerde.pdf

Tolkentelefoon Babel. • Info filmpjes realiteit borstvoeding: “mama's melk, da's de max”. • Opgepast met. • Culturele verschillen. • Ideale plaatjes. • De lat te hoog ...

LUMC Magazine

https://www.lumc.nl/cen/att/1015200/lumc-magazine-20

8 juni 2019 ... Sigaretten zijn verschrikke- lijk normaal in onze maatschappij. Er zijn meer dan. Page 16. LUMC MAGAZINE. 16 eind van ...

Op naar de DSM 5 - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/3010/att/1391664

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen. Voedings- en eetstoornissen op zintuigenleeftijd of vroege kindertijd.

een brughoektumor - LUMC

https://www.lumc.nl/pat/att/cicero-brughoektumor

3 sep 2013 ... een brughoektumor: niet kwaad aardig, wel belastend een gezamenlijke beslissing afwachten, bestralen of opereren? “Het.

Het caudasyndroom - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/5038/att/905080252291046/905080408311046.pdf

mictiestoornissen het meest in het oog springen. Vooral de mictie- en seksuele stoornissen kunnen blijvend zijn. Een spoedige chirurgische decom-.

DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/3010/att/1331526

6 sep 2016 ... Schizoïde persoonlijkheidsstoornis. Schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Cluster B. Borderline persoonlijkheidsstoornis. Histrionische ...

Een casus uit het leven gegrepen - ZNA

https://www.zna.be/sites/zna.be/files/the_elderly_cardiac_patient.pdf

21 jan 2017 ... Verenigde Staten prevalentie 2.5 miljoen patiënten in 2014 → 16 miljoen patiënten in 2050. Stroke = belangrijkste complicatie. • 25% eerste ...

OEFENINGEN TOW Casus 4 - FOD Financiën

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/168-tow-training-2019-casus04.pdf

LONGERLIFE Verzekeringen. ATTEST 281.62 2018. Dit attest geldt als een iaarlijks attest voor individuele levensverzekeringen, uitgereikt overeenkomstig ...

casus 2 - OCMW Temse

http://ocmwtemse.be/wp-content/uploads/2016/03/CASUS-2-BIJLAGE-EINDRAPPORT-DEFINITIEF.pdf

Nadat Gania was vrijgelaten, werd er terug samengezeten met het gezin. Tijdens een rondetafelgesprek werd er afgesproken dat Gania terug werkbegeleiding ...

OEFENINGEN TOW Casus 3 - FOD Financiën

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/168-tow-training-2019-casus03.pdf

weerverletzegels vermeld. Hij presteerde ook 14,5 overuren waarvoor hij uiteraard werd vergoed. Omdat hij regelmatig met de fiets naar het werk komt, ontving ...

De casus - Reinier de Graaf

https://www.reinierdegraaf.nl/rdgg/assets/File/R%20DE%20GRAAF%2011%202019_Opmaak%201%20kopie.pdf

2 jan 2020 ... ontspannen en interessant leesvoer voor op de bank, caravan of luxe hotel. ... Reinier de Graaf heeft voor dit doel het systeem Castro EDC.

De casus Oudenaarde 1 - Amazon S3

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.vvbad.be/www.vvbad.be/production/meta-magazine-article-pdf-201006_Lachaert.pdf

stad Oudenaarde aangesteld als archivaris, conservator, ... opdracht bestond erin om “binnen den tijd van twee jaren ... archivistische bril bekijken – een.

Casus neuropathische pijn

https://www.zol.be/sites/default/files/professionals/vorming/modulaire-opleiding-pijn-voorjaar-2018/module_3-koen_demeulemeester-presentatie.pdf

19 feb 2018 ... Wondzorg => initieel onder anesthesie. – Sedatie: Dormicum® IV bolus. – Analgsie: Fentanyl® IV bolus. – PCEA: o Tijdens nacht PCEA-pomp ( ...

Casus Reminiscentie - EduDivers

https://www.edudivers.nl/doc/mbo/toolkit/Casus-Reminiscentie.pdf

Casus Reminiscentie. Je werkt in een verzorgingstehuis. In dit tehuis zijn er regelmatig zogenaamde reminiscentiesessies". Dat zijn koffiegesprekken waar de ...

OEFENINGEN TOW Casus 2 - FOD Financiën

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/168-tow-training-2019-casus02.pdf

overlevingspensioen en overgangsuitkering: - ander pensioen: b) Pensioenen van de maand december (Overheid) (2):. - wettelijk pensioen verkregen vanaf de ...

Casus 1 - Domus Medica

https://domusmedica.be/sites/default/files/knie_onder_de_knie-knieklachten.pdf

Degeneratief? LWZ-Heup-Knie? Hinkpatrooon? 10-15° flexie en korte steunfase ... 30. Bewegingsonderzoek. • Capsulair patroon: Flexie >>> Extensie (hard) ...

Casus - Hersenletsel Congres

https://hersenletselcongres.nl/wp-content/uploads/C10-Eva-Willems.pdf

6 nov 2017 ... Beroerte: een probleem? • Casus - inleiding ... Revalidatie volgens ICF-model (International. Classification of ... zelf kunnen. • Voorbeeld: buffet ...

SQ-48: 48 Symptom Questionnaire - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/3010/att/1008388

Ik voelde me energiek en levenslustig. Sociale fobie. Deze schaal meet de symptomen die meestal voorkomen bij patiënten met sociale angst, zoals erg.

arver sl ag 2 0 0 5 le id sun iv er sit a ir med isc hcentrum - LUMC

https://www.lumc.nl/ove/att/80212012710221/71203053936221.pdf

Verkeer en Waterstaat, de Milieudienst West-Holland, het Hoogheemraadschap ... gezien worden op het specialistische PIPA spreekuur. Zowel MISSION!

Vernauwing in de halsslagader - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/7020/att/1006011152352022/1006010004022022.pdf

Het onderzoek duurt zeker een half uur. U hoort tijdens de opnamen een kloppend geluid. Sommige mensen ervaren dit als lawaai. Er zijn ook mensen die het erg ...

Verwijsbrief huisarts - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/5031/att/145085/90803043109185.pdf

Commentaar: De mogelijkheid tot het palperen van de okselklieren is mede bepalend voor de. TNM classificatie. Plaatje: foto van palpatie door arts. Laboratorium.

Leids kaartje - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/3010/att/1643562

Mogelijke etiologische factoren: overlijden vader op jonge leeftijd: geen duidelijke luxerende factor, onderhoudende factor: relatieproblemen. Geen actuele ...

leidse lijnen - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/4070/att/1472214/Leidse_Lijnen_01_dec_2015_digitale_versie_definitief

1 dec 2015 ... 'Leidse Lijnen' zult u denken, 'alweer een nieuw blad'. ... maar moest mijn coschap huisartsgeneeskunde ... inlogcode voor dit Intranet.

Voortgangsrapportage SURF - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/5031/att/145087/90803020455185.pdf

1 sep 2001 ... citroensap, Tobasco en limoen). ... Gelaatskleur (Bleekheid/Geel zien). Nou, ze ziet er wel wat pips uit, maar niet spierwit of geel of zo. Diurese.

Psychotische stoornissen in DSM V - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/3010/att/1383378

15 nov 2016 ... 4. ernstig gedesorganiseerd of katatoon gedrag. 5. negatieve symptomen (zoals affectieve vervlakking of initiatiefverlies). NB Alleen 1 criterium ...

concepts of time - LUMC

https://www.lumc.nl/cen/att/482519/Brochure-Concepts-of-Time

23 mei 2018 ... kouros van Tenea, voorheen ... In die context fungeert het beeld, in tegenstelling tot die van een ... Het mansgrote beeld dat De Wit hier.

michel foucault - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/3010/att/1302271122222029.pdf

betekenis van de eigen identiteit. 'Wie ben ik, wie ... in de zin van virtuoos wordt. Deugd is een ... benadrukte de betekenis van de individuele keuze. Durf - ik- te ...

Het individuele opleidingsplan (IOP) - LUMC

https://www.lumc.nl/sub/9300/att/1303200456161959.pdf

Naast de IOP staan in de stagebeschrijving de specifieke leerdoelen die in een bepaalde stage behaald moeten worden beschreven. De doelen voor het IOP ...