Breuken, kommagetallen en procenten - KU Leuven

29 mei 2015 ... leerjaar van het basisonderwijs? ... 42.7% juist (zesde leerjaar; Clarke et al., 2007) ... (Kompas, Zo gezegd zo gerekend en Nieuwe Tal-rijk).

Breuken, kommagetallen en procenten - KU Leuven - Gerelateerde documenten

Breuken, kommagetallen en procenten - KU Leuven

https://ppw.kuleuven.be/o_en_o/CIPenT/studiedagwiskundeondw2015/ppts/20150529_VanRoy_Hawrijk_Palmaerts_Vermeersch_Depaepe.pdf

29 mei 2015 ... leerjaar van het basisonderwijs? ... 42.7% juist (zesde leerjaar; Clarke et al., 2007) ... (Kompas, Zo gezegd zo gerekend en Nieuwe Tal-rijk).

8Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen - Profi-leren

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_8_breuken.pdf

OA DC 8 Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen. 1. 1 Inleiding. Dit thema gaat over rekenen en rekendidactiek voor het oudere schoolkind en ...

Breuken en procenten - lowan

https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/03/Breuken-Procenten-1.pdf

een percentage, het herkennen van een percentage en het uitrekenen van percentages. Beide ... Vlot leren rekenen (oefenen, automatiseren en memoriseren);.

Toets over breuken, verhoudingen en procenten - SLO

https://slo.nl/publish/pages/6413/toetsvoorbeeld-domein-verhoudingen.pdf

Procent- berekeningen 1. Breuken delen. Breuken optellen en aftrekken ... berekenen, breuken met elkaar vermenigvuldigen en rekenen met procenten. Bij het ...

Procenten,​​Breuken​​&​​Verhoudingen​​001 - Gynzy Kids

http://worksheets.gynzykids.com/upload_d57e0a14718d8722b8609e92067d08fa_Procenten,Breuken&Verhoudingen001Nieuw%281%29.pdf

Kennismaken​​met​​breuken. Verdelen​​van​​een​​figuur​​in​​gelijke​​delen. Opgave​​1​​​Verdeel​​de​​taart​​in​​2​​gelijke stukken.

Positieve kommagetallen Positieve kommagetallen - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/132/wiskunde%20eerste%20jaar%20getallen%207%20Positieve%20kommagetallen.pdf

www.labofun.be. 3. Positieve kommagetallen. Ordenen op getallenas. 0. 1. 2. 25,1. 125,0. 7,0. 2. 25,117,0. 125,00. <. <. <. <. <

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuken - Universiteit Utrecht

https://betadifferentiatie.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/176/2010/10/periodiciteit.pdf

Voorkennis: omrekenen van een breuk in een decimale vorm. Inleiding. In deze opdracht leer je dat het omzetten van een breuk naar een kommagetal maar ...

Positieve breuken Positieve breuken - Labofun.be

http://labofun.be/data/subject/131/wiskunde%20eerste%20jaar%20getallen%206%20Positieve%20breuken%20vereenvoudigen,%20gelijknamig%20maken%20en%20ordenen.pdf

Positieve breuken. Voor we gaan rekenen met breuken: zover mogelijk vereenvoudigen. 5 ... Zet elke breuk om naar gelijkwaardige breuk met deze noemer. 5.

Hoe kinderen kommagetallen kennen

http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/6917.pdf

kommagetallen plaats door situaties uit het dagelijks le- ven te bespreken, zoals geld, prijsaanduidingen, lengte- maten, gewichten, temperatuw, akondingen bij ...

Kommagetallen - Basisschool De Leer

https://www.basisschooldeleer.nl/files/bijlagen/groep_7_hw_kommagetallen.pdf

In 0,2 is de 2 de teller en de 10 de noemer van de breuk. De noemer ... Een honderdste zoals dat van 0,01 naar 0,02 kun je ook weer in 10 stukjes verdelen.

GETALLEN Onderdeel: KOMMAGETALLEN

https://www.passendonderwijs-zk.nl/assets/upload/Projecten/Arrangementen%20Rekenen/Leerroute%203%20Kommagetallen.pdf

Doel: Vergelijken en ordenen van kommagetallen. Gevoel voor de grootte van kommagetallen in een context. Groep 8. Eenvoudige kommagetallen op de ...

Procenten - MBO-Economie

http://www.mbo-economie.nl/procenten/procenten.pdf

Rekenen met percentage voor de BTW. Algemeen schema bij 19% BTW. Bij het maken van BTW-berekeningen is het handig om het volgende schema te ...

Procenten en Verhoudingen

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00519/documents/rekengroen_rm_3.pdf

Vul op de puntjes in de uitleg hierboven de goede getallen in. b. Maak de onderste tabel langer en gebruik die om te berekenen hoeveel bakmeel nodig is voor 3, ...

Kommagetallen - Onderwijs Maak Je Samen

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/K-Groep%E2%80%A6kommagetallen.pdf

komt het rekenen met kommagetallen aan bod. Het rekenen met kommagetallen kan via hoofdrekenen, cijferen of op de rekenmachine. Een voorwaarde voor ...

kommagetallen - Homepages of UvA/FNWI staff

https://staff.fnwi.uva.nl/j.vandecraats/leerlijn_kommagetallen.pdf

Daarbij wordt zowel de term 'kommagetal' als 'decimaal getal' gebruikt. Blauwe tekst en teksten met een blauw kader zijn voorbeelden uit het leerlingenboek.

Procenten - Basisschool De Leer

https://www.basisschooldeleer.nl/files/bijlagen/groep_7_hw_procenten.pdf

1 procent betekent 1 per 100, 1 van de 100, 1 honderdste deel, ... Als je een percentage moet uitrekenen, schrijf je een breuk met 100 in de noemer. Een breuk ...

Oefentoets - Procenten en diagrammen

http://www.bijleswiskunde.nl/documentsfree/oefentoets_procenten_en_diagrammen.pdf

Figuur 1: lijndiagram bij vraag 4. a In welk jaar waren er de meeste gasten? b In welke jaren waren er meer dan 650 gasten? c Bepaal de procentuele toename ...

Verhoudingen en procenten - ThiemeMeulenhoff

https://website.thiememeulenhoff.nl/binaries/content/assets/standaardsites/pabo-rekenwijzer/site/hoofdstuk-3/rekenwijzer_oefenopgaven_03_proef-2.pdf

Hoeveel procent van deze oneindige kralenketting is zwart gekleurd? Opdracht 48. Bereken 100% wanneer 1. 8 % = € 6,25. 3.5.2 Procenten geven informatie.

Breuken - SLO

https://slo.nl/publish/pages/14426/rekenwisk_leerdoelenkaart_10-14_breuken_pape_1.pdf

repeterende breuk context. Breuken begripsvorming inverse vermenigvuldigen en delen begripsvorming delen met rest delen met rest begripsvorming breuken:.

Breuken

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00519/documents/rekengroen_rm_2.pdf

Bij veel recepten worden breuken gebruikt om hoeveelheden van de ingrediënten ... Je kunt ook met je rekenmachine van breuken kommagetallen maken.

3 Breuken

https://www.plantyn.com/documents/4045492/10812657/De_Wiskanjers_Schoolzorg_Voorbeeld_Curriculumdifferentiatie.pdf/4d492841-85c2-41a9-8336-f5283689d883

Je mag maximaal één kleiner symbool aftrekken! bv. I kan wel. → 10 – 1 ... Om een gemiddelde te berekenen, gebruik je telkens deze stappen: Stap 1: Neem je ...

Breuken - MBO-Economie

http://www.mbo-economie.nl/breuken/breuken.pdf

Als je gelijknamige breuken wilt optellen of aftrekken dan geldt de volgende regel: ... bijvoorbeeld een (casio) rekenmachine met de knop ab/c dan kun je de ...

Breuken vergelijken

http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/7244.pdf

Teller en noemer (2). Als twee breuken met verschillende tellers en noemers gelijke porties aange- ven, dan zeggen we dat die breuken gelijkwaardig zijn. 14.

Verhoudingen Onderdeel: Breuken

https://www.passendonderwijs-zk.nl/assets/upload/Projecten/Arrangementen%20Rekenen/Leerroute%203%20Breuken.pdf

(Her)kennen van de schrijfwijze en uitspraak van benoemde stambreuken in situaties zoals ⅓ appel, ⅕ deel van een reep, ed. - Met woorden (één-derde).

blad 26: breuken abc - 123 Lesidee

http://www.123lesidee.nl/files/00008.pdf

werkblad 26a SLO-DOBA-bovenbouwproject. BLAD 26: BREUKEN. 1. ... werkblad 26b SLO-DOBA-bovenbouwproject. 5. ... Blokkenbouwsels a. Bepaal van elk ...

Rekenen met breuken - Aduis

https://www.aduis.nl/werkbladen/rekenen-met-breuken-101920_MA_A_NL.pdf

Breuken vereenvoudigen en gelijknamig maken. Vereenvoudigen betekent: teller en noemer door hetzelfde getal delen! De waarde van de breuk veranderd ...

Breuken - Basisschool De Leer

https://www.basisschooldeleer.nl/files/bijlagen/groep_7_hw_breuken.pdf

Wanneer de teller groter is dan de noemer moet je helen uit de breuk halen. Breuken: helen eruit halen t n. Page 7 ...

met breuken? - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/262/262december_dekker-kindt.pdf

eenvoudige breuken kunnen vermenigvuldigen en delen in betekenisvolle situaties. Uiteindelijk mag tijdens het gehele examen de rekenmachine worden ...

Breuken op de dubbele getallenlijn'

http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/511.pdf

Bijvoorbeeld door nadrukkelijk van ... Bij natuurlijke getallen is dat in feite ook zo en dat blijkt ... deel te nemen of door 3 m in acht gelijke delen te verdelen.

Breuken oefenen antwoorden - NielsPicard.nl

https://nielspicard.nl/wp-content/uploads/2020/01/Breuken-oefenen-antwoorden.pdf

Breuken oefenen - antwoorden. Breuken vereenvoudigen. 8. 10 = 4. 5. 6. 8 = 3. 4. 3. 12 = 1. 4. 12 ... De helen uit de breuk halen. 14. 9 = 1 5. 9. 11. 8 = 1 3. 8. 11.

Breuken; Gelijknamig maken - Juf Sharona

http://jufsharona.bekijknu.nl/document/users/8037/Breuken_1.pdf

Twee verschillende breuken kun je gelijknamig maken. Je mag de teller en de noemer van de breuk altijd met hetzelfde getal vermenigvuldigen. De waarde van ...

2 Rekenen met breuken - Wiskunde Trainer

http://www.wiskundetrainer.nl/rekenen_files/breuken.pdf

REKENEN MET BREUKEN. 3. 2.1. De breuk. 3. 2.2. Opgaven. 4. 2.3. Optellen van breuken. 6. 2.4. Opgaven. 8. 2.5. Aftrekken van breuken. 9. 2.6. Opgaven. 9.

Kleurplaat breuken vereenvoudigen - Hostcontrol

https://in04.hostcontrol.com/resources/6ab4654c306ee8/c5354b32bc/file-object/Kleurplaat%20breuken%20vereenvoudigen.pdf

Kleurplaat breuken vereenvoudigen. Kleur alle breuken die gelijk zijn aan ½ oranje. Kleur alle breuken die gelijk zijn aan ⅓ blauw. Kleur alle breuken die gelijk ...

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies - wiskunde

http://wiskunde.stmichaelcollege.nl/mw/3v/13_MW9_3B_vwo_uitw_H12B.pdf

De lijn y = 2 is de horizontale asymptoot en die lijn snijdt de grafiek niet. V-6a. De verticale asymptoot is de lijn x = –1, dus bij x = –1 is er geen functiewaarde. b.

brochure Breuken in 2 delen - Woordhelder

http://www.woordhelder.nl/download/brochure-Breuken-in-2-delen3.pdf

Door de stapsgewijze opbouw willen we leerlingen (weer) plezier laten beleven aan het rekenen met breuken. Want er is tenslotte ook nog de uitdrukking: “ik lach ...