WtC ZZS Discussiestuk - Commissie voor de m.e.r.

6 maart 2018 ... Ditzelfde geldt voor het natriumbisulfiet (SBS), gevormd uit de rookgassen van de afgasbehandeling (verderop toegelicht). Recent onderzoek.

WtC ZZS Discussiestuk - Commissie voor de m.e.r. - Gerelateerde documenten

WtC ZZS Discussiestuk - Commissie voor de m.e.r.

https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00003909.pdf

6 maart 2018 ... Ditzelfde geldt voor het natriumbisulfiet (SBS), gevormd uit de rookgassen van de afgasbehandeling (verderop toegelicht). Recent onderzoek.

WtC ZZS Discussiestuk - Commissie mer

https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00003909.pdf

6 maart 2018 ... Ditzelfde geldt voor het natriumbisulfiet (SBS), gevormd uit de rookgassen van de afgasbehandeling (verderop toegelicht). Recent onderzoek.

Plan-MER - Commissie voor de m.e.r.

https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00003827.pdf

8 maart 2018 ... Dit wordt aangeduid met Klokkenberg en. Helderse Bossen (of: Het Helder). Hier zijn, naast naaldbossen, ook enkele heiderestanten te.

projectnota Hamerkwartier - Commissie voor de m.e.r.

https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00005638.pdf

4 okt 2017 ... De scheepstakel is een beeldbepalend overblijfsel van ... Afbeelding 29: Gedempt Hamerkanaal met scheepstakels tegen gevels van Brevo.

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van ...

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/com/publicite/avis/2016/ADVIES-2016-10.pdf

van Vlaams-Brabant om een kopie van het horen i.e. het verweer. (conclusie, stukken en verslag) van notaris Martine Robberechts. Bij mail van 12 januari 2016 ...

schouwen-duiveland - Commissie voor de m.e.r.

https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00000227.pdf

11 nov 2015 ... W.K. Swolfs mw. drs. J.C. Barrois mw. drs. ... drukke periode (augustus) slechts maximaal 8% uitvaart (2009). In 2015 was dat percentage ...

hydrochloric acid 30% - Commissie voor de m.e.r.

http://commissiemer.nl/projectdocumenten/00006086.pdf

5 juli 2017 ... Reduceerventielen vrij van olie en vet houden. 260 ... oogarts. · Bij opname door de mond: Mond spoelen en overvloedig water drinken. ... Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor ... 2200 HERENTALS tel : 32 ...

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies ...

https://www.cbn-cnc.be/sites/default/files/2019/draft/NL_Afwijking.pdf

De (geconsolideerde) jaarrekening van de buitenlandse vennootschap wordt bij de Balanscentrale evenwel neergelegd in de vorm waarin zij in de Staat van ...

jaarverslag - Vaste Commissie voor Taaltoezicht

https://www.vct-cpcl.be/sites/default/files/2003_n_0.pdf

De adjunct-controleur te Ronse heeft echter geen omgang met het publiek. ... in het Frans gesteld voorschrift van een dermatoloog afgeleverd aan.

Verslag - Vaste Commissie voor Taaltoezicht

http://vct-cpcl.be/sites/default/files/jaarverslag_2018_n.pdf

Wat betreft de applicatie e-Mut in het kader van de verplichte ziekte- en ... De communicatie tussen Bond Moyson Oost-Vlaanderen en de Ierse overheidsdienst ...

Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor ...

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1232427

17 jan 2017 ... cie West-Vlaanderen en de kustgemeenten initiatieven. ... Echte standaarddefinities van wat nu als een tiny house kan worden beschouwd,.

1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies ...

https://www.cbn-cnc.be/sites/default/files/2019/draft/OntwerpadviesGroottecriteriaVS.pdf

5 juni 2019 ... Grootte van een vzw die een dubbele boekhouding voert. 6. Het WVV geeft een definitie van wat moet worden begrepen onder een kleine vzw ...

De provincies - Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

http://commissionroyalehistoire.be/pdf/bronnen/6Provincies.pdf

De gouverneurs van de Vlaamse (inclu- sief de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant) en de. Waalse provincies worden respectievelijk ...

Aan de leden van de Bijzondere commissie voor de ... - EPSU

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/CNP-NPC%202016-0026%202%20PompiersDeel2.pdf

20 jan 2016 ... De fysieke zwaarte van de inzet bepaalt de uitwerking ervan op de brandweer‐ mens. Korte termijn gevolgen van brandweergerelateerde ...

glossarium - Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

http://commissionroyalehistoire.be/pdf/L5ChronologieMiddeleeuwen_ModernTijdenNederlanden/p431_pLijstAfkortingen.pdf

Flamidianus, m, 4' e., 25 De (Elno). Flavianus m, 3* e., 8 Oc (K). Flavius, 1, bs Re (535) ; 2, consul, z. Ba silius ; 3, consul, z. Paullinus. Fledericus, Fredericus, pr ...

Aanvulling MER Westelijke Langstraat - Commissie voor de m.e.r.

https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00005999.pdf

28 aug 2019 ... Aanvulling MER Westelijke Langstraat. Aanvulling naar aanleiding van advies Commissie m.e.r van 31 juli 2019. Provincie Noord-Brabant.

Aan de leden van de Vaste Commissie voor VWS cie.vws ... - NVvP

https://www.nvvp.net/stream/3098-cie-vws-inz-reactie-nvvp-nvk-ao-jeugdhulp-070619

7 juni 2019 ... (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) brengen voor het Algemeen overleg Jeugdhulp op 13 juni a.s. graag ...

Het notariaat - Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

http://commissionroyalehistoire.be/pdf/bronnen/14Notariaat.pdf

de openbare notaris van de wet van 29 september-6 oktober 1791, die in de Belgi- sche departementen van kracht was geworden door het besluit van 3 prairial.

Spiegel voor de accountancysector - Monitoring Commissie

http://www.monitoringaccountancy.nl/wp-content/uploads/2020/01/Eindrapport-Monitoring-Commissie-Accountancy-140120.pdf

14 jan 2020 ... Tot slot gaat de MCA in op het interim-rapport (1 oktober 2019) van de Commissie Toekomst. Accountancysector (CTA), waarin hun voorlopige ...

Universiteiten - Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke ...

http://www.vcwi.be/sites/default/files/studiedagWI2014_Universiteiten.pdf

(met uitzondering van de VUB waar de CWI-procedure kadert ... Leden: 1 alfa, 1 bèta, 1 gamma, 1 faculteit Rechten ( 4 plaatsvervangers) (ZAP-leden):.

Adressenlijst - Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

http://commissionroyalehistoire.be/pdf/bronnen/Adressenlijst.pdf

Algemeen Rijksarchief. Ruisbroekstraat 2-4,1000 ... Archief Katholieke Universiteit Leuven. Ladeuzeplein 21 ... Archives de l'Université Catholique de Louvain.

commissie voor de financiën en de begroting ... - De Kamer

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic061x.pdf

21 jan 2015 ... encore davantage développé à l'avenir. Le président: Monsieur Dispa, êtes-vous motivé maintenant? 03.03 Benoît Dispa (cdH): Monsieur le ...

Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke ... - Belgium.be

http://cass.justitie.belgium.be/cmro-cmoj/doc/JustPax_rapport_NL.pdf

Charleroi II, Charleroi III, Doornik II, Genk, Gent I, Hasselt I, Herstal, Kontich, Mar- ... Keuken- of schoonmaakpersoneel (voor de personeelsdienst is dit één cate- ... na, waar men over een zwaarder (Ricoh DSM 745M5) toestel beschikt.

Hoofdstuk I - Vaste Commissie voor Taaltoezicht

http://vct-cpcl.be/sites/default/files/jaarverslag_2018_n.pdf

volledig vernield is geweest en vooralsnog niet herbouwd is, is de AIBV van Brugge de enige afdeling in ... Bever (arrondissement Halle-Vilvoorde). • Voeren en ...

commissie voor boekhoudkundige normen - VSDC

https://www.vsdc.be/Repository/Downloads/CBNaanbevelingNFP.pdf

vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder ... Als bijgevolg de raad van bestuur van een kleine VZW, gelet op de criteria van artikel 17 ...

IWT - Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit

http://www.vcwi.be/sites/default/files/studiedagWI2014_IWT.pdf

IWT heeft algemene voorschriften mbt de uitvoering en valorisatie van ... subsidie onder de vorm van een BEURS voor de uitvoering van het PROJECT. Het IWT ...

De moslimgemeenschap - Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

http://commissionroyalehistoire.be/pdf/bronnen/36Moslimgemeenschap.pdf

clam (Centre laïque arabo-musulman), 1989-1997, in RBHC, 2007, p. ... breed (verspreiden van de gebedstijden en pedagogische publicaties, organi- ... De Fédération Islamique de Belgique / Islamitische Federatie van België, opge-.

de chronologie - Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

http://commissionroyalehistoire.be/pdf/L5ChronologieMiddeleeuwen_ModernTijdenNederlanden/pTitre_p200.pdf

De Chronologie of tijdrekenkunde -— men spreekt ook van tijdrekening — is de ... tium, Perzië, Kaukasus, Islam, Slavische volkeren, Jerusalem en het Latijnse ...

Commissie voor Onderwijs - Vlaamse Ombudsdienst

http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/nieuws/pdf/20160715_g416onderwijs.pdf

24 juni 2016 ... Samenstelling van de Commissie voor Onderwijs: Voorzitter: ... ambten. Hij beveelt ook aan om op de loonbrief het telefoonnummer en een e-.

De fod Financiën - Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

http://commissionroyalehistoire.be/pdf/bronnen/10_9FodFinancien.pdf

Via http ://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php ?lang=nl vindt men makkelijk de coördinaten terug van alle bestaande diensten van Financiën. Fisconet(plus) is ...

Foto's - Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

http://commissionroyalehistoire.be/pdf/bronnen/43Fotos.pdf

Beeldbank Brugge (www.beeldbankbrugge.be). De Beeldbank Brugge is een initiatief van de Erfgoedcel Brugge i.s.m. het. Stadsarchief en de Dienst ...

De vakbonden - Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

http://commissionroyalehistoire.be/pdf/bronnen/26Vakbonden.pdf

1941 het Belgisch Syndicaal Centrum / Centre Syndical Belge gecreëerd dat ... de oprichting van het Algemeen Christelijk Vakverbond (acv) / Confédération des ... lieten dit over aan de socialisten) werden voornamelijk in Gent en Antwerpen.

De ziekenfondsen - Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

http://commissionroyalehistoire.be/pdf/bronnen/27Ziekenfondsen.pdf

Pittomvils (K.). De Gentse maatschappijen van onderlinge bijstand in de eerste ... Beknopt historisch overzicht van de socialistische mutualiteit in. België. Gent ...

Rapport Werkgroep DOT van de Commissie voor Praktische ...

https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=2836&m=1311151642&action=file.download

maken het waarschijnlijker dat de patiënt zijn behandeling met behulp van DOT voltooit. Het gebruik van enablers en incentives is daarom in het belang van de ...

Waardestelling Vliegbasis Twente - Commissie voor de m.e.r.

http://www.commissiemer.nl/docs/mer/p18/p1893/1893-207waardestelling.pdf

Munitiestraat centrum vm Oostkamp ... defensie aangeduid als voormalig Oostkamp) en de afzonderlijke kampen ... stucwerk, eikenhout en keramische tegels.

Commissie voor oncologie - Jessa Ziekenhuis

https://www.jessazh.be/professionals/oncologisch-handboek/2-commissie-voor-oncologie

17 nov 2016 ... Lieve Vansteelant dr. Sophie Marquette dr. Christa Eerdekens. Thoracale heelkunde dr. Marc Hendrix dr. Arjan Koppert dr. Ludo Verougstraete.