silodosin - Geneesmiddeleninformatiebank

13 Aug 2019 ... the innovator product Silodyx 4 and 8 mg hard capsules which has been registered in the. EEA by Recordati Ireland Ltd. since 29 January 2010 ...

silodosin - Geneesmiddeleninformatiebank - Gerelateerde documenten

silodosin - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Pars/h122985.pdf

13 Aug 2019 ... the innovator product Silodyx 4 and 8 mg hard capsules which has been registered in the. EEA by Recordati Ireland Ltd. since 29 January 2010 ...

Silodyx®, Urorec® (Silodosin) - AkdÄ

https://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/2010013-Silodyx-Urorec.pdf

10. Mai 2010 ... 462 Patienten mit mittelschweren bis schweren Symptomen einer BPH (International Prostate. Symptom Score, IPSS), Silodosin 8 mg einmal ...

Silodyx, INN-silodosin - European Medicines Agency

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/silodyx-epar-product-information_en.pdf

Silodyx 8 mg hard capsules. White, opaque, hard gelatin capsule, size 0 (approximately 21.7 x 7.6 mm). 4. CLINICAL PARTICULARS. 4.1 Therapeutic indications.

Silodyx, INN-silodosin - European Medicines Agency - Europa

https://www.ema.europa.eu/documents/overview/silodyx-epar-summary-public_en.pdf

It is available as capsules (4 and 8 mg). What is Silodyx used for? Silodyx is used to treat the symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH, an enlarged ...

Module 2 - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h106140_smpc.pdf

stimulering van de glucogenese en de gluconeogenese in de lever. De glucocorticosteroïden ontlenen hun therapeutisch effect grotendeels aan twee.

LEO R&D Document - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h22263.pdf

Wat is Etalpha® LEO en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer ... capsule-inhoud: sesamolie (geraffineerd), all-rac-α-tocoferol (E307) capsulewand: ...

Version 1 - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h108240_smpc.pdf

aardappel/wortelpuree om voortijdig uit elkaar vallen ervan te voorkomen. ... deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel ...

SAMENVATTING VAN DE ... - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h104130_smpc.pdf

De aanbevolen dosering van Combodart bedraagt één capsule (0,5 mg/0,4 mg) eenmaal daags. Waar dit van toepassing is, kan Combodart gebruikt worden ...

methylprednisolone - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Pars/h116593.pdf

1 Aug 2016 ... This module reflects the scientific discussion for the approval of Methylprednisolon. Eurogenerics 4 mg and 16 mg tablets. The procedure was ...

Version 7 - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h104434.pdf

14 juni 2017 ... dementie die geneesmiddelen tegen psychotische verschijnselen gebruiken. ... extrapiramidale symptomen te behandelen, maar het wordt ...

Patiëntenbijsluiter - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h24223.pdf

Kinderen hebben groeihormoon nodig om te groeien, maar ook volwassenen hebben het nodig voor hun algehele gezondheid. Norditropin SimpleXx wordt ...

1 Bijsluiter - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h120183.pdf

als u een maagbreuk (hiatushernia; een deel van de maag glipt via een gat in het ... Aristo kan wazig zien en soms slaperigheid of vermoeidheid veroorzaken.

bijsluiter - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h50055.pdf

Bij gelijktijdig gebruik van atropine met geneesmiddelen die de werking van acetylcholine tegengaan, zoals fenothiazines, butyrofenonen, sommige anti- ...

ZITHROMAX - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h19433_smpc.pdf

Er is geen ervaring betreffende de veiligheid en de effectiviteit van langdurige toepassing van azitromycine bij de bovengenoemde indicaties, behoudens de ...

SmPC - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h50079_smpc.pdf

Atropine is een belladonna alkaloïd behorend tot de groep van parasympathicolytica. Atropine remt de werking van acetylcholine op muscarine receptoren en ...

kyleena - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ARMs/h124054_armm.pdf

Figuur 3: Sagittaal vlak (2D-Imaging ). Bron: Andrew Kaunitz, MD, Christine Bubier. R.T.(R). RDMS, Grace Horton, RDMS und. Gwyn Grabner, RDMS. Figuur 5: ...

Lyrica, INN-pregabalin - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h115870_smpc.pdf

Bijwerkingen van het gezichtsvermogen ... weken en in een langetermijn terugval preventiestudie met een dubbelblinde terugval preventie fase van 6 ...

Ipraalox - bijsluiter - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h105944.pdf

U kunt Ipraalox echter wel innemen met maagzuurbindende middelen (zogenaamde antacida, zoals magaldraat, alginezuur, natriumbicarbonaat,.

College ter beoordeling van - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h26500.pdf

Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), tongontsteking (glossitis). - Allergische huidreactie (bijv. erytheem multiforme en de levensbedreigende vorm ...

Trazolan, tabletten 100 mg - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h09145_smpc.pdf

Trazolan, tabletten 100 mg. 2. KWALITATIEVE ... De volgende bijwerkingen zijn waargenomen: gewichtstoename, Hiatus hernia, darmperforaties en opvliegers.

XANAX SmPC - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h19888_smpc.pdf

Xanax Retard Tabletten 0,5, 1 en 2 bevatten respectievelijk 0,5 mg, 1 mg en 2 mg alprazolam als werkzame stof. Hulpstof met bekend effect: lactose. Voor de ...

Ventolin nebules - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h12587_smpc.pdf

Sympathicomimetica zoals salbutamol kunnen cardiovasculaire bijwerkingen hebben. Er is enig bewijs uit postmarketinggegevens en uit de literatuur dat ...

fosfomycin trometamol - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Pars/h121956.pdf

4 Apr 2019 ... A comprehensive description of the indications and posology is given in ... the innovator product Monuril 3000, granules for oral solution 3g (NL ...

Scientific Development GroupNV ... - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h00126_smpc.pdf

Specifieke tumortypen - Patiënten met mammacarcinoom, hypernefroom, longcarcinoom en botmetastasen kunnen hypercalciëmie ontwikkelen, hetzij spontaan ...

Tekst omdoos patiëntenverpakking - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h10623_smpc.pdf

13 aug 2018 ... Patiënten met chronische respiratoire insufficiëntie dienen een ... een symptomatische behandeling nodig hebben voor cardiorespiratoire ...

Summary of Product Characteristics - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h01400_smpc.pdf

Dit uit zich in geelzucht en resulteert in levercelnecrose. Dit kan gebeuren bij doseringen van. 8 gram of meer (bij kinderen boven 150 mg/kg). Een dosis van 25 g ...

Overview Final Guidance - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Pars/h102001.pdf

18 May 2010 ... Bisoprololfumaraat PharmaSolve 2.5 mg, 5 mg, and 10 mg tablets ... taking into account the recently approved SPC for the innovator (Emconcor ... After the second main test the MAH adapted the PL on four minor points. There.

1 BIJSLUITER Bijsluiter - Geneesmiddeleninformatiebank

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h15195.pdf

U bent allergisch voor interferon gamma of voor soortgelijke interferonen of voor een van de andere ... Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. ... Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.