Examen VMBO-GL en TL

Hofman heeft de behaarde huid van het Feestaardvarken gestileerd verbeeld. → Leg uit op welke manier hij de behaarde huid heeft gestileerd.

Examen VMBO-GL en TL - Gerelateerde documenten

Examen VMBO-GL en TL

https://www2.cito.nl/vo/ex2018/GT-0600-a-18-1-o.pdf

Hofman heeft de behaarde huid van het Feestaardvarken gestileerd verbeeld. → Leg uit op welke manier hij de behaarde huid heeft gestileerd.

Examen VMBO-BB

https://www2.cito.nl/vo/ex2017/BB-0173-a-17-1-o.pdf

Peter verandert de stand van de regelbare weerstand. Bij elke stand leest hij de meters af. Zijn meetresultaten zet hij in een tabel. spanning (V). 0 ...

Examen VMBO-KB

https://www2.cito.nl/vo/ex2015/KB-0153-a-15-2-o.pdf

17 juni 2015 ... tankinhoud van 60 liter. Op 1 januari 2015 is haar tank bijna leeg. → Bereken hoeveel keer Moniek in 2015 minimaal moet tanken. Schrijf je ...

Examen VMBO-GL en TL - Biologiepagina

https://biologiepagina.nl/34mavo/Examens/20071opgave.pdf

A van het uitscheidingsstelsel en van het verteringsstelsel. B van het uitscheidingsstelsel en van het voortplantingsstelsel. C van het verteringsstelsel en van het ...

Examen VMBO-BB - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2009/2/engels-bb-vmbo/opgaven/2009/vmbo-bb/f=/945-0071-a-bb-2-o.pdf

anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ... A Haar honden hingen uit de ramen van haar auto. B Ze reed te hard.

Examen VMBO-BB - Economieweb

http://www.economieweb.nl/wp-content/uploads/2016/12/BB-0233-a-15-1-o.pdf

Jongerenvakanties. Timo, 17 jaar oud, leerling mbo Detailhandel heeft samen met zijn even oude vrienden Jimmy, Mike en Jordy geld gespaard voor een ...

Examen VMBO-KB - ThiemeMeulenhoff

https://www.thiememeulenhoff.nl/-/media/Corporate/Methodes/voortgezet_onderwijs/Examen-voorbereiding/Examenbundel/Oefenarchief/Oefenexamens/Vmbo/2016/CE_2016_VMBOKB_FRANS_I.ashx

Frans CSE KB ... Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Merci ... B Mooie jongens versieren gemakkelijker een meisje dan lelijke jongens.

Examen VMBO-GL enTL

https://www2.cito.nl/vo/ex2018/GT-0125-a-18-2-o.pdf

appeasement-politiek ten aanzien van nazi-Duitsland. Iemand beweert dat de appeasement-politiek op dat moment een juiste keuze leek. Later kreeg deze ...

Examen VMBO - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2006/cse-1/natuur-en-scheikunde-i-compex-gl-en-tl-vmbo/opgaven-zonder-gebruik-computer/2006/f=/600013-1-586o1.pdf

SPUUGBEESTJE EEN TOPSPRINGER. Lees het onderstaand krantenartikel. Wereldrecord springen voor spuugbeestje. Het spuugbeestje is in verhouding.

Examen VMBO-GL - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2006/cse-1/metalektro-gl-vmbo/opgaven/2006/vmbo-gl/f=/600019-1-605o.pdf

Welke van onderstaande schakelaars moet geplaatst worden bij symbool. 2 ? ... Wat is de maximale wisselspanning die met deze meter gemeten kan worden?

Examen VMBO-KB 2013

https://www2.cito.nl/vo/ex2013/KB-0071-a-13-2-o.pdf

"Irwin will not live if I have to give him up,". Carr said. (3) Native to Australia, healthy male great red kangaroos can grow up to. 7 feet tall, weigh more than 200.

Examen VMBO-KB 2018

http://www2.cito.nl/vo/ex2018/PK-0951-b-18-1-o.pdf

6 / 23 lees verder ▻▻▻. De medewerkers die de opdracht hebben om het aquarium en de vissen te onderhouden ... Zet op de horizontale as (x-as) de letters van het gedrag. ... Haal daarna het knaagdier op de juiste manier uit zijn/haar kooi.

Examen VMBO-KB - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2014/2/biologie-kb-vmbo/opgaven/2014/vmbo-kb/f=/KB-0191-a-14-2-o.pdf

Enkele organen van het uitscheidingsstelsel zijn de nieren en de urineblaas. Halen de nieren water en afvalstoffen uit het bloed? En haalt de urineblaas water ...

Examen VMBO-GL en TL - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2017/cse-2/biologie-gl-en-tl-vmbo/opgaven/2017/vmbo-tl/f=/GT-0191-a-17-2-o.pdf

uitscheidingsstelsel of tot het voortplantingsstelsel. 1p. 2. Bij het ouder worden wordt de prostaat bij veel mannen wat groter. Een vergrote prostaat kan tot ...

Examen VMBO-GL en TL 2017

https://www2.cito.nl/vo/ex2017/GT-0600-a-17-1-o-spr.pdf

23 mei 2017 ... het ongeluk van prinses Diana. 36. Bekijk afbeelding 17 en 18. Met dit kunstwerk geeft Banksy commentaar op de manier waarmee.

2019 Examen VMBO-GL en TL

https://www2.cito.nl/vo/ex2019/GT-0174-a-19-1-o-spr.pdf

20 mei 2019 ... verkrijgen, waaronder schoonmaakazijn en tafelazijn. Henk en Achmed onderzoeken welke van deze twee soorten azijn het meeste azijnzuur ...

Examen VMBO-KB - Math4All

https://www.math4all.nl/files/1516113760a830d599e81c51f4aefdf30ab9670c22.pdf

omtrek cirkel = π × diameter ... Bereken hoeveel graden hoek A1 en hoek A2 samen zijn. ... Laat met een berekening zien dat DS afgerond 14,7 cm is. 4p. 4.

Examen VMBO-BB versie rood

https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/877620/Examen%20BB%20versie%20Rood%20Onderdeel%20D%202018.pdf

Bekijk het stroomkringschema en de tekening Meetopstelling op de volgende bladzijde. - Je gaat in de tekening aangeven hoe de draden moeten worden.

Examen VMBO-KB versie rood

https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/886705/Examen%20KB%20versie%20Rood%20Onderdeel%20D%202018.pdf

Bekijk het stroomkringschema en de tekening Meetopstelling op de volgende bladzijde. - Je gaat in de tekening aangeven hoe de draden moeten worden.

Examen VMBO-GL en TL - VWO - Oude Examens

https://www.oudeexamens.nl/storage/examens/vwo/nask-1/2016/tijdvak/1/opgaven.pdf

23 mei 2016 ... Weerstanden hebben een kleurcode. Deze code geeft de grootte van de weerstand aan en een toegestane afwijking (tolerantie). Die kleurcodes.

Examen VMBO-BB/KB/GL en TL/HAVO/VWO - Aardrijkskunde ...

https://www.aardrijkskunde-olympiade.nl/Archief/2019/2019_vr_opg.pdf

Voor de noordoostelijke kust van De Eilanden boven de Wind. (Bovenwindse eilanden) in het Caribisch gebied ligt een diepzeetrog. Vanaf het eiland Dominica ...

Examen VMBO-BB/KB/GL en TL/HAVO/VWO - Examenblad

https://www.examenblad.nl/document/voorbeeldexamenopgaven-2/2016/vwo/f=/voorbeeldexamenopgaven_quantumwereld_versie_maart_2016.pdf

afstand tussen de atomen in het metaalrooster) van Aluminium is 0,41 nm. 4p. 16. Voer de volgende opdrachten uit: - Bereken de debroglie-golflengte van deze ...

Compleet_vmbo-gl en tl_spaans examen vmbo-gl en tl Spaans ...

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-GL%20en%20TL/Spaans/Examenbundels/Examenbundel_Compleet_VMBO-GL%20en%20TL_Spaans.pdf

Spaans. VMBO-GL en TL. Examenbundel. 2003-2019. Voor alle eindexamens, zie ... 2019 I - Spaans. Opgaven. Bijlage ... 1 de titel van de eerste hit van Álvaro.

Examen VMBO-BB versie rood 2018

https://www2.cito.nl/vo/ex2018/BP-1700-r-18-1-D-o.pdf

een verkoopgesprek voeren. - terugkijken ... Voer een verkoopgesprek met de klant. Voordat je ... vraag 1. Geef één voorbeeld van iets dat je goed vond gaan.

Opgaven_vmbo-kb_wiskunde examen vmbo-kb Wiskunde ...

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-KB/Wiskunde/Examenbundels/Examenbundel_Opgaven_VMBO-KB_Wiskunde.pdf

een tekening van zo'n ruit. AC = 30 cm en hoek A in driehoek ABS is 30°. 5p. 19. Bereken, zonder te meten, hoeveel cm DB is. Schrijf je berekening op. 3p. 20.

Correctievoorschrift examen vmbo-gl en tl Wiskunde ... - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-GL%20en%20TL/Wiskunde/2011/II/Wiskunde/Wiskunde%202011%20II_correctievoorschrift.pdf

wiskunde CSE GL en TL. Het correctievoorschrift bestaat ... Tekenen van de top van de kegel in het midden van de onderste zijde. 1. • Tekenen van twee rechte ...

Examen VMBO-BB versie rood 2019

http://www2.cito.nl/vo/ex2019/BP-1600-r-19-1-B-o.pdf

BP-1600-r-19-1-B-o. Examen ... Bloemendal gebruikt een folder om zorggasten te informeren over de mogelijkheden van ... Bel de zorggast terug. - Vul op de ...

Examen VMBO-GL versie rood 2018

http://www2.cito.nl/vo/ex2018/GP-1300-r-18-1-B-o.pdf

Je gaat de werking van de pijl met verlichting in een zaal laten zien in een proefopstelling. Bekijk het stroomkringschema op bladzijde 13. De schakeling voor de ...

Compleet_vmbo-bb_economie examen vmbo-bb ... - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-BB/Economie/Examenbundels/Examenbundel_Compleet_VMBO-BB_Economie.pdf

B van sparen voor een doel en sparen uit voorzorg. C van sparen ... Het rentepercentage voor deze jongerenspaarrekening is hoger dan een spaarrekening ...

en scheikunde 2 examen vmbo-gl en tl Natuur - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-GL%20en%20TL/Natuur-%20en%20scheikunde%202/Examenbundels/Examenbundel_Correctievoorschriften_VMBO-GL%20en%20TL_Natuur-%20en%20scheikunde%202.pdf

reageerbuis 1: zilvercarbonaat. • reageerbuis 2: kaliumcarbonaat. • reageerbuis 3: zilvernitraat. • reageerbuis 4: kaliumnitraat. Indien bij de reageerbuizen 2, ...

Opgaven_vmbo-bb_wiskunde examen vmbo-bb ... - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-BB/Wiskunde/Examenbundels/Examenbundel_Opgaven_VMBO-BB_Wiskunde.pdf

Hoeveel verhuisdozen heeft Ben minimaal nodig voor al zijn stripboeken? ... Bereken hoeveel flessen van het middel Laura minstens moet kopen om de ... naam administratie kosten prijs per foto bezorgkosten. Blokker. € 1,20. € 0,25. € 2,50.

Compleet_vmbo-bb_nederlands examen vmbo-bb ... - Alleexamens.nl

https://static.alleexamens.nl/VMBO-BB/Nederlands/Examenbundels/Examenbundel_Compleet_VMBO-BB_Nederlands.pdf

zoekers op scrabble, bingo en poker. In de virtuele kamers van het spel wa- ... het wereldkampioenschap in Japan en. Zuid-Korea, zijn er verschillende bedrij-.

Opgaven_vmbo-kb_wiskunde examen vmbo-kb ... - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-KB/Wiskunde/Examenbundels/Examenbundel_Opgaven_VMBO-KB_Wiskunde.pdf

Bereken, zonder te meten, hoeveel cm de omtrek van het voorvlak is. Schrijf je berekening ... pallet heeft de vorm van een rechthoek en is 120 cm lang en 80 cm breed. De dozen ... een diagonaal optelt, je steeds dezelfde uitkomst krijgt. 1p. 4.

Opgaven_vmbo-bb_maatschappijleer 2 examen vmbo ... - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-BB/Maatschappijleer%202/Examenbundels/Examenbundel_Opgaven_VMBO-BB_Maatschappijleer%202.pdf

meewerkt aan de enorme uitbreiding van een bouwmarkt op het. Dongense industrieterrein. ... De voorzitter van de CEVO. Drs. J. Bouwsma. Pagina: 383.

Opgaven_vmbo-kb_spaans examen vmbo-kb Spaans ... - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-KB/Spaans/Examenbundels/Examenbundel_Opgaven_VMBO-KB_Spaans.pdf

Para mí, es un tesoro. (7) Cierra los ... Wat vonden de ouders van Laura Gallego ervan dat hun dochter boeken begon te ... D Ze is haar badpak vergeten. 1p. 15.