VAB Reisbijstand algemene voorwaarden - DOM nv Verzekeringen

Enkel indien er geen afzonderlijke vliegtuigtickets geboekt ... Pechverhelping voertuigen en vervangwagen buitenland (Hoofdstuk IV): geldt de dekking in ... Ieder lid van VAB heeft recht op de dienstverlening voor voertuigen, waarvan de ...

VAB Reisbijstand algemene voorwaarden - DOM nv Verzekeringen - Gerelateerde documenten

VAB Reisbijstand algemene voorwaarden - DOM nv Verzekeringen

https://domnv.be/documenten/vab-reisbijstand-algemene-voorwaarden-2/

Enkel indien er geen afzonderlijke vliegtuigtickets geboekt ... Pechverhelping voertuigen en vervangwagen buitenland (Hoofdstuk IV): geldt de dekking in ... Ieder lid van VAB heeft recht op de dienstverlening voor voertuigen, waarvan de ...

VAB-Reisbijstand | Jaarpolis | Algemene Voorwaarden

https://www.vab.be/-/media/vab-online/files/producten/algemene-voorwaarden/reisbijstand-jaarpolis-algemene-voorwaarden.pdf?la=nl

Overeenkomstig de Wet betreffende de verzekeringen van 7 april. 2014 vormt deze terugbetaling geen geldige beëindiging van de verzekering. In voorkomend ...

algemene voorwaarden reisbijstand - Optimco

http://www.optimco.be/avw/200506%20rei.001-v1.pdf

TIJDELIJKE ONBRUIKBAARHEID TIJDENS DE REIS. 4 ... Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel, die de verzekerde prestaties waarborgt, en waarbij VTB-VAB,.

VAB-Reisbijstand | Tijdelijke polis | Algemene Voorwaarden

https://www.vab.be/-/media/vab-online/files/producten/algemene-voorwaarden/reisbijstand-tijdelijkepolis-algemene-voorwaarden.pdf?la=nl

Ook kleinkinderen die meereizen met verzekerde grootouders zijn verzekerd, voor zover de ouders van de kinderen niet mee zijn op reis. Toevallige ...

Algemene voorwaarden - DOM nv Verzekeringen

https://domnv.be/documenten/vab-reisbijstand-algemene-voorwaarden-2/

Verzekeraar: KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België,. Professor ... De annulatieverzekering op jaarbasis dekt alle aanvragen tot annulatie ...

vab-bijstand: algemene voorwaarden - DOM nv Verzekeringen

https://domnv.be/documenten/vab-reisbijstand-algemene-voorwaarden-2/

Indien enkel de dekking van het bijkomend voertuig geldig is, dan wordt de waarborg van de formule VAB-Pechbijstand verleend en niet die van het Bijstands- of ...

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Op Eigen Wijze ...

https://opeigenwijze.org/wp-content/uploads/2019/05/AV-Op-Eigen-Wijze.pdf

Algemene voorwaarden Op Eigen Wijze Coaching & Training voor het leveren van ... (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de.

Algemene voorwaarden ZLTO Artikel 1 Definities In deze algemene ...

https://www.zlto.nl/stream/algemene-voorwaarden-zlto-gedep-28-nov-2016.pdf

28 nov 2016 ... 2. Cliënt. De natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die ZLTO opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 3. Bescheiden.

algemene vo algemene voorwaarden voor diens ... - Msaada

https://msaada.nl/wp-content/uploads/2017/08/algemene-voorwaarden-msaada-2017.pdf

opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. d. De opdrachtgever ... Aldus opgemaakt te Heeswijk-Dinther, 1 juli 2017.

VGZ voorwaarden Werkt goed beter best 2020 - Aon Verzekeringen

https://partners.aonverzekeringen.nl/global/pdf/zorg-2020/vgz/VGZ-voorwaarden-werkt-goed-beter-best-2020.pdf

Via Mijn VGZ kunt u onder andere uw polis wijzigen, uw declaraties inzien en uw premie betalen. Met uw DigiD kunt u direct veilig inloggen op www.mijnvgz.nl.

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen ... - Vergimmo

http://vergimmo.be/algemene-voorwaarden.pdf

Vergimmo behoudt zich het recht voor huidige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 1.3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of ...

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Deze algemene ... - De Baenwinning

http://www.debaenwinning.be/downloads/algemene-voorwaarden.pdf

Een reservatie van een datum en locatie is slechts definitief wanneer het “voorschot voor reservatie” betaald is. Indien wij uiterlijk vijftien dagen na de datum van ...

ALGEMENE VOORWAARDEN Liber-t ALGEMENE ... - Easytrip

http://www.easytrip.fr/wp-content/uploads/2017/04/Particuliers_Conditions-Generales-et-Particulieres-nov-2016-NL.pdf

14 nov 2016 ... Frankrijk. - Via e-mail naar het volgende adres: [email protected] - Via de telefoon naar de klantendienst Easytrip France: 01 76 54 41 19.

JBC klantenkaart - Algemene Voorwaarden Deze Algemene ...

https://webimages.jbc.be/doc/be/jbc_algemene_voorwaarden.pdf

Op vertoon van uw JBC-klantenkaart ontvangt u bij besteding van elke volle euro op uw aankoopticket één spaarpunt. U kunt het hele jaar door punten sparen en ...

KBC Verzekeringen Attest algemene inlichtingen

https://www.verzekeringenhenklapon.be/nl/damage/file/4/

Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven ...

Algemene informatie betreffende verzekeringen - ING Belgium

https://www.ing.be/static/legacy/SiteCollectionDocuments/GeneralInformationInsuranceNL.pdf

1. Levensverzekeringen. Voor de schuldsaldoverzekering ter dekking van een hypo- thecair krediet bij ... CARDIF LEVEN nv. Verzekeringsonderneming erkend ...

Voorwaarden Aanvullende verzekeringen Univé Zorg 2020 - Unive

https://www.unive.nl/binaries/content/assets/pdfs/zorgverzekering/2020/voorwaarden/d8133-unive-aanvullende-verzekeringsvoorwaarden-goed-beter-best-en-tand-gbb.pdf

Via Mijn Univé Zorg kunt u onder andere uw polis wijzigen, uw declaraties ... hebben, maken wij over op het rekeningnummer van de verzekeringnemer. ... van de huidplooi moet 6 cm of meer zijn, gemeten aan de binnenzijde van de plooi.

Algemene Voorwaarden (PDF)

https://www.ef.nl/__/~/media/efcom/funneling/pdf/terms/lsj/lsj_nl

EF- docenten hebben ervaring in het lesgeven aan jonge studenten. Hun enthousiasme maakt ... mijn leven gehad!” Nynke Rozema, EF Santa Barbara 2010 ...

Algemene voorwaarden - Vab

https://www.vab.be/~/media/vab/files/algemene%20voorwaarden/2017/algemenevoorwaardenvab-bijstandnl.ashx

De annulatieverzekering op jaarbasis dekt alle aan- vragen tot annulatie gedurende de looptijd van de verzekering, aangegeven in het aansluitingsbewijs. Reizen ...

algemene voorwaarden - AIG

https://www.aiginsurance.nl/content/dam/aig/emea/netherlands/documents/voorwaarden/bestuurdersaansprakelijkheid/businessguard-private-d-o-nl-2016.pdf

gedefinieerd hebben de betekenis die normaal aan deze woorden wordt toegekend. Gelieve deze polis zorgvuldig te lezen en de dekking ervan met uw adviseur ...

Algemene Voorwaarden - 013

https://www.013.nl/downloads/bezoekersvoorwaarden.pdf

handelsnaam 013 Poppodium (hierna te noemen: de onderneming) ... te zenden aan 013 Poppodium, Postbus 9022, 5000 HA Tilburg, t.a.v. de directie of per ...

ALGEMENE VOORWAARDEN

https://static.webshopapp.com/shops/100992/files/147075806/algemene-voorwaarden-wameda-01-09-2017.pdf

maatschappelijke zetel te Klapperbeekstraat 36, 9100 Sint Niklaas, geregistreerd bij ... De aanbiedingen van Wameda in de webshop gelden niet als aanbod tot ...

Algemene Voorwaarden - ZEB.be

http://static-cdn.zeb.be/downloads/Algemene_Voorwaarden_v2017.pdf

Je kan ervoor kiezen je pakje af te halen in een ZEB-winkel naar keuze. Deze leveringsmethode is gratis. Onze winkels bewaren een pakje van de e-shop 14 ...

algemene voorwaarden - TVH

https://www.tvh.com/content/avv/TVHEquipment/AlgemeneVoorwaarden_nl.pdf

Verhuur Materieel; en/of de Bijzondere Voorwaarden - Onderhoud en. Herstel, en, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld. 1.1.3 De Offerte ...

Algemene voorwaarden - Outspoken

https://outspoken.be/Algemene%20voorwaarden%20-%20Raphaella%20Goyvaerts%20versie%200.2.pdf

20 sep 2015 ... Artikel 28: Aanvullende voorwaarden digitale facturen. Artikel 29: ... betalingstermijn van 30 kalenderdagen wordt voldaan, is over de openstaande factuur de wettelijke rente ... mededelen aan Pidpa. De mededeling van ...

Algemene voorwaarden - Probumat

http://www.bouw-center.be/images/bouw-center-merksem-algemene-voorwaarden.pdf

het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling. Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing. 10.2. Alle kosten in verband met de invordering ...

Algemene Voorwaarden Maklu NL

http://www.maklu.be/MakluenGarant/pdf/Algemene%20Voorwaarden%20Maklu%20NL.pdf

Art. 1 - Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten met Maklu bv, Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn, KVK: ...

Algemene Voorwaarden - embleem.nl

https://www.embleem.nl/av-embleemnl.pdf

4.2 Afhankelijk van het aantal emblemen verzendt Embleem.nl de ... dient de klant dit direct, doch uiterlijk na 7 dagen kenbaar maken aan Embleem.nl.

Algemene Voorwaarden - Kok op Stelten

http://kokopstelten.nl/wp-content/uploads/2019/10/Algemene-Voorwaarden-Kok-op-Stelten.pdf

Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op alle aanbiedin- gen welke Kok op Stelten (hierna: Horecabedrijf) doet, elke overeenkomst tot het verlenen van ...

Algemene voorwaarden - De Banier

https://www.debanier.nl/storage/2019/Algemene%20voorwaarden%20voor%20nieuwe%20website%202020.pdf

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever/koper en de uitgever ...

Algemene Voorwaarden en herroepingsrecht - X2O

https://www.x2o.be/uploads/faq_pdf/8cc26f808803af0414e1b1e15dea6047-AV_Belgie.pdf

badkamermeubilair, maar ook een brede keuze aan douches, kranen, baden, toiletten, radiatoren. & accessoires. 2. Toepassingsgebied van de algemene ...

VAB-Vakantiepakket | Algemene Voorwaarden

https://www.vab.be/-/media/vab-online/files/producten/algemene-voorwaarden/vakantiepakket-algemene-voorwaarden.pdf?la=nl

REISVERZEKERING. Informatiedocument over het verzekeringsproduct. KBC Verzekeringen NV – België - onderneming toegelaten voor alle takken onder ...

Algemene voorwaarden Tuinconcepten Jan

http://tuinconceptenjan.be/images/algemene-voorwaarden.pdf

OFFERTE/AANBIEDING. 2.1 Alvorens een offerte uit te brengen zal Tuinconcepten Jan zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband ...

Algemene voorwaarden OZ reizen

https://www.oz.be/-/media/oz/pdf/algemenevoorwaarden/oz-reizen_av_2018-07.ashx

OZ REIZEN. ALGEMENE VOORWAARDEN. VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE (VANAF 1 JULI 2018). ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ...

algemene voorwaarden - Centerparcs

http://animation1.centerparcs.com/be-vl/pdf/algemene-verkoopsvoorwaarden-bevl.pdf

Center Parcs zal de boeking binnen 10 dagen na haar ontvangst digitaal aan u bevestigen ... www.dagjecenterparcs.be of verzoeken wij u vooraf telefonisch contact ... parken Erperheide of De Vossemeren, is uw contractspartij CPSP België.

Telenet Algemene Voorwaarden

https://www2.telenet.be/content/dam/www-telenet-be/TB/klantenservice/documents/TELENET%20-%20TB%20MLE_NL_25mei2018_NTC%20%28002%29.pdf

1.12 Klantendienst: het door Telenet voorziene aanspreekpunt voor de Klant, dat ... een opzegtermijn van 1 maand als de Klant niet langer rechtstreeks of ...