Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Belfius Cash Card

kredietKaarten) te beheren, de meest geschikte diensten en producten aan te bieden, de Klantrelatie te beoordelen, misbruiken te voorkomen en geschillen te ...

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Belfius Cash Card - Gerelateerde documenten

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Belfius Cash Card

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/cashcard/rules-cashcard-2012-06-20.pdf

kredietKaarten) te beheren, de meest geschikte diensten en producten aan te bieden, de Klantrelatie te beoordelen, misbruiken te voorkomen en geschillen te ...

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de “Access ... - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/accesscard/rules-accesscard-2018-07-07.pdf

Hij stelt de Bank of Card Stop (tel. nr. Atos Worldline NV –. Haachtsesteenweg, 1442 – 1130 Brussel) onmiddellijk in kennis van wanneer hij zich rekenschap ...

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/debetcard/reglement-debetcard-untill.pdf

Belfius Bank NV, die voortvloeien uit het gebruik van de diensten Self-. Service Banking, Bancontact, de Bancontact-App en het kaartschema waarvan het logo ...

algemene voorwaarden betreffende de cash deposit card - Fintro

https://www.fintro.be/rsc/contrib/document/1-Website/5-Docserver/Fintro/K03908N.pdf

1 juli 2019 ... begrippen gebruikt: •. Bank: Fintro, een afdeling van BNP Paribas Fortis nv, hierna “De Bank” of “Fintro” genoemd;. •. Cash Deposit Card: kaart ...

Algemene Voorwaarden voor particulier gebruik van de BasicCard 1 ...

https://www.mijnbetaalplan.nl/files/docs/basiccard_algemenevoorwaarden.pdf

Alg. Voorwaarden BasicCard particulier gebruik Versie 01.2010. Algemene Voorwaarden voor particulier gebruik van de BasicCard. 1. Toepasselijkheid van de ...

Algemene voorwaarden - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/belfius_credit_protect.pdf

Belfius Bank, FSMA-nr 019649 A, is als verbonden verzekeringsagent van Belfius Insurance NV contractueel verbonden om enkel verzekeringen van deze ...

BELFIUS CAR Algemene voorwaarden

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/belfius_car.pdf

... te herstellen: • Touring Glass NV (op het nummer 0800 95 555 of via ... ben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen de termijn van een maand ...

BELFIUS ASSISTANCE Algemene voorwaarden

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/assistance.PDF

Hospitalisatie op verplaatsing. 6. 1.5. Skipass en skilessen. 6. 1.6. Blokkering van uw bank- en kredietkaarten. 6. 1.7. Inlichtingendienst. 6. 2. Hulpverlening aan ...

BELFIUS HOME & FAMILY Algemene voorwaarden

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/belfius-home-family.pdf

28. 4. Administratieve bijstand. 29. 5. Onvermogen van derden. 29. 6. Strafrechtelijke borgtocht. 29. ARTIKEL 40. RECHTSBIJSTAND FAMILY COMFORT. 29. 1.

Algemene voorwaarden Visa/Mastercard®* - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/creditcard/visa-mastercard-from.pdf

en het gebruik van een kredietkaart, de Visakaart of de. Mastercard®. In voorkomend geval hebben ze voorrang op de bepalingen van het algemeen reglement ...

Algemene Voorwaarden van financieringshuur van ... - Belfius Lease

https://www.belfius-lease.be/NL/Media/Algemene%20Voorwaarden%20van%20financieringshuur%20van%20november%202014_tcm_66-176527.pdf

Wettelijke bepalingen en geldigheidstermijn. 1. De huurder krijgt over het gehuurde materieel uitsluitend het gebruiksrecht, overeenkomstig de clausules van dit ...

Algemene voorwaarden Gift Card - Bpost

https://www.bpost.be/sites/default/files/pagina/GTC_Gift_Card_2018_NL.pdf

1 jan 2018 ... De Algemene. Voorwaarden zijn voortdurend raadpleegbaar op de website www.bpost.be/giftcard. Ze zijn ook op verzoek beschikbaar in de ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE FLEX PREPAID CARD ...

http://flexprepaid.be/sites/flexprepaid.be/files/cg_201511_nl.pdf

De toegankelijke getrouwheidsprogramma's zijn met name het getrouwheidsprogramma Bonus Card van. Carrefour en het Spaar- en Plukprogramma van Worldline nv. ... gebruik van de verloren, gestolen of verduisterde kaart, dat heeft ...

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Professional Card

https://www.abnamro.nl/nl/images/Content/OneShop/000_Generiek/PDF/Creditcards/PdfOS_professional_card_voorwaarden.pdf

Professional Card: de door ICS aan de Card-houder uitgeven ABN AMRO ... aanspraak gemaakt worden op de verzekeringen tot de blokkering opgeheven is.

Algemene Voorwaarden Access Card (pdf) - Fintro

https://www.fintro.be/rsc/contrib/document/1-Website/5-Docserver/Fintro/K03852N.pdf

15 nov 2019 ... IV en die, met uitzondering van de dienst PC banking, enkel via machines of toestellen van Fintro of BNP Paribas Fortis ter beschikking worden ...

Algemene voorwaarden en raamcontract - Belfius Auto Lease

https://www.belfius-autolease.be/NL/Media/B%20Raamcontract%20R_tcm_61-184708.pdf

voertuig tussen de huurder en BELFIUS AUTO LEASE N.V. tot stand gekomen. BELFIUS AUTO LEASE ... huurder uitgegeven kredietkaarten, identificatiepassen ...

Algemene voorwaarden Assistance Mastercard Platinum - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/creditcard/Assistance%20Mastercard%20Platinum.pdf

a) Alle kaarthouders van een kredietkaart “Mastercard Platinum”, verdeeld door de verzekeringnemer. b) Alle natuurlijke personen die op het adres van de ...

ALGEMENE VOORWAARDEN LUKOIL FLEET CARD 1. Kortingen ...

https://www.lukoil.be/nl/pdf/modality_nl.pdf

25 mei 2018 ... Kortingen zijn enkel geldig voor de aankoop van motorbrandstoffen bij LUKOIL verkooppunten (of partnersites) → zie kortingsvoorwaarden. 2.

Algemene Voorwaarden acceptatie Worldline Card ... - PinMobile

https://www.pinmobile.nl/wp-content/uploads/2014/10/Algemene-Voorwaarden-acceptatie-Worldline-Card-Present.pdf

gerealiseerd van zodra de rekening van Atos Worldline is gedebiteerd. HooFdstuK I. dE PARtIJEN ... een Betaaltransactie die ten voordele van de Klant worden gevraagd. enkel ... sing van artikel IV.5, beschikt de Acceptant over 30 dagen om het debet gemotiveerd en ... MasterCard, Maestro en BCC. HooFdstuK VI.

algemene voorwaarden betreffende de access card - Fintro

https://www.fintro.be/rsc/contrib/document/1-Website/5-Docserver/Fintro/K03852N.pdf

15 nov 2019 ... IV en die, met uitzondering van de dienst PC banking, enkel via machines of toestellen van Fintro of BNP Paribas Fortis ter beschikking worden ...

algemene vo algemene voorwaarden voor diens ... - Msaada

https://msaada.nl/wp-content/uploads/2017/08/algemene-voorwaarden-msaada-2017.pdf

opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. d. De opdrachtgever ... Aldus opgemaakt te Heeswijk-Dinther, 1 juli 2017.

voorwaarden voor vrijstelling gebruik tachograaf - Groen Groeien

https://www.groengroeien.be/upload/attach-image/dossier-verkeer-sg-dec-2012-1.pdf

15 dec 2012 ... De bestuurder moet tijdens de autokeuring melden dat hij van de vrijstelling gebruik wil maken. Zo niet wordt het voertuig onderworpen aan de ...

Algemene voorwaarden Total Card – Total Nederland N.V.,

https://total.nl/sites/g/files/wompnd406/f/atoms/files/10082_-_algemene_voorwaarden_juni_2019_incl_ev-geconverteerd.pdf

Het feit dat de tankpas ter beschikking wordt gesteld impliceert niet altijd en overal automatisch dat de producten en diensten waarvoor de tankpas geldt, voorradig ...

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen ... - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/MMDF%20MC%20Gold%20Conditions%202009.pdf

FOBE 4179-2 1212. Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen. MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid of MasterCard Gold Flex. Verklaringen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FREELANCE ...

https://www.persgroep.nl/pdf/Freelancevoorwaarden_DPN_2018.pdf

30 jan 2018 ... de Persgroep: de Persgroep Nederland B.V. en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen in Nederland ...

ADVIES OVER DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ...

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cob-cca/Advies-9-Commissie-Onrechtmatige-Bedingen.pdf

11 juni 2002 ... Proximus van Belgacom Mobile, Mobistar, en Orange (het huidige Base), in een ... tussentijdse facturen kan eveneens als een beding worden ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ... - De Pauw ICT

https://www.depauwict.nl/wp-content/uploads/2018/03/Algemene-voorwaarden-dienstverlening-B2B.pdf

De Pauw ICT, gevestigd te Zoetermeer, KvK-nummer 61228389, wordt in deze ... op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere ...

Algemene voorwaarden voor hypothecaire ... - Van Lanschot

https://www.vanlanschot.nl/-/media/files/voorwaarden/productvoorwaarden/hypotheken/hypotheken-voor-11-september-2017/van-lanschot-algemene-voorwaarden-hypothecaire-geldleningen-05-2017.ashx

Toerekening van vervroegde aflossingen ... Bij gehele aflossing van de geldlening zal de alsdan verschuldigde rente tegelijk ... Bij de berekening van de boete.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ... - Costa Cruises

https://www.costacruises.nl/content/dam/costa/costa-asset/pdf/nl/Conditions_CClub-2019-NL.pdf

van Costa vermelde cruise de gast geen recht geeft op CostaClub-punten, ... houden van het laatste Costa-nieuws, Club-initiatieven, evenementen, promoties.

Algemene voorwaarden voor verhuur, onderhoud en ... - CWS

https://www.cws.com/sites/default/files/2019-04/Algemene-voorwaarden-Initial-BE-NL.pdf

1 okt 2014 ... rekening gebracht op basis van de prijzen vermeld in de bijzondere ... de Rentokil Initial groep van vennootschappen of aan enige andere ...

Algemene voorwaarden voor plaatsing van uw ACD-serre ...

https://acd.eu/wp-content/uploads/2019/11/2020-Algemene-voorwaarden-Muurserres-NL-finale-versie-DONE.pdf

De serre geplaatst wordt ofwel op beton ofwel in volle grond, vrij van hindernissen (steenslag, ondergrondse leidingen, bouwafval,…) •. De grond puinvrij is en ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE DIENST VOOR DE ... - Bpost

https://www.bpost.be/site/nl/docs/conditions/Algemene_voorwaarden_Postbussen_NL.pdf

eventueel post kunnen ontvangen in de postbus en die gemachtigd zijn om de ... openingsuren van het lokaal als de postbussen van het postkantoor langs ...

algemene voorwaarden voor bewaarneming ... - Verhuysmans

http://www.verhuysmans.be/ckfinder/userfiles/files/BKV%20Bewaarnemingsvoorwaarden%20FINAAL%202017-WM-NL.pdf

c) de premies voor de verzekering alle risico's; d) de mogelijke kosten verbonden aan speciale reiniging en onderzoek van goederen die meer dan zes (6) ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN VAN ... - IRISnet

http://irisnet.brussels/files/documents/cgv_irisnet_nl.pdf

“SIM kaart” : (subscriber Identity Module) smartcard van IRISnet dat de Klant in zijn ... de integriteit en de veiligheid van berichten die binnenkomen in de mailbox ...

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERVOER KVG-TRANS

https://www.kvgtrans.be/GeneralConditionsKVG2019_NL.pdf

Alle offertes van KVG-TRANS zijn vrijblijvend en binden haar niet. De overeenkomst tussen partijen komt pas definitief tot stand nadat de offerte schriftelijk en ...