Algemene voorwaarden Assistance Mastercard Platinum - Belfius

a) Alle kaarthouders van een kredietkaart “Mastercard Platinum”, verdeeld door de verzekeringnemer. b) Alle natuurlijke personen die op het adres van de ...

Algemene voorwaarden Assistance Mastercard Platinum - Belfius - Gerelateerde documenten

Algemene voorwaarden Assistance Mastercard Platinum - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/creditcard/Assistance%20Mastercard%20Platinum.pdf

a) Alle kaarthouders van een kredietkaart “Mastercard Platinum”, verdeeld door de verzekeringnemer. b) Alle natuurlijke personen die op het adres van de ...

Conditions générales Assistance Mastercard Platinum - Belfius

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/creditcard/Assistance%20Mastercard%20Platinum.pdf

La durée de ce contrat correspond à la durée du contrat avec le preneur d'assurance concernant votre carte de crédit Mastercard Platinum. Belfius Banque SA – ...

Algemene voorwaarden Visa/Mastercard®* - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/creditcard/visa-mastercard-from.pdf

en het gebruik van een kredietkaart, de Visakaart of de. Mastercard®. In voorkomend geval hebben ze voorrang op de bepalingen van het algemeen reglement ...

BELFIUS ASSISTANCE Algemene voorwaarden

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/assistance.PDF

Hospitalisatie op verplaatsing. 6. 1.5. Skipass en skilessen. 6. 1.6. Blokkering van uw bank- en kredietkaarten. 6. 1.7. Inlichtingendienst. 6. 2. Hulpverlening aan ...

mastercard business combine a mastercard platinum ... - Belfius

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/Business/Daily/Mastercard-Platinum-Business.pdf

VOL : Un vol régulier confirmé d'une compagnie aérienne, dont l'horaire est publié dans le Contrat de. Voyage. 5.2. Assuré. Est considéré comme Assuré sous ...

Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Gold

https://www.nagelmackers.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Nagelmackers%20MasterCard%20Gold%20%28Polisschema%29.pdf

1 juni 2016 ... 2. AGA-Nagelmackers 02 01-06-2016. VOORWAARDEN BANK NAGELMACKERS MASTERCARD GOLD. U leest nu de voorwaarden van de ...

NewB GoodPay Prepaid Mastercard® Algemene voorwaarden ...

https://www.goodpay.coop/documents/NewB_TCs_NL.pdf

5 april 2019 ... NewB GoodPay Prepaid Mastercard®. Algemene voorwaarden. Geldig met ingang van 5 april 2019. BELANGRIJKE INFORMATIE: Deze ...

AXA Assistance Algemene voorwaarden ... - Assudis

https://www.assudis.be/imgs/nl/pdf/avannulatiejaarlijks_20180418.pdf

18 april 2018 ... verplichtingen van zowel AXA ASSISTANCE als van de verzekerde. De bijzondere voorwaarden omvatten de gegevens van het contract die ...

BELFIUS CAR Algemene voorwaarden

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/belfius_car.pdf

... te herstellen: • Touring Glass NV (op het nummer 0800 95 555 of via ... ben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen de termijn van een maand ...

Algemene voorwaarden - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/belfius_credit_protect.pdf

Belfius Bank, FSMA-nr 019649 A, is als verbonden verzekeringsagent van Belfius Insurance NV contractueel verbonden om enkel verzekeringen van deze ...

Algemene Voorwaarden Wecare ASSISTANCE - Volkswagen D ...

https://www.vdfin.be/media/3360269/algemene-voorwaarden-wecare_-assistance-01_12_16.pdf

1 dec 2016 ... Alle voertuigen ingeschreven in België waarvoor een WECARE-contract werd afgesloten tussen de begunstigde ... SKODA : 32 2 756 86 89.

algemene voorwaarden ethias assistance familiaal ... - Cover

https://cover.be/politie/wp-content/uploads/sites/8/2019/02/Ethias-Assistance-45348400-NL.pdf

Neem in geval van schade onmiddellijk contact op met ethias assistance 24 uur per dag ... Voor de titularissen van een contract « Privilege » zijn de waarborgen ...

Algemene Voorwaarden van financieringshuur van ... - Belfius Lease

https://www.belfius-lease.be/NL/Media/Algemene%20Voorwaarden%20van%20financieringshuur%20van%20november%202014_tcm_66-176527.pdf

Wettelijke bepalingen en geldigheidstermijn. 1. De huurder krijgt over het gehuurde materieel uitsluitend het gebruiksrecht, overeenkomstig de clausules van dit ...

BELFIUS HOME & FAMILY Algemene voorwaarden

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/belfius-home-family.pdf

28. 4. Administratieve bijstand. 29. 5. Onvermogen van derden. 29. 6. Strafrechtelijke borgtocht. 29. ARTIKEL 40. RECHTSBIJSTAND FAMILY COMFORT. 29. 1.

algemene voorwaarden ethias assistance family home emergency

https://www.ethias.be/part/pdf/nl/Algemene_voorwaarden/av_bijstandaanpersonen_nl.pdf

Langs welke weg u ook contact opneemt met Ethias Assistance: ... geef zo duidelijk mogelijk op waar u zich bevindt en op welk telefoonnummer wij u kunnen ...

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de “Access ... - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/accesscard/rules-accesscard-2018-07-07.pdf

Hij stelt de Bank of Card Stop (tel. nr. Atos Worldline NV –. Haachtsesteenweg, 1442 – 1130 Brussel) onmiddellijk in kennis van wanneer hij zich rekenschap ...

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart - Belfius

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/debetcard/reglement-debetcard-untill.pdf

Belfius Bank NV, die voortvloeien uit het gebruik van de diensten Self-. Service Banking, Bancontact, de Bancontact-App en het kaartschema waarvan het logo ...

Algemene voorwaarden en raamcontract - Belfius Auto Lease

https://www.belfius-autolease.be/NL/Media/B%20Raamcontract%20R_tcm_61-184708.pdf

voertuig tussen de huurder en BELFIUS AUTO LEASE N.V. tot stand gekomen. BELFIUS AUTO LEASE ... huurder uitgegeven kredietkaarten, identificatiepassen ...

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Belfius Cash Card

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/cashcard/rules-cashcard-2012-06-20.pdf

kredietKaarten) te beheren, de meest geschikte diensten en producten aan te bieden, de Klantrelatie te beoordelen, misbruiken te voorkomen en geschillen te ...

MasterCard Premium/ Platinum og Business Icelandair from ... - VÍS

https://www.vis.is/media/?id=6033

1.4. The insurance provided by the MasterCard Business Icelandair card also covers one or two clients or business associates travelling with the cardholder during ...

MASTERCARD GOLD C O N D I T I O N S G E N E R A L E S - Belfius

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/MMDF%20MC%20Gold%20Conditions%202013.pdf

Preneur d'Assurance : Belfius Banque S.A.. Place Charles Rogier 11. 1210 Bruxelles. Assureur : AIG Europe S.A., succursale Belge. Boulevard de la Plaine, 11.

mastercard gold algemenevoorwaarden - Belfius

https://www.belfius.be/retail/nl/Media/Mastercard%20Gold%20FOBE%204179%20NL%20met%20documentnummer_tcm_86-55350.pdf

MASTERCARD GOLD. A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. AIG Europe S.A. is een verzekeraar naar Luxemburgs recht (RCS n° B 218806).

Conditions générales Visa / Mastercard®* - Belfius

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/creditcard/visa-mastercard-from.pdf

par les commerçants ou les institutions bancaires, établit et envoie le relevé des dépenses, gère les oppositions sur cartes via Card Stop et les contestations des.

Conditions générales Visa / MasterCard - Belfius

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/rules-rates-regulations/creditcard/visa-mastercard-2012-08-01.pdf

compte/ de la carte Visa ou MasterCard, de Belfius Banque SA et de la société ... pliquent également aux cartes de crédit revolving MasterCard ... le code CVC ».

BELFIUS MASTERCARD GOLD Polissen 2.040118 & 2.040.127 ...

https://www.belfius.be/retail/nl/Media/AIG%20Belfius%20-%20MasterCard%20Gold%20-FOBE_4399_%20Retail%20CNF%20NL%20-%2020181201_tcm_86-5889.pdf

1 dec 2018 ... Type van de Kaart : Belfius MasterCard Gold. Belfius MasterCard Gold Flex. Belfius MasterCard Gold Prepaid. Verzekerde. •. Naam en ...

Allgemeine Bedingungen Visa / MasterCard - Belfius

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/MMDF%20GenCondVisaMcd2012Allemand.pdf

registrierten Verrichtungen, erstellt und verschickt die Ausgabenaufstellungen, verwaltet die Kartensperrungen via. Card Stop sowie die Anfechtungen der.

BELFIUS MASTERCARD GOLD Polissen 2040118 & 2.040.127 ...

https://www.belfius.be/retail/nl/Media/AIG%20Belfius%20-%20MasterCard%20Gold%20-FOBE_4400_%20Travel%20CNF%20NL%20-%2020181201_tcm_86-5885.pdf

1 dec 2018 ... BELFIUS MASTERCARD GOLD. Polissen 2040118 & 2.040.127. REISVERZEKERING - SCHADE AANGIFTE FORMULIER. AIG Europe S.A. is ...

Déclaration de sinistre pour Belfius Mastercard® Gold

https://www.belfius.be/retail/fr/Media/AIG%20Belfius%20-%20MasterCard%20Gold%20-FOBE_4400_%20Travel%20-%20CNF%20FR%20-%2020181201_tcm_87-5885.pdf

1 déc. 2018 ... BELFIUS MASTERCARD GOLD – Polices 2.040.118 & 2.040.127. ASSURANCE VOYAGE - DECLARATION DE SINISTRE. AIG Europe S.A. ...

Allgemeine Bedingungen Visa / MasterCard - Belfius Bank

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/MMDF%20GenCondVisaMcd2012Allemand.pdf

registrierten Verrichtungen, erstellt und verschickt die Ausgabenaufstellungen, verwaltet die Kartensperrungen via. Card Stop sowie die Anfechtungen der.

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Op Eigen Wijze ...

https://opeigenwijze.org/wp-content/uploads/2019/05/AV-Op-Eigen-Wijze.pdf

Algemene voorwaarden Op Eigen Wijze Coaching & Training voor het leveren van ... (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de.

BELFIUS ASSISTANCE Conditions générales

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/assistance.pdf

L'assureur: Belfius Insurance SA, Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles, RPM. Bruxelles TVA BE 0405.764.064, entreprise d'assurances agréée sous le code ...

Conditions générales de l'assistance aux personnes liée à ... - Belfius

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/GeneralConditions/MMDF%20Visa%20Gold%20Conditions.pdf

FOBE 3039-1 1809. Conditions générales de l'assistance aux personnes liée à la carte Visa Gold. Belfius Banque SA. Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles.

Algemene voorwaarden ZLTO Artikel 1 Definities In deze algemene ...

https://www.zlto.nl/stream/algemene-voorwaarden-zlto-gedep-28-nov-2016.pdf

28 nov 2016 ... 2. Cliënt. De natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die ZLTO opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 3. Bescheiden.

algemene vo algemene voorwaarden voor diens ... - Msaada

https://msaada.nl/wp-content/uploads/2017/08/algemene-voorwaarden-msaada-2017.pdf

opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. d. De opdrachtgever ... Aldus opgemaakt te Heeswijk-Dinther, 1 juli 2017.

JBC klantenkaart - Algemene Voorwaarden Deze Algemene ...

https://webimages.jbc.be/doc/be/jbc_algemene_voorwaarden.pdf

Op vertoon van uw JBC-klantenkaart ontvangt u bij besteding van elke volle euro op uw aankoopticket één spaarpunt. U kunt het hele jaar door punten sparen en ...

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen ... - Vergimmo

http://vergimmo.be/algemene-voorwaarden.pdf

Vergimmo behoudt zich het recht voor huidige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 1.3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of ...