Bestek - FOD Financiën - Belgium.be

1 aug 2018 ... 1 AMCA, Italiëlei 4, 2000 ANTWERPEN. X. X. 31-08-2018 ... De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;. - Het koninklijk besluit van ...

Bestek - FOD Financiën - Belgium.be - Gerelateerde documenten

Bestek. - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/bestek%20publicatie_0.pdf

23 mei 2018 ... Informatie over de Agoria-index kan geraadpleegd worden op: https://www.agoria.be/. 2.2.2. Verzoek. Elk verzoek om prijsherziening moet per ...

Bestek (PDF, 2.12 MB) - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Brandblussers_NL.pdf

31. 7. FACTURATIE EN BETALING VAN DE LEVERINGEN. ... De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de ... Kortrijk. Hoveniersstraat 31. West-Vlaanderen. Kortrijk bis. Hoveniersstraat 31. West- ...

Bestek - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/NederlandsBestekdef.pdf

1 aug 2018 ... 1 AMCA, Italiëlei 4, 2000 ANTWERPEN. X. X. 31-08-2018 ... De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;. - Het koninklijk besluit van ...

Bijzonder bestek - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Brandblussers_NL.pdf

(kantelbare) braadpannen voor rekening van Fedorest. Deze opdracht is ook ... Port Arthurlaan. Oost-Vlaanderen. Gent. St Lievenslaan. Oost-Vlaanderen. Gent.

Bestek GestTab - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Bestek%20GestTab.pdf

16 okt 2015 ... template, kwitantie 257 genoemd, wordt gegenereerd voor de te betalen ... In het huidige voorbeeld moet er dus een verdere detaillering ...

Vorkheftruck bestek 20190809 err - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Vorkheftruck%20bestek%2020190809%20err.pdf

9 aug 2019 ... aandrijving, met behalen van een getuigschrift of attest AV-001 bestuurder elektrische vorkheftruck. Pramp: de ... De heftruck moet vlot in de ...

Finscan - Bestek - errata - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Finscan%20-%20Bestek%20-%20errata.pdf

20 dec 2016 ... zending werd verstuurd ten laatste op de vierde dag voor de dag vastgelegd voor ... 2° en zij bevestigd wordt bij een ter post aangetekende brief, uiterlijk de dag voor de ... enkel voor het opzoeken van een document. ... bepaald worden (bijvoorbeeld het rijksregisternummer van de afzender, de datum, de.

Bestek - FOD Financiën

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Bestek-Prix-courant-version-finale.pdf

7 juli 2017 ... opdracht op defensie- en veiligheidsgebied: artikel 10 van de wet van ... attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, in pdf-formaat ... BE0003663748;366374;138275;6;EUR;1;1.472;03112016;SMARTPHOTO;ACT ;.

Bestek Schoonmaak VL-Brabant - FOD Financiën

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Bestek%20Schoonmaak%20VL-Brabant.pdf

... Belgische inschrijver of kandidaat zal de aanbestedende overheid, die gratis toegang ... Het reinigen met een hogedrukreiniger van het terras in silexdallen. 2.

Bestek Beroepskledij OA-403-2014 - ERRATA -NL - FOD Financiën

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Bestek%20NL%20-%20Errata.pdf

... met inbegrip van weken waarin feestdagen vallen, en enkel tijdens de openingsuren ... "bavet". 10 polo met logo. Leveringstermijn van de initiële bestelling ...

bestek -verhuisdiensten op aanvraag PatDoc - FOD Financiën

https://financien.belgium.be/sites/default/files/bestek%20-verhuisdiensten%20op%20aanvraag%20PatDoc.pdf

- de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet heeft bekendgemaakt aan de opdrachtnemer;. - en de offerte bij ter post aangetekende brief neergelegd ...

Bijzonder bestek - Belgium.be

https://financienpr.belgium.be/sites/default/files/downloads/Brandblussers_NL.pdf

2 x20 L. FEDOREST TORHOUT. Frietketel. • 15 L. FEDOREST TOURNAI ... Hasselt. Voorstraat. Limburg. Lanaken. Stationstraat. Limburg. Leopoldsburg.

Bestek medefinanciering van audiovisuele producties ... - Belgium.be

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/bestek_medefinanciering_van_audiovisuele_producties_2020.pdf

10 feb 2020 ... VAN AUDIOVISUELE PRODUCTIES. 2020. Uiterste indieningsdatum: 10 februari 2020 (14u00). Federale Overheidsdienst Buitenlandse ...

VLM - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/beraadslaging_FO_01_2016.pdf

Gelet op de aanvraag van VLM ontvangen op 16/11/2015;. Gelet op de ... Eenmalige perceelsregistratie en de uitbouw van het e-loket16;. ➢. Taken van ...

EMCS NL - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Helpdesk_PLDA/MIG-EMCS/emcs_maart_10.pdf

http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/accijnzen/downloads/roadshow_okt_nov_nl.pdf. 5. Contactgegevens per gewestelijke directie der douane en accijnzen a.

afbetalingsplan - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/brochureNL.pdf

Bezorg ons zo snel mogelijk uw aanvraag (bij voorkeur) via MyMinfin.be. Doe dit vóór de vervaldag van uw schuld. Van zodra we uw volledige aanvraag hebben.

Untitled - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Ber%20FO%20092016%20van%2029316.pdf

jk Gewest en het innen van penale verkeersboeten (zie verder randnummer 4). II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG. A. BEVOEGDHEID VAN HET COMITE. 3.

Milieuverklaring - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/page/files/Milieuverklaring_NL_2019_31okt.pdf

door Axa Reim Belgium nv dat zich op hetzelfde adres be- vindt als ... de pc's opnieuw verkocht kunnen worden via Finshop. ... Meer info over deze brochure:.

accijnzen - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/Brochures/2018-08-21-Brochure_Accijnzen_Bier%20Brouwen.pdf

Inleiding. 3. 2. Algemeenheden. 4. 2.1. Wat is bier? 4. 2.2. Wat is geen bier? 4. 2.3. Wat is de heffingsgrondslag voor de berekening van accijnzen op bier? 4.

sleutelformule - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/700-sleutelformule-20190101.pdf

1 jan 2019 ... de regels voor het berekenen van de BV op anders dan per maand betaalde bezoldigingen (nr. ... PENSIOENEN EVENALS WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN ... 1.155,98 EUR 14,50 pct. op de schijf boven 5.030,00 EUR.

BESTEK EN VOORWAARDEN Bestek T1077HA1S1 Aanleg ...

https://respubca.home.xs4all.nl/pdf/T1077HA1%2020110708%20Aanleg%20kunstgras%20voetbalveld%20v.v.%20Baronie%20T1077HA1S1%20DEFINITIEF.pdf

8 juli 2011 ... T1077HA1 Aanleg kunstgras voetbalveld v.v. Baronie. RAW0268 - ... Bij dit bestek behoren de navolgende tekeningen: Tek. omschrijving:.

Vlaams Gewest - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-toelichting-deel-1-vg-2018.pdf

de premies voor het voorhuwelijkssparen. • de inkomsten ... het bedrag van het bijkomend forfait waarop u recht hebt (zie de tabel hierna). Afstand tussen uw ...

275.1- Toelichting-N-Aj.2016 - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-275-1-toelichting-2016.pdf

overeenkomstig de geldende posttarieven. ... enigerlei vennootschap die in België haar maatschappe- ... die aanvangen vanaf 1.1.2016, de vennootschap die.

Wijs op reis - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/2016-04-27-Wijs_op_reis_A5_NL.pdf

... een luchthaven binnen de Europese Unie, dan zal u op deze transfer- luchthavenalleen de goederen moeten aangeven die u in uw handbagage meeneemt.

Deposito- en Consignatiekas - FOD Financiën - Belgium.be

https://www.2016.jaarverslag.financien.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/verslag2016_deposito-consignatiekas.pdf

31 dec 2016 ... binnendienstconsignaties en van de slapende rekeningen. ... voor de burger om via MyMinFin opzoekingen te verrichten op naam van derden.

Déclaration IPP 2016 - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016-04-26-persconferentie-tow.pdf

26 april 2016 ... Behandeling van de aangiften. • De aangifte 2016. • Steeds minder papier. • Nieuwigheden Tax-on-web. • Termijnen indiening van de aangifte.

Uw belastingaangifte invullen? - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-invulsessies-antwerpen-2018.pdf

28 mei 2018 ... AARTSELAAR. Cultureel centrum. Dellafaillelaan 34. 2630 Aartselaar. Maandag. 28.05.2018 ... DESSEL. Bibliotheek. Hannekesstraat 1.

Wettelijke vertegenwoordiger VZW - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Wettelijke_Vertegenwoordiger_VZW_0.pdf

EEN ENTITEIT OPZOEKEN EN EEN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE ... categorieën van uiteindelijke begunstigde zijn, zoals beschreven in de statuten van de.

BEDRAGEN EN RENTEVOETEN - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/D/D.9._nl.pdf

gesyndiceerd (b). 5 000,0. 99,18. 4 000,0. 99,06. 4 000,0. 99,38. 13 000,0. 0,0. 13 000,0. 2016. Bedrag. Rente. Bedrag. Rente. Bedrag. Rente. Bedrag. Rente.

errata_bestek banden - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/ERRATA_BESTEK%20BANDEN.pdf

27 mei 2016 ... p/b/4 met nieuwe velg nieuw ventiel Opel Zafira) (80 x verwis p/b/4 met nieuwe ... Veurne. Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede.

Urbain Gebruikershandleiding - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/gebruikershandleiding_Urbain_NL.pdf

Authenticatie met behulp van de eID . ... de plans weer die door de architecten in My Minfin Pro zijn ingevoerd en nog niet werden gekoppeld aan.

fiscale bemiddelingsdienst - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Jaarverslag_Fiscale%20Bemiddienst_NL_2017.pdf

2) de verkeersbelasting, de BIV en het Eurovignet in Vlaanderen en Wallonië, dat ... het fiscaal derdenbeslag verzet met de bedoeling een afbetalingsplan te ...

FAQ: UBO-register Inhoudsopgave - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/20190213_FAQ_NL_UBO.pdf

13 feb 2019 ... De trustee of fiduciebeheerder in België is gevestigd, gedomicilieerd of er ... informatieplichtige: kopie van de identiteitskaart/ paspoort, statuut ...

Depositokas DefBesteknl - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Depositokas%20DefBesteknl_errata_2.pdf

De wet van 24 juli 2008, Hoofdstuk V: De slapende rekeningen, safes en ... De aanbestedende overheid zal zelf de inlichtingen of documenten opvragen die ...

voorbereiding van de aangifte in de ... - FOD Financiën - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/2016-0423-1Nbijl1_ok.pdf

In vak I van uw aangifte vindt u het rekeningnummer (IBAN) en de ... h) Achterstallen van onder f bedoelde pensioenen, renten, enz.: 1212-49 .

Bestuursplan FOD Financiën 2017 - Belgium.be

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Bestuursplan-2017-nl.pdf

24 jan 2017 ... immobiliënkantoren via Cadastrefinder), maar niet door de burger. De kadastrale uittreksels, officiële en voor echt verklaarde documenten met ...