Basiscompetenties leerkracht secundair onderwijs

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs

https://intranet.avondschool.be/opleidingen/opleidingsprofielen/Leraar%20Secundair%20Onderwijs%20Basiscompetenties.pdf

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs. Functioneel geheel 1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen.

BVR basiscompetenties - bijlage - ACOD Onderwijs

http://www.acodonderwijs.be/wp-content/uploads/2017/11/BVR-basiscompetenties-bijlage.pdf

De basiscompetenties voor leraren geven aan welke eisen het onderwijs en de ... 1.1 de leraar kan de beginsituatie van de lerende en de groep achterhalen.

Maak werk van je diploma secundair onderwijs! - Stedelijk Onderwijs

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/scholen/%5Bsite:current-group:gid%5D/pagina_bijlage/bijlage_GVA_2013_volwassenenonderwijs_Provincie_Antwerpen.pdf

ven in de Centra voor volwassenenonderwijs (Cvo). • Een cursus ... na twee jaar in het Cvo van Hoboken te hebben gestudeerd, be- haalde edith in juni haar ...

Inschrijven voor het secundair onderwijs - Stedelijk Onderwijs

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/scholen/59/pagina_bijlage/mja_brief_sec_ond.pdf

Stedelijke Basisschool De Vlinderboom. Afdeling Vlinder. Te Boelaerpark 5. 2140 Borgerhout. Tel: 03/334 03 90 [email protected] Inschrijven ...

onderwijs basisonderwijs secundair onderwijs met volledig leerplan

http://sgpsol.be/wp-content/uploads/bijlagesollicitatieformulier.pdf

Directeur Heidi Melotte J Gouverneur Verwilghensingel 1A, 3500 Hasselt ... technieken, multimedia operator, automechanica, garage, carrosserie, fietsenmaker, ...

modernisering secundair onderwijs - Katholiek Onderwijs Hamme

http://www.kohamme.be/secundair/wp-content/uploads/2019/02/koha-folder-so-1920-web.pdf

KOHa (Katholiek Onderwijs Hamme) bestaat uit acht katholieke scholen met hetzelfde school- bestuur. We bieden kwaliteitsvol onderwijs voor kleuters ...

ding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

https://backend.deqar.eu/reports/NVAO/20191025_1515_559247cd3f2d2_003872%20besluit%20Artevelde%20prof-ba%20Bachelor%20in%20het%20onderwijs%20secundair%20onderwijs.pdf

25 okt 2019 ... deel uit van de lerarenopleidingen van Arteveldehogeschool. ... en docenten kunnen beroep doen op de digitale leeromgeving Chamilo als.

Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs - VLUHR

http://www.vluhr.be/media/docs/Visitatierapporten/VLUHR_Secundair%20onderwijs_2015_boek1_DEF.pdf

het regulier traject van KdG kunnen de studenten uit 15, 16 en respectie- velijk 17 ... rapport en de ECTS-fiches kon de commissie opmaken dat de praktijkcom-.

Competentieprofiel leerkracht speciaal onderwijs - Nederlands ...

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Brochure-Competentieprofiel-leerkracht-speciaal-onderwijs.pdf

Eerst in onderstaande zeven competenties; deze zijn afgestemd op de vier kerncompetenties2. 1. interpersoonlijk competent in de omgang met leerlingen. 2.

Vacature leerkracht Onderwijs-behandelgroep (2 dagen)

https://www.smdbbleskensgraaf.nl/bestanden/508310/vacature-onderwijsbehandelgroep-partime.pdf

Vacature leerkracht Onderwijs-behandelgroep. (2 dagen). Een baan met een supermooie uitdaging! Per 1 maart 2020 starten we op onze school met een ...

De STEM-leerkracht - Onderwijs Vlaanderen - Vlaamse overheid

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Standpunt%20De%20STEM-leerkracht.pdf

4 .1 .1 De (STEM-)leerkracht heeft het meestal niet gemakkelijk . 35. 4 .1 .2 Het ... deze begrippen, bv . de ideale gaswet) en (meestal impliciete) hypotheses.

Secundair onderwijs - PXL

https://www.pxl.be/Assets/website/student/bibliotheek/documenten/Powerpoints/PXL-Education_SECUNDAIR.pdf

Op Blackboard terug te vinden: Handleiding ... ook op Blackboard (alfabetisch!). Tijdschriften (en ... raadplegen, namelijk Universiteit Hasselt. Tip: je kan ook ...

SECUNDAIR ONDERWIJS

https://nanopdf.com/download/2006-042-go-pro_pdf

Actuele informatie over fiscaliteit www.hamburg-mannheimer.be. Actuele informatie over fiscaliteit www.dvv.be/taxweb belastingprogramma www.finform.fgov.be.

en secundair onderwijs

https://www.ccrek.be/docs/2016_03_RechtPersOnderwijs.pdf

5 jan 2016 ... Personeel ten laste van het werkingsbudget (Tivoli-uren) ... secundair onderwijs worden de BPT-uren ingezet voor coördinatietaken, preventie, ...

secundair onderwijs - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2006-005.pdf

AV Wiskunde (1e leerjaar: 5 lestijden/week, 2e leerjaar: 4 lestijden/week). 1 ... *AW47. Bij het oplossen van oefeningen en vraagstukken wordt bij de leerlingen ...

secundair onderwijs - Mu.ZEE

https://www.muzee.be/docs/Voorbereiding%20bezoek%20museum_secundair%282%29.pdf

Wat vond jij boeiend om te zien in een museum die je reeds bezocht? Wat zijn de verschillende functies ... OPENINGSUREN: PRIJS: Naargelang de locatie van ... Mu.ZEE – Romestraat 11- 8400 Oostende - www.muzee.be – [email protected] -

Secundair onderwijs - Natuurwetenschappen

http://www.eersteoptieadoptie.be/webfiles/pnc/eindtermen/korstmossenproject.pdf

Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen ... 2 met een voorbeeld aantonen dat een afbeelding of kaart een gecodeerde voorstelling is van de.

Secundair Onderwijs te Zele

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=125%3A1000%3A%3ADOWNLOAD%3ANO%3A%3AP1000_DLSEC_BLOB_ID%3A5884

Instituut Onze-Lieve-Vrouw- Secundair Onderwijs te Zele ... campus (Collegestraat en Kapellestraat) (VP1) zijn de scholen O.-L.-V.-Instituut en Pius. X gevestigd.

leerplan secundair onderwijs - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2017-014.pdf

Factoren die een rol spelen in de hominisatie: veranderingen in anatomie: rechtop lopen, skelet, toename hersenvolume / vaardigheden; werktuigen gebruiken ...

Secundair onderwijs - VLUHR

http://www.vluhr.be/media/docs/Visitatierapporten/VLUHR%20secundair%20onderwijs%20AP%20verkort.pdf

momenten, zoals het clusteroverleg, en duidelijke ECTS-fiches. ... een belangrijke meerwaarde waarin AP zich onderscheidt ten aanzien van andere ...

7tleerplan secundair onderwijs - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2018-001.pdf

leerplandoelstellingen voor moderne vreemde talen van de 3e graad ASO, KSO en ... Leerlingen die het derde leerjaar van de derde graad BSO met vrucht beëindigd hebben, ... Uiteraard is deze indeling niet absoluut: eenzelfde tekst kan.

secundair onderwijs - Arteveldehogeschool

http://projecten.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/vebso_1920_web.pdf

... een les meevolgen en snuif de sfeer op. KROKUSVAKANTIE 2019 en op woensdagnamiddagen. MEER INFO www.arteveldehogeschool.be/ openlesdagen.

modernisering Secundair onderwijs - ACV

https://www.hetacv.be/docs/default-source/default-document-library/bp02_modernisering-so.pdf?sfvrsn=df1017c3_2

nisering Secundair. Onderwijs – Matrix tweede en derde graad' en Brandpunt april. 2017, artikel 'Missing' het huis wordt al verbouwd terwijl de discussie over ...

OKAN secundair onderwijs

http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/okan/ontwikkelingsdoelenOkan.pdf

VERWERKINGSNIVEAU. Het gaat hier niet om een taaldoel als dusdanig, eerder om een 'sleutelvaar- digheid'. Het is een vaardigheid die al- gemeen is én ...

Leerplan Secundair Onderwijs

http://www.pov.be/site/images/Leerplannen/3DBSO_PAV.pdf

o getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs; o studiegetuigschrift van ... Communiceren van informatie betekent dat jongeren informatie kunnen opvragen en/of verstrekken aan derden. Dit kan ... o een loonfiche interpreteren;.

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf

2 Voor meer informatie over het ERK: zie de virtuele klas Frans op Smartschool. Page 5. TSO-KSO – 3e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte. 4. AV ...

Ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs

https://www.arteveldehogeschool.be/diversiteitoverbruggen/publicatie/Ouderbetrokkenheid%20-%20P.%20Dejonghe%20en%20M.%20Coussens.pdf

4 scholen: KTA MoBi, Onze-Lieve-Vrouw-Instituut, Provinciale. Middenschool, Freinetmiddenschool. ○ 2 dagen per week per school. ○ Aangestuurd door het ...

Secundair onderwijs - De Stap

https://www.destapgent.be/files/kcfinder/files/2018-2019/2019maartWerkversie.pdf

15 mei 2019 ... Nieuw dit jaar is het brede partnerschap van RTC Oost-Vlaanderen met TOFAM Oost-Vlaanderen, Alimento, VOLTA, PlastIQ/Co-Valent, Cobot, ...

wat na het secundair onderwijs - Onderwijskiezer

https://www.onderwijskiezer.be/v2/download/WNHSO_2019.pdf

thomasmore.be/hbo5. Partnerinstellingen. Thomas More Mechelen-Antwerpen. Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde hbo5.snorduffel.be. • Rooienberg 23 ...

SEIZOEN SECUNDAIR ONDERWIJS

https://www.warande.be/cms_files/File/scholenbrochure_1920%20SO.pdf

solotentoonstelling van Carole Vanderlinden. Deze jonge kunstenares brengt bij ons een eigenzinnig schilderkunstig oeuvre bij elkaar. Zij werkt afwisselend.

Secundair onderwijs - Olfa

http://olfaelsdonk.be/joomla/images/pdf/Presentatie-info-avond-secundair-2017.pdf

2 - 4. Geschiedenis. 1. Aardrijkskunde. 2. Natuurwetenschappen. 2. Muzikale opvoeding. 1. Plastische opvoeding. 2. Lichamelijke opvoeding. 2. Godsdienst. 2.

secundair onderwijs basisvorming - GO! Pro

http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-001.pdf

Fysische kaarten van Europa: reliëf en klimaat (b.v. ligging, kenmerken) ... een referentiekaart aanvullen tot een synthesekaart d.m.v. weergave van kenmerken ...

secundair onderwijs - Howest

https://www.howest.be/sites/default/files/opleidingsfiches/2020-2021/Educatieve%20Bachelor%20Secundair%20Onderwijs.pdf

het Secundair Onderwijs van Howest. SECUNDAIR ONDERWIJS. EDUCATIEVE BACHELOR. We teach the future. Aan Howest vormen we de leerkrachten van.

Examencommissie secundair onderwijs

https://examencommissiesecundaironderwijs.be/sites/default/files/atoms/files/Brochure-EC-2017-WEB-FINAL.pdf

Wij organiseren examens maar zorgen niet voor begeleiding. We geven geen lessen en hebben geen cursussen. Je krijgt wel de nodige informatie zodat je je ...

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

https://www.kbz.be/kbz/kbz/Actueel_files/Wat_verandert_in_het_SO_ouders_leerlingen.pdf

secundair onderwijs (kso) verdwijnt. In de plaats daarvan komt ten laatste vanaf 2016 een raster ('matrix') waarin elke studierichting een plaats krijgt. Leerlingen ...

secundair onderwijs - Vlhora

http://www.vlhora.be/documenten/Publicaties/visitatierapporten%3E2deronde/20101207_secundaironderwijs_aanvvisitatie_hervisitatie.pdf

7 dec 2010 ... cursusmateriaal af te printen. Met betrekking tot ... Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen. KdG. Karel de Grote-Hogeschool. KHBO.

leerplan secundair onderwijs - OVSG

https://www.ovsg.be/ovsg-leerplannen/data/voorlopige-plannen/OO-2018-001-Basisoptie-Techniek-Wetenschappen.pdf

A-stroom – tweede graad – basisoptie Techniek-Wetenschappen. AV Natuurwetenschappen, AV Wetenschappelijk werk. 1. Gebruiksaanwijzing. Het leerplan.

Spijbelen in het Gentse Secundair Onderwijs:

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/893/784/RUG01-001893784_2012_0001_AC.pdf

Bovengenoemde termen verwijzen voornamelijk naar mogelijke diagnostische oorzaken van spijbelen voortbouwend op de dichotomie tussen 'school refusal' en ...

Evaluatie van de Examencommissie secundair onderwijs

https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/Rapport%20evaluatie%20van%20de%20Examencommissie%20SO%20-%20zonder%20bijlagen.pdf

deelname aan de verplichte infosessie. K 2.3.5 Kwaliteitstraject examencommissie so. Dit proces behoort tot het kerntakenplan van het agentschap.

naar het secundair onderwijs - Vosbergschool.

http://www.vosbergschool.be/wp-content/uploads/2020/01/Folder-infoavonden-secundair-onderwijs-2020.pdf

21 januari: CC Zwaneberg. Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg. 23 januari: Hogeschool Thomas More. Campus De Vest. Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen.

Examenreglement Examencommissie secundair onderwijs

https://examencommissiesecundaironderwijs.be/sites/default/files/atoms/files/Examenreglement_def.pdf

12 mei 2017 ... Infosessie. Artikel 15. Minstens één keer per maand organiseert de Examencommissie een infosessie. De data van de infosessies staan op de ...

pdf bestandExamencommissie secundair onderwijs in 15 vragen

https://examencommissiesecundaironderwijs.be/sites/default/files/atoms/files/Brochure-EC-2018-WEB-FINAL.pdf

Wil je een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen? Dat kan bij de Examencommissie. Wat je leeftijd, nationaliteit of vooropleiding ook is. Wij ...

theatercode secundair onderwijs - CC Asse

http://www.ccasse.be/files/lesmappen/%282%29theatercode-secundair-onderwijs.pdf

Elk bezoek, gaande van een voetbalmatch, een bioscoop-, museum- of ziekenhuisbezoek, kent zijn eigen spelregels. Weinig jongeren zijn vertrouwd met de ...

en secundair onderwijs - Steunpunt Sono

http://steunpuntsono.be/wp-content/uploads/2018/10/SONO_2017.OL3_.1_1_vrijgegeven.pdf

4.7 APPENDIX G-overzicht coëfficiënten aantal uren-leraar per leerling . ... worden voor deze bijzondere pedagogische taken worden BPT-uren genoemd.

educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs - EDU by KU ...

https://edu-leraar.be/wp-content/uploads/9987_LEA_EDU_GRADU_VIVES.pdf

Binnen Edu bieden KU Leuven, haar campus Kulak Kortrijk en VIVES samen educatieve opleidingen aan. Je vindt op de campussen in Kortrijk en Brugge een ...

en vitaliteitsmanagement na secundair onderwijs met vak bio ... - Vives

https://www.vives.be/sites/default/files/atoms/files/1920%20DAG%20Boekje%20verkorte%20routes%20WBV%20na%20SO-Bio-esthetiek%20digitaal.pdf

Je kan je definitief inschrijven in Kortrijk in het centraal gebouw 't Forum van campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk. Je schrijft je dan in voor de ...

educatieve bachelor secundair onderwijs - PXL

https://www.pxl.be/assets/website/student/werving/infobrochures/documenten/basisopleidingen/LSO_brochure.pdf

EDUCATIEVE BACHELOR. SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE ACADEMIEJAAR: LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS. L = Les. P = Praktijkoefeningen.

Schoolkosten in het secundair onderwijs - GO! ouders

http://www.go-ouders.be/sites/default/files/atoms/files/Schoolkosten%20in%20het%20secundair%20onderwijs%20-%20rapport%20COB%20ouderkoepels_0.pdf

“S. Kwam naar huis met de mededeling dat ze bij ZEB kortingen aanboden, en dat hij graag. Jack & Jones ... Sportdag Jabbeke 21.09.2012. 27. Extra kosten ...

Secundair Onderwijs PROVIL te LOMMEL

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=125%3A1000%3A%3ADOWNLOAD%3ANO%3A%3AP1000_DLSEC_BLOB_ID%3A7773

39561 – so – Provinciaal Instituut Lommel - Secundair Onderwijs PROVIL te LOMMEL (Schooljaar 2013-2014). 1 ... Adres Duinenstraat 1 - 3920 LOMMEL ... Globaal voldoen de werkplaatsen qua uitrusting, maar sommige leermiddelen of.

Sectorfoto Secundair Onderwijs - Onderwijstalent

http://www.onderwijstalent.be/sites/default/files/news_attachment/sectorfoto-secundaironderwijs.pdf

Vlaams Ministerie voor Onderwijs, Agodi, Leerkrachtendatabank. Bewerking: studiedienst Stadsobservatie. Niet al deze leerkrachten die vanuit de SLO in het ...

Kunstgeschiedenis in het secundair onderwijs - Universiteit van ...

https://pure.uva.nl/ws/files/2477928/157130_Proefschrift.pdf

Jij bent dan ook de computer-tovenaar die aan de intermezzo's van deze studie beeldende kwaliteit gaf. Eva, hoeveel maal bracht je me niet in herinnering dat ...

Schoolreglement - Hartencollege Secundair Onderwijs ...

https://son.hartencollege.be/wp-content/uploads/2018/12/schoolreglement-HHS_2018-2019-30-aug.pdf

Harde ballen zijn verboden op de speelplaats omdat ze gevaarlijk kunnen zijn. Je mag er enkel mee spelen op het ... Katrienewiel) thuisblijven tot bewijs van ...

en secundair onderwijs - Stad Mechelen

https://www.mechelen.be/beleidsvisieplan-oom-2007-2012

30 juni 2006 ... gebeurt door Prisma vzw, die hiervoor financiële ondersteuning krijgt van de stad. De dienst onderwijsondersteuning is verantwoordelijk voor ...

kunst secundair onderwijs - Kasterlinden

http://www.kasterlinden.be/sites/www.kasterlinden.be/files/pagina-documenten/Overgang%20naar%20het%20secundair%20onderwijs_info%20CLB.pdf

5de leerjaar. 6de leerjaar. ASO ... STEM (extra accent op wetenschappen, wiskunde en ... ❖Aangepast leerstofpakket voor taal en rekenen. Aangepast tempo.

Een IAC in het secundair onderwijs - De Vlaamse ScriptieBank

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2017-10/IPP%20Vanneste%20Eva.pdf

BanaBa Buitengewoon Onderwijs VIVES campus Tielt onderzocht ik hoe de implementatie van een individueel aangepast curriculum (IAC) verloopt in.

Secundair Onderwijs Islam - Arteveldehogeschool

https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/oso_islam_20-21_digitaal.pdf

4 feb 2020 ... ook maatschappelijke debatten begeleiden staat op het menu. ... Toekomstige student? Vergezel je ouders gerust naar Campus Kantienberg,.

secundair onderwijs fundamenteel gedeelte - GO! Pro

http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-039.pdf

De leerlingen kunnen een luisterstrategie kiezen (oriënterend, voorspellend ... Hij is bovendien bereid en in staat op zijn leer- en luisterstrategieën te reflecteren.

STEM in het secundair onderwijs - die Keure

https://www.diekeure.be/cmsfiles/nieuwe_website/secundair_onderwijs/stem_handleiding.pdf

De vier kerncomponenten van techniek zijn: technisch systeem, technisch proces, hulpmiddelen en keuzen. 2.3.3 Standaarden voor technische geletterdheid 9.

schoolreglement secundair onderwijs - GO! Malle

https://www.gomalle.net/atheneum/docs/20180905_Schoolreglement_ath.pdf

5 sep 2018 ... een leerstofoverzicht aan de leerlingen via Smartschool en op vraag ook op papier. ... graad) dan een studierichting met de component topsport (al dan niet topsportschool): 40 halve lesdagen;. Leerlingen ... 3500 Hasselt. 54 ...

Hervormingen in het secundair onderwijs - KU Leuven

https://www.kuleuven.be/metaforum/docs/pdf/wg_16_n.pdf

Door dat watervalsysteem vormen tech- nische en professionele richtingen zelden een positieve keuze en verbreedt de kloof tussen sterk en zwak presterende ...