emittent betekenis

SAMENVATTING Beschrijving van de Emittent ... - Deutsche Bank

https://www.deutschebank.be/prospectus/XS0539615418_summary_nl.pdf

betekenis als die die er in de algemene voorwaarden van de Effecten aan wordt gegeven. Effecten worden door de Uitgever uitgegeven en kunnen notes of ...

Betekenis kleuren

https://dedijk.atlascollege.nl/Media/view/10276/Symbolen die de betekenis geven aan LHBT-ers.pdf

... dé homokleur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden homo's door de nazi's ... De verschillende kleuren van de regenboog staan voor gelijke behandeling ...

De betekenis van de Farmacopee

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02193342.pdf

titervloeistoffen voorgeschreven en 9 oertiterstof- fen. Daarbij komen de bij chromatografie en instru- mentele analyse noodzakelijke referentiestandaar- den.

de betekenis van partikels

https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/93646/93646.pdf?sequence=1

21 april 1993 ... De betekenis van maar als modaal partikel 173. 9.5. Maar als modaal ... bovendien een verschil in syntactische valentie. Er is tenslotte, ten-.

De betekenis van Art. 1589 B.W.

https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/4n4/cousy.pdf

ontstellend laconiek en kompleet dubbelzinnig. (1). Men moet toegeven dat zulke sterke taal op zijn minst tot nadenken stemt. Zender een lans te willen breken ...

De betekenis van impactstudies - Boekmanstichting

https://www.boekman.nl/wp-content/uploads/2013/11/bm12_puffelen.pdf

Impact kan het beste vertaald worden met. 'gekwantificeerde invloed'. De in dit artikel besproken economische impactstudies onderzoeken – voor een bepaald.

De betekenis van de vriendengroep van Het nieuwstedelijk - VUB.be

https://www.vub.be/sites/vub/files/masterproefww_dagmarramon.pdf

Samenvatting: Dit onderzoek richt zich naar de vriendengroep van het theatergezelschap 'Het nieuwstedelijk'. Op basis van 21 semi-gestructureerde interviews ...

De betekenis van beelden - Kinderrechtencommissariaat

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/keki_onderzoek_relatie_beeldvorming_zelfwaarderig_28_04_2014.pdf

28 april 2014 ... Welke beelden zien Vlaamse kinderen en jongeren het vaakst over ... Dirikx (2012) die de invloed van nieuwsberichten en politieseries op de ...

Betekenis van de Pictogenda-pictogrammen

https://www.pictogenda.nl/uploads/nl/inline/Pictogenda-legenda%202019_1.pdf

muziek luisteren bowlen midgetgolf spelen jeu de boules ... Betekenis van de Pictogenda-pictogrammen. 3. Gebeurtenissen, personen en vervoer (pag. 11 t/m ...

Leren van betekenis - Windesheim

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/-/media/files/windesheim/research-publications/lerenvanbetekenis.pdf

De leerkracht staat voor de taak om met de huidige levensbeschouwelijke veelvormige situatie om te gaan. Levensbeschouwing leren. Levensbeschouwelijk ...

beleving met betekenis - RetailTrends

https://retailtrends.nl/news/pdf/52483

30 april 2018 ... Hoe 'beleving met betekenis' wél tot een hogere winkelomzet leidt. 30-04-2018 14: ... ongebreideld toevoegen van 'leuke dingen' nodig om de ...

de conservering en betekenis van de maquettecollectie van de kvs ...

https://kp.projecttracks.be/resources/Maquettecollectie__KVS_in_het_AMVB.pdf

mene kennis over conservering van dergelijk materiaal behandelen.1 ... vrije doos met deksel en extra binnenflap waarop de maquette rust zodat deze in.

Betekenis van de Tempeldienst en Ark no. 744 - Pentahof

http://www.pentahof.nl/Brochures/744-Tempeldienst-Ark.p.pdf

De Leidse fles is door Pieter van Musschenbroek (1692-. 1761) te Leiden uitgevonden, waarin hij elektriciteit kon opslaan. 16 Betekenis van de Tempeldienst en ...

De betekenis van landbouwhuisdieren in de ... - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/8331

De betekenis van landbouwhuisdieren in de hulpverlening. Resultaten van interviews met ... [email protected] Internet : http://www.plant.wageningen-ur.nl ...

n kerkorde van betekenis vir - SciELO

http://www.scielo.org.za/pdf/vee/v38n1/10.pdf

28 Mrt. 2017 ... die era van moderniteit het oortuigings en identiteit duidelike vakkies gehad in die vorm van denominasies. Op grond van die verskille het die ...

De frequentie van betekenis - Zorgethiek.nu

https://www.zorgethiek.nu/wp-content/uploads/2017/07/Masterthesis-AJJ-van-der-Bijl.pdf

In een zorgpraktijk die zich kenmerkt door spanningen, onzekerheid en ... twee gelijke partijen: van zorgvrager en aanbieder (Van Heijst, 2000; Mol, 2006).

De Betekenis en Hedendaagse Gebruiksvormen van ...

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/414/155/RUG01-001414155_2010_0001_AC.pdf

(2006:7) staat de ram symbool voor nederigheid, en zijn hoorns voor kracht. ... uitdaging en doorzettingsvermogen (GLOVER 1992, OWUSU 2002:208.

PPT de betekenis van beelden [Compatibiliteitsmodus]

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/ppt_de_betekenis_van_beelden_compatibiliteitsmodus.pdf

24 april 2014 ... Cultivatietheorie. De invloed van media op beeldvorming. De betekenis van beelden. April 2014. Bron prentje: www.istockphoto.com.

Belang en betekenis van inflatie - Dnb

https://www.dnb.nl/binaries/1605493_OS14-3_NL_v4_tcm46-346543.pdf

Inflation targeting (hierna afgekort als IT) kent drie eigenschappen: i) er wordt een numerieke inflatiedoelstelling bekendgemaakt, ii) monetaire.

De maatschappelijke betekenis van filantropie

https://nlfl.nl/wp-content/uploads/2016/09/De-maatschappelijke-betekenis-van-filantropie.pdf

Dit kenmerkt ook veel vormen van filantropisch gedrag. Filantropie is een vorm van bereidheid tot samenwerking in een sociaal dilemma. Mensen met een ...

De maatschappelijke betekenis van popmuziek - POPnl

http://www.popnl.nl/images/uploads/Dewaardevanpop.pdf

ziek is ook op andere terreinen van grote betekenis. het bevordert sociale integratie, stimuleert jongeren om zich cultureel te ontplooien, vergroot de participatie ...

Inhoudsopgave en Inleiding - Moment van Betekenis

https://www.momentvanbetekenis.nl/wp-content/uploads/Inhoudsopgave-en-inleiding.pdf

Inleiding. A. Een eigen trouwbelofte schrijven ... stappenplannen en concrete vragenlijsten geef ik tips, waarschuwingen en voorbeelden uit de praktijk. Door wie ...

Deel 1 De betekenis van de positieve psychologie

https://www.managementboek.nl/code/inkijkexemplaar/9789461059635/handboek-positieve-psychologie-ernst-bohlmeijer.pdf

Emotioneel welbevinden sluit aan bij een hedonistische opvatting van welbevinden waarin het streven naar geluk centraal staat. Het begrip hedonia voert terug ...

“ Philantropie dynamique”; over de sociologische betekenis van de ...

https://www.elisabethstrouvenfonds.nl/PROXY/IManager/Download/824/113957/31357/2106547/NL/31357_2106547_691E_Oratieboekje_Theo_Schuyt.pdf

18 juni 2015 ... Filantropie in de huidige betekenis staat kortweg voor de handeling (het geven), voor een inkomstenbron en voor een sector. De filantropische ...

Het professionele doctoraat: betekenis en perspectief

https://research.utwente.nl/files/5145169/C12EW010_HAN_rapport_PD_17-2-2012.pdf

17 feb 2012 ... Deze ontwikkeling wordt met argusogen gevolgd door de accrediteringsorganisatie (NOKUT). Men spreekt de bezorgdheid uit dat in een ...

CONCEPT Betekenis symbolen - Internetconsultatie

https://www.internetconsultatie.nl/regelingburgerluchthaven_vrijstellingschermvliegtuigen/document/1670

Het baanafhankelijke (u, v) coördinatenstelsel heeft een cartesiaans assenstelsel, in meters. De oorsprong van het stelsel ligt aan het uiteinde van de baan bij ...

Vergrijzing en loopbaanverwachting bij de politie. De betekenis van ...

https://tijdschriftvoorhrm.nl/newhrm/downloaddocument.php?document=607

Het betreft hier qua inhoud een diffuus begrip (Van Harten, Knies & Leisink, 2016). Inhoudelijk kan de nadruk liggen op 'ability' of vermogen, in casu op de actuele ...

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg - Federaal ...

https://www.plan.be/admin/uploaded/201402050952060.RIZIV_eindrapport.pdf

5 feb 2014 ... De gezondheidszorg en sociale ongelijkheden in gezondheid. 75. 4.3. Hoe ongelijk is de toegang tot gezondheidszorg? 76. 4.4. De impact van ...

Woorden hebben hun betekenis - Dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/bolk008woor01_01/bolk008woor01_01.pdf

Frits Bolkestein, Woorden hebben hun betekenis. Prometheus ... Alleen als het aankwam op hun veiligheid waren ze meedogenloos. Maar verder deden ze hun ...

SYMBOLEN en hun Betekenis - Marc Verhoeven

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/symbolen.pdf

Occulte symbolen verdringen snel de christelijke symbolen in onze cultuur. Daarom moedigen wij u aan om deze lijst te gebruiken om anderen te waarschuwen, ...

De economische betekenis van de sportvisserij in Nederland

https://www.sportvisserijnederland.nl/files/wur_rapport_economische_betekenis_4565.pdf

bladen gekomen (Karperwereld, De Roofvis, Witvistotaal, enzovoort). Natuurlijk nog gering wanneer men het vergelijkt met voetbal. 2.8 Kanttekeningen bij de ...

De betekenis en ouderdom van de beplanting in de Koloniën van ...

http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/446.pdf

Links sleedoornhaag Koningin Wilheminalaan 71-73. Rechts gewone magnolia (Magnolia x soulangeana) bij Huis Westerbeek. Wilde narcis. In enkele tuinen ...

de betekenis v..4.n bet mohammed..4...4.nse recht in het ... - OAPEN

https://www.oapen.org/download?type=document&docid=613409

Justitie, Fakhri pacha, op de chaos die bij de raden heerste. In de wetgeving bestond een grote wanorde: in strafzaken gold een op de. Turkse wet gebaseerde ...

de betekenis en de rol van de gentse dominicanen in de bestrijding ...

https://ojs.ugent.be/hmgog/article/download/433/428/

Gentse dominicanen vlak voor en tijdens de reformatie, Gent, 2008. Ik dank prof. dr. ... Wij sliepen up ons boucken, en ten schilde niet vele, ofwij en zouden ...

De betekenis van kleuren en de kleurensymboliek - cabora

https://www.caborazoektochten.com/uploads/5/1/5/3/51534131/de_betekenis_van_kleuren_en_de_kleurensymboliek_1.pdf

Rood is ook de kleur van de vlag van communistisch China. In de ... Blauw is de kleur die veelal wordt beschouwd als symbool voor al wat geestelijk is. In ... Geel was in de Oud Chinese symboliek de kleur van het midden. De kleur van goud ...

24 november 1991. De betekenis van een verkiezingsuitslag

https://soc.kuleuven.be/centre-for-political-research/publicaties-luc-huyse/bestanden/pdfs-boeken/1992_24%20november%201991_1.pdf

Johan Bijttebier, Paul Butenaerts, Kris Deschouwer,. Mark Elchardus, Helmut Gaus, Dirk Houttekier, Luc Huyse,. Ann Neels, Marc Swyngedouw, Thierry ...

De Betekenis van Risicoperceptie en Risicodruk bij het definiëren ...

http://essay.utwente.nl/59119/1/scriptie_E_van_Schie.pdf

Het begrip risico bestaat uit objectief en subjectief meetbare eigenschappen. ... site, leidde tot een verminderde perceptie van risico en meer interesse in economisch gewin dan ... Testing and expanding a model of cognitive processing of risk ...

1. betekenis van de stoffen of wel mengsels en de ... - Varistone

https://www.varistone.nl/media/files/vib_varistone_stabimix.pdf

Gewone cementen en cementhoudende mengsels (hydraulische bindmiddelen) worden beroepsmatig door de professionele gebruiken, maar ook door de ...

De lokale betekenis van basisteams - Politieacademie

https://www.politieacademie.nl/actueel/Documents/De%20lokale%20betekenis%20van%20basisteams.pdf

Politiemensen surveilleren in het grote werkgebied vaak met de auto, waardoor het ... Dhr. J.A.C.J. Geenen, Senior GGP / wijkagent, basisteam De Kempen.

Magerzucht en bewegingsdrang - De betekenis van hyperactiviteit ...

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_2693pdf.pdf

woon fait divers in een routine psychiatrische praktijk. Het moet geenszins zo ... De betekenis van hyperactiviteit bij anorexia nervosa I het volgend nummer ...

De maatschappelijke betekenis van musea - Museumvereniging

https://www.museumvereniging.nl/media/meer_dan_waard.pdf

DSP-groep in opdracht van de. Nederlandse Museumvereniging. April 2011 waard meer dan. De maatschappelijke betekenis van musea collectie- waarde.

over de betekenis Igpn verscheidenheid - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/29346596.pdf

houdingen een specifieke betekenis wordt toegekend. ... naar de betekenis van verscheidenheid. ... meest fascinerende empirische 'Hinterland' dat maar.

Buitenruimte van Betekenis - College van Rijksadviseurs

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/binaries/college-van-rijksadviseurs/documenten/brieven/2016/11/08/buitenruimte-van-betekenis/buitenruimte_van_betekenis_spreads.pdf

8 nov 2016 ... deed eerst nogal laconiek over het park, maar zij werd gaandeweg steeds enthousiaster en ziet inmiddels de kansen om met de buitenruimte ...

Over de betekenis van voorwerpen in de vroege jeugd

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_2453pdf.pdf

de fetisj), uiten zich onder andere in het te lang vasthouden aan het ... onderscheid met de infantiele fetisj. ... Enkele voorbeelden: Wanneer de pasgebore-.

Historische betekenis van knoteiken in de ... - Duizendjarige Eik

http://www.duizendjarigeeik.be/media/docs/historischonderzoekknoteiken.pdf

Zoals in de Limburgse Kempen gedocumenteerd, werden takken van laag ... op de knoteiken in de houtkanten en hagen werd jaarlijks te koop aangeboden. ... mutsaarden brandhout van te binden, is in Lummen blijven doorgaan tot halfweg ...

De betekenis van ondernemerschap in de kunsten - Amazon S3

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kunstendata/uploaded_files/files/000/019/666/original/annabel.deost.s.ua_M0033000_2.pdf?1538636349

Geen seconde heb ik spijt gehad van mijn keuze om de opleiding Cultuurmanagement te volgen. Ik leerde enorm veel bij, maar kreeg ook de kans mijn sterktes ...

De betekenis van veerkracht bij mensen met reumatische ...

http://essay.utwente.nl/69972/1/Hazelhorst_BA_Psychologie.pdf

21 juni 2016 ... gemodereerd of gemedieerd door veerkracht bij patiënten met reuma. Desondanks is het belangrijk om bij behandelingen van reuma meer ...

Waarneming, ervaring en betekenis - Ton Kruse

https://www.tonkruse.nl/uploads/3/4/3/9/3439835/waarneming_ervaring_en_betekenis.pdf

Waarneming, ervaring en betekenis. Het uitgangspunt van de tentoonstelling We wonder where the white went; april/mei 2019 in. Arti et Amicitiae te Amsterdam, ...

de nederlandse vogelnamen en hun betekenis - Etymologiebank

http://www.etymologiebank.nl/pdf/2008_Blok-TerStege_NederlandseVogelnamen.pdf

Vogelnamen ook in het Duits, Engels, Frans en Fries. - Met lit. opg. reg. ... Nog zo'n naam is Modder boele (WZV), waarin 'boe le' een koosnaam is voor broer of ...

De betekenis van de structuurformule in de organische chemie - CHG

https://chg.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:0938f0b8-1114-4de2-b44d-984c6c287576/wepster-structuurformule-cw-1949-25.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf

welke volgens de principes van de golfmechanica. "gemengd" moeten worden en aldus een mesomeer systeem vormen: Ht ...H2 . . . Hs. De energie van dit ...

Chemische producten: Wat is de betekenis van de nieuwe ...

https://www.antigifcentrum.be/sites/default/files/imce/Gevarenpicto_A4_NL.pdf

Chemische producten: Wat is de betekenis van de nieuwe pictogrammen? Oud pictogram. Betekenis. Gevaar. Nieuw pictogram. Giftige producten kunnen bij ...

Betekenis vakken BTW-aangifte - Taxxpert

https://www.taxxpert.be/bestand/Betekenis%20vakken%20BTW-aangifte%20-%20new%202.pdf

4 feb 2019 ... Betekenis vakken BTW-aangifte. KADER II ... Vermeld volledige bedrag van de creditnota exclusief BTW, ook het eventuele privégedeelte.

oogen'. Beeldtraditie, betekenis en functie van

https://pure.uva.nl/ws/files/2008578/139353_16.pdf

Zie voor een bespreking van de verschillende toepassingen en betekenissen van het woord 'keuken' in vooral de 17de eeuw: De Pauw-De Veen 1969, pp.

Over de economische betekenis van taal - Taalunieversum

http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Taalsectorverkenning%20-%20Over%20de%20economische%20betekenis%20van%20%20taal.pdf

welke gegevens kunnen wij verzamelen die behulpzaam zijn bij eventueel vervolgonderzoek met een economische insteek? Twee edities van de enquête ...

De betekenis van het opzetbegrip voor de juridische ...

https://www.njb.nl/Uploads/2019/1/Scriptie-Otten.pdf

8 jan 2019 ... Onderzocht wordt of de tegenstelling tussen normatief en psychisch opzet is gelegen in contextueel misverstand en zo ja, of de juiste context de ...

De betekenis van personeelsbeleid voor de schoolcultuur

https://lirias.kuleuven.be/retrieve/272005

13 nov 2003 ... De betekenis van personeelsbeleid voor de schoolcultuur ... ad valvas borden per graad. • nascholingscoördinator. • opendeur politiek van het.

feiten en betekenis - Jaap Hage

http://www.jaaphage.nl/pdf/FeitenEnBetekenis.pdf

Een uitspraak heeft betekenis indien kan ... We zien dus dat de illocutionaire kracht van normatieve uitspraken van belang is voor Hare. Maar op welke wijze is ...