leraar secundair onderwijs

trajecten leraar secundair onderwijs trajecten leraar ... - Thomas More

https://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/TM_Flowchart_baso_algemeen.pdf

BEHAALD? DIPLOMA. SECUNDAIR. ONDERWIJS. EN/OF HBO5 OF. GRADUAAT. BEHAALD? Campus Turnhout (enkel leraar LO). Campus Vorselaar. WIL JE.

Maak werk van je diploma secundair onderwijs! - Stedelijk Onderwijs

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/scholen/%5Bsite:current-group:gid%5D/pagina_bijlage/bijlage_GVA_2013_volwassenenonderwijs_Provincie_Antwerpen.pdf

ven in de Centra voor volwassenenonderwijs (Cvo). • Een cursus ... na twee jaar in het Cvo van Hoboken te hebben gestudeerd, be- haalde edith in juni haar ...

Leraar Lager Onderwijs - KdG

https://www.kdg.be/sites/default/files/documents/low_res_663_ond_lager_onderwijs_lres.pdf

andere via KdG Stuvo, onze dienst. Studentenvoorzieningen. www.kdg.be/coach. International vibes. Stage of studie in het buitenland? Goud waard. En het kan ...

modernisering secundair onderwijs - Katholiek Onderwijs Hamme

http://www.kohamme.be/secundair/wp-content/uploads/2019/02/koha-folder-so-1920-web.pdf

KOHa (Katholiek Onderwijs Hamme) bestaat uit acht katholieke scholen met hetzelfde school- bestuur. We bieden kwaliteitsvol onderwijs voor kleuters ...

Inschrijven voor het secundair onderwijs - Stedelijk Onderwijs

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/scholen/59/pagina_bijlage/mja_brief_sec_ond.pdf

Stedelijke Basisschool De Vlinderboom. Afdeling Vlinder. Te Boelaerpark 5. 2140 Borgerhout. Tel: 03/334 03 90 [email protected] Inschrijven ...

onderwijs basisonderwijs secundair onderwijs met volledig leerplan

http://sgpsol.be/wp-content/uploads/bijlagesollicitatieformulier.pdf

Directeur Heidi Melotte J Gouverneur Verwilghensingel 1A, 3500 Hasselt ... technieken, multimedia operator, automechanica, garage, carrosserie, fietsenmaker, ...

Leraar lager onderwijs - Hogeschool PXL

https://www.pxl.be/Assets/website/student/werving/infobrochures/documenten/werken_en_studeren/lager_onderwijs_avondtraject.pdf

uitgebreid en flexibel aanbod voor toekomstige leraren kleuter-, lager of secundair onderwijs. De competentiegerichte opleiding. 'Leraar Lager Onderwijs' legt ...

Als er geen orde is, ligt dat aan de leraar - CNV Onderwijs

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Gezag_Sjnr14.10-14.pdf

Dan geef je grenzen en structuur aan. Wees consequent!' Orde houden is te leren. CONGRES OVER GEZAG. IN HET ONDERWIJS.

'Het beroep van leraar doorgelicht'. - Onderwijs Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Samenvatting_Het%20beroep%20van%20leraar%20doorgelicht.pdf

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming ... en om een vaste benoeming te verkrijgen in de onderwijssector is een ... Er kleven echter ook mogelijke nadelen aan het vlakke verloop van de loopbaan.

ding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

https://backend.deqar.eu/reports/NVAO/20191025_1515_559247cd3f2d2_003872%20besluit%20Artevelde%20prof-ba%20Bachelor%20in%20het%20onderwijs%20secundair%20onderwijs.pdf

25 okt 2019 ... deel uit van de lerarenopleidingen van Arteveldehogeschool. ... en docenten kunnen beroep doen op de digitale leeromgeving Chamilo als.

Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs - VLUHR

http://www.vluhr.be/media/docs/Visitatierapporten/VLUHR_Secundair%20onderwijs_2015_boek1_DEF.pdf

het regulier traject van KdG kunnen de studenten uit 15, 16 en respectie- velijk 17 ... rapport en de ECTS-fiches kon de commissie opmaken dat de praktijkcom-.

de leraar van de 21ste eeuw - Onderwijs - Vlaamse overheid

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=12174

Gent, 12 januari 2018 ... Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek. ... Henri Dunantlaan 2, BE 9000 Gent ... het leerplatform Smartschool worden genoemd. ... een sch ap. (w erkgevers, w elzijn so rgan isaties,sp o rtclu b s,… );m eerleren b u iten d.

Boekenlijst Bachelor Leraar Lager Onderwijs - UCLL

https://www.ucll.be/sites/default/files/documents/lerarenopleiding/BAKO_BALO_Hasselt/Start_academiejaar/20192020/Avond/boekenlijst_lager_1_bachelor_avond_2019-2020.pdf

Deze boeken liggen op voorraad in Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19 in HASSELT op de tweede verdieping (Tel. 011 85 99 68 of 011 85 99 72) ...

Bachelorproef Leraar Lager Onderwijs - De Vlaamse ScriptieBank

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2017-06/Bachelorproef_Laetitia%20Dolet.pdf

6 juni 2017 ... welbevindingsmeter. De geluksmeter is een bord waarbij blije of triestige smileys horen. Het kind neemt de smiley die bij zijn gevoel past op ...

secundair onderwijs - Mu.ZEE

https://www.muzee.be/docs/Voorbereiding%20bezoek%20museum_secundair%282%29.pdf

Wat vond jij boeiend om te zien in een museum die je reeds bezocht? Wat zijn de verschillende functies ... OPENINGSUREN: PRIJS: Naargelang de locatie van ... Mu.ZEE – Romestraat 11- 8400 Oostende - www.muzee.be – [email protected] -

SECUNDAIR ONDERWIJS

https://nanopdf.com/download/2006-042-go-pro_pdf

Actuele informatie over fiscaliteit www.hamburg-mannheimer.be. Actuele informatie over fiscaliteit www.dvv.be/taxweb belastingprogramma www.finform.fgov.be.

secundair onderwijs - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2006-005.pdf

AV Wiskunde (1e leerjaar: 5 lestijden/week, 2e leerjaar: 4 lestijden/week). 1 ... *AW47. Bij het oplossen van oefeningen en vraagstukken wordt bij de leerlingen ...

Secundair onderwijs - PXL

https://www.pxl.be/Assets/website/student/bibliotheek/documenten/Powerpoints/PXL-Education_SECUNDAIR.pdf

Op Blackboard terug te vinden: Handleiding ... ook op Blackboard (alfabetisch!). Tijdschriften (en ... raadplegen, namelijk Universiteit Hasselt. Tip: je kan ook ...

en secundair onderwijs

https://www.ccrek.be/docs/2016_03_RechtPersOnderwijs.pdf

5 jan 2016 ... Personeel ten laste van het werkingsbudget (Tivoli-uren) ... secundair onderwijs worden de BPT-uren ingezet voor coördinatietaken, preventie, ...

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2014-020.pdf

2 Voor meer informatie over het ERK: zie de virtuele klas Frans op Smartschool. Page 5. TSO-KSO – 3e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte. 4. AV ...

leerplan secundair onderwijs - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2017-014.pdf

Factoren die een rol spelen in de hominisatie: veranderingen in anatomie: rechtop lopen, skelet, toename hersenvolume / vaardigheden; werktuigen gebruiken ...

secundair onderwijs - Arteveldehogeschool

http://projecten.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/vebso_1920_web.pdf

... een les meevolgen en snuif de sfeer op. KROKUSVAKANTIE 2019 en op woensdagnamiddagen. MEER INFO www.arteveldehogeschool.be/ openlesdagen.

Secundair onderwijs - Olfa

http://olfaelsdonk.be/joomla/images/pdf/Presentatie-info-avond-secundair-2017.pdf

2 - 4. Geschiedenis. 1. Aardrijkskunde. 2. Natuurwetenschappen. 2. Muzikale opvoeding. 1. Plastische opvoeding. 2. Lichamelijke opvoeding. 2. Godsdienst. 2.

modernisering Secundair onderwijs - ACV

https://www.hetacv.be/docs/default-source/default-document-library/bp02_modernisering-so.pdf?sfvrsn=df1017c3_2

nisering Secundair. Onderwijs – Matrix tweede en derde graad' en Brandpunt april. 2017, artikel 'Missing' het huis wordt al verbouwd terwijl de discussie over ...

Leerplan Secundair Onderwijs

http://www.pov.be/site/images/Leerplannen/3DBSO_PAV.pdf

o getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs; o studiegetuigschrift van ... Communiceren van informatie betekent dat jongeren informatie kunnen opvragen en/of verstrekken aan derden. Dit kan ... o een loonfiche interpreteren;.

Ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs

https://www.arteveldehogeschool.be/diversiteitoverbruggen/publicatie/Ouderbetrokkenheid%20-%20P.%20Dejonghe%20en%20M.%20Coussens.pdf

4 scholen: KTA MoBi, Onze-Lieve-Vrouw-Instituut, Provinciale. Middenschool, Freinetmiddenschool. ○ 2 dagen per week per school. ○ Aangestuurd door het ...

Secundair onderwijs - VLUHR

http://www.vluhr.be/media/docs/Visitatierapporten/VLUHR%20secundair%20onderwijs%20AP%20verkort.pdf

momenten, zoals het clusteroverleg, en duidelijke ECTS-fiches. ... een belangrijke meerwaarde waarin AP zich onderscheidt ten aanzien van andere ...

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

https://www.kbz.be/kbz/kbz/Actueel_files/Wat_verandert_in_het_SO_ouders_leerlingen.pdf

secundair onderwijs (kso) verdwijnt. In de plaats daarvan komt ten laatste vanaf 2016 een raster ('matrix') waarin elke studierichting een plaats krijgt. Leerlingen ...

Secundair Onderwijs te Zele

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=125%3A1000%3A%3ADOWNLOAD%3ANO%3A%3AP1000_DLSEC_BLOB_ID%3A5884

Instituut Onze-Lieve-Vrouw- Secundair Onderwijs te Zele ... campus (Collegestraat en Kapellestraat) (VP1) zijn de scholen O.-L.-V.-Instituut en Pius. X gevestigd.

Examencommissie secundair onderwijs

https://examencommissiesecundaironderwijs.be/sites/default/files/atoms/files/Brochure-EC-2017-WEB-FINAL.pdf

Wij organiseren examens maar zorgen niet voor begeleiding. We geven geen lessen en hebben geen cursussen. Je krijgt wel de nodige informatie zodat je je ...

7tleerplan secundair onderwijs - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2018-001.pdf

leerplandoelstellingen voor moderne vreemde talen van de 3e graad ASO, KSO en ... Leerlingen die het derde leerjaar van de derde graad BSO met vrucht beëindigd hebben, ... Uiteraard is deze indeling niet absoluut: eenzelfde tekst kan.

wat na het secundair onderwijs - Onderwijskiezer

https://www.onderwijskiezer.be/v2/download/WNHSO_2019.pdf

thomasmore.be/hbo5. Partnerinstellingen. Thomas More Mechelen-Antwerpen. Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde hbo5.snorduffel.be. • Rooienberg 23 ...

OKAN secundair onderwijs

http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/okan/ontwikkelingsdoelenOkan.pdf

VERWERKINGSNIVEAU. Het gaat hier niet om een taaldoel als dusdanig, eerder om een 'sleutelvaar- digheid'. Het is een vaardigheid die al- gemeen is én ...

secundair onderwijs - Howest

https://www.howest.be/sites/default/files/opleidingsfiches/2020-2021/Educatieve%20Bachelor%20Secundair%20Onderwijs.pdf

het Secundair Onderwijs van Howest. SECUNDAIR ONDERWIJS. EDUCATIEVE BACHELOR. We teach the future. Aan Howest vormen we de leerkrachten van.

secundair onderwijs - Vlhora

http://www.vlhora.be/documenten/Publicaties/visitatierapporten%3E2deronde/20101207_secundaironderwijs_aanvvisitatie_hervisitatie.pdf

7 dec 2010 ... cursusmateriaal af te printen. Met betrekking tot ... Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen. KdG. Karel de Grote-Hogeschool. KHBO.

Secundair onderwijs - De Stap

https://www.destapgent.be/files/kcfinder/files/2018-2019/2019maartWerkversie.pdf

15 mei 2019 ... Nieuw dit jaar is het brede partnerschap van RTC Oost-Vlaanderen met TOFAM Oost-Vlaanderen, Alimento, VOLTA, PlastIQ/Co-Valent, Cobot, ...

secundair onderwijs basisvorming - GO! Pro

http://pro.g-o.be/blog/documents/2002-001.pdf

Fysische kaarten van Europa: reliëf en klimaat (b.v. ligging, kenmerken) ... een referentiekaart aanvullen tot een synthesekaart d.m.v. weergave van kenmerken ...

SEIZOEN SECUNDAIR ONDERWIJS

https://www.warande.be/cms_files/File/scholenbrochure_1920%20SO.pdf

solotentoonstelling van Carole Vanderlinden. Deze jonge kunstenares brengt bij ons een eigenzinnig schilderkunstig oeuvre bij elkaar. Zij werkt afwisselend.

Secundair onderwijs - Natuurwetenschappen

http://www.eersteoptieadoptie.be/webfiles/pnc/eindtermen/korstmossenproject.pdf

Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen ... 2 met een voorbeeld aantonen dat een afbeelding of kaart een gecodeerde voorstelling is van de.

en secundair onderwijs - Steunpunt Sono

http://steunpuntsono.be/wp-content/uploads/2018/10/SONO_2017.OL3_.1_1_vrijgegeven.pdf

4.7 APPENDIX G-overzicht coëfficiënten aantal uren-leraar per leerling . ... worden voor deze bijzondere pedagogische taken worden BPT-uren genoemd.

STEM in het secundair onderwijs - die Keure

https://www.diekeure.be/cmsfiles/nieuwe_website/secundair_onderwijs/stem_handleiding.pdf

De vier kerncomponenten van techniek zijn: technisch systeem, technisch proces, hulpmiddelen en keuzen. 2.3.3 Standaarden voor technische geletterdheid 9.

theatercode secundair onderwijs - CC Asse

http://www.ccasse.be/files/lesmappen/%282%29theatercode-secundair-onderwijs.pdf

Elk bezoek, gaande van een voetbalmatch, een bioscoop-, museum- of ziekenhuisbezoek, kent zijn eigen spelregels. Weinig jongeren zijn vertrouwd met de ...

Secundair Onderwijs Islam - Arteveldehogeschool

https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/oso_islam_20-21_digitaal.pdf

4 feb 2020 ... ook maatschappelijke debatten begeleiden staat op het menu. ... Toekomstige student? Vergezel je ouders gerust naar Campus Kantienberg,.

secundair onderwijs - Taalunie HSN-archief

https://hsnbundels.taalunie.org/wp-content/legacy/28/hsnbundel-28_1339.pdf

Taalbeschouwing in de tweede graad. In deze presentatie staat de vraag “Hoe met leerlingen uit de tweede graad reflecteren op taal?” centraal. Ons vertrekpunt ...

Een IAC in het secundair onderwijs - De Vlaamse ScriptieBank

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2017-10/IPP%20Vanneste%20Eva.pdf

BanaBa Buitengewoon Onderwijs VIVES campus Tielt onderzocht ik hoe de implementatie van een individueel aangepast curriculum (IAC) verloopt in.

MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2e GRAAD

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/matrix-2de-3de-graad-mededeling-24-maart-2017.pdf

Technologische wetenschappen. Biotechnische wetenschappen. Bouwwetenschappen. Bouwtechnieken. Biotechnieken. Elektromechanische technieken.

en vitaliteitsmanagement na secundair onderwijs met vak bio ... - Vives

https://www.vives.be/sites/default/files/atoms/files/1920%20DAG%20Boekje%20verkorte%20routes%20WBV%20na%20SO-Bio-esthetiek%20digitaal.pdf

Je kan je definitief inschrijven in Kortrijk in het centraal gebouw 't Forum van campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk. Je schrijft je dan in voor de ...

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV FRANS ... - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/2012-025.pdf

klas Frans op smartschool de leerlijnen doorheen alle eindtermen Frans en dit ... van een aantal zakelijke mails/lezersbrieven noteren de leerlingen in sleutel-.

educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs - EDU by KU ...

https://edu-leraar.be/wp-content/uploads/9987_LEA_EDU_GRADU_VIVES.pdf

Binnen Edu bieden KU Leuven, haar campus Kulak Kortrijk en VIVES samen educatieve opleidingen aan. Je vindt op de campussen in Kortrijk en Brugge een ...

Hervormingen in het secundair onderwijs - KU Leuven

https://www.kuleuven.be/metaforum/docs/pdf/wg_16_n.pdf

Door dat watervalsysteem vormen tech- nische en professionele richtingen zelden een positieve keuze en verbreedt de kloof tussen sterk en zwak presterende ...

EN SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE STAD BRUSSEL H

http://www.karelbuls.be/wp-content/uploads/2015/08/Pedagogisch-project-en-schoolreglement-stad-Brussel.pdf

Met respect voor de geldende wetgeving en in het bijzonder voor het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en het Besluit van de Vlaamse Regering ...

Ik zit in het secundair onderwijs: kan Onderwijskiezer mij helpen?

https://www.onderwijskiezer.be/v2/download/INSTRUCTIEFICHE%20Ik%20zit%20in%20het%20secundair%20onderwijs,%20kan%20Onderwijskiezer%20mij%20helpen.pdf

Deze test is bedoeld voor leerlingen van de eerst en tweede graad van het secundair onderwijs. Van 102 activiteiten geef je met een cijfer van 1 tot 7 aan hoe ...

secundair onderwijs fundamenteel gedeelte - GO! Pro

http://pro.g-o.be/blog/documents/2003-039.pdf

De leerlingen kunnen een luisterstrategie kiezen (oriënterend, voorspellend ... Hij is bovendien bereid en in staat op zijn leer- en luisterstrategieën te reflecteren.

competentiegericht leerplan secundair onderwijs - GO! Pro

https://pro.g-o.be/blog/documents/OO-2018-003.pdf

Met 'referentiekader' bedoelen we een 'mentale kaart' waarmee men naar de wereld rondom zich kijkt. Vandaag leven onze leerlingen en wijzelf meer en meer in ...

educatieve bachelor secundair onderwijs - PXL

https://www.pxl.be/assets/website/student/werving/infobrochures/documenten/basisopleidingen/LSO_brochure.pdf

EDUCATIEVE BACHELOR. SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE ACADEMIEJAAR: LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS. L = Les. P = Praktijkoefeningen.

eindtermen secundair onderwijs - STAM

https://stamgent.be/assets/files/site/PDF/STAM_eindtermen-secundair-onderwijs.pdf

brengen met hun ontstaan in tijd en ruimte. 25. De leerlingen leren belangstelling aan de dag leggen voor het historisch- cultureel erfgoed. 3.1.4. nederlands. 4.

pdf bestandExamencommissie secundair onderwijs in 15 vragen

https://examencommissiesecundaironderwijs.be/sites/default/files/atoms/files/Brochure-EC-2018-WEB-FINAL.pdf

Wil je een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen? Dat kan bij de Examencommissie. Wat je leeftijd, nationaliteit of vooropleiding ook is. Wij ...

Spijbelen in het Gentse Secundair Onderwijs:

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/893/784/RUG01-001893784_2012_0001_AC.pdf

Bovengenoemde termen verwijzen voornamelijk naar mogelijke diagnostische oorzaken van spijbelen voortbouwend op de dichotomie tussen 'school refusal' en ...

kunst secundair onderwijs - Kasterlinden

http://www.kasterlinden.be/sites/www.kasterlinden.be/files/pagina-documenten/Overgang%20naar%20het%20secundair%20onderwijs_info%20CLB.pdf

5de leerjaar. 6de leerjaar. ASO ... STEM (extra accent op wetenschappen, wiskunde en ... ❖Aangepast leerstofpakket voor taal en rekenen. Aangepast tempo.

Kostenbeheersing in het secundair onderwijs - VVSG

http://informatiestroom.vvsg.be/onderwijs/Documents/Rapporten/2009%20Kostenbeheersing%20in%20het%20SO%20-%20Jan%20De%20Mets.pdf

voor het invoeren van gratis onderwijs” voor dat onderwijs behoren tot ... Een leerling moest een elektriciteitsplan tekenen voor een fictieve woonst en plaatste ...