Lineaire algebra

Lineaire Algebra

http://www.cs.ru.nl/A.Kissinger/teaching/matrixrekenen2018/dictaat-wiskunde1.pdf

Wiskunde 1 voor kunstmatige intelligentie, 2006/2007. Deel C. Lineaire Algebra. Les 11 Stelsels lineaire vergelijkingen. Voorbeeld 1: We beginnen deze les ...

Basiskennis lineaire algebra

http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/opt/Achtergrond-Lineaire-algebra-2016-2017.pdf

Zo'n matrix wordt regulier genoemd. Dit stelsel kun je oplossen door te vegen (werken met elementaire rijoperaties), waarbij je er voor zorgt dat A overgaat in I; ...

Wiskunde D lineaire algebra H3 bis bis

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/docs/WiskundeDLineaireAlgebraH3bis.pdf

lineaire transformaties als de spiegeling en de draaiing van vectoren ook worden berekend. ... sprake van kruiselings vermenigvuldigen: Van linksboven naar.

Lineaire Algebra - KU Leuven

https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/openles/leuven/lesdocumentatie/lineaire-algebra.pdf/at_download/file

12 feb 2020 ... Een stelsel S van m lineaire vergelijkingen in n onbekenden x1, x2, ...,xn is van de ... met det(A) = 0, dan noemen we S een stelsel van Cramer.

Lineaire algebra I (wiskundigen)

http://pub.math.leidenuniv.nl/~luijkrmvan/linalg/tentamens/voorbeeldtoets_sols.pdf

Lineaire algebra I (wiskundigen). Voorbeelden van toetsopgaven, 2011. Uitwerkingen. (1) (a) Bepaal de afstand van het punt Q = (1, 2, 2) ∈ R3 tot het vlak ...

Lineaire Algebra voor ST

http://www.win.tue.nl/~jkeijspe/onderwijs/linalg/col11.pdf

λ3 = λ4 = λ5 = −4 een eigenwaarde van multipliciteit 3. Nader onderzoek is noodzakelijk om na te gaan of de matrix diagonaliseerbaar is. J.Keijsper (TUE).

Lineaire algebra toegepast - Math4All

https://www.math4all.nl/files/1420280645dc4376e993000e312641cd23573ae7c9.pdf

4.5 De regel van Cramer. 5 Lineair ... Een stelsel van m vergelijkingen in n onbekenden is een reeks eerstegraads vergelijkingen: 11 1. 12 2. 13 3. 1. 1. 21 1.

LINEAIRE ALGEBRA Eric Jespers

http://homepages.vub.ac.be/~efjesper/coursenotes1.pdf

Als de uitgebreide matrices van twee lineaire stelsels dezelfde zijn dan hebben beide ... 3.3 Regel van Cramer, Volume en Lineaire Transformaties. Stelling: De ...

Lineaire Algebra - science.uu.nl project csg

http://www.staff.science.uu.nl/~leur0102/LINALG/linalg.pdf

4 mei 2011 ... 6.6 Regel van Cramer . ... In feite staat hier het stelsel van lineaire vergelijkingen ... ingsverzameling van een stelsel niet verandert als we.

Lineaire Algebra met uitwerkingen - Amazon S3

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vior-fdn/boek/preview/99148840315711072.pdf

15. Vectoren optellen. 16. De vector tussen twee punten. 19. Opgaven. 20. Scalaire vermenigvuldiging. 20. Vectorruimte. 21. Toepassing: magische vierkanten.

a appendix - lineaire algebra - Nikhef

http://www.nikhef.nl/~jo/quantum/qm/df2/appendices_dv.pdf

Het complexe vlak wordt gevormd door de reële en imaginaire as. We kunnen het ... gen door de complex toegevoegde van elk element te nemen A∗ = (a∗ ij).

Lineaire Algebra voor W 2Y650

http://www.win.tue.nl/~lhabets/math-onderwijs-2Y650/week22Y650.pdf

Matrixvermenigvuldiging: Zij A = (aij) een m × n matrix en. B = (bij) een n × p matrix. Dan is C = A · B een m × p matrix z´o dat cij = ai1b1j ai2b2j ··· ainbnj. 6 ...

Een Inleiding in de Numerieke Lineaire Algebra

http://homepages.vub.ac.be/~pdegroen/numeriek/CursusNA2Ba.pdf

een reële matrix gecreëerd met 5 rijen en 7 kolommen (in IR5×7 dus) bestaande uit uniform op ... 2 toont een grafiek van de singuliere waarden van deze matrix.

Wiskunde D lineaire algebra H4 Ed2012

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/docs/WiskundeDLineaireAlgebraH4bis.pdf

De vector v′ heeft kentallen 2 en 1 ten opzichte van het scheve assenstelsel 1. 2. ( , ) ... reden is dat deze eigenassen een orthonormaal assenstelsel vormen.

Wiskunde D Lineaire Algebra H1 Ed2012

http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/MateriaalDomeinenWiskundeD/docs/WiskundeDLineaireAlgebraH1bis.pdf

In dit hoofdstuk staat de wiskundige aanpak van het begrip vector en de ... ondoorzichtig, terwijl de betekenis van veel van deze abstracte begrippen juist ...

Lineaire algebra en meetkunde I - Wiskunde aan UGent

http://www.wiskunde.ugent.be/wiskunde-kiezen/Lineaire%20algebra%20en%20meetkunde1.pdf

de studie van vectoren, vectorruimten en lineaire afbeeldingen tussen vector- ruimten ... gebruikt; er is geen enkel verschil in betekenis met de notatie met ronde.

syllabus lineaire algebra 2 - Universiteit Leiden

http://www.math.leidenuniv.nl/~kooman/syllabus_LA2.pdf

vormen de antisymmetrische n×n-matrices een lineaire deelruimte Antn(K). ... als de getransponeerde van de matrix van cofactoren van A, m.a.w. (adj(A))ij = Aji.

Onderwerpskeuzes Lineaire Algebra en kwaliteitscriteria - onbetwist

http://www.onbetwist.org/deliverables/wp3/onbetwist3.5.pdf

Regel van Sarrus voor 3 x 3 -geval. ▫ Regel van Cramer. • oplossen van een stelsel lineaire vergelijkingen, waarvoor het aantal vergelijkingen gelijk is aan het ...

Lineaire algebra, maandag 15 april. oud Vectorruimte: 0, u v, λu ...

https://mathsites.unibe.ch/jdraisma/teaching/la0910/linalgmar15.pdf

oud Vectorruimte: 0, u v, λu en 10 regels. Deelruimte: 0, u v, λu. Lineaire combinatie: λ1u1 ··· λkuk. Opspansel 〈u1,...,uk〉: alle lineaire combinaties.

15 Uitwerkingen Lineaire Algebra - Uitgeverij Czarina

http://www.uitgeverijczarina.nl/LA/UitwerkingenLA.pdf

Uitwerkingen Lineaire Algebra. 15.1 Uitwerkingen hoofdstuk 1. 1. O a b s. Figuur 15.1: De som van twee vectoren. 2. O c d v. -d. Figuur 15.2: Het verschil van ...

lineaire algebra 1 - Wiskunde - Radboud Universiteit

http://www.math.ru.nl/~souvi/la1_07/la1.pdf

Gauss-eliminatie) om bij een willekeurig stelsel van m ≥ 1 lineaire ... Stelling 3.3.1 (Regel van Cramer) Zij A een n × n matrix en b ∈ Rn. Dan geldt: als Ax = b ...

opgaven lineaire algebra 2 - Universiteit Leiden

http://www.math.leidenuniv.nl/~kooman/opgavenLA2.pdf

Beschouw de vectorruimte V = R3 met lineaire deelruimten U = span{... 1. 3. 0.. en W = {x ∈ R3 : x1 − x3 = 0}. P : V → V is de projectie op W langs U. a.

Lineaire algebra en analytische meetkunde - John Val

https://www.johnval.nl/school/wiskunde/wiskundeD/lineaire_algebra/lineairealgebra.pdf

Twee kruisende lijnen zijn niet evenwijdig, ofwel ze hebben niet dezelfde richting, en snijden elkaar niet ofwel de vergelijking l = m heeft geen oplossing.

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA dinsdag 22 november 2016

https://wiki.wina.be/images/examens/Model_proefexamen_2016.pdf

22 nov 2016 ... Deze matrix is niet de nulmatrix, maar heeft toch determinant gelijk ... We geven een voorbeeld van twee scheefsymmetrische matrix A en B ...

Voortgezette Lineaire Algebra Prof. dr. J. van Mill Dr. F. van Schagen

http://www.few.vu.nl/~mjn430/dictaatLinAlg2.pdf

vanwege bekende rekenregels voor de matrixvermenigvuldiging. Tenslotte HP3: (λu, v) = (λu)T Av = λuT Av = λ(u, v). D. De eigenschappen HP2 en HP3 vat men ...

Opgaven lineaire algebra, vrijdag 26 november, 2010 (1) Bereken ...

http://pub.math.leidenuniv.nl/~luijkrmvan/linalg/2010/opg111213.pdf

26 nov 2010 ... (1) Bereken de inverse van de volgende matrices. ( −3 −1. −2 −1. ) ,. ⎛. ⎝ ... (5) Hoe bereken je een basis voor de kolomruimte van een matrix?

SOHO Wiskunde Plantyn Lineaire algebra I en II - Koen De Naeghel

http://www.koendenaeghel.be/SOHO.pdf

AUTEURS: KOEN DE NAEGHEL EN LUC VAN DEN BROECK ... Elk boekje in de reeks SOHO #Wiskunde Plantyn behandelt een wiskundig onderwerp dat ...

Zomercursus Wiskunde Lineaire algebra - Beter Onderwijs Nederland

http://www.beteronderwijsnederland.nl/files/wiskunde1-lineaire_algebra.pdf

15 sep 2008 ... De gehele matrix of vector kan ook voorgesteld worden door één ... Het begrip richting wordt hier wel niet helemaal in de dagelijkse betekenis.

Exercises, Algebra I (Commutative Algebra) Week 1

https://amor.cms.hu-berlin.de/~soldatea/V3A1/CAUebung1.pdf

Dr. Daniel Huybrechts. Summer term 2015. Dr. Andrey Soldatenkov. Exercises, Algebra I (Commutative Algebra) Week 1. Aufgabe 1. Every ring has at least two ...

linéaire du magasin - LSM LINEAIRE

https://www.lsmlineaire.fr/Catalogue-lsm-lineaire-du-magasin-imprimante-evolis-edikio-access-flex-duplex-etiquette-de-prix-support-ld.pdf

Italique Souligné / Italique Ombre / Italique Contour / Vertical. Vitesse d'impression 20 mm / seconde. Mémoire de 50 emplacements de 1100 caractères max.

Lineaire regressie - WUR

https://www.wur.nl/upload_mm/b/3/0/6453008c-ed55-44ab-8223-820b3cd42dde_Lesbrief%20Regressie_leerling.pdf

Ik behandel eerst voorbeelden van problemen waarbij lineaire regressie uitsluitsel ... ik hier hoe de berekeningen in Microsoft Excel kunnen worden uitgevoerd.

Algèbre linéaire.

http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/degraeve/alglin.pdf

9 févr. 2001 ... matrice caractéristique de A c'est λI − A polynôme caractéristique de A c'est det(λI − A)=P(λ) matrice adjointe de A est la matrice des cofacteurs ...

Programmation linéaire

http://nicolas.thiery.name/RO/Notes/ProgrammationLineaire.pdf

Calculer directement le tableau correspondant aux variables non-basiques x1,s2,s3 du programme linéaire Chvatal13. Exercice 13. Soit t1 et t2 deux tableaux ...

Alg`ebre linéaire 2

http://www.math-evry.cnrs.fr/_media/members/jmatos/alg2-l2pcspi.pdf

Les aij s'appellent les coefficients de la matrice, o`u i désigne l'indice de la ... Définition 5.9 On dit que A ∈ Mn(R) est une matrice orthogonale si l'on a tAA = In.

Lineaire afbeeldingen

http://www.math.ru.nl/~souvi/la2_07/hs2.pdf

Stelling 2.3.4 Zij A een m × n matrix, dan geldt rang A = rangAt. Bewijs. Dit bewijzen we met inductie over het aantal kolommen van A. Zij n = 1. Voor.

Algebra [△]

https://we.vub.ac.be/sites/default/files/files/wisk_zelftestBaWisBaFys.pdf

Bepaal quotiënt en rest a.d.h.v. de staartdeling en via de regel van Horner x3 − 3x2 5 x − 2 voor meer informatie: contacteer [email protected] ...

Algebra [ ]

https://we.vub.ac.be/sites/default/files/files/wisk_zelftestBaWisBaFys.pdf

Geef ook een cartesische vergelijking van deze rechte. • Bepaal de afstand tussen de vectoren (2, −5) en (1, 4). Staan deze vectoren loodrecht op elkaar?

Programmation linéaire - IECL

http://www.iecl.univ-lorraine.fr/~Jean-Francois.Scheid/Enseignement/PL1.pdf

Dans un probl`eme de programmation linéaire (PL) les contraintes et l'objectif sont des fonctions linéaires des variables. On parle aussi de programme linéaire.

Série 1: Programmation linéaire

http://math.univ-lyon1.fr/~noble/ISFA_td1.pdf

Série 1: Programmation linéaire. Formulation mathématique-résolution graphique. Pour chaque exercice, formuler le probl`eme de programmation linéaire et le ...

Analyse discriminante linéaire

http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/slides/analyse_discriminante_descriptive.pdf

Classement (prédiction) avec l'analyse discriminante. 6. Les logiciels (Tanagra, R avec lda, SAS avec PROC CANDISC). 7. Conclusion. 8. Bibliographie ...

Lineaire verbanden - Wiskundeleraar

https://www.wiskundeleraar.nl/bestanden/users/2016-2017/4ha/prints/4%20HAVO%20wiskunde%20A/hoofdstuk%205.pdf

y is recht evenredig met x als je x vermenigvuldigt met een getal dan moet je y vermenigvuldigen met hetzelfde getal de formule heeft de vorm y x de tabel is een ...

Niet-lineaire regressie

https://www.win.tue.nl/~adibucch/2DS00/Niet-lineaire%20regressie.pdf

Niet-lineaire modellen die via een transformatie omgeschreven kunnen worden naar een lineair model heten intrinsiek lineaire modellen. StatGraphics kan een ...

Meervoudige lineaire regressie

https://www.win.tue.nl/~adibucch/2DS00/Meervoudige%20lineaire%20regressie.pdf

In het vorige hoofdstuk is enkelvoudige lineaire regressie besproken. Hierbij was er slechts één onafhankelijke variabele. In de praktijk zijn er echter gevallen.

Programmation linéaire et Optimisation

https://www.ljll.math.upmc.fr/smets/LM339/LM339.pdf

On remarque (nous verrons par la suite que ce n'est pas un hasard) que la solution optimale du probl`eme du concurrent (on parlera de probl`eme dual, par ...

Rappels d'alg`ebre linéaire (2) - I2M

http://www.i2m.univ-amu.fr/perso/maxime.hauray/enseignement/L3-AnaNumMat/L3ANM-TD2.pdf

Exercice 4. Le produit de deux matrices symétriques définies positives de même dimension et l'inverse d'une. 2. Page 3. matrice symétrique définie positive sont- ...

Enkelvoudige lineaire regressie

https://www.win.tue.nl/~adibucch/2DS00/Enkelvoudige%20lineaire%20regressie.pdf

3 Enkelvoudige lineaire regressie. 3-3. Door het kiezen van andere waarden voor de parameters s0 en v wordt een andere kwadratensom gevonden.

Financiële algebra

http://users.skynet.be/denkendehanden/financ.pdf

16 aug 2018 ... Deze intrest heet samengestelde intrest. ... De algemene formule van enkelvoudige intrest is dus: ... Uit formule(4) kun je dan k berekenen: k =.

Linear Algebra

http://www.math.pku.edu.cn/teachers/anjp/textbook.pdf

Our original purpose in writing this book was to provide a text for the under graduate linear algebra course at the Massachusetts Institute of Technology. This.

Meetkunde met algebra

http://www.fi.uu.nl/ctwo/lesmateriaaldir/ExperimenteelLesmateriaal/VWO%20Wiskunde%20B/H1oud%28voor_revisie%29_Meetkunde%20met%20algebra_28-01-2010.pdf

11 Gegeven twee gelijkvormige driehoeken met zijden 2, 3 en 4 en 4, 6 en 8. Bereken x en y. Tip. Er zijn nog twee andere driehoeken gelijkvormig. Schrijf ...

Algebra Trigonometry

http://samples.jbpub.com/9780763754617/54617_FMXX_Zill.pdf

Dennis G. Zill ... Algebra and trigonometry / Dennis Zill, Jacqueline Dewar. ... This useful tool allows instructors to easily display and discuss figures and.

IX. Liegroepen en Lie-algebra's.

http://www.math.leidenuniv.nl/~kooman/liegroepen.pdf

Matrixvermenigvuldiging en in- verse nemen zijn differentieerbare afbeeldingen van de parameters. Dergelijke groepen heten n- parametergroepen of (eindig- ...

Programmation linéaire - LaCIM - UQAM

http://www.lacim.uqam.ca/~blondin/files/mat7560/hiv2019/05-lineaire.pdf

3 Transformations d'un problème. 4 Algorithme du simplexe. 5 Théorie de la dualité. 6 Logiciels. A. Blondin Massé (UQAM). Chapitre 5: Programmation linéaire.

Dessiner une perspective axonométrique et linéaire

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/IMG/pdf_perspectives.pdf

Les arrêtes de largeur (en bleu) sont horizontales sur le dessin, les ar- rêtes de hauteur sont verticales. Point de fuite. V irg inie P io tro wsk i / ...

Lineaire vergelijkingen - Open Universiteit

https://www.ou.nl/documents/40554/791844/Leereenheid 1 Lineaire vergelijkingen.pdf/eed6a323-a12d-a909-dd8f-67474cc3baa4

een aantal lineaire vergelijkingen in meer onbekenden bepaald kunnen worden. ... volgende 2-bij-2-stelsel, waaruit x zonder het gebruik van breuken is te.

Algèbre Linéaire - Laurent Rouvière

https://lrouviere.github.io/doc_cours/poly_algebre.pdf

4.5 Projection orthogonale . ... 5 Transformations orthogonales et matrices symétriques. 47 ... 5.1.2 Comment reconnaître une matrice orthogonale?

Ajustement linéaire par les moindres carrés

http://www.math.univ-toulouse.fr/~rau/as/ajustement.pdf

Ajustement par la méthode des moindres carrés. Exemples. 2. Correlation. Position du probléme. Droites de régression. Coefficient de correlation. Interpretation ...

Matrice et application linéaire - Exo7

http://exo7.emath.fr/cours/ch_matlin.pdf

Démonstration. Soit A une matrice carrée d'ordre n. Soit f l'endomorphisme de n dont la matrice dans la base canonique est A. On a les équivalences suivantes :.

Matrice d'une application linéaire - Exo7

http://exo7.emath.fr/ficpdf/fic00162.pdf

Exercice 1. Soit R2 muni de la base canonique S = (i,j). Soit f : R2 → R2 la projection sur l'axe des abscisses Ri parallèlement à R(i j). Déterminer MatS,S(f), ...

Lineaire dv van orde 2 met constante coefficienten

https://www.cs.vu.nl/~ran/tweede_orde_dvs2.pdf

van de differentiaalvergelijking gegeven door y(x) = c1eλ1x c2eλ2x, met c1, c2 willekeurige constanten. Voorbeelden: 1. y − y = 0. Probeer y = eλx.

Opdracht 12a ------------ enkelvoudige lineaire regressie Kan de ...

https://www.let.rug.nl/nerbonne/teach/Statistiek-I/practica-old-2008/uitwerkingen/opdr12a.pdf

Bepaal s_b1, de standaardfout voor b1, en bepaal s_b0, de standaardfout voor b0. e. We verwachten dat een kind dat op jonge leeftijd al het eerste woord spreekt ...